Main Menu
User Menu

11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně

Nákaza COVID-19 - stručná informace


Původce:
Virus SARS-CoV-2 z čeledi koronavirů
viry z čeledi coronaviridae způsobují různě závažná onemocnení dýchacích cest a trávícího ústrojí u savců a ptáků, u člověka způsobují infekce dýchacích cest, včetně běžného nachlazení, které jsou obvykle mírné; v minulosti se vyskytující koronavirové infekce SARS a MERS a v současnosti probíhající COVID-19 mohou být smrtelné. Název koronaviry je odvozen od zobrazení viru v elektronovém mikroskopu, kde jeho obal připomíná sluneční koronu.
Virová částice má průměr zhruba 20 nanometrů (milióntin milimetru).

odolnost viru SARS-CoV-2 ve vnějším prostředí záleží na teplotě a vzdušné vlhkosti; virus je citlivý k vyšší teplotě, vyschnutí a ke slunečnímu (UV) záření - v aerosolu ztrácí chopnost nakažení po několika desítkách minut až do 2 - 3 hodin, v moči a stolici je při pokojové teplotě a vlhkosti stabilní 1 - 2 dny
je citlivý k běžným dezinfekčním prostředkům - ačkoli na povrchu předmětů zůstává infekční až 9 dní, dezinfekce pomocí 62–71% ethanolu, 0,5% peroxidu vodíku nebo 0,1% chlornanu sodného jej ničí během 1 minuty, jeho infekční schopnost výrazně snižuje i běžné toaletní mýdlo

přenos nákazy
převážně aerosolemm (kapénkami) z dýchacích cest, přenos močí a stolicí je diskutován, ale je nepravděpodobný
podle odhadu Světové zdravotnické organizace jeden infikovaný člověk může nakazit 1 - 3 další osoby (za normálních podmínek, v uzavřených prostorách při větší koncentraci lidí jsou počty řádově vyšší)

inkubační doba
průměr 6 dní, rozmezí od 2 do 12 dní
nakažené osoby během inkubační doby vylučují virus, ikdyž nemají klinické příznaky (u většiny osob v karanténě vymizel virus po 14 dnech, v ojedinělých případech bylo zjištěno vylučování i po 28 dnech)

klinické příznaky
podobné příznakům chřipky
horečka ( u 83-98% pacientů), suchý kašel (46-82%), dušnost (31%), bolest svalů a únava (11-44%)
méně časté příznaky: kýchání, rýma, bolest v krku
závažnější případy mohou vést k zápalu plic,selhání ledvin a smrti

léčba:
zatím neexistuje žádná vakcína ani lék, který by účinkoval přímo proti viru, na potlačení některých příznaků se používá podpůrná léčba běžně dostupnými léky (jako při chřipce)
pacient je považován za vyléčeného, pokud má dva negativní testy za sebou s odstupem 24 hodin

smrtnost
statistický pojem, udávající proceto úmrtí z poču nemocných
údaje se liší podle způsobu výpočtu; běžně se udává mezi 2 a 3 %; může se pohybovat od 0,8 %, když jsou započítáni přenašeči bez příznaků až do 18 % (údaje z čínské provincie Chu-pej, př započtení pouze klinicky nemocných pacientů)

prevence:
- vyhýbání se těsnému kontaktu s větším počtem osob (riziko přenosu kapénkovou infekcí se výrazně snižuje při odstupu 2 metry)
- osobní hygiena (mytí rukou a obličeje, vyhýbat se dotykům očí, nosu nebo úst nemytýma rukama

zdroje, další informace:
en.wikipedia.org
www.hopkinsguides.com
www.medrxiv.org
www.fda.gov
www.journalofhospitalinfection.com

11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - schéma viru SARS-CoV-2

schéma viru SARS-CoV-2
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - virové částice SARS-CoV-2 zobrazené elektronovým mikroskopem

virové částice SARS-CoV-2 zobrazené elektronovým mikroskopem
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639163Verze : 5
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639163Version : 0
MOD

Denní počty

Pod vodorovnou osou lze kliknutím vypínat/zapínat jednotlivé číselné řady.

Zdroj: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639443Verze : 200
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639443Version : 0
MOD

Denní počty


Pod vodorovnou osou lze kliknutím vypínat/zapínat jednotlivé číselné řady.

V počte úmrti sú aj pacienti pozitívni na COVID-19, kde na základe výsledkov pitvy bolo ako príčina smrti identifikované pridružené ochorenie (18.03.2020, 21.03.2020, 12.08.2020)


https://www.uvzsr.sk/
https://korona.gov.sk/
spravy.pravda.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639524Verze : 264
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639524Version : 0
MOD

Celkový (kumulativní) počet

Pod vodorovnou osou lze kliknutím vypínat/zapínat jednotlivé číselné řady.

Hospitalizovaných - aktuální počet hospitalizovaných osob
Těžký průběh - aktuální počet osob v těžkém stavu a/nebo s vysoce intenzivní péčí
Vyléčených - počet hospitalizovaných osob, které byly vyléčeny nebo propuštěny do domácí izolace

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639444Verze : 203
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639444Version : 0
MOD

Celkový (kumulativní) početPod vodorovnou osou lze kliknutím vypínat/zapínat jednotlivé číselné řady.

Počet hospitalizovaných je aktuálny počet osôb liečených v nemocničných zariadeniach v daný deň na chorobu COVID-19, bez ohľadu na to, či je choroba už potvrdená, alebo sa čaká na výsledky vyšetrení.

V počte úmrti sú aj pacienti pozitívni na COVID-19, kde na základe výsledkov pitvy bolo ako príčina smrti identifikované pridružené ochorenie (18.03.2020, 21.03.2020, 12.08.2020).


https://www.uvzsr.sk/
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639526Verze : 268
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639526Version : 0
MOD
Počet aktuálně nakažených (počet nakažených - počet vyléčených)

Pod vodorovnou osou lze kliknutím vypínat/zapínat jednotlivé číselné řady.

https://www.worldometers.info/coronavirus/
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#650344Verze : 32
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#650344Version : 0
MOD
Počet nakažených v přepočtu na 1 milion obyvatel

Pod vodorovnou osou lze kliknutím vypínat/zapínat jednotlivé číselné řady.
Neaktualizuje se od 27.8.2020
https://www.worldometers.info/coronavirus/
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639947Verze : 178
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639947Version : 0
MOD
06.03.2020 (piatok)

V Slovenskej republike bol identifikovaný prvý prípad ochorenia COVID-19.

07.03.2020 (sobota)

V Slovenskej republike boli identifikované 2 nové prípady nakazenia COVID-19, celkový počet nakazených sú 3 osoby.

Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) vydal dňom 07.03.2020 zákaz návštev pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, detských domovoch a väzniciach.

08.03.2020 (nedeľa)

V Slovenskej republike boli identifikované 2 nové prípady nakazenia COVID-19, celkový počet nakazených dosiahol 5 osôb.

09.03.2020 (pondelok)

V Slovenskej republike boli identifikované 2 nové prípady nakazenia COVID-19, celkový počet nakazených dosiahol 7 osôb.

Ústredný krízový štáb SR vydal v pondelok nariadenie, podľa ktorého sa s okamžitou platnosťou zakazuje usporiadanie všetkých športových podujatí v krajine, predbežne na dva týždne.

11.03.2020 (středa)

V Slovenskej republike boli identifikované 3 nové prípady nakazenia COVID-19, celkový počet nakazených dosiahol 10 osôb.

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11.03.2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky dňom 12.03.2020, 06:00 hod. Vláda súčasne schválila Návrh na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pre posilnenie Policajného zboru pri zabezpečovaní verejného poriadku v súvislosti s opatreniami v boji proti koronavírusu.


Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1036Citace :


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

Číslo materiálu: 5753/2020

Predkladateľ: predseda vlády a ministerka vnútra

Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa § 8 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky;

B. vyhlasuje
B.1. podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky;

C. ukladá
členom vlády
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy

C.1. prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávať opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie
ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti podľa bodu B.1. a minimalizovanie škôd - priebežne
C.2. prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť mimoriadnu situáciu uvedenú v bode B.1. v čo najkratšom čase - priebežne

ministerke vnútra
C.3. zabezpečiť vyhlásenie mimoriadnej situácie informačným systémom civilnej ochrany a prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov - bezodkladne
C.4. prijať opatrenia na koordináciu a činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení mimoriadnej udalosti podľa bodu B.1. - bezodkladne

D. splnomocňuje
predsedu vlády a ako alternáta ministerku vnútra a predsedníčku Ústredného
krízového štábu

D.1. na riadenie záchranných prác, na vydávanie príkazov na záchranné práce
a vykonávanie opatrení na riešenie krízových situácií.

Vykonajú: členovia vlády
predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy
Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639115Verze : 9
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639115Version : 0
MOD
12.03.2020 (čtvrtek)

V souvislosti s nebezpečím nákazy COVID-19 byl v České republice vládou vyhlášen nouzový stav, který zasahuje do řady oblastí činnosti, shromažďování občanů i cestování z/do zahraničí.

Citace :

69
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. března 2020 č. 194

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuje
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
NOUZOVÝ STAV
na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Vláda
I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II. ukládá
1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;
2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;
III. dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;
IV. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. března 2020, ve 14.00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;
V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení.

Provedou:
ministři, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani, primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.


www.novinky.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#638807Verze : 4
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#638807Version : 0
MOD
12.03.2020 (čtvrtek)

Počas dňa pribudlo v SR 11 identifikovaných prípadov ochorenia COVID-19, spolu ich je 21 a je predpoklad že počet bude v ďalších dňoch narastať.

Zasadal Ústredný krízový štab Slovenskej republiky, ktorý prijal nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

a) povinná 14-dňová domáca karanténa od 13.03.2020 od 07:00 h až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.
Opatrenie sa nevzťahuje na:
- vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
- vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta,
- pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov
- posádku v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
- rušňovodičov a strojvodcov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru.

b) zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk (Bratislava, Poprad, Košice)

c) od pondelka 16.03.2020 zatvorenie škôl a školských zariadení,

d) zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľska – tu bude situácia priebežne monitorovaná,

e) obmedzenie vlakovej a autobusovej dopravy – medzinárodnej aj vnútroštátnej,

f) zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték,

g) zatvorenie kultúrnych zariadení,

h) v obchodných centrách cez víkend možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky

i) obmedzenie otváracích hodín na úradoch
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Opatrenia ÚVZ SR - karanténa

Opatrenia ÚVZ SR - karanténa
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Opatrenia ÚVZ SR - zákaz prevádzok-  kulturnych a spolocenskych zariadeni - obchodnych centier

Opatrenia ÚVZ SR - zákaz prevádzok- kulturnych a spolocenskych zariadeni - obchodnych centier
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639178Verze : 4
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639178Version : 0
MOD
13.03.2020 (pátek)


Počas dňa pribudlo v SR 11 identifikovaných prípadov ochorenia COVID-19, spolu ich je 32 a je predpoklad že počet bude v ďalších dňoch narastať.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639183Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639183Version : 0
MOD
13.03.2020 (Pátek)

Vláda ČR zpřísnila opatření v souvislosti s nouzovým stavem

Infekce koronavirem SARS-CoV-2 byla zařazena mezi nemoci, jejichž šíření je trestné

S účinností od 13. března 12:00 hodin:
- povinná karanténa pro všechny, kdo se vrátí ze zemí, do nichž byl v rámci nouzového stavu zakázán vstup. Doposud karanténa platila pouze pro lidi vracející se z Itálie. Za rizikové oblasti vláda vedle Číny, Jižní Koreje, Íránu a Itálie označila rovněž Španělsko, Rakousko, Německo, Norsko, Švédsko, Francii, Belgii, Nizozemsko, Dánsko, Velkou Británii a Švýcarsko

S účinností od 14. března 0:00 hodin:
- zákaz vlakové, autobusové a lodní dopravy osob mezi ČR a sousedními zeměmi. Zahraniční lety s cestujícími budou možné pouze s využitím pražského letiště.
- na německých a rakouských hranicích budou od půlnoci zatím na pět dní obnoveny kontroly.

S účinností od 16. března 0:00 hodin:
- zákaz vycestování z ČR do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů
- zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců s přechodným nebo trvalým pobytem. Výjimku budou mít například řidiči kamionů, autobusů, vlaků či příslušníci záchranných sborů.

www.lidovky.cz
www.lidovky.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#638868Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#638868Version : 0
MOD
13.03.2020: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zpochybnila efektivitu úplného uzavírání hranic.
Odvolala se přitom na názor Světové zdravotnické organizace (WHO).
Úplné uzavírky hranic nevnímá WHO jako efektivní opatření, narušují pohyb lidí a zboží, řekla von der Leyenová s odkazem na přístup České republiky a Slovenska i některých dalších zemí EU.
Evropská komise místo nich chce zdravotní kontroly na hranicích, pro které připraví společnou unijní strategii.
www.novinky.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#638873Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#638873Version : 0
MOD
14.03.2020 (sobota)

Vláda rozhodla o uzavření všech obchodů kromě prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších

Vláda České republiky rozhodla s účinností od 14. března 2020 od 6.00 o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.

Citace :

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. března 2020 č. 211

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Vláda

I. z a k a z u j e

1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
- potravin,
- výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
- pohonných hmot,
- paliv,
- hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
- lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
- malých domácích zvířat,
- krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
- brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
- novin a časopisů,
- tabákových výrobků,
- služeb prádelen a čistíren,
- prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně,

2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení,

3. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

4. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,

II. ruší s účinností ke dni 14. března 2020 k 6:00 hod. body I. 2. a I. 3. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 199.


Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#638946Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#638946Version : 0
MOD
14.03.2020 (sobota)


Počas dňa pribudlo v SR 12 identifikovaných prípadov ochorenia COVID-19, spolu ich je 44.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639185Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639185Version : 0
MOD
15.03.2020 (neděle)

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

Citace :

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. března 2020 č. 215
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3.individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;

II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

III. doporučuje

a) zaměstnavatelům
1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:
1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

IV. zrušuje
1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,
2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639103Verze : 6
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639103Version : 0
MOD
15.03.2020 (nedeľa)

Počas dňa pribudlo v SR 17 identifikovaných prípadov ochorenia COVID-19, spolu ich je 61 a je predpoklad že počet bude v ďalších dňoch narastať.

Vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 15.03.2020 vyhlásila dňom 16.03.2020, 06:00 hod núdzový stav pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu. Ide o preventívny krok s cieľom získať právomoc presúvať zdravotnícky personál, materiál či techniku z nemocnice do nemocnice s cieľom zabezpečenia čo najlepšej zdravotnej starostlivosti.

Núdzový stav sa týka nasledujúcich zdravotníckych zariadení:
Bratislavský kraj
Univerzitná nemocnica Bratislava
Národný ústav detských chorôb Bratislava
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
Národný onkologický ústav Bratislava
Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava

Trnavský kraj
Fakultná nemocnica Trnava

Nitriansky kraj
Fakultná nemocnica Nitra
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Trenčiansky kraj
Fakultná nemocnica Trenčín

Žilinský kraj
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Univerzitná nemocnica Martin
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Banskobystrický kraj
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica

Prešovský kraj
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Nemocnica Poprad, a. s.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Košický kraj
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Detská fakultná nemocnica Košice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice

Vo všetkých nemocniciach, nielen v štátnych, sa zároveň nariaďuje obmedziť plánované zákroky.

Ďalšie opatrenia prijaté na záklde nariadenia vlády SR Úradom verejného zdravotníctva SR:
S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h na obdobie 14 dní platí nasledovné:
a) Uzatvárajú sa všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
- predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
- lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
- predajní drogérie,
- čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
- predajní novín a tlačovín,
- predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
- prevádzok telekomunikačných operátorov,
- prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
- prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
- prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.

b) Zakazuje sa prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

c) Nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby nezatvorili prevádzky uvedené v bode A.


Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.


Zdroj: https://www.uvzsr.sk
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18252/1Citace :

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 114 z 15. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom

Číslo materiálu: 5965/2020

Predkladateľ: predseda vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR

Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej
starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom;

B. vyhlasuje
B.1. v súlade s ustanovením čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 16. marca 2020
na postihnutom území okresov v územnej pôsobnosti týchto okresný úradov
núdzový stav týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti
uvedených v prílohe tohto uznesenia:
a) Okresný úrad Bratislava pre územné obvody Bratislava I, II, III, IV, V,
b) Okresný úrad Trnava pre územný obvod Trnava,
c) Okresný úrad Trenčín pre územný obvod Trenčín,
e) Okresný úrad Žilina pre územný obvod Žilina,
j) Okresný úrad Prešov pre územný obvod Prešov,
k) Okresný úrad Poprad pre územný obvod Poprad,
l) Okresný úrad Banská Bystrica pre územný obvod Banská Bystrica,
m) Okresný úrad Košice pre územný obvod Košice I, II, III a IV,
n) Okresný úrad Nitra pre územný obvod Nitra,
o) Okresný úrad Nové Zámky pre územný obvod Nové Zámky,
p) Okresný úrad Martin pre územný obvod Martin,
q) Okresný úrad Ružomberok pre územný obvod Ružomberok;

C. ukladá
C.1. odo dňa vyhlásenia núdzového stavu podľa bodu B.1. tohto uznesenia podľa čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti zamestnancom poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti nachádzajúcich sa na území okresov v územných obvodoch, v ktorých bol vyhlásený núdzový stav,

predsedovi vlády
C.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bezodkladne

ministerke kultúry
C.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR bezodkladne

členovi vlády poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva SR
C.4. vydať opatrenia na zabezpečenie uloženia pracovnej povinnosti na výkon
zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti bezodkladne
C.5. prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť núdzový stav na území okresných úradov uvedených v bode B.1. tohto uznesenia v čo najkratšom čase bezodkladne

ministerke vnútra
C.6. prijať opatrenia na koordináciu a činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení krízovej situácie núdzový stav bezodkladne
C.7. prijať konkrétne opatrenia pre usmernenie činnosti bezpečnostných rád okresov na realizáciu opatrenia uloženia pracovnej povinnosti bezodkladne

D. zakazuje
D.1. odo dňa vyhlásenia núdzového stavu podľa bodu B.1. tohto uznesenia
uplatňovanie práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť.

