11. družstvo (konspirace), 8. sekce (strategie propagandy) 2. kanceláře Kanceláře Armádního generálního štábu [RRRR-RRRR]

11th Squad (Conspiracy) 8th Section (Propaganda Strategy) 2nd Bureau (Intelligence) of the Army General Office / 第11班(謀略)第八節(謀略)第二局帝国陸軍参謀
     
Název:
Name:
11. družstvo (konspirace), 8. sekce (strategie propagandy) 2. kanceláře Kanceláře Armádního generálního štábu11th Squad (Conspiracy) 8th Section (Propaganda Strategy) 2nd Bureau (Intelligence) of the Army General Office
Originální název:
Original Name:
第11班(謀略)第八節(謀略)第二局帝国陸軍参謀
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
??
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
??
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.19RR-DD.MM.19RR 8. sekce (strategie propagnady) 2. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábuDD.MM.19RR-DD.MM.19RR 8th Section (Propaganda Strategy) 2nd Bureau (Intelligence) of the Imperial Army General Staff Office
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, Tokyo /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.08.1939-25.08.1941 Yabe, Chuta (Rikugun Čúsa / 陸軍中佐)
25.08.1941-09.09.1941 ?
09.09.1941-22.12.1942 Kadomatsu, Shoichi (Rikugun Čúsa / 陸軍中佐)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
--
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/参謀本部謀略課
URL : https://www.valka.cz/11-druzstvo-konspirace-8-sekce-strategie-propagandy-2-kancelare-Kancelare-Armadniho-generalniho-stabu-RRRR-RRRR-t186666#544095 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více