Main Menu
User Menu

11. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

11. Feldartillerie -Brigade

11.Feldartillerie-Brigade
11. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Breslau (Vratislav, Poľsko)


Podriadené jednotky:Feld-Artillerie-Regiment von Peucker (1. Schlesisches) Nr.6
Pluk poľného delostrelectva von Peucker (1. sliezsky) č. 6


2. Schlesisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.42
Pluk poľného delostrelectva(2. sliezsky) č. 42


Nadradené stupne:


1914


4. Armee - 4. armáda
VI. Armee-Korps - VI. armádny zbor
11.Division - 11. divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/11-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65208#232260Verze : 0
MOD