Vykonajú: predseda vlády
ministerka vnútra
ministerka kultúry
člen vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR
Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR


Príloha k uzneseniu vlády SR číslo 114/2020
__________________
Univerzitná nemocnica Bratislava
Národný ústav detských chorôb Bratislava
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
Národný onkologický ústav Bratislava
Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava
Fakultná nemocnica Trnava
Fakultná nemocnica Nitra
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Fakultná nemocnica Trenčín
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Univerzitná nemocnica Martin
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Nemocnica Poprad, a. s.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Detská fakultná nemocnica Košice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice

11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Uznesenie vlády SR č. 114/2020 z 15.3.2020 k vyhláseniu núdzového stavu pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu

Uznesenie vlády SR č. 114/2020 z 15.3.2020 k vyhláseniu núdzového stavu pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639113Verze : 7
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639113Version : 0
MOD
16.03.2020 (pondelok)


URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639166Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639166Version : 0
MOD
16.03.2020 (pondelok)

Aktuálne je v SR evidovaných 11 nových prípadov ochorenia COVID-19, celkový počet chorých dosahuje 72 osôb.

Ústredný krízový štáb modifikoval opatrenia dočasného uzatvorenia pre obchodné prevádzky a poskytovateľov služieb. Po spresnení ÚKŠ môžu byť otvorené pohrebné služby, pohrebiská a krematóriá, práčovne a čistiarne, takisto budú môcť fungovať autoservisy, pneuservisy, ale i odťahové služby a taxislužby. Činnosť taxislužieb je ale obmezená iba na prevoz tovaru či donáškovú službu.


Zdroj: TB vlády

11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - ÚVZ - doplnenie opatrení k uzatvoreniu maloobchodných prevádzok a služieb

ÚVZ - doplnenie opatrení k uzatvoreniu maloobchodných prevádzok a služieb
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639186Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639186Version : 0
MOD
17.03.2020 (úterý)

Počet ľudí chorých na COVID-19 sa v Slovenskej republike zvýšil o 25, celkový počet dosiahol 97 osôb (ďalších 5 nakazených občanov SR sa lieči v Rakúsku, kde majú trvalý pobyt), celkový počet negatívnych testov presiahol 1800. Zatiaľ nie sú obete na životoch, ale nedošlo ani k žiadnemu vyliečeniu z choroby. Zhruba 3/4 chorých sú v domácom liečení, 23 osôb je hospitalizovaných, z toho 2 osoby sú hospitalizované na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Najviac chorých je v Bratislave (celkom 31 prípadov, z toho 4 nové), nasleduje okres Martin (7 prípadov), Košice (4 prípady) a Žilina (4 nové prípady).

Zdroj: https://www.uvzsr.sk/
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639264Verze : 5
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639264Version : 0
MOD
17.03.2020 (úterý)

Dne 17. 3. 2020 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, kterým vláda v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, zakázala podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hospodářských opatřeních“), dodání všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území České republiky do členských zemí Evropské unie a vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí než členských zemí Evropské unie.

Od 18. března 2020 od 00.00 hodin pak začne platit zákaz pro příslušníky bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost, než kterou provádějí jako členové bezpečnostních sborů. Toto krizové opatření má platit po celou dobu trvání nouzového stavu v České republice.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639340Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639340Version : 0
MOD
18.03.2020 (středa)

Bolo identifikovaných ďalších 8 osôb s chorobou COVID-19, celkový počet chorých v SR stúpol na 105 osôb. Negatívne testovaných bolo doteraz 2033 vzoriek, hospitalizovaných je celkom 35 osôb, ani jedna osoba zatiaľ nevyžaduje pľúcnu ventiláciu.
Z pozitívne testovaných osôb (5 mužov, 3 ženy) z dnešného dňa sú 4 osoby v domácej liečbe a celkom v 6 prípadoch mali osoby cestovateľskú anamnézu (3 x Taliansko, 2 x Poľsko, 1 x Francúzsko), 2 osoby (hospitalizované v Martine a Košiciach) nemajú cestovateľskú anamnézu.

Vláda zároveň oznámila že zomrela 84 ročná pacientka, ktorej v uplynulých dňoch diagnostikoval ochorenie COVID-19 a trpela aj ďalšími závažnými ochoreniami, vrátane arterosklerózy, prekonaného infarktu a srdcového zlyhávania. Podľa výsledkov pitvy príčinou smrti NEBOLO ochorenie COVID-19. ale primárnou príčinou úmrtia bol rozsiahly infarkt myokardu..

Úrad verejného zdavotníctva aktualizoval a spresnil karanténne optatrenia vyhlásené dňom 13.03.2020. Aktualizované karanténne opatrenia vstupujú do platnosti dň a19.03.2020, 06:00 hod. (viď príloha).

Vláda na svojom zasadaní dňa 18.3.2020 zároveň rozhodla, že rozširuje vyhlásený núdzový stav na všetky ústavné zdravotnícke zariadenia na území SR, záchranné a dopravné zdravotné služby a niektoré ďalšie oblasti zdravotníckej starostlivosti mimo ambulantných lekárov.

Citace :

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 115 z 18. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020
Číslo materiálu: 6124/2020

Predkladateľ: predseda vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR

Vláda

A. schvaľuje
A.1. návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020;

B. mení
B.1. s účinnosťou od 19. marca 2020 bod B.1. uznesenia vlády Slovenskej
republiky č. 114 z 15. marca 2020 takto: slová „okresov v územnej pôsobnosti týchto okresných úradov núdzový stav týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených v prílohe tohto uznesenia:
a) Okresný úrad Bratislava pre územné obvody Bratislava I, II, III, IV, V,
b) Okresný úrad Trnava pre územný obvod Trnava,
c) Okresný úrad Trenčín pre územný obvod Trenčín,
e) Okresný úrad Žilina pre územný obvod Žilina,
j) Okresný úrad Prešov pre územný obvod Prešov,
k) Okresný úrad Poprad pre územný obvod Poprad,
l) Okresný úrad Banská Bystrica pre územný obvod Banská Bystrica,
m) Okresný úrad Košice pre územný obvod Košice I, II, III a IV,
n) Okresný úrad Nitra pre územný obvod Nitra,
o) Okresný úrad Nové Zámky pre územný obvod Nové Zámky,
p) Okresný úrad Martin pre územný obvod Martin,
q) Okresný úrad Ružomberok pre územný obvod Ružomberok;“
sa nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“;

C. ukladá
C.1. s účinnosťou od 19. marca 2020 podľa čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov pracovnú povinnosť zamestnancom subjektov uvedených v prílohe tohto uznesenia,

predsedovi vlády
C.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky - bezodkladne

ministerke kultúry
C.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR - bezodkladne

ministrovi hospodárstva
C.4. v spolupráci s členom vlády povereným riadením Ministerstva zdravotníctva SR, ostatnými členmi vlády a predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR pripraviť a predložiť vláde návrhy na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie - bezodkladne

ministerke vnútra
C.5. usmerniť činnosť bezpečnostných rád okresov na realizáciu opatrenia uloženia pracovnej povinnosti - bezodkladne
C.6. prijať opatrenia na koordináciu činnosti orgánov krízového riadenia pri riešení krízovej situácie núdzový stav - bezodkladne

členom vlády
C.7. prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav v čo najkratšom čase;

D. zakazuje
D.1. s účinnosťou od 19. marca 2020 uplatňovanie práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť podľa bodu C.1. tohto uznesenia.

Vykonajú: predseda vlády
ministerka vnútra
ministerka kultúry
člen vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR
minister hospodárstva
Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR


Príloha
k uzneseniu vlády SR
číslo 115/2020
__________________
a) držitelia povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej
starostlivosti,
b) držitelia povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
c) držitelia povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
d) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
e) právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú s Úradom pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,
f) právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu,
g) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky,
h) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
i) regionálne úrady verejného zdravotníctva.


Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18253
TB vlády SR

11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Uznesenie vlády SR č. 115/2020 z 18.03.2020 k rozšíreniu núdzového stavu

Uznesenie vlády SR č. 115/2020 z 18.03.2020 k rozšíreniu núdzového stavu
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Áktualizácia karanténnych opatrení Úrade verejného zdravotníctva SR od 19.03.2020, 06:00

Áktualizácia karanténnych opatrení Úrade verejného zdravotníctva SR od 19.03.2020, 06:00
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639322Verze : 14
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639322Version : 0
MOD
18.03.2020 (středa)

Vláda na mimořádném zasedání ve středu 18. března 2020 zavádí zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Zároveň se pro seniory nad 65 let speciálně vyčlenil čas k nakupování potravin, a to od 10.00 do 12.00 hodin. Pro pendlery pracující v zahraničí budou platit přísnější pravidla vycházení.

Citace :

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. března 2020 č. 247

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;

II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby. Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 podle bodu:

a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými),

b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

c) I/f, druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých),

d) I/h (pobyt v přírodě nebo parcích) se na tyto osoby nevztahují;

III. upozorňuje, že na osoby uvedené v bodě II tohoto usnesení platí všechna opatření vyplývající ze všech dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest);

IV. nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II tohoto usnesení (pendleři) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

Citace :

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. března 2020 č. 249

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve
smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

www.vlada.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639386Verze : 5
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639386Version : 0
MOD
19.03.2020 (čtvtek)

Bolo identifikovaných ďalších 19 nakazených osôb, čo zvýšilo celkový počet identifikovaných nakazených v SR na 124 (nakoľko ale jedna nakazená pacientka medzitým zomrela, tak aktuálny počet nakazených je 123 v SR a 5 osôb v zahraničí).
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639523Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639523Version : 0
MOD
19.03.2020 (čtvrtek)

Vláda na mimořádném jednání ve středu 19. března 2020 přijala další mimořádná opatření ve snaze zabránit šíření koronaviru. Ministři mimo jiné schválili návrh zákona, který umožní prodloužit rodičům pečujícím doma o školáky vyplácení ošetřovného, opět zpřísnili podmínky pro přeshraniční pracovníky a upravili čas vyhrazený seniorům k nákupu potravin a drogistického zboží na 7.00 až 9.00.

Citace :

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 19. března 2020 č. 265

o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví
- k vyčlenění prodejní doby pro seniory


Vláda

I. schvaluje vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem osobám zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod. a 9:00 hod., a to s výjimkou:
- osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
- osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
- zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu,
- majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném
poměru, uvedeného v příloze tohoto usnesení;

II. ukládá ministru zdravotnictví vydat dne 19. března 2020 mimořádné opatření podle § 80 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v bodě I tohoto usnesení.

Provede:
ministr zdravotnictví

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

Citace :

Příloha
usnesení vlády
ze dne 19. března 2020 č. 265

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod. a 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 20. března 2020.

III.
Ruší se mimořádné opatření ze dne 18. března 2020, č. j. MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN.


Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARSCoV-2 v České republice.

S ohledem na fakt, že obzvláště zranitelnou skupinou, kterou ohrožuje onemocnění COVID19, jsou senioři a zdravotně postižené osoby, vyhrazují se dvě hodiny denně pro jejich nákup základního zboží (potraviny, drogistické zboží). Omezují se tak možnosti přenosu viru SARSCoV-2 z jiných osob na lidi starší 65 let.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

www.vlada.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639567Verze : 5
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639567Version : 0
MOD
20.03.2020 (pátek)


Boli identifikovaných ďalších 14 osôb chorých na COVID-19 čo zvýšili počet nakazených na 137. Tri pozitívne prípady boli zistené u ľudí nachádzajúcich sa v karanténe v účelovom zariadení MV v Gabčíkove po ich návrate z Rakúska. Počet negatívnych testov dosiahol 2670.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639627Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639627Version : 0
MOD
21.03.2020 (sobota)

Počas dnešného dňa bolo identifikovaných 41 prípadov nákazy COVID-19, ďalších 199 vzoriek bolo negatívnych. Ide o zatiaľ najvyšší denný prírastok od začiatku testovania. Celkový počet identifikovaných nakazených stúpol na 178, negatívne testovaných je 3069 vzoriek. Podľa nastupujúceho predsedu vlády Igora Matoviča a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího má SR malý počet pozitívne testovaných, čo ale nie je spôsobené nízkym rozšírením vírusu SARS-Cov-2 v populácii, ale malým množstvom realizovaných testov a medzi obyvateľmi sa môžu pohybovať stovky nakazených, ktorých v súčasnej dobe nedokážeme identifikovať. Malý počet testovaných je spôsobený aj nedostatkom testov, ktorých k 21.03.2020 zostáva len okolo 3000.

Zdroj: https://www.uvzsr.sk/
spravy.pravda.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639839Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639839Version : 0
MOD
22.03.2020 (neděle)

V Česku zemřel první člověk nakažený koronavirem. Jde o 95letého muže, který měl další zdravotní problémy, informoval server iDnes.cz. Hospitalizovaný byl v pražské Nemocnici Na Homolce. V Česku je 1120 pozitivně testovaných lidí na koronavirus, zveřejnilo v neděli večer Ministerstvo zdravotnictví. Vyléčilo se šest lidí.
Zdroj: www.seznamzpravy.cz


Dnes jsou to přesně 3 týdny od prvních případů koronaviru v ČR. Počet nakažených ráno překročil tisíc a k večeru vzrostl na 1 120. Stále máme 6 vyléčených. Hospitalizováno je 83 lidí, na JIP je 20 z nich, na plicní ventilaci 14 a 1 pacient je na přístroji, který okysličuje krev.
Zdroj: Twitter Adam Vojtěch @adamvojtechano
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639930Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639930Version : 0
MOD
22.03.2020 (neděle)

Počas dňa bolo otestovaných 242 vzoriek, z toho 7 bolo pozitívnych a 235 negatívnych. Počet chorých na COVID-19 stúpol na 185, negatívne testovaných osôb je 3304.
Zo 7 nových prípadov sa 3 osoby nakazili pravdepodobne v zahraničí (z toho 2 v Taliansku) a 1 osoba po kontakte s identifikovanou chorou osobou.

Zdroj: www.uvzsr.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639934Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639934Version : 0
MOD
23.03.2020 (pondělí)

Ministři prodloužili omezení volného pohybu do 1. dubna. Znamená to, že do té doby zůstanou uzavřené i restaurace i většina obchodů. Kvůli omezení ekonomických dopadů koronaviru kývla i na prominutí červnové zálohy na daň z příjmu, na kurzarbeit i půlroční odpuštění minimálních záloh na důchodovém pojištění pro OSVČ. Kvůli tomu vzroste schodek rozpočtu na 200 miliard korun.
Vicepremiér Karel Havlíček uvedl, že v obchodech nad 500 metrů čtverečních budou moci v době od 8 do 10 hodin nakupoval jen senioři. Prodej v menších obchodech s potravinami bude nově bez omezení.

Zdroj: www.idnes.cz

Usnesení vlády: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-23
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640015Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640015Version : 0
MOD
23.03.2020 (ponděli)

Dochádza k zmene zverejňovania pribežných informácii o postupe epidémie. Už sa nebudú zverejňovať v podvečerných hodinách daného dňa, ale v ranných hodinách nasledujúceho dňa. Podľa informácii Ministertva zdravotníctva bolo dňa 23.03.2020 identifikovaných 19 osôb s ochorením COVID-19, čím počet prípadov stúpol na 204. Negatívne testovaných vzoriek bolo 432, čím počet negatívne testovaných stúpol na 3736 osôb.

Jedna pozitívne testovaná žena má trvalé bydliskov Španielsku a prechodný pobyt v Bratislave, dve nakazené (bližšie neurčené) ženy boli hospitalizované. Teritoriálne rozdelenie ďalších nakazených osôb:
- 2 ženy / okres Topoľčany(FN Nitra),
- muža / okres Nitra (FN Nitra)
- žena / okres Piešťany (FN Trnava)
- žena / okres Liptovský Mikuláš (ÚNV Ružomberok),
- 2 ženy / okres Čadca (drive – RÚVZ Košice a karanténa Gabčíkovo),
- muž / okres Zvolen,
- muž a žena / okres Senec,
- žena / okres Malacky,
- muž / okres Dunajská Streda,
- 3 muži a žena / Bratislava.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640064Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640064Version : 0
MOD
24.03.2020 (úterý)

Bolo vykonaných 271 testov, pri ktorých bolo identifikovaných 12 osôb chorých na COVID-19. Celkový počet negatívnych testov dosiahol hodnotu 4200, počet pozitívne testovaných je spolu 216. Pozitívne testovaní bolo 9 mužov a 3 ženy. Z pozitívne testovaných prípadov išlo o osobu v karanténe v Gabčíkove, 3 pacienti sú z Bratislavy a po jednom z Martina, Hanušoviec nad Topľou, Záhorskej Vsi, Považskej Bystrice, Novej Dubnice, Zázrivej, Slovenskej Ľupče a Lučenca.

