Main Menu
User Menu

11. pěší divize [1914-1919]

11. pešia divízia

11. Infanterie-Division
11. pešia divízia

Sídlo jednotky:



1914 - Breslau ( Wroclav, Poľsko)



Podriadené jednotky:



21. Infanterie-Brigade / Schweidnitz
21. pešia brigáda / sídlo: Svinica (Poľsko)


22. Infanterie-Brigade / Breslau
22. pešia brigáda /sídlo: Wroclav (Poľsko)


11.Kavallerie-Brigade / Breslau
11. jazdecká brigáda / sídlo: Wroclav


11.Feldartillerie-Brigade / Breslau
11. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Wroclav


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Jäger-Regiment zu Pferde 11
Jazdecký strelecký pluk č. 11


Division-Brückentrain-Abteilung 11
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 11

Nadradené stupne:



4. Armee - 4. armáda
VI. Armeekorps – 6. armádny zbor




Velitelia:



1914 –



Zdroje:
wiki.genealogy.net
https://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/11-pesi-divize-1914-1919-t66417#235123Verze : 0
MOD