Main Menu
User Menu

11,2 Kropatschek Heissig

11,2 x 51 R Kropatschek-Heissig


Rakousko-uherský lovecký náboj, původně černoprachý, později laborovaný bezdýmným prachem. Údaje o zavedení se v literatuře pohybují v rozmezí 1870-84. Po 2. svět. válce tento náboj vyráběla ještě firma Považské strojárne, Považská Bystrica, Československo. Náboj na snímku vyrobila "mateřská" firma Georg Roth Vídeň nebo Bratislava, číslo 50 je katalogovým číslem firmy. Vpravo je náboj 7,92 x 57, foto autor.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/11-2-Kropatschek-Heissig-t124742#424470Verze : 0