Jedna osoba z Košíc, hospitalizovaná od 07.03.2020 bola prepustená z nemocničného liečenia (2 opakované testy na COVID-19 negatívne).

Po rokovaní vlády, ktoré skončilo v neskrorých večerných hodinách 23.03.2020 boli prezentované niektoré nové opatrenia proti šíreniu epidémie. S platnosťou od 25.03.2020. Zastavuje sa bezplatná preprava šudentov vo vlakoch ŽSSK v období, keď sú školy kvôli karanténe zatvorené. Niektoré prevádzky maloobchodného predaja (potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá) budú vždy v nedeľu zatvorené. Pôjde o sanitárny deň a deň, keď si majú oddýchnuť zamestnanci. Pre seniorov nad 65 rokov sa zároveň určia špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to od 9.00 do 12.00 h. Zároveň sa zavádza povinné nosenie rúšok mimo odmu, či bytu a v príapde vzniku radov musia byť minimálne odstupy medzi osobami 2 metre (pozn.: už teraz si viem živo predstaviť tie hady pred pokladňami v obchodných centrách kľukatiace sa pomedzi regály). Vláda ale zároveň seniorov vyzvala, aby vychádazli z domov a bytov len v “absolútne nevyhnutných prípadoch″. Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi. Vláda je pripravená v prípade nutnosti aj prijať zákaz vychádzania pre konkrétne skupiny ľudí. V zariadeniach sociálnych služieb ako domovy dôchodcov vyhlásia núdzový stav. Tento nástroj má zefektívniť ochranu seniorov. ÚVZ uzatvorí činnosť denných stacionárov. Klienti tam už nebudú chodiť, zamestnanci stacionárov im budú pomáhať v domovoch. Pôjde napríklad o nákupy seniorom.

Zároveň bolo Rakúskymi úradmi oznámené, že 4 slovenskí občania chorí v Rakúsku sa z choroby vyliečili.

Na rokovaní vlády SR boli prerokované návrhy zákonov, ktoré v súčasnej situácii menia niektoré pravidlá v školstve (určenie spôsobu a termínov na maturity, nevykonávanie testov Monitor 9, upresnenie podávania prihlášok a úpravu termínov prijímacích konaní na stredné školy, či zápisu žiakov do 1. ročníka zákaldných škôl) a justícii (napr. obmedzenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt, procesných lehôt, obmedzenie nutnosti vykonávať pojednávania na súdoch v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu, dočasný zákaz výkonu záložného práva a dražby či zavedenie možnosti využívania tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov vznikajúcich v rámci elektronickej komunikácie zo strany Úradu verejného zdravotníctva na účely ochrany života a zdravia obyvateľov). Oba návrhy zákonov boli postúpené do NR SR na prerokovanie v zrýchlenom konaní.

Zdroj: TB vlády SR
https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1042


Príloha: Opatrenia ÚVZ SR k jednotlivým rozhodnutiam vlády.
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Povinnosť pohybovať sa na verejnosti so zakrytými dýchacími cestami

Povinnosť pohybovať sa na verejnosti so zakrytými dýchacími cestami
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Uzatvorenie obchodov v nedeľu

Uzatvorenie obchodov v nedeľu
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Obmedzenia v oblasti poskytovania sociálnych služieb

Obmedzenia v oblasti poskytovania sociálnych služieb
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640065Verze : 10
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640065Version : 0
MOD
25.03.2020 (středa)

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob.

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.
Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.
Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezení dříve přijatá usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou nezbytných cest, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 24.3.2020 od 6:00 hod. do 1.4.2020 do 6:00 hod.

Citace :

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVlD-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytné nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovni péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů.

2. S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje:

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupnych mistech na dobu nezbytné nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. pism. a) až j),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytné nutnou míru,

c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povoláni, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:


Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVlD—19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice.

Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodné omezení dříve přijaté usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi Iidmi, s výjimkou nezbytných cest, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocněni COVlD-19.

Mgr. at Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640194Verze : 4
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640194Version : 0
MOD
25.03.2020 (středa)


Realizovaných 335 laboratórnych testov, identifikovaných 10 pozitívnych pacientov (6 mužov, 4 ženy). Z toho 3 pacienti (2 muži, jedna žena) boli identifikovaní v karanténe v Gabčíkove, ďalší 2 muži (okresy Prievidza a Liptovský Mikuláš) majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu z Brazílie, res. Španielska. Ďalšie prípady boli identifikované v okresoch Bratislava (muž), Partizánske (žena), Považská Bystrica (žena), Zlaté Moravce(žena) aa Dunajská Streda (muž).


Zdroj:https://www.uvzsr.sk/
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640215Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640215Version : 0
MOD
26.03.2020 (čtvrtek)

Na základě mimořádného opatření se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb

Ministerstvo zdravotnictví na základě dnešního jednání vlády vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen. Nově se do výjimek zařadilo zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání. Zákaz prodeje se také nevztahuje na poskytování ubytovacích služeb, a to osobám za účelem výkonu povolání a cizincům s pracovním povolením či do doby opuštění území České republiky.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 27. 3. 2020 od 6:00 hodin do 1. 4. 2020 do 6:00 hodin.

Zdroj: mzcr.cz


Citace :

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona t. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeči vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen a služeb:
- potravin,
- pohonných hmot,
- paliv,
- hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
- lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
- malých domácích zvířat ,
- krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
- brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
- novin a časopisů,
- tabákových výrobků,
- služeb prádelen a čistíren,
- opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
- odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
- prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
- provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
- prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
- pokladní prodej jízdenek,
- lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
- provozování pohřební služby,
- květinářství,
- prováděni staveb a jejich odstraňováni, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
- prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
- servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
- realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,
- oprav, údržby a instalaci strojů a zařízení pro domácnost,
- provozování pohřebiště, provádění balzamaci a konzervaci, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
- myčky automobilů,
pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živnosti podle živnostenského zákona.

2. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. Se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení.

3. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.

4. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splněni těchto podminek:
- je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukováni osob,
- prodejní místo je vybaveno pomůckami osobni hygieny.

5. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatné zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

6. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje
- provoz heren a kasin,
- provoz autoškol,
- provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
- provoz samoobslužných prádelen a čistíren,
- přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,
- přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb — vnitřní i venkovní sportoviště.

7. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujicich ubytováni v ubytovnách, lázeňských zařizenich a školských ubytovacich zařizenich. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
- osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a
- cizincům do doby opuštěni území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.

II.

S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 23. března 2020 č. j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatřeni nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:


Mimořádné opatřeni je vydáno v souvislosti s nepřiznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-COV-2 v České republice.

Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezeni dřive přijatá usnesenim vlády je snaha o dočasné maximálni omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou maloobchodniho prodeje zboží a služeb v nezbytných oblastech, tak aby se v nełvětši možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictvi
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640238Verze : 5
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640238Version : 0
MOD
26.03.2020 (čtvrtek)


Celkom bolo v dnešný deň štátnych a súkromných laboratóriách otestovaných 972 osôb, pričom bolo identifikovaných 43 pozitívnych testov. Celkový počet pozitívnych testov v SR stúpol na 269 osôb. Za vyliečených boli uznaní 2 pacienti.


Zdroj: https://www.pravda.sk/
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640267Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640267Version : 0
MOD
27.03.2020 (pátek)

Bolo realizovaných 747 vyšetrení odobratých vzoriek (nie sú započítané vyšetrenia v súkromných laboratóriách, nakoľko sa ich nepodarilo včleniť do systému evidencie), v 23 prípadoch boli testy pozitívne. Celkový počet chorých na COVID-19 v SR stúpol na 292.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640347Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640347Version : 0
MOD
28.03.2020 (sobota)


Na Slovensku bolo počas soboty vyšetrených celkovo 720 vzoriek, z toho 22 vzoriek bolo pozitívnach. Celkový počet evidovaných prípadov ochorenia COVID-19 tak stúpol na 314.

Na základe základe záverov z Ústredného krízového štábu SR sa:

- až do odvolania predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

- od 30.03.2020 do odvolania sa predlžuje uzatvorenie všetkých maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby okrem: predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny/predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely/lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík/predajní drogérie/čerpacích staníc pohonných hmôt a palív/predajní novín a tlačovín/predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií/prevádzok telekomunikačných operátorov/prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením/prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb/donáškových služieb a prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke/pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória/autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb/služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly/servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky/taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru/práčovní a čistiarní odevov/advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov/prevádzok kľúčových služieb/zberných dvorov/predajní metrového textilu a galantérie/predajní a servisov bicyklov/prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 1000 m2 /prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 1000 m2.

- s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

- s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, očných optík, predajní drogérie.

- sprísňuje hygienický režim otvorených prevádzok s účinnosťou od 30. marca do odvolania: vstup a pobyt v prevádzke len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.), pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre, počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

- zatvárajú tieto obchody v nedeľu za účelom sanitárneho dňa: predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá. Zatvorenie v nedeľu neplatí pre veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“, nemocničné lekárne a verejné lekárne a nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným vyššie.

Zároveň sa od 30.03.2020 do odvolania vyčleňuje nákupný čas iba pre seniorov nad 65 rokov od 9.00 h do 12.00 h v dňoch od pondelka do soboty v predajniach potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny a v predajniach drogérie.

Zdroj.:www.uvzsr.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640383Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640383Version : 0
MOD
29.03.2020 (neděle)

V štátnych laboratóriách bolo testovaných 379 pacientov s negatívnym výsledkom a vírus bol potvrdený u 22 osôb.Celkový počet testovaných dosiahol 7196 ľudí a potvrdených je 336 prípadov koronavírusu.
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640460Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640460Version : 0
MOD
30.03.2020 (pondělí)
Omezení pohybu a maloobchodního prodeje a některých služeb kvůli pandemii koronaviru bude v České republice platit nejméně do 11. dubna 6 hodin ráno. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vzala v pondělí 30. března 2020 na vědomí vláda Andreje Babiše. Rozhodla také o zřízení Centrálního řídicího štábu COVID-19, který bude řídit projekt tzv. chytré karantény. Roušky nově nebudou muset nosit děti do dvou let věku a řidiči, pokud jsou v automobilu sami.
www.vlada.cz


Citace :

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. března 2020 č. 348
o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na další období

Vláda

bere na vědomí


1. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod., uvedené v příloze 1 tohoto usnesení;

2. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se prodlužuje omezení volného pohybu osob až na výjimky a kterým bylo nařízeno omezení pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod., uvedené v příloze 2 tohoto usnesení;

3. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se prodlužuje nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na dobu do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod., uvedené v příloze 3 tohoto usnesení.

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády


Citace :

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. března 2020 č. 347
o mimořádném opatření Ministestva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Vláda

I. bere na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze tohoto usnesení, kterým se všem osobám zakazuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
- dětí do dvou let věku a
- řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle;

II. ruší se bod I usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 247, vyhlášeném pod č. 106/2020 Sb., a to s účinností od 31. března 2020.

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-30

URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640543Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640543Version : 0
MOD
30.03.2020 (pondělí)


Bolo otestovaných 688 vzoriek, z toho u 27 bol test pozitívny. Až 9 pozitívnych vzoriek bolo od osôb starších ako 60 rokov a celkový počet nakazených stúpol na 363 osôb. Jedna osoba s chorobou COVID-19 zomrela, prsnú príčinu smrti určí pitva.


Zdroj: www.topky.sk
www.webnoviny.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640551Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640551Version : 0
MOD
31.03.2020 (úterý)


Otestovaných celkom 877 vzoriek, z toho 37 bolo pozitívnych na SARS-COV-2, čím sa cekový počet pozitívne testovaných v SR zvýšil na 400.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640606Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640606Version : 0
MOD
01.04.2020 (středa)


Testovaných bolo 1191 ľudí (z toho 590 testov realizovali súkromné laboratóriá), pričom bolo identifikovaných 26 osôb nakazených vírusom SARS-Cov-2 (z toho 5 osôb starších ako 65 rokov). Celkový počet hospitalizovaných osôb dosiahol 118, z toho 3 osoby sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Zároveň boli 3 pacienti označení za vyliečených.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640684Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640684Version : 0
MOD
01.04.2020 (středa)


Vláda požádá poslance o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, Parlamentu předloží i balík zákonů na pomoc s koronavirem.
www.vlada.czCitace :

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:


I.


1. S účinností ode dne 2. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
- potravin,
- pohonných hmot,
- paliv,
- hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
- lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
- malých domácích zvířat,
- krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
- brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
- novin a časopisů,
- tabákových výrobků,
- služeb prádelen a čistíren,
- opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
- odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
- prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
- provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
- prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
- pokladní prodej jízdenek,
- lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
- provozování pohřební služby,
- květinářství,
- provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
- prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
- servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
- realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,
- oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
- provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
- myčky automobilů,
- domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci, pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny.


2. S účinností ode dne 2. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení.


3. S účinností ode dne 2. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.


4. S účinností ode dne 2. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
- je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
- prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.


5. S účinností ode dne 2. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).


6. S účinností ode dne 2. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje
- provoz heren a kasin,
- provoz autoškol,
- provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
- provoz samoobslužných prádelen a čistíren,
- přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,
- přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště.


7. S účinností ode dne 2. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
- osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
- cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky a
- osobám, kterým z důvodu předchozího pobytu v zahraničí nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu.


II.


S účinností ode dne 2. dubna 2020 od 6:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 30. března 2020 č. j. MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN.


III.


Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.


Odůvodnění:Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v Evropě. Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19, které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii. Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění COVID-19 u pacienta na území České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 2 657 (ke dni 28. března 2020). Denní nárůst počtu pacientů s nově prokázaným onemocněním COVID-19 v posledních dnech přesahuje 200 (25. března – 291, 26. března – 259, 27. března – 373, 28. března -
262).


Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují otevřenou bránu.


Cílem tohoto opatření je uzavření nikoli nezbytných prodejen a provozoven, aby se tak předešlo kontaktům s jinými osobami, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.


Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictvíhttps://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-04-01
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640707Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640707Version : 0
MOD
02.04.2020 (čtvrtek)

Bolo testovaných 1454 ľudí a 24 z toho bolo pozitívnych. Celkový počet pozitívne testovaných stúpol na 450, za vyliečených bolo uznaných 8 osôb.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640762Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640762Version : 0
MOD
03.04.2020 (pátek)

Testovaných 1889 vzoriek, nákaza sa potvrdila v 21 prípadoch, čím sa kumulatívny počet nakazených zvýšil na 471.

Dáta priebežne aktualizované na www.arcgis.com zároveń udávajú že celkvoý počet vyliečených dosiahol 10 osôb.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640897Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640897Version : 0
MOD
04.04.2020 (sobota)


Pozitívne testovaných bolo 14 osôb z 1524 vzoriek, čím sa kumulatívny počet chorých v SR zvýšil na 485 osôb. Hospitalizovaných je 171 osôb, z toho u 63 je potvrdená choroba COVID-19, zvyšné hospitalizované osoby čakajú na výsledky testov.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641047Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641047Version : 0
MOD
05.04.2020 (neděle)

Premiér Igor Matovič predstavil navrhované opatrenia v súvislosti s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami v SR. O opatreniach bude vláda rokovať 06.04.2020.

Pozitívne bolo testovaných 49 vzoriek z celkového počtu 1036 testovaných osôb, čím sa kumulatívny počet identifikovaných chorých zvýšil na 534 osôb. Jedna osoba boj s chorobou prehrala (išlo o ženu staršiu ako 65 rokov a okrem COVID-19 trpela aj ďalšimi ochoreniami). Nárast chorých bol spôsobený 34 pozitívne testovanými osobami, ktoré sa nachádzali v skupine osôb hromadne sa vracajúcich zo zahraničia a zadržiavaných v karanténe.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641190Verze : 4
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641190Version : 0
MOD
06.04.2020 (pondělí)

Vláda na jednání v pondělí 6. dubna přistoupila k částečnému uvolnění přísných protiepidemických opatření. Od úterý umožní lidem individuálně sportovat bez roušek, ve čtvrtek budou moci otevřít některé dosud povinně zavřené obchody a od úterý 14. dubna bude možné vycestovat z České republiky v nezbytných případech.

www.vlada.cz


Citace :

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen, popř. provozoven:
- potravin,
- pohonných hmot,
- paliv,
- hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
- lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
- malých domácích zvířat,
- krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
- brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
- novin a časopisů,
- tabákových výrobků,
- služeb prádelen a čistíren,
- opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
- odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
- prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
- provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
- prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
- pokladní prodej jízdenek,
- lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
- provozování pohřební služby,
- květinářství,
- provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
- prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
- servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
- realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,
- oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
- provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
- myčky automobilů,
- domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci,
- hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
- prodej a servis jízdních kol,
- sběr a výkup surovin a kompostárny, pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny.

