Main Menu
User Menu

11. rota horského pěšího pluku 2 [1920-1921]

11th Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment

     
Název:
Name:
11. rota horského pěšího pluku 2
Originální název:
Original Name:
11. rota horského pěšího pluku 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1921
Nástupce:
Successor:
3. rota horského praporu VI
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-01.01.1921 III. prapor horského pěšího pluku 2
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-01.01.1921 Korytnica, ? /

Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Horský pěší pluk 2
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/11-rota-horskeho-pesiho-pluku-2-1920-1921-t165862#499955Verze : 0
MOD