2. Nařizuje se, aby v provozovnách podle bodu 1., jimž je povolen provoz, byla dodržována následující pravidla:
- aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,
- zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 m),
- umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
- zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
- zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně.

3. Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).

4. Zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.

5. Nařizuje se, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
- je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
- prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.

6. Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

7. Zakazuje se
- provoz heren a kasin,
- provoz autoškol,
- provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
- provoz samoobslužných prádelen a čistíren,
- přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť.

8. Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
- osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
- cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky a
- osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu.

9. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 hod. do konce nouzového stavu s výjimkou položek v bodu I./1 „hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,“ a „prodej a servis jízdních kol,“ a bodu I./2, které nabývají účinnosti od 9. dubna 2020 od 0:00 hod.

II.

S účinností ode dne 7. dubna 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 1. dubna 2020 č. j. MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:


Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v Evropě.
Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19, které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii.

Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění COVID-19 u pacienta na území České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 2 657 (ke dni 28. března 2020). Denní nárůst počtu pacientů s nově prokázaným onemocněním COVID-19 v posledních dnech přesahuje 200 (25. března – 291, 26. března – 259, 27. března – 373, 28. března - 262).

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují otevřenou bránu.

Cílem tohoto opatření je uzavření nikoli nezbytných prodejen a provozoven, aby se tak předešlo kontaktům s jinými osobami, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19. S postupujícím vývojem šíření epidemie je však na místě k částečnému umožnění obnovení provozu některých provozoven. Zároveň se však stanoví důležitá pravidla pro dodržování odstupu osob od sebe, jejich prosazování včetně používání osobních ochranných prostředků a dezinfekčních prostředků.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví


Citace :

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů.

2. Nařizuje se:

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup
nejméně 2 metry, pokud to je možné.

3. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

- nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
- společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování.

4. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 hod. do konce nouzového stavu.

II.

S účinností ode dne 7. dubna 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 30. března 2020 č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:


Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v Evropě.

Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19, které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii.

Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění COVID-19 u pacienta na území České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 2 657 (ke dni 28. března 2020). Denní nárůst počtu pacientů s nově prokázaným onemocněním COVID-19 v posledních dnech přesahuje 200 (25. března – 291, 26. března – 259, 27. března – 373, 28. března - 262).

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují otevřenou bránu.

Cílem tohoto opatření je omezení volného pohybu osob a kontaktů s jinými osobami, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

Mimořádné opatření ze dne 30 března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky, až na některé výjimky, se doplňuje o další výjimku tak, aby bylo umožněno sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě apod., avšak zpravidla se zachováním všech klíčových opatřeních k likvidaci šíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:
- běhu,
- chůzi,
- cyklistice,
- gymnastice,
- venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu,
- jízdě na koni,
- golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu),
- tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště,
- lyžování a snowboardingu,
- vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou osobách v lodi,
- sportovní střelbě,
- bojovým, silovým a úpolovým sportům,
- sportovnímu letectví,
a to na venkovních sportovištích.

Zdravý pohyb, zejména v podobě shora uvedených sportů, přispívá k udržování dobrého zdravotního stavu lidí, což napomáhá prevenci vzniku onemocnění včetně COVID-19. Zároveň je však třeba nadále v této fázi šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky dodržovat přísná pravidla omezení společenského kontaktu a šíření kapánek.

Povoluje se výjimka z příkazu nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, v případě sportování na venkovních sportovištích, pokud skupina sportujících je oddělena od jiných sportujících a jejich skupin, popřípadě jiných osob určitou fyzickou překážkou (např. plotem oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se sportující nacházejí alespoň 2 metry od jiných osob. Je zřejmé, že při sportování dochází typicky k intenzivnějšímu dýchání a rouška nebo respirátor ztěžuje dýchání. V případě vodních sportů by nošení roušky mohlo být vyloženě nebezpečné až život nebo zdraví ohrožující.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví


https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-04-06
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641217Verze : 4
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641217Version : 0
MOD

Citace - buko1 :

05.04.2020 (neděle)

Premiér Igor Matovič predstavil navrhované opatrenia v súvislosti s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami v SR. O opatreniach bude vláda rokovať 06.04.2020.

Slovensko ve snaze zpomalit šíření pandemie choroby covid-19 o nadcházejících velikonočních svátcích až na výjimky zavede mezi 8. a 13. dubnem faktický zákaz vycházení.
I během zákazu vycházení bude možné kromě jiného jezdit do zaměstnání, k výkonu podnikatelských aktivit, k nákupům, k ošetření do zdravotnických zařízení, na pohřeb blízké osoby nebo do přírody v rámci okresu svého bydliště.
Na dodržování zákazu vycházení budou dohlížet policisté, kabinet také souhlasil s vyčleněním dalších 1000 vojáků ke stávajícím 500 příslušníkům armády k zajištění veřejného pořádku. Policejní hlídky budou během zákazu vycházení zejména vyžadovat od kontrolovaných osob informace o důvodu jejich pobytu na veřejnosti, které následně ověří. Provinilcům bude hrozit pokuta.
Země také na deset dnů obnoví hraniční kontroly.
www.lidovky.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641219Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641219Version : 0
MOD
06.04.2020 (pondělí)


Celkom realizovaných 1448 testov, z toho 47 pozitívnych. Až 24 pozotívnych testov bolo identifikovaných medzi osobami v karanténe, ktorí sa individuálne vrátili z Tirolska.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641254Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641254Version : 0
MOD
07.04.2020 (úterý)Realizovaných 2042 testov, pričom 101 testov bolo pozitívnych. Celkový kumulatívny počet identifikovaných osôb s COVID-19 dosiahol 682. Úrady zároveň oznámili že počet vyliečených sa zvýšil na 16, hospitalizovaných je 164 pacientov (z toho u 63 je choroba potvrdená pozitívnymi testami). V štatikách sa už prejavili aj výsledky plošných testov v rómskych osadách, kam sa vrátilo zhruba 1500 občanov zo zahraničia. V 5 osadách bolo identifikovaných celkom 31 nakazených.Zdroj: www.uvzsr.sk
https://covid-19.nczisk.sk/sk
spravy.pravda.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641388Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641388Version : 0
MOD
08.04.2020 (středa)


Pozitívne testovaných 19 osôb z celkom 1690 vykonaných testov. Kumulatívny počet chorých dosiahol 701 osôb. Za vyliečených bolo označených 7 osôb, čo zvýšilo počet vyliečených na 23. V nemocniciach je hospitalizovaných 157 osôb, pričom u 5 pacientov je choroba potvrdená. 6 osôb je napojených na pĺucnu ventiláciu.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641456Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641456Version : 0
MOD
09.04.2020 (čtvrtek)

Vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 30. dubna.

Bude prodloužen nařízený omezený provoz úřadů a institucí až do 19. dubna. Od 20. dubna mají všechny orgány veřejné moci a správní orgány na pracovištích dodržovat zpřísněná hygienická pravidla provozu.

Nasazené roušky nově nebudou muset mít v autě kromě řidiče i spolucestující rodinní příslušníci žijící ve společné domácnosti, řidiči MHD v uzavřených kabinách a nosit je nemusí ani osoby se závažnými poruchami autistického spektra.

www.vlada.cz


Citace :

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 9. dubna 2020 č. 396

o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Vláda

I.
podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 30. dubna 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012;

II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády


Citace :

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem ARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem osobám se s okamžitou účinností zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
- řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
- dětí do dvou let věku,
- osob se závažnými poruchami autistického spektra a
- osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti.

II.

Ruší se mimořádné opatření ze dne 30. března 2020, č. j. MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19, které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují otevřenou bránu.

Cílem tohoto opatření je používání zábrany proti šíření kapánek od nosiče tohoto onemocnění, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19. Z toho důvodu se zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Mimořádné opatření navazuje na dosud platné mimořádné opatření s tím, že z něj stanoví jako novou výjimku oprávnění nenosit ochranné prostředky dýchacích cest pro osoby se závažnými poruchami autistického spektra, které mnohdy jako důsledek tohoto onemocnění odmítají nosit roušky a bez této výjimky by nemohly opustit domov.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví


https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-04-09
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641465Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641465Version : 0
MOD
09.04.2020 (čtvrtek)

Laboratóriá vyšetrili 2301 vzoriek, z toho 2287 bolo negatívnych a 14 pozitívnych. Kumulatívny počet pozitívnych testov dosiahol hodnotu 715. Aktuálne je hospitalizovaných 147 pacientov, z toho u 44 bol koronavírus potvrdený, v 103 prípadoch sa čaká na výsledok testov.


10.04.2020 (pátek)

Identifikovanných 13 nových prípadov choroby pri 2174 realizovaných testoch, čím sa kumulatívny počet chorých zvýšil na 728 (aktuálny 702).

11.04.2020 (Sobota)

Vyšetrených bolo 1580 vzoriek, z toho 14 pozitívnych. Kumulatívny počet pozitívnych osôb sa zvýšil na 742 osôb. Hospitalizovaných je 119 pacientov, z toho 46 s potvrdenou chorobou, 73 pacientov čaká na výlsedky testov. 6 pacientov si vyžaduje pľucnu ventiláciu a 3 sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641568Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641568Version : 0
MOD
12.04.2020 (neděle)

V nedeľu pribudlo 27 nových prípadov nákazy vírusom SARS-Cov-2, pričom bolo otestovaných 1324 vzoriek, čím sa kumulatívny počet nakazených zvýšil na 769 osôb. Z 27 nakazených sa až 15 prípadov zistilo u osôb v karanténnych centrách.
Z choroby sa už celkom vyliečilo 107 osôb1) (z toho 31 pacientov v nemocniciach, ďalších 76 sa vyliečilo v domácej karanténe). V nemocniciach je hospitalizovaných 121 osôb, z toho pozitívne testovaných je 48 osôb a v zvyšných 73 prípadoch sa čaká na výsledky testov. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 5 osôb, 4 ľudia potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu.

Najviac prípadov je v Bratislavskom kraji (211), v Košickom evidujú 101 prípadov. V Prešovskom kraji majú 99 prípadov, v Žilinskom 93, Trenčiansky kraj má 91 prípadov. V Trnavskom kraji sa vyskytuje 66 pozitívnych ľudí, v Banskobystrickom 59. Nitriansky kraj hlási najmenej prípadov - 49)

AKTUALIZÁCIA 18:00 hod

Citace - www.uvzsr.sk :

V nedeľu (12.04.2020) boli otestovaní na prítomnosť nového koronavírusu 78 klientov a 25 príslušníkov personálu Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov na Hrnčiarskej 37 v Pezinku. Na základe zaslaných laboratórnych výsledkov z Národného referenčného centra pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR zo dňa 13.04.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave konštatuje že:

5 zamestnancov a 42 klientov je pozitívnych na COVID-19,

pričom ale ďalších 36 zamestnancov a 9 klientov má byť v najbližšom čase otestovaných,

7 klientov (z toho 6 žien a 1 muž) zo spomínaného zariadenia je v súčasnosti hospitalizovaných na KIGM UNB Bratislava
1) skokový nárast je podľa môjho názoru spôsobený bordelom v systéme evidencie. Hovorkyňa ministertva zdravotníctva priznala, že až do nedele regionálne úrady verejného zdravotníctva nehlásili počty vyliečených z domácich karantén a ministerstvo disponovalo LEN údajmi z nemocníc!
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641789Verze : 5
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641789Version : 0
MOD
13.04.2020 (pondělí)


Otestovaním 1302 vzoriek bolo identifikovaných 66 nakazených, z toho 48 sú klienti a personál z Domova sociálnych služieb v Pezinku (viď tlačová správa v predchádzajúcom príspevku). Kumulatívny počet nakazených vzrástol na 835 osôb.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641885Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641885Version : 0
MOD
14.04.2020 (úterý)

Od pondělí 20. dubna budou moci opět začít fungovat řemeslníci, farmářské trhy, budou se moci konat malé svatby či individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách. Celý proces, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, by měl prozatím vyvrcholit v pondělí 8. června.
Příslušníci Armády ČR budou moci nově vypomáhat v případech nedostatku či přetížení zaměstnanců v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, pokud jejich zřizovatelé nebudou schopni potřebné personální kapacity zajistit vlastními silami. Armáda je připravena vyčlenit až 360 vojáků.
www.vlada.czHarmonogram uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností


Uvolnění podnikatelských a dalších činnostípondělí 20. dubna


- Řemesla s provozovnou
- Farmářské trhy
- Autobazary a autosalóny
- Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců
s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR a MV ČR)
- Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek


pondělí 27. dubna


- Provozovny do 200 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách)


pondělí 11. května


- Provozovny do 1 000 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách)
- Autoškoly
- Posilovny a fitness centra bez využití zázemí
(sprchy, šatny)


pondělí 25. května


- Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek
- Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby
- Muzea, galerie a výstavní síně
- Zoologické zahrady(pouze venkovní výběhy)pondělí 8. června


- Všechny provozovny v nákupních centrech
- Provozovny nad 1 000 m2
, které nejsou v nákupních centrech
- Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory
- Hotely a další ubytovací zařízení
(včetně jejich restaurací a kaváren)
- Taxislužby (dosud nepovolené)
- Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing)
- Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity
za přesně definovaných podmínek
- Hromadné akce s odstupňovaným počtem účastníků
- Kulturní, společenské, sportovní akce (do 50 osob)
- Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku
- Další včetně opatření v cestovním ruchu
- Svatby za specifických hygienických podmínek
- Zoologické zahrady (včetně vnitřních prostor)během června


- Ostatní činnosti budou povoleny během června podle aktuální epidemiologické situace.


Uvolnění ve školách a školských zařízeníchpondělí 20. dubna


- Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) - individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury


pondělí 11. května


- Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria
- Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
- Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavechpondělí 25. května


- Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny
(o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.
- Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí.


nejdříve 1. června


Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách
Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách
– podmínky obdobné jako u školních skupin


červen


Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách
Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to formou třídnických hodin


www.vlada.cz


Citace :


Příloha č. 1
usnesení vlády
ze dne 14. dubna 2020 č. 413

Praha 10. dubna 2020
Č. j.: MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů.

2. Nařizuje se:
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j),
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,
d) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů.

3. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:
− nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
− společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
− nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování.

4. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 11. dubna 2020 od 0:00 hod. do konce nouzového stavu.

II.

S účinností ode dne 11. dubna 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2020 č. j. MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:


Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v Evropě.

Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19, které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii.

Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění COVID-19 u pacienta na území České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 2 657 (ke dni 28. března 2020). Denní nárůst počtu pacientů s nově prokázaným onemocněním COVID-19 v posledních dnech přesahuje 200 (25. března – 291, 26. března – 259, 27. března – 373, 28. března - 262).

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují otevřenou bránu.

Cílem tohoto opatření je omezení volného pohybu osob a kontaktů s jinými osobami, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

Mimořádné opatření ze dne 30 března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky, až na některé výjimky, se doplňuje o další výjimku tak, aby bylo umožněno sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě apod., avšak zpravidla se zachováním všech klíčových opatřeních k likvidaci šíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:
− běhu,
− chůzi,
− cyklistice,
− gymnastice,
− venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu,
− jízdě na koni,
− golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu),
− tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště,
− lyžování a snowboardingu,
− vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou osobách v lodi,
− sportovní střelbě,
− bojovým, silovým a úpolovým sportům,
− sportovnímu letectví,
a to na venkovních sportovištích.

Zdravý pohyb, zejména v podobě shora uvedených sportů, přispívá k udržování dobrého zdravotního stavu lidí, což napomáhá prevenci vzniku onemocnění včetně COVID-19.
Zároveň je však třeba nadále v této fázi šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky dodržovat přísná pravidla omezení společenského kontaktu a šíření kapének.

Povoluje se výjimka z příkazu nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, v případě sportování na venkovních sportovištích, pokud skupina sportujících je oddělena od jiných sportujících a jejich skupin, popřípadě jiných osob určitou fyzickou překážkou (např. plotem oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se sportující nacházejí alespoň 2 metry od jiných osob. Je zřejmé, že při sportování dochází typicky k intenzivnějšímu dýchání a rouška nebo respirátor ztěžuje dýchání. V případě vodních sportů by nošení roušky mohlo být vyloženě nebezpečné až život nebo zdraví ohrožující.

Nařizuje se konzumace na veřejnosti v místech prodeje potravin jen v nezbytných případech a alespoň 10 metrů od místa prodeje. Vzhledem k tomu, že při konzumaci potravin si musí člověk sundat roušku nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest, je nezbytné stanovit další podmínky, aby se zabránilo stavům, které zvyšují nebezpečí komunitního přenosu onemocnění COVID-19.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-04-14
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641920Verze : 4
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641920Version : 0
MOD
14.04.2020 (úterý)


Realizovaných 1439 testov, z toho 28 pozitívnych, čím kumulatívny počet nakazených dosiahol hodnotu 863 osôb. Vyliečených je celkovo 151 osôb (z toho 111 v domácej liečbe), ďalších 141 osôb je hospitalizovaných v nemocniciach, pričom u 67 je choroba potvrdená. Na JIS sa nachádza 5 pacientov, 4 sú napojení na pľúcnu ventiláciu.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641968Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#641968Version : 0
MOD
17.04.2020 (pátek)

Od pondělí se obnoví farmářské trhy, řemesla, vysokoškolské zkoušky i malé svatby


Od pondělí 20. dubna začíná první vlna uvolňování opatření. Začnou opět fungovat řemeslníci, farmářské trhy, budou se moci konat malé svatby či individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách. Scénář, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s epidemiology, projednala v úterý vláda. „Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, je na místě začít s postupným návratem do normálního života. Samozřejmě za dodržení pravidel hygieny jako je nošení roušky, mytí rukou a udržování odstupů mezi lidmi, i specifických pravidel pro provozovny živnostníků. Pokud by došlo ke zhoršení situace, jsme připraveni okamžitě zatáhnout za brzdu,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
mzcr.cz


Ošetřovné pro rodiče dětí mladších 13 let, které v důsledku karanténních opatření nemohou navštěvovat předškolní či školská zařízení, a pro osoby, které pečují o zdravotně hendikepované osoby ve společné domácnosti, se může zvýšit ze současných 60 procent na 80 procent denního vyměřovacího základu. Příslušný návrh novely zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 vláda schválila na mimořádném jednání v pátek 17. dubna 2020.
www.vlada.cz


Citace :

Příloha č. 1
usnesení vlády
ze dne 17. dubna 2020 č. 420

Praha 15. dubna 2020
Č. j.: MZDR 16193/2020-1/MIN/KAN
MZDRX019X94O

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou:

- prodeje potravin,
- prodeje pohonných hmot,
- prodeje paliv,
- prodeje hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
- lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
- prodeje malých domácích zvířat,
- prodeje krmiv a dalších potřeb pro zvířata,
- prodeje brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
- prodeje novin a časopisů,
- prodeje tabákových výrobků,
- služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu,
- oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
- odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
- prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
- provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
- prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
- pokladního prodeje jízdenek,
- lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
- provozování pohřební služby,
- prodeje květin,
- provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
- prodeje textilního materiálu a textilní galanterie,
- servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
- realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků pro domácnost,
- provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
- myčky automobilů,
- prodeje domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci,
- hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
- prodeje a servisu jízdních kol,
- sběru a výkupu surovin a kompostáren,
- prodeje nových a ojetých silničních vozidel,
- řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra), pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny.

2. Nařizuje se, aby v provozovnách, jimž je podle bodu 1 povolen provoz, byla dodržována následující pravidla:
- aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,
- zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 m mezi zákazníky,
- umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
- zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
- zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.

3. Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).

4. Zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.

5. Nařizuje se prodej nebaleného pečiva pouze za splnění těchto podmínek:
- je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
- prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.

6. Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

7. Zakazuje se
- provoz heren a kasin,
- provoz autoškol,
- provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
- přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť.

8. Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:

- osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
- cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky a
- osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu,
- osobám ohroženým domácím násilím.

9. Zákaz maloobchodního prodeje podle bodu 1. se nevztahuje na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:

- neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
- zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
- aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 m,
- umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
- zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
- prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě.

10. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 20. dubna 2020 od 0:00 hod.

II.

S účinností ode dne 20. dubna 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2020 č. j. MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:


Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19, které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii.

Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění COVID-19 u pacienta na území České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 5 991 (ke dni 12. dubna 2020). Denní nárůst počtu pacientů s nově prokázaným onemocněním COVID-19 v posledních dnech osciloval kolem hodnoty 200.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují otevřenou bránu.

Cílem tohoto opatření je uzavření nikoli nezbytných prodejen a provozoven, aby se tak předešlo kontaktům s jinými osobami, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19. S postupujícím vývojem šíření epidemie je však na místě k částečnému umožnění obnovení provozu některých provozoven. Zároveň se však stanoví důležitá pravidla pro dodržování odstupu osob od sebe, jejich prosazování včetně používání osobních ochranných prostředků a dezinfekčních prostředků.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví


Citace :

Příloha č. 2
usnesení vlády
ze dne 17. dubna 2020 č. 420

Praha 15. dubna 2020
Č. j.: MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN
MZDRX019X9SC

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) pohřbů,

j) cest na výuku a zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole, pro které je udělena výjimka mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví,

k) cest zpět do místa svého bydliště.

2. Nařizuje se:

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až k),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami, s výjimkou členů domácnosti, odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,

d) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů.

3. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

- nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
- společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce, včetně cesty za účelem tohoto sportování.

4. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na účast na tréninku sportovců, pro které je sport výdělečnou činností. Pro trénink se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:

- trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,
- na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,
- mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,
- sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
- nebudou prováděna kontaktní, soubojová cvičení,
- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
- po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

5. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na účast na sňatečném obřadu, a to pro snoubence, jejich dva svědky, osobu jednající za orgán veřejné moci, anebo osobu, jednající za orgán oprávněné církve, matrikáře a nejvýše čtyři další osoby, včetně cesty na sňatečný obřad; snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců. Po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek. Věta první až třetí se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.

6. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 20. dubna 2020 od 0:00 hod.


II.

S účinností ode dne 20. dubna 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 10. dubna 2020 č. j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:


Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19, které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii.

Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění COVID-19 u pacienta na území České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 5 991 (ke dni 12. dubna 2020). Denní nárůst počtu pacientů s nově prokázaným onemocněním COVID-19 v posledních dnech osciloval kolem hodnoty 200.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují otevřenou bránu.

Cílem tohoto opatření je omezení volného pohybu osob a kontaktů s jinými osobami, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

Vzhledem k umožnění některých individuálních činností v rámci studia na vysokých školách (zejm. konzultace a zkoušky), stanoví se výjimka pro cesty za účelem osobní přítomnosti na těchto dovolených formách studia na vysoké škole.

V případě provozování venkovních sportovišť se výslovně umožňuje používání záchodu umístěného ve vnitřních prostorách sportoviště, je však třeba dodržovat opatření k zamezení kontaktu osob a zavést zvýšenou dezinfekci těchto prostor.

Stanoví se výjimka pro trénink profesionálních sportovců, kterým se umožňuje trénovat společně v malých skupinách, a to i bez roušky, avšak je třeba dodržovat jiná zvýšená hygienická opatření.

Stanoví se výjimka pro možnost konat sňatečné obřady s celkovou účastí nejvýše 10 osob.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-04-17
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#642199Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#642199Version : 0
MOD
19.04.2020 (neděle)


Harmonogram uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností


Ministerstvo zdravotnictví společně s Miniterstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a telovýchovy připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Dle vývoje epidemiologické situace bude dále upravován. V přehledu naleznete, kdy a které obchody, služby či školní aktivity se postupně obnoví, pokud bude situace příznivá.
www.vlada.cz

11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Uvolnění podnikatelských a dalších činností

Uvolnění podnikatelských a dalších činností
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Uvolnění ve školách a školských zařízeních

Uvolnění ve školách a školských zařízeních
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#642474Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#642474Version : 0
MOD
20.04.2020 (pondělí)

Bol predstavený postupný harmonogram uvoľňovania opatrení zavedených na zabranenie šírenia vírusu SARS-Cov-2 v SR. Ako prvé sa dňom 21.04.2020 upravujú pravidlá nosenia rúšok na verejnosti, následne dôjde dňom 22.4.2020 k rozšíreniu počtu obchodných prevádzok, ktoré budú môcť poskytovať svoje služby za dodržania stávajúcich hygienických opatrení.

Výpis z opatrenia ÚVZ SR č. OLP/3355/2020 zo dňa 20.04.2020

Citace :

Všetkým osobdm sa zakazuje s účinnosťou od 21. aprila 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia hornyýh dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napriklad rúško, šál, šatka, alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapiek, a to s výnimkou:
- deti do 2 rokov veku,
- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
- osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
- osôb žijúcich v spolodnej domácnosti pri pobyte v prirode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov,
- osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosf je minimálne 20 metrov.

11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Pravidlá na na nosenie rúšok od 21.2.2020

Pravidlá na na nosenie rúšok od 21.2.2020
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#642507Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#642507Version : 0
MOD
21.04.2020 (úterý)

Ústredný krízový štáb schválil opatrenia, ktorými sa čiastočne menia v minulosti zavedené obmedzenia. Z uvedeného dôvodu vydal Úrad verejného zdravotníctva SR nové Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 s účinnosťou od 22.04.2020. Uvedené opatrenie zároveň ruší predtým prijat´eopatrenia č. OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020, č. OLP/2775/2020 zo dňa 24.03.2020, č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 a č. OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020.Citace :

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 21. apríla 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a), c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia:
A) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste,
2. predajní drogérie,
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
4. predajní novín a tlačovín,
5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
7. prevádzok reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,
vrátane sprostredkovania týchto služieb,
9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
10. práčovní a čistiarní odevov,
11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív a autoumyvární,
12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb, vrátane predajní náhradných dielov motorových vozidiel,
14. služieb staníc technickej kontroly a emisnej kontroly, vrátane autorizovaných a registrovaných dielní na overovanie tachografov a obmedzovačov, pracovísk kontroly originality a pracovísk montáže plynových zariadení,
15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov, a prekladateľov, geodetov, záhradníkov, inštalatérov, obkladačov, strechárov a iných poskytovateľov služieb poskytujúcich rôzne drobné stavebné či iné práce vykonávané jednotlivcom v exteriéri,
18. prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi,
19. zberných dvorov, výkupných miest a skládok,
20. predajní metrového textilu a galantérie,
21. predajní a servisov bicyklov a detských kočíkov,
22. prevádzok kvetinárstiev, záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,
23. prevádzok stavebnín, podlahových krytín, obkladov, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb, lakov a iného stavebného materiálu ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,
24. maloobchodné prevádzky nepatriace pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2, okrem druhov trhovísk neuvedených v bode 28; v prevádzkach s textilom je zároveň zakázané skúšanie odevov,
25. prevádzky služieb nepatriace pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2, okrem druhov taxi služieb neuvedených v bode 16 a druhov ubytovacích zariadení neuvedených v bode 26,
26. ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú služby dlhodobého ubytovania (minimálne 10 dní), bez poskytovania stravovacích služieb,
27. karanténne ubytovacie zariadenia,
28. vonkajšie trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, zeleniny a ovocia, so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s umiestnením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m; Zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste,
29. predajní automobilov a vozidiel, vrátane autobazárov,
30. cukrárne, vrátane predajní nebalenej zmrzliny, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania,
31. služieb čistenia a dekontaminácie cisternových vozidiel ADR,
32. služieb colno-deklaračnej a špedičnej činnosti a s nimi spojených podporných služieb,
33. služieb vydávania tachografových kariet (zberných miest pre príjem týchto žiadostí).

B) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby nachádzajúce sa v priestoroch obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. okrem:
1. všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste,
2. predajní drogérie,
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
4. predajní novín a tlačovín,
5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
7. prevádzok reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, vrátane sprostredkovania týchto služieb,
9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
10. práčovní a čistiarní odevov,
11. prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi.

C) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach podľa písmena A) bodu 7. a 30. a písmena B) bodu 7.; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (predaj bez vstupu do prevádzky). Otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 20:00 hod. Zakazuje sa konzumácia pokrmov a nápojov na terasách prevádzok verejného stravovania.

D) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z.; telovýchovno-športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z.; wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení; prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru; rekondičné pobyty. Toto opatrenie neplatí pre:
1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,
2. vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva,
3. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.

E) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú:
1. denné stacionáre § 40 zákona,
2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35,
3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
4. rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
5. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
6. domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
7. denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov") a
8. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé „detské jasle“).

Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať
hygienicko-epidemiologický režim.

F) S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:
- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov,
- zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

G) S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky prevádzky a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov prevádzok vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Tieto povinnosti sa nevzťahujú na:
1. prevádzky veterinárnych ambulancií,
2. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja podľa § 135 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.,
3. verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným v bode 2,
4. nemocničné lekárne,
5. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
9. prevádzok donáškových služieb.

H) S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok uvedených v písmene A) okrem bodu 3. a 11. a B) nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. V inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov obsluhovať. (pozn.: podčiarknutý text zrušený Opatrením č. OLP/3353/2020 zo dňa 24.04.2020)

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020, č. OLP/2775/2020 zo dňa 24.03.2020, č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 a č. OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020.

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.
Ústredný krízový štáb na svojom rokovaní dňa 21. apríla 2020 uložil Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok v rozsahu uvedenom v záväznej časti tohto opatrenia a zároveň uloží prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Opatrenie ÚVZ SR k 22.04.2020 (pdf)

Opatrenie ÚVZ SR k 22.04.2020 (pdf)
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#642579Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#642579Version : 0
MOD
24.04.2020 (pátek)

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu nemoci covid-19 vláda na mimořádném jednání ve čtvrtek 23. dubna 2020 schválila rychlejší scénář uvolňování mimořádných karanténních opatření. Od pátku byla změněna pravidla omezení volného pohybu osob a lidé mohou chodit na veřejnosti či sportovat v až desetičlenných skupinkách. Od pondělí budou moci otevřít i provozovny až do 2 500 metrů plochy s výjimkou těch v nákupních centrech.
www.vlada.cz

URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#642777Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#642777Version : 0
MOD
24.04.2020 (pátek)


Na základe sťažností pracujúcich seniorov a protestoch ombudsmanky došlo k zmene vo vyhradení času určenom na nákupy pre osoby staršie ako 65 rokov.

Citace :

V písmene H) opatrenia č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 sa vypúšťajú slová: „V inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov obsluhovať“.

Uvedenou zmenou je umožnené seniorom nakupovať aj mimo vyhradený čas (09:00-11:00 v pracovných dňoch).


Zdroj: https://www.uvzsr.sk/

11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Úprava času určeného na nakupovanie pre seniorov

Úprava času určeného na nakupovanie pre seniorov
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#642880Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#642880Version : 0
MOD
30.04.2020 (čtvrtek)


Nouzový stav platí do 17. května


Vláda schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 30. dubna prodloužení nouzového stavu do 17. května. Ministři odsouhlasili také přesná pravidla pro další fázi rozvolňování mimořádných opatření od 11. května, návrh pomoci kulturním zařízením a umělcům a také návrh zákona, kterým bude zrušena daň z nabytí nemovitostí.


Zdroj: www.vlada.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#643352Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#643352Version : 0
MOD
05.05.2020 (úterý)


S účinnosťou od 06.05.2020 dochádza k uvoľňovaniu niektorých opatrení prijatých na ochranu verejného zdravia v SR (tzv. 2. fáza uvoľňovani aopatrení). Za dodržania hygienických opatrení a ďalších podmienok sa otvárajú prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne, vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport (bez otvorených šatní, bazénov a spŕch a bez prítomnosti obecenstva), niektoré zariadenia sociálnych služieb, prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže), vonkajších priestorov zoologických záhrad a botanických záhrad, s dodržaním odstupu ľudí od zvierat minimálne 2 metre, vonkajšie turistické atrakcie, múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.


Ďalej dochádza k rozšíreniu otvorených obchodných prevádzok o niektoré obchodné prevádzky v stálych architektonických objektoch s menej ako 35 samostatnými maloobchodnými prevádzkami, alebo prevádzkami poskytujúcimi služby.


V neposlednom rade dochádza k povoleniu vykonávania bohoslužieb pre verejnosť a ďalších cirkevných i svätských obradov (prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu) pri dodržaní presne určených ochrannných opatrení.
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Bohoslužby a ďalšie obrady

Bohoslužby a ďalšie obrady
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Uvoľňovanie opatrení - 2 fáza

Uvoľňovanie opatrení - 2 fáza
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#643819Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#643819Version : 0
MOD
18.05.2020 (pondělí)


Skončil nouzový stav


V Česku nedělní půlnocí skončil nouzový stav, který vláda kvůli šíření koronaviru vyhlásila 12. března. Trval 66 dní na celém území a několikrát byl prodloužen.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#644655Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#644655Version : 0
MOD
19.05.2020 (úterý)

Dňom 20.05.2020 sa začína ďalšia fáza uvoľňovania opatrení prijatých v boji s pandémiou vírusu SARS-COV-2. Zmiernenie opatrení sa týka nosenia rúšok na verejnosti, bol rozšírený počet otvorených maloobchodných prevádzok a služieb, vrátane prevádzok v obchodných centrách za dodržania stanovených hygienických opatrení. Rovnako sa umožnilo poskytovanie reštauračných služieb v interiéri, či možnosť realizácie aktivít na športoviskách, návšteva divadelných, či filmových predstavení.

Je možné vycestovať do susedných krajín a Chorvátska, Slovinska a Švajčiarska bez následnej karantény v prípade, že medzi vycestovaním a návratom uplynie menej ako 24 hodín.
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Maloobchod a služby

Maloobchod a služby
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Hromadné podujatia

Hromadné podujatia
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#644752Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#644752Version : 0
MOD
20.05.2020 (středa)

Od 25. května 2020 bude POVOLENO následující:


- restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory);
povolení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5 000 m2;
- hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení;
- taxislužby (dosud nepovolené);
- živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing, permanentní make-up apod.);
- zoologické, botanické a dendrologické zahrady (vnitřní prostory);
- hrady a zámky (vnitřní prostory);
- přírodní a umělá koupaliště (krytá i nekrytá);
- sauny a wellness centra;
- možnost návštěv v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních;
- organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí;
- hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob;
- možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin.

Platí za dodržení přesně definovaných podmínek.

- Dále je povoleno pohybovat se bez ochranných prostředků dýchacích cest, vyjma následujících míst:
všechny vnitřní prostory staveb, mimo bydliště;
prostředky veřejné dopravy;
všechna ostatní místa, kde se nachází alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
koronavirus.mzcr.cz

11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Definované doporučené podmínky, vztahující se k plánu uvolňování dne 25. května 2020

Definované doporučené podmínky, vztahující se k plánu uvolňování dne 25. května 2020
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#644796Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#644796Version : 0
MOD
10.06.2020 (středa)


Dňom 10.06.2020 sa začala posledná fáza uvoľňovania opatrení prijatých na prevenciu vírusu SARS-Cov-2. Otvorili sa posledné dve prevádzky - detské kútiky v obchodných centrách a nočné podniky. Zároveň sa otvárajú s ďalšími šestnástimi krajinami a posledný júnový týždeň môžu ísť do škôl všetci žiaci. NSú povolené aj hromadné akcie do 500 ľudí (ďalšie rozšírenie hromadných akcií bude pri nezmenej sitiácii nasledovať pravdepodobne k 01.07.2020 - keď sa pravdepodobne povolia akcie do 1000 ľudí).
Zároveň sa ruší povinná štátna karanténa pre ľudí vracajúcich sa zo zahraničia.

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 10.06.2020 schválila "Návrh na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a rozšíreného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 233 zo 16. apríla 2020" (č. UV-12317/2020), ktorým sa dňom 14.06.2020, čase 00:00 hod ruší na území SR núdzový stav. V platnosti zostáva mimoriadna situácia vyhlásená dňa 11.03.2020.

Zároveň schválila zmeny v nariadení vlády č. 133/2020, ktorým sa rušia hraničné kontroly na hraniciach SR s Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom. Kontroly na hraniciach s Poľskou republikou zostávajú v platnosti.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#646031Verze : 4
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#646031Version : 0
MOD
19.06.2020 (pátek)

Dňom 20.06.2020 sa zmierňujú niektoré opatrenia prijaté v súvilosti s epidémiou SARS-COV-2. Do zoznamu "bezpečných" krajín sú pridané Poľsko, Monako, Čierna Hora a Faerské ostrovy. Je zrušený zákaz nedeľného predaja, ktorý sa skrýval za povinnosťou sanitácie a dezinfekcie predajní (táto povinnosť zostala zachovaná). Pri vstupe do štátnych inštitúcií, do kúpeľov a do wellness centier sa ruší povinnosť merať teplotu vstupujúcim. V taxíku už ni eje povinnosťou sedieť len na zadnom sedadle.
Od 1. júla sa povoľujú podujatia nad 1000 ľudí. Na športových štadiónoch bude povolená účasť len do 50 percent kapacity.
Dňom 22.06.2020 sa otvárajú stredné školy a druhý stupeň ZŠ.


Zdroj.: www.uvzsr.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#646510Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#646510Version : 0
MOD


Koronavirus zatím v Česku zabil méně lidí než velké epidemie chřipky
Podle výpisu z evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (MVČR) se po mírném zvýšení v březnu a v dubnu počet všech zemřelých v České republice v květnu vrátil k dlouhodobému průměru.
Nejnovější dosud zveřejněná data Českého statistického úřadu sevztahují ke konci dubna. MVČR díky evidenci obyvatel disponuje rychlejší – i když méně přesnou – informací o počtu zemřelých. Matriky a nemocnice mu je obvykle hlásí do tří dnů, ačkoli ze zákona na to mají 30, ve výjimečných případech až 60 dnů.


I tato provizorní data potvrzují, že nemoc covid-19 se zatím v celkovém počtu úmrtí v Česku projevila méně výrazně než například jarní chřipka či prázdninová vedra v roce 2018. Česká republika zvládla první nápor epidemie dobře, a to nejen ve srovnání s nejvíce zasaženými evropskými státy, jako je Švédsko či Belgie, ale i s Rakouskem, které je považováno mezi nejméně zasažené země.
www.irozhlas.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#646645Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#646645Version : 0
MOD
15.07.2020
Generál Pavel rozjíždí turné po republice ke koronaviru
Bývalý náčelník Generálního štábu, armádní generál ve výslužbě Petr Pavel zahajuje koronavirové turné po České republice. O nákaze COVID-19 a opatřeních proti jejímu šíření chce diskutovat se zdravotníky i zástupci soukromého a veřejného sektoru
V jeho expertním týmu jsou například podnikatel a filantrop Martin Hausenblas, bývalý europoslanec za KDU-ČSL a dříve i hejtman Olomouckého kraje Jan Březina, jaderná fyzička, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, bývalý velvyslanec v USA, Rusku, Švédsku a Irsku Petr Kolář a bývalý náměstek ministra obrany Daniel Koštoval.
www.idnes.czP.S.: Chvíli jsem váhal, jestli to není téma pro pobavení. Ale není.
Srandovní by to bylo, kdyby to nebylo tak neuvěřitelně a hloupě naivní
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#647320Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#647320Version : 0
MOD
21.07.2020 (úterý)

Citace - spravy.pravda.sk :

V trenčianskej fakultnej nemocnici zomrel v utorok pacient s ochorením COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Holecová.

„Pacient mal aj iné pridružené ochorenia, čo znamená, že hlavná príčina nebolo ochorenie COVID-19,“
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#647605Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#647605Version : 0
MOD
26.07.2020 (neděle)

Po dlhšej dobe pribudlo ďalšie úmrtie pacienta s pozitívnym testom na koronavírus, čím sa počet obetí kde primárnou príčinou smrti je COVID-19 zvýšil na 29. Obeťou koronavírusu sa stal 67-ročný muž hospitalizovaný v nemocnici s poliklinikou v Dunajskej Strede, u ktorého pitva potvrdila rozvinutú pľúcnu formu COVID-19 a zápal pľúc.


Zdroj: spravy.pravda.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#648111Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#648111Version : 0
MOD
06.08.2020 (čtvrtek)

V súvislosti s chorobou COVID-19 pribudli v SR 2 úmrtia pacientov. Jedným z nich je 71 ročný pacient Fakultnej nemocnice Trenčín. Ďalšou potvrdenou obeťoo je 78-ročná pacientka Fakultnej nemocnice Prešov. Pitva u oboch obetí potvrdila pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Zároveň epidemiológovia identifikovali nové ohnisko nákazy v Trenčianskom kraji, kde v závode na výrobu káblových zväzkov Leoni identifikovali 21 pozitívnych osôb. Počet pozitívnych osôb nemusí byť konečný, keďže zhruba ďalších 200 osôb je v karanténe.


Zdroj: spravy.pravda.sk
spravy.pravda.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#648314Verze : 4
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#648314Version : 0
MOD
11.08.2020 (úterý)

Pandemická komisia vlády SR na druhý pokus schválila Pandemický plán SR. Plán stanovuje postup a opatrenia prijímané v SR v prípade pandemického šírenia chorôb. Išlo o opakované schvaľovanie uvedeného plánu, nakoľko predchádzajúce rokovanie tekto komisie v mesiaci júl vrátilo plán na dopracovanie. Pandemický plán musí ešte schváliťč vláda.

Z rokovania komisie, ktoré prezentoval minister zdravotníctva Mark Krajčí ďalej vyplýva, že SR sa aktuálne už nachádza v druhej vlne pandémie choroby COVID-19.


12.08.2020 (středa)

V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura, na IV. internej klinike, zomrela 80-ročná pacientka s pozitívnym testom na nový koronavírus. Vírus v tele pacientky bol identifikovaný až posmrtne, hlavnou príčina smrti (klinicky, aj pitevne) bola stanovená bronchopneumónia. Nemocnica prijala opatrenia na zabránenie šírenia vírusu, vrátane karantény pre 5 zamestnancov, ktorí boli exponovaní v takej miere, že by mohlo hroziť riziko ich nákazy.

18.08.2020 (úterý)

SR eviduje ďalšie 2 úmrtia na COVID-19. Vo Fakultnej nemocnici J.A. Reimana v Prešove zomrel 79 ročný pacient zo Spišskej Belej, u ktorého bol za príčinu smrti pľucna forma tohto ochorenia. Rovnaká príčinu smrti bola stanovená aj u 80-ročnej pacietky, ktorá zomrela v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura Košice.Zdroj: www.aktuality.sk
www.topky.sk
spravy.pravda.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#648643Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#648643Version : 0
MOD
24.08.2020 (pondělí)

Od 1. září budou roušky povinné v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na úřadech či ve volebních místnostech. Kapacita hromadných akcí zůstává stejná, na vnitřní akce nad 100 osob však bude vstup pouze s rouškou.

Citace :

Praha 24. srpna 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem osobám se s účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
a) ve vnitřních prostorech staveb:
- které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností a v době, kdy slouží pro tento účel,
- které jsou zdravotnickým zařízením (prostory určené pro poskytování zdravotních služeb),
- které jsou zařízením sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízením poskytujícím odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
- které jsou volebními místnostmi podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v době, kdy slouží pro tento účel,
b) v prostředcích veřejné dopravy.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
c) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
d) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
e) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
f) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb,
g) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
h) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
i) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
j) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
k) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
l) pohyb a pobyt v prostorech lázeňských a léčebných bazénů.

II.

S účinností ode dne 1. září 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne
19. srpna 2020, č. j. MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Zavádí se povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb, a to v místnostech, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány, tedy tam, kde se nejvíce potkávají lidé, a to zejména cizí lidé, kteří nejsou součástí jedné rodiny. Obdobně se zavádí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest v prostředcích veřejné dopravy a při dopravě autobusem. Z tohoto pravidla se stanoví výjimky.

Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC).

V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou, např. N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněná rouška). Účinnost tohoto opatření na úrovni jednotlivce i na úrovni populace kromě toho prokázalo i několik dalších studií o používání zdravotnických nebo nezdravotnických roušek. Správně nošená rouška (tj. rouška zakrývající nos a ústa) je nejen účinná při snižování šíření viru pomocí respiračních sekretů (tj. kontrola zdroje nákazy), ale také při ochraně jednotlivců před onemocněním COVID-19. Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání.

Kapičky větší než 10 µm (velké kapky) jsou často generovány kašlem nebo kýcháním, ale i křičením, smíchem či běžnou mluvou, a dochází k jejich uvolňování někdy velkou rychlostí (50 m/s při kýchání, 10m/s při kašli). Díky svým rozměrům a velké rychlosti se tyto velké kapky dostávají na daleko větší vzdálenosti než malé kapky. Velké kapky mohou bez bariéry doletět až do vzdálenosti více jak 2 metry (kašel) a více jak 6 metrů (kýchání). Samotné dodržování dvoumetrové distanční vzdálenosti nemusí zabránit přenosu těchto velkých kapek, které mohou obsahovat virus. Doma vyrobené roušky a chirurgické roušky však mohou šíření těchto velkých kapek zabránit.

Ochrana použitím roušky může ovlivňovat pravděpodobnost míry přenosu viru v komunitě podobně jako dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob a omezení volného pohybu osob na veřejnosti. V případě kombinace těchto přístupů, omezení shlukování se osob a nošení obličejových roušek může zdvojnásobit účinek opatření a vést k oploštění křivky pozitivních případů onemocnění COVID-19 v populaci.

Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.

Zkušenosti z praxe ukázaly, že země podporující nošení roušek a respirátorů měly nižší úmrtnost na koronavirovou infekci. Zavedení roušek do praxe rovněž vedlo ke zpomalení denního nárůstu nových případů oproti období před rouškami.

Ochranný efekt poskytovaný rouškami se prokázal i u publikovaných kazuistik v rámci leteckého transportu a u typu provozoven poskytujících služby na malou vzdálenost, kde i přes blízký kontakt a delší dobu expozice nedošlo k nákaze 25 spolucestujících, ani 140 exponovaných zákazníků díky tomu, že všechny kontakty i samotní nakažení měli používali roušku.

Popsaný byl přenos nákazy nového koronaviru v uzavřených klimatizovaných veřejných prostorách, kdy jejich vzdálenost ani směr šíření viru neodpovídali přímému přenosu kapénkami a předpokládal se vzdušný přenos vzduchotechnikou. Vnitřní klimatizované prostory včetně veřejné dopravy lze považovat za rizikovější, stejně jako nedostatečně větrané neklimatizované prostory. Ukazuje se, že vliv na šíření viru nového koronaviru může mít i směr proudění vzduchu, údržba, resp. stav vzduchotechniky, a přítomnost či absence HEPA filtrů.

V rámci epidemických výskytů v některých vnitřních prostorách s klimatizací dosáhlo reprodukční číslo nákazy SARS-CoV-2 až hodnoty 11. Systematické přehledy přitom ukázaly redukci reprodukčního čísla používáním obličejových masek (roušek) v intervalu 6 až 80 %, včetně beta-koronavirů jako původců onemocnění SARS, MERS a COVID-19.

S nástupem dětí do škol a většího počtu dětí do předškolních zařízení dochází každoročně na podzim a v zimě ke zvýšené incidenci respiračních nákaz s podobnou symptomatologií jako v případě nového koronaviru SARS-CoV-2. Z hlediska ochrany nastavených systému a prevence koinfekcí i superinfekcí je žádoucí snížit jejich vliv na zvýšenou morbiditu populace co nejvíce. Vzhledem k podobnému způsobu šíření sezónních virových nákaz se zde rovněž uplatní ochranný efekt roušek, resp. jiných forem ochrany nosu a úst jako přidaná hodnota k protekci vůči koronavirům.

Vzhledem k uvedenému a další studiím i praktickým zkušenostem je z hlediska přenosu virových respiračních nákaz považováno za rizikovější vnitřní prostředí než venkovní, proto je potřeba zaměřit tímto směrem preventivní opatření ve smyslu plošně nařízené ochrany nosu a úst přednostně.

Efektivita používání ochrany dýchacích cest na bránění přenosu onemocnění COVID-19 vyplývají z řady zahraničních studií, které byly např. publikovány zde:
www.thelancet.com
www.thelancet.com
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2007800
www.cdc.gov
www.ncbi.nlm.nih.gov
www.ncbi.nlm.nih.gov.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#649006Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#649006Version : 0
MOD
01.09.2020 (uterý)


V Ústrednej vojenskej nemocnici zomreli 01.09.2020 2 pacienti pozitívni na COVID-19. Krátko po polnoci zomrel 62-ročný muž z Lúčok, ktorý sa 18.08.2020 vrátil z dovolenky v zahraničí. O 07:00 hod. zomrela 80-ročná pacientka z Tvrdošína, ktorá trpela aj iným závažným ochorením. Informácie poskytla hovorkyňa nemocnice. Presná príčina smrti bude určená po vykonaní pitvy nebohých.

Dňom 02.09.2020 dochádza k zmene opatrení na šírenie pandémie v SR pri nastupujúcej druhej vlny ochorenia. Opatrenia majú vyvážiť riziko šírenia "ochorenia spojené s návratom ľudí zo zahraničia, žiakov do škôl po prázdninách a zamestnancov do práce po dovolenkovom období. Výskyt ochorení v Slovenskej republike má charakter lokálne zvýšenej incidencie spôsobenej príchodom osôb zo zahraničia, s nimi súvisiacich prípadov spojených so zavlečením, najmä do niektorých firiem alebo rodín. Najväčší potenciál pre šírenie nového koronavírusu majú také oblasti verejného života, kde sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí v relatívne tesných podmienkach".

Zmenené opatrenia platia predbežne 2 týždne, od 06:00 hod. dňa 02.09.2020 do 14.09.2020, 18:00 hod. Rušia sa niektoré výnimky na nosenie rúšok z Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/4825/2020 zo dňa 09.06.2020, konkrétne u:
- pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
- žiakov základnej a strednej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
- osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu (K vypusteniu výnimky sa pristúpilo z dôvodu, že mnohí výnimku zneužívali. Táto výnimka bola kedysi stanovená aj s ohľadom na horúce dni počas letných mesiacov, ktoré už v septembri nebývajú tak časté. Rovnako treba brať ohľad na to, že sa blíži obdobie zvýšeného výskytu respiračných infektov a rúška spolu s umývaním rúk a dodržiavaním sociálneho odstupu predstavujú jednoduchú a veľmi účinnú prevenciu šírenia respiračných ochorení, vrátane COVID-19. Preto by sme radi povzbudili osoby, ktorých sa doteraz výnimka týkala, aby na toto opatrenie nazerali ako na krok, ktorý má aj ich chrániť počas času nevyhnutného pre pobyt v priestoroch, kde je nosenie rúška povinné a nevnímali túto povinnosť ako záťaž.)

Naopak, pribudli nové výnimky z nosenia rúšok a to u:
- žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (nosenie rúšok je pre týchto žiakov len odporúčané)
- žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

Celé znenie Opatrenia č. OLP/6848/2020 zo dňa 28.08.2020 je v prílohe.

Nové povinnosti pribudli Opatrením ÚVZSR č. OLP/6850/2020 zo dňa 28.08.2020 aj zametnávateľom. Týkajú sa osôb, ktoré sa vrátili z rizikových krajín, konkrétne povinnosti na kontrolu dodržiavania domácej karantény, resp. povinnosť požadovať pred naśtupom do zamestnania negatívny RT-PCR test (v prípade nedodržania karanténnej doby).

Dňom 01.09.2020 je obmedzené aj organizovanie hromadných verejných podujatí. V interiéri len do 500 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 1000 osôb v jednom okamihu, pričom nosenie rúšok bude naďalej povinné na hromadných podujatiach v interiéri aj v exteriéri.


K 01.09.2020 boli zo zoznamu tzv. menej rizikových krajín vyradené Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta.

V zostávajúcich menej rizikových krajinách boli vyšpecifikované tzv. rizikové regióny, kde sa neodporúča cestovať a v prípade nutnosti cestovania je doporučované dbať na účinnú prevenciu proti šíreniu choroby. V Českej republike ide o Prahu a kraj Vysočina; v Rakúsku je to Viedeň, Horné Rakúsko a Tirolsko. V prípade Poľska ide o Pomoranské, Sliezske a Malopolské vojvodstvo, v Grécku sú najviac rizikové Notio Aigaio, Ionia Nisia a Kentriki Makedonia. V Spojenom kráľovstve sú to regióny Tayside a North West, v Írsku Mid-East a Mid-West. V Estónsku je to región Ida-Viru Maakond a v Dánsku Midtjylland.Zdroj: spravy.pravda.sk
https://www.uvzsr.sk/

11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Zmeny v nosení rúška

Zmeny v nosení rúška
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Domáca izolácia

Domáca izolácia
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#649403Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#649403Version : 0
MOD
02.09.2020 (středa)

Citace :

"Na pľúcnu formu ochorenia COVID-19 zomrela 22. augusta 89-ročná žena vo Fakultnej nemocnici v Prešove, 23. augusta 78-ročná žena vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, v rovnaký deň 83-ročný muž vo Fakultnej nemocnici v Prešove a 30. augusta 64-ročný muž v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku,"


Celkovo tak SR eviduje 37 obetí nového koronavírusu. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.


05.09.2020 (sobota)

V nemocnici v Nitre zomrel 65 ročný pacient napojený na umelú pľúcnu ventiláciu pozitívny na COVID-19. Presná príčinu smrti bude určená po vykonaní súdnej pitvy. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice.
EDIT 11.09.2020: vykonaná súdna pitva potvrdil ako príčinu smrti pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Pacient sa tak stáva 38 potvrdenou obeťou, kde primárna príčina smrti bola choroba COVID-19.

09.09.2020 (středa)

V Ústrednej vojenskej nemocnici Ružomberok zomrel 74(?) ročný pacient s ochorením COVID-19 hospitalizovaný na Anestéziologicko-resuscitačnom oddelení a napojený na pľúcnu ventiláciu. V Nitrianskej nemocnici 07.09.2020 zomrelo 16. (15?) ročné dievča s potvrdenýmn ochorením na COVID-19. Podľa ministra zdravotníctva trpela dievčina aj inými závažnými chronickými ochorenia mi a mala veľký stupeň obezi. Prijatá bola počas víkendu na Kliniku detí a dorastu a po identifikácii choroby COVID-19 bola presunutá na Infekčnú klinku, kde zomrela.
Presnú príčini smrti u oboch obetí určí pitva.
EDIT 30.09.2020 bolo potvrdené úmrtie 78 ročného pacientaa na COVID-19, ktorý zomrel 09.09.2020 vo UVN Ružomberok
EDIT 01.10.2020 bolo potvrdené, že aj úmrtie dievčiny v Nitre je zodpovedná choroba COVID-19.


Zdroj: www.topky.sk
www.idnes.cz
spravy.pravda.sk
spravy.pravda.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#649423Verze : 7
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#649423Version : 0
MOD
10.09.2020 (čtvrtek)

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění.

Citace :


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 9. září 2020
Č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),
b) v prostředcích veřejné dopravy.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
c) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
d) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
e) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
g) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
h) zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
i) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
j) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
k) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
l) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
m) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
n) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
o) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
p) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
q) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
r) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
s) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
t) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
u) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
v) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
w) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
x) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
y) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

II.

S účinností ode dne 10. září 2020 se ruší:
- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020, č. j. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN,
- bod I./2. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. srpna 2020, č.j. MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Zavádí se povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb.
Obdobně se zavádí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest v prostředcích veřejné dopravy. Z tohoto pravidla se stanoví výjimky.

Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC).

V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou, např. N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněná rouška). Účinnost tohoto opatření na úrovni jednotlivce i na úrovni populace kromě toho prokázalo i několik dalších studií o používání zdravotnických nebo nezdravotnických roušek. Správně nošená rouška (tj. rouška zakrývající nos a ústa) je nejen účinná při snižování šíření viru pomocí respiračních sekretů (tj. kontrola zdroje nákazy), ale také při ochraně jednotlivců před onemocněním COVID-19. Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání.

Kapičky větší než 10 µm (velké kapky) jsou často generovány kašlem nebo kýcháním, ale i křičením, smíchem či běžnou mluvou, a dochází k jejich uvolňování někdy velkou rychlostí (50 m/s při kýchání, 10m/s při kašli). Díky svým rozměrům a velké rychlosti se tyto velké kapky dostávají na daleko větší vzdálenosti než malé kapky. Velké kapky mohou bez bariéry doletět až do vzdálenosti více jak 2 metry (kašel) a více jak 6 metrů (kýchání). Samotné dodržování dvoumetrové distanční vzdálenosti nemusí zabránit přenosu těchto velkých kapek, které mohou obsahovat virus. Doma vyrobené roušky a chirurgické roušky však mohou šíření těchto velkých kapek zabránit.

Ochrana použitím roušky může ovlivňovat pravděpodobnost míry přenosu viru v komunitě podobně jako dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob a omezení volného pohybu osob na veřejnosti. V případě kombinace těchto přístupů, omezení shlukování se osob a nošení obličejových roušek může zdvojnásobit účinek opatření a vést k oploštění křivky pozitivních případů onemocnění COVID-19 v populaci.

Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.

Zkušenosti z praxe ukázaly, že země podporující nošení roušek a respirátorů měly nižší úmrtnost na koronavirovou infekci. Zavedení roušek do praxe rovněž vedlo ke zpomalení denního nárůstu nových případů oproti období před rouškami. Ochranný efekt poskytovaný rouškami se prokázal i u publikovaných kazuistik v rámci leteckého transportu a u typu provozoven poskytujících služby na malou vzdálenost, kde i přes blízký kontakt a delší dobu expozice nedošlo k nákaze 25 spolucestujících, ani 140 exponovaných zákazníků díky tomu, že všechny kontakty i samotní nakažení měli používali roušku.

Popsaný byl přenos nákazy nového koronaviru v uzavřených klimatizovaných veřejných prostorách, kdy jejich vzdálenost ani směr šíření viru neodpovídali přímému přenosu kapénkami a předpokládal se vzdušný přenos vzduchotechnikou. Vnitřní klimatizované prostory včetně veřejné dopravy lze považovat za rizikovější, stejně jako nedostatečně větrané neklimatizované prostory. Ukazuje se, že vliv na šíření viru nového koronaviru může mít i směr proudění vzduchu, údržba, resp. stav vzduchotechniky, a přítomnost či absence HEPA filtrů. V rámci epidemických výskytů v některých vnitřních prostorách s klimatizací dosáhlo reprodukční číslo nákazy SARS-CoV-2 až hodnoty 11. Systematické přehledy přitom ukázaly redukci reprodukčního čísla používáním obličejových masek (roušek) v intervalu 6 až 80 %, včetně beta-koronavirů jako původců onemocnění SARS, MERS a COVID-19.

S nástupem dětí do škol a většího počtu dětí do předškolních zařízení dochází každoročně na podzim a v zimě ke zvýšené incidenci respiračních nákaz s podobnou symptomatologií jako v případě nového koronaviru SARS-CoV-2. Z hlediska ochrany nastavených systému a prevence koinfekcí i superinfekcí je žádoucí snížit jejich vliv na zvýšenou morbiditu populace co nejvíce. Vzhledem k podobnému způsobu šíření sezónních virových nákaz se zde rovněž uplatní ochranný efekt roušek, resp. jiných forem ochrany nosu a úst jako přidaná hodnota k protekci vůči koronavirům.

Vzhledem k uvedenému a další studiím i praktickým zkušenostem je z hlediska přenosu virových respiračních nákaz považováno za rizikovější vnitřní prostředí než venkovní, proto je potřeba zaměřit tímto směrem preventivní opatření ve smyslu plošně nařízené ochrany nosu a úst přednostně.

Efektivita používání ochrany dýchacích cest na bránění přenosu onemocnění COVID-19 vyplývají z řady zahraničních studií, které byly např. publikovány zde:

www.thelancet.com
www.thelancet.com
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2007800
www.cdc.gov
www.ncbi.nlm.nih.gov
www.ncbi.nlm.nih.gov.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví


Zdroje
www.mzcr.cz
www.mzcr.cz

URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#649842Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#649842Version : 0
MOD
14.09.2020 (pondělí)


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenia rúška

Citace :

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


sp. zn: OLP/7189/2020
Bratislava, 14.09.2020


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nasledovné:


opatrenie:


Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:
- detí do 3 rokov veku,
- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
- žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
- žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
- žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
- poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
- deti v interiéri materskej školy a jaslí,
- osoby pri výkone športu,
- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
- osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
- detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
- účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
- osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,
- účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
- zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.


Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre.


Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5453/2020 z 03.07.2020 v znení neskorších opatrení.O d ô v o d n e n i e


Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii.
Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#650420Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#650420Version : 0
MOD
16.09.2020 (středa)

Vo Fakultnej nemocnici Prešov zomrel 66 ročný muž s chorobou COVID-19 napojený na umelú pľucnu vetiláciu. Informáciu poskytla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Na základa nevrhov Pandemickej komisie (poradného orgánu vlády SR) ktorá zasadala 14.09.2020 sa pripravujú zmeny v hraničnom režime, pravidlám karantény a v oblasti hromadných podujatí.


17.09.2020 (čtvrtek)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie hraniceCitace :

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sp. zn.: OLP/7310/2020
Bratislava, 17.09.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje tieto

opatrenia:


1. Všetky osoby, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa.

Týmto osobám sa nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe https://korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do veku 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do veku 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné
ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.

Alternatívne, k hore uvedeným povinnostiam registrácie a izolácie v domácom prostredí musia byť tieto osoby schopné po vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.
Všetky osoby, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Týmto osobám sa súčasne nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe https://korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky. Tieto osoby sú povinné podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 a to najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie osôb vstupujúcich na územie SR sú povinné dodržiavať izoláciu v domácom prostredí i osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do veku 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do veku 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.

2. Všetkým osobám podľa bodu 1, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú takúto dohodu sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie podľa bodu 1 miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

3. Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú
starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým osobám podľa bodu 1, ktoré v období od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19, ak o to tieto osoby požiadajú.

4. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na:
− osoby, ktoré za predchádzajúcich 14 dní, navštívili výlučne krajinu uvedenú v Prílohe č. 1 tohto opatrenia,
− vodičov nákladnej a autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave; tieto osoby, ktoré prekračujú hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy za účelom presunu do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),
− vodičov a posádky osobnej, leteckej alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
− vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných náhrad,
− zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia,
− po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym,
− po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na vstup alebo tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a príslušníkov ozbrojených síl a NATO,
− na vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov
územím Slovenskej republiky do členského štátu EÚ. Tieto osoby musia prejsť
územím Slovenskej republiky bez zastavenia (za zastavenie sa nepovažuje čas
nevyhnutný na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt), najneskôr do 8 hodín od
vstupu, vrátane času nevyhnutného na natankovania pohonných hmôt,
− vykonanie tranzitu osôb s prechodným alebo trvalým pobytom v niektorom z členských štátov EÚ pri návrate do štátu, ktorého sú občanmi. Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia (za zastavenie sa nepovažuje čas nevyhnutný na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt), najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane času nevyhnutného na natankovanie pohonných hmôt,
− vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia (za zastavenie sa nepovažuje čas nevyhnutný na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt), najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane času nevyhnutného na natankovanie pohonných hmôt,
− osoby tranzitujúce bez zastavenia krajinami neuvedenými v Prílohe č.1, pokiaľ sú schopné preukázať svoj pobyt alebo návštevu v krajine začiatku tranzitu a čas vstupu do krajiny neuvedenej v Prílohe č.1,
− po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,
− štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
− osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity,
− po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
− poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných príslušníkov,
− osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
− osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Osoba, ktorá takto vstupuje na územie Slovenskej republiky je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v tomto bode,
− zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu štátu,
− po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod.

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov
respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Vodičom nákladnej dopravy, členom posádky lietadla alebo iným členom leteckého
personálu, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom, vozmajstrom, vlakovým čatám a obslužným pracovníkom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú alebo vystupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk. Pre zamestnancov v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré jasne preukáže, že nútený prechod štátnej hranice im
vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú nákladnú dopravu. Pre tieto osoby sa pre ich potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností nariaďuje izolácia v domácom prostredí, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Príslušným osobám činným v civilnom letectve sa nariaďuje dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Zamestnancom pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia, sa nariaďuje, aby pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov používali respirátory FFP2 / FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

Vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, sa nariaďuje, aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP2 / FFP3, ochranné okuliare, rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

5. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), v prihraničných oblastiach na území susedného štátu vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah, alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa taktiež nevzťahuje na osoby žijúce s takouto osobou v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v jej sprievode.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na občanov Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode.

6. V odôvodnených prípadoch môže výnimku z bodov 1 až 3 udeliť Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky pre osoby v jeho pôsobnosti. Osoba, ktorej je udelená výnimka, musí disponovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín. V odôvodnených prípadoch môže výnimku z tejto povinnosti udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky pre osoby v jeho pôsobnosti.

7. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. SZČO), v oblasti zdravotníctva, opatrovateľstva, a ani na vedecko-výskumných pracovníkov, pedagogických zamestnancov alebo sezónnych pracovníkov v
poľnohospodárskom alebo potravinárskom odvetví, a to vo vzdialenosti viac ako 30 km po pozemnej komunikácii od hraničného priechodu z územia Slovenskej republiky na území Českej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Táto osoba musí byť schopná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa potvrdením o takejto skutočnosti.

8. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v Českej republike, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Táto osoba musí byť schopná preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).

Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike a na území Slovenskej republiky navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Táto osoba musí byť schopná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa potvrdením o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).

Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšili 26 rokov veku a majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Táto osoba musí byť schopná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa potvrdením o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o členstve v športovom klube, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).

9. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky musí byť schopná preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu realizácie neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky musí byť schopná sa preukázať potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka.

10. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a ktoré obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Slovenskej republiky. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa taktiež nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike a ktoré obhospodarujú pozemky na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice.

Tieto osoby musia byť schopné sa preukázať hodnoverným dokladom preukazujúcim
uvedenú skutočnosť (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy).

11. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré účinkujú alebo sa inak podieľajú na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej produkcii a ktoré preto z dôvodu výroby audiovizuálneho diela alebo programu, podania umeleckého výkonu alebo realizácie umeleckého diela na území Slovenskej republiky vstupujú na územie Slovenskej republiky z Českej republiky alebo sa na územie Slovenskej republiky vracajú po tom, čo sa na území Českej republiky zúčastnili výroby audiovizuálneho diela, programu, podania umeleckého výkonu alebo realizácie umeleckého diela, ak sú držiteľmi potvrdenia od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, divadla alebo inej osoby zabezpečujúcej podanie umeleckého výkonu alebo realizáciu umeleckého diela. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky musí byť schopná sa preukázať potvrdením o takejto skutočnosti.

12. Osobám uvedeným v bodoch 7 až 11 sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 18. septembra 2020 od 9.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6850/2020 z 28.08.2020 v znení neskorších opatrení.

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020
pandémiu ochorenia COVID-19.
Na základe informácií získaných z Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb je zrejmé, že počet osôb nakazených ochorením COVID 19 vzrastá. Osobitne vážnou resp. rizikovou je situácia v krajinách, ktoré nie sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto opatrenia (ďalej len „rizikové krajiny“). Navštívenie rizikovej krajiny a následný vstup na územie Slovenskej republiky znamená riziko šírenia ochorenia COVID 19 aj na území Slovenskej republiky. Povinnosťou orgánov verejnej moci Slovenskej republiky je chrániť život a zdravie osôb na
území Slovenskej republiky.

Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí dňa 14. septembra 2020 uložil Úradu
verejného zdravotníctva SR úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia.
Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení
COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Osoba, ktorej týmto opatrením vznikla povinnosť izolácie, je povinná:
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
b) zdržať sa sociálnych kontaktov,
c) zdržať sa cestovania, okrem bezodkladného presunutia sa do miesta izolácie v domácom prostredí,
d) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu vo výške do 1000 eur.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky


Citace :

Príloha č. 1
Zoznam krajín podľa bodu 4 opatrenia
Austrálske spoločenstvo
Bulharská republika
Cyperská republika
Čínska ľudová republika
Dánske kráľovstvo
Estónska republika
Fínska republika
Grécka republika
Írska republika
Island
Japonsko
Kórejská republika
Kanada
Lichtenštajnské kniežatstvo
Litovská republika
Lotyšská republika
Maďarsko
Monako
Nemecká spolková republika
Nórske kráľovstvo
Nový Zéland
Poľská republika
Rakúska republika
Slovinská republika
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Švajčiarska konfederácia
Švédske kráľovstvo
Talianska republika


Zdroj: spravy.pravda.sk
www.uvzsr.sk
www.uvzsr.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#650262Verze : 4
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#650262Version : 0
MOD
18.09.2020 (pátek)


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia

Citace :

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


sp. zn.: OLP/7311/2020
Bratislava, 17.09.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa
§ 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto


opatrenia:


A) S účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:
- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
- potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,
- odporúča sa zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
- odporúča sa, aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2
z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; odporúča sa dodržiavať odstup
medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre; v prevádzkach verejného stravovania sa odporúča dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov.


V záujme zabezpečenia kvality a neškodnosti ovzdušia v budovách sa odporúča:
- v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),
- pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť trvalý chod vzduchotechnického zariadenia,
- vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky;
v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,
- ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,
- vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
- nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,
- prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,
- nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,
- využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch,
- pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.


Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),
- ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred
opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
- obsluhujúci personál je povinný používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,
- príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení.


Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
- cestujúcim sa odporúča sedieť na zadných sedadlách,
- odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
- vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.


Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
- upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),
- po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).


Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo - wellness sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
- vo všetkých priestoroch musí byť pre zákazníkov k dispozícii dezinfekcia a jednorazové papierové utierky,
- pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (napr. kľučky, madlá, úchyty, kreslá, ležadlá, vodovodné batérie, skrinky, používané prístroje, nástroje a pomôcky),
na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,


Prevádzky zariadení fitness centier sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- v prevádzkach je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch (napr. kľučky, rukoväte, úchyty, vodovodné batérie, skrinky, používané športové náradie a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.


Prevádzky umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné:
- pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi
účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),
- prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,
- pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
- pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. Obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
- na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie,
- na voľných oddychových plochách sa odporúča dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či členmi rôznych domácností najmenej 2 m,
- na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok,
- na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),
- pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich,
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.


Prevádzky akvaparkov a kúpalísk sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zabezpečiť, aby sa v prevádzke súčasne nezdržiavalo viac ako 1000 zákazníkov,
- prevádzkovateľ musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa nachádzajúcich v prevádzke.


Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
- po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
- pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice).


Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
- odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
- pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov).


Prevádzky obchodných domov sú súčasne povinné:
- vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
- v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného stravovania.
Na účely vyššie uvedenej povinnosti sa za obchodný dom považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov.


B) S účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. V prípade hromadných podujatí športovej či kultúrnej povahy sa do uvedených limitov započítavajú výlučne osoby v obecenstve.


Zároveň sa s účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.), s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín do 150 osôb. Skutočnosť, že sa jedná o hromadné podujatie patriace do tejto výnimky je organizátor povinný byť schopný spoľahlivo preukázať. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania.


Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.
Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
-- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
-- zákaz podávania rúk,
- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby
školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
- v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
- v prípade hromadných podujatí športového a kultúrneho charakteru nie je možné podávať občerstvenie,
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
- v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.


Na výkon športových kempov a sústredení sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:
- každý účastník musí pri začatí podujatia predložiť organizátorovi negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín,
- negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín musia disponovať i osoby vystupujúce v mene organizátora,
- organizátor je povinný odoprieť účasť na podujatí akejkoľvek osobe vykazujúcej príznaky ochorenia COVID-19,
- hromadné podujatie musí prebiehať v podmienkach spoločnej izolácie účastníkov od osôb, ktoré sa na hromadnom podujatí nezúčastňujú.Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:
- vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti),
- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky),
- z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
- pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom,
- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky.
Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii),
- odporúčame, aby sa pri náboženských obradoch nepodávali ruky a nedochádzalo ani k iným vzájomným dotykom (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom),
- odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.


Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia, schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí, či ďalšej činnosti:
- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
- zaistiť pri vstupe do budovy orgánov verejnej moci dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
- zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte orgánov verejnej moci,
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
-- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
-- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
-- zákaz podávania rúk;
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
- zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.


C) Na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti.


Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7092/2020 zo dňa 09.09.2020.
O d ô v o d n e n i e


Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu
ochorenia COVID-19.
Ochorenie COVID-19 patrí medzi respiračné nákazy a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Pre epidemický proces sú charakteristické tri základné podmienky, ktorých existencia je nevyhnutná pre uskutočnenie procesu a to prítomnosť prameňa pôvodcu nákazy, uskutočnenie prenosu pôvodcu nákazy a prítomnosť vnímavej
osoby. Prijímaním účinných protiepidemických opatrení možno proces šírenia nákazy eliminovať až zastaviť. Medzi kľúčové opatrenia v boji proti šíreniu ochorení COVID-19 v populácii patrí okrem dodržiavania respiračnej hygieny, dištančných opatrení, prekrytia horných dýchacích, obmedzenie zhromažďovania osôb a obmedzenie poskytovania vybraných služieb.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie spôsobené zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID - 19 v Slovenskej republike vydal vyššie uvedené opatrenie, ktorým
prevádzkovateľom prevádzok a organizátorom hromadných podujatí uložil povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia. Cieľom tohto opatrenia je realizovať ďalšie potrebné kroky vedúce k zabráneniu explozívneho šírenia ochorení, predchádzať zvyšovaniu smrtnosti a v neposlednom rade i možnému preťaženiu zdravotného systému Slovenskej republiky.
Jednotlivé krajiny vo svete prijímajú podobne ako Slovenská republika adekvátne protiepidemické opatrenia na zastavenie pandémie COVID-19 a na zmiernenie jej dopadov na populáciu.


Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republikyZdroj: www.uvzsr.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#650423Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#650423Version : 0
MOD
21.09.2020 (pondělí)

Výsledky pitvy poitvrdili ďalšiu obeť choroby COVID-19. Ide o 69 ročného pacienta, ktorý zomrel vo Fakultnej nemocnici Prešov dňa 08.09.2020. Podľa Tlačového odboru Ministerstva zdravotníctva SR je k 21.09.2020 v šetrení na primárnu príčinu smrti minimálne 11 ďalších úmrtí pacientov pozitívnych na COVID-19.


22.09.2020 (úterý)

Na ochorenie COVID-19 zomrel v sobotu 19.09.2018 78-ročný muž hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Úmrtie na nový koronavírus potvrdili výsledky pitvy. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

Zdroj: www.topky.sk
glob.zoznam.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#650585Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#650585Version : 0
MOD
26.09.2020 (sobota)


K 26.09.2020 pribudli 3 nové prípady, kde príčinou smrti pacienta bola choroba COVID-19. V Univerzitnej nemocnici Bratislava skonala 17.09.2020 67 ročná pacientka a 23.09.2020 skonala 87 ročná pacientka v Nemocnici s poliklinikou Michalovce. Poslednou obeťou je 67 ročná žena hospitalizovaná vo všeobecnej nemocnici Lučenec, ktorá skonala 18.09.2020.

Citace - www.topky.sk :

Štatistický prehľad vývoja úmrtnosti v súvislosti s koronavírusom
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nariadil doteraz celkovo 247 pitiev z dôvodu podozrenia z úmrtia v súvislosti s koronavírusom. Prehliadajúci lekári pri úmrtí pacienta s podozrivými symptómami mimo nemocničných zariadení využívajú COVID protilátkové ako aj PCR testy na účinnú identifikáciu úmrtí, čím prispievajú k odhaleniu a eliminácii možného komunitného šírenia v mieste úmrtia. Končenú primárnu príčinu úmrtia v mnohých prípadoch okrem pitvy určujú ďalšie histopatologické, imunohistochemické a virologické vyšetrenia.

Podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou počet úmrtí v súvislosti s koronavírusom v druhej vlne (posledné 2 mesiace) narástol oproti prvej vlne (5 mesiacov) o 125 %. Len za ostatné 3 týždne úrad prešetruje 36 úmrtí, čo predstavuje nárast o 45 % z celkového počtu úmrtí od začiatku pandémia ochorenia COVID-19.

Priemerný vek pacientov bol v prvej vlne 80 rokov a druhej vlne sa znížil na 70 rokov.


Zdroj: spravy.pravda.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#650876Verze : 4
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#650876Version : 0
MOD
29.09.2020 (úterý)

Odborníci potvrdili 28.09.2020 a 29.09.2020 ďalšie obete, kde bola primárnou príčinou smrti identifikovaná choroba COVID-19. Podľa hovorkyne Ministerstva zdravotníctva SR Zuzany Eliášovej išlo o prípady:

Citace :

Zosnulý je 70-ročný pacient, zomrel 23. septembra v nemocnici s poliklinikou v Galante
.

Citace :

78-ročného pacienta v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, muž zomrel 9. septembra.

Citace :

Pitva a laboratórne testy potvrdili úmrtie na ochorenie COVID-19 aj u 77-ročnej pacientky, ktorá 15. septembra zomrela vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne
,

Citace :

76-ročnú pacientku, ktorá zomrela 18. septembra v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku.


Úrad verejného zdravotnictva vydal nové Opatrenia na boj s pandémiou:

A) Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška

Citace :

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sp. zn: OLP/7852/2020
Bratislava, 29.09.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nasledovné:

opatrenie:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:
- detí do 3 rokov veku,
- osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
- osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od
ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
- žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
- žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
- deti v interiéri materskej školy a jaslí,
- osoby pri výkone športu,
- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
- osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
- výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri
nakrúcaní dokumentárneho filmu,
- osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,
- účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri
všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
- zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7189/2020 z 14.09.2020.

O d ô v o d n e n i e

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie spôsobené výrazne zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID - 19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorým uložil zákaz pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka. Zároveň v tomto opatrení Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky určil výnimky z tohto zákazu.
Cieľom vyššie uvedeného opatrenia je realizovať ďalšie potrebné kroky vedúce k zabráneniu explozívneho šírenia ochorení, predchádzať zvyšovaniu smrtnosti a v neposlednom rade i možnému preťaženiu zdravotného systému Slovenskej republiky.
Jednotlivé krajiny vo svete prijímajú podobne ako Slovenská republika adekvátne protiepidemické opatrenia na zastavenie pandémie COVID-19 a na zmiernenie jej dopadov na populáciu.
Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou
cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii.
Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky


B) Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie hranice

Citace :


ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sp. zn.: OLP/7693/2020
Bratislava, 29.09.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje tieto

opatrenia:


1. Všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa.

Týmto osobám sa nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe https://korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do veku 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do veku 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné
ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.

Alternatívne, k hore uvedeným povinnostiam registrácie a izolácie v domácom prostredí musia byť tieto osoby schopné po vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín. V prípade podľa tohto odseku sa na tieto osoby nevzťahujú body 2. a 3. tohto opatrenia.

Všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Týmto osobám sa súčasne nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe https://korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky. Tieto osoby sú povinné podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 a to najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie osôb vstupujúcich na územie SR sú povinné
dodržiavať izoláciu v domácom prostredí i osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.
Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do veku 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do veku 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej
domácnosti.

2. Všetkým osobám podľa bodu 1, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú takúto dohodu sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie podľa bodu 1 miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

3. Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým osobám podľa bodu 1, ktoré v období od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19, ak o to tieto osoby požiadajú.

4. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na:
− osoby, ktoré za predchádzajúcich 14 dní, navštívili výlučne krajinu uvedenú v Prílohe č. 1 tohto opatrenia,
− vodičov nákladnej a autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave; tieto osoby, ktoré prekračujú hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy za účelom presunu do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),
− vodičov a posádky osobnej, leteckej alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
− vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných náhrad,
− zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia,
− po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym,
− po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na vstup alebo tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a príslušníkov ozbrojených síl a NATO,
− na vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov
územím Slovenskej republiky do členského štátu EÚ. Tieto osoby musia prejsť
územím Slovenskej republiky bez zastavenia (za zastavenie sa nepovažuje čas
nevyhnutný na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt), najneskôr do 8 hodín od
vstupu, vrátane času nevyhnutného na natankovania pohonných hmôt,
− vykonanie tranzitu osôb s prechodným alebo trvalým pobytom v niektorom z členských štátov EÚ pri návrate do štátu, ktorého sú občanmi. Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia (za zastavenie sa nepovažuje čas nevyhnutný na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt), najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane času nevyhnutného na natankovanie pohonných hmôt,
− vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia (za zastavenie sa nepovažuje čas nevyhnutný na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt), najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane času nevyhnutného na natankovanie pohonných hmôt,
− osoby tranzitujúce bez zastavenia krajinami neuvedenými v Prílohe č.1, pokiaľ sú schopné preukázať svoj pobyt alebo návštevu v krajine začiatku tranzitu a čas vstupu do krajiny neuvedenej v Prílohe č.1,
− po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,
− štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
− osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity,
− po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
− poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných príslušníkov,
− osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
− osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Osoba, ktorá takto vstupuje na územie Slovenskej republiky je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v tomto bode,
− zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu štátu,
− po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod.

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov
respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Vodičom nákladnej dopravy, členom posádky lietadla alebo iným členom leteckého
personálu, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom, vozmajstrom, vlakovým čatám a obslužným pracovníkom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú alebo vystupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk. Pre zamestnancov v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré jasne preukáže, že nútený prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú nákladnú dopravu. Pre tieto osoby sa pre ich potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností nariaďuje izolácia v domácom prostredí, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Príslušným osobám činným v civilnom letectve sa nariaďuje dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Zamestnancom pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia, sa nariaďuje, aby pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov používali respirátory FFP2 / FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

Vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, sa nariaďuje, aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP2 / FFP3, ochranné okuliare, rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

5. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), v prihraničných oblastiach na území susedného štátu vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone
práce.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah, alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa taktiež nevzťahuje na osoby žijúce s takouto osobou v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v jej sprievode.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na občanov Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode.

6. V odôvodnených prípadoch môže výnimku z bodov 1 až 3 udeliť Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky pre osoby v jeho pôsobnosti. Osoba, ktorej je udelená výnimka, musí disponovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
V odôvodnených prípadoch môže výnimku z tejto povinnosti udeliť Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky pre osoby v jeho pôsobnosti.

7. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. SZČO), v oblasti zdravotníctva, opatrovateľstva, a ani na vedecko-výskumných pracovníkov, pedagogických zamestnancov alebo sezónnych pracovníkov v
poľnohospodárskom alebo potravinárskom odvetví, a to vo vzdialenosti viac ako 30 km po pozemnej komunikácii od hraničného priechodu z územia Slovenskej republiky na území Českej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Táto osoba musí byť schopná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa potvrdením o takejto skutočnosti.

8. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v Českej republike, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Táto osoba musí byť schopná preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).

Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike a na území Slovenskej republiky navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Táto osoba musí byť schopná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa potvrdením o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).

Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšili 26 rokov veku a majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Táto osoba musí byť schopná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa potvrdením o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o členstve v športovom klube, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).

9. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky musí byť schopná preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu realizácie neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky musí byť schopná sa preukázať potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka.

10. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a ktoré obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Slovenskej republiky. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa taktiež nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike a ktoré obhospodarujú pozemky na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice.

Tieto osoby musia byť schopné sa preukázať hodnoverným dokladom preukazujúcim
uvedenú skutočnosť (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy).

11. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré účinkujú alebo sa inak podieľajú na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej produkcii a ktoré preto z dôvodu výroby audiovizuálneho diela alebo programu, podania umeleckého výkonu alebo realizácie umeleckého diela na území Slovenskej republiky vstupujú na územie Slovenskej republiky z Českej republiky alebo sa na územie Slovenskej republiky vracajú po tom, čo sa na území Českej republiky zúčastnili výroby audiovizuálneho diela, programu, podania umeleckého výkonu alebo realizácie umeleckého diela, ak sú držiteľmi potvrdenia od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, divadla alebo inej osoby zabezpečujúcej podanie umeleckého výkonu alebo realizáciu umeleckého diela. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky musí byť schopná sa preukázať potvrdením o takejto skutočnosti.

12. Osobám uvedeným v bodoch 7 až 11 sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2020 od 7.00 hod. do odvolania.
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7310/2020 z 17.09.2020 v znení neskorších opatrení.


O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020
pandémiu ochorenia COVID-19. Na základe informácií získaných z Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb je zrejmé, že počet osôb nakazených ochorením COVID 19 vzrastá. Osobitne vážnou resp. rizikovou je situácia v krajinách, ktoré nie sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto opatrenia (ďalej len „rizikové krajiny“). Navštívenie rizikovej krajiny a následný vstup na územie Slovenskej republiky znamená riziko šírenia ochorenia COVID 19 aj na území Slovenskej republiky.
Povinnosťou orgánov verejnej moci Slovenskej republiky je chrániť život a zdravie osôb na území Slovenskej republiky.

Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí dňa 28. septembra 2020 uložil Úradu verejného zdravotníctva SR úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia.

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení
COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.
Osoba, ktorej týmto opatrením vznikla povinnosť izolácie, je povinná:
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
b) zdržať sa sociálnych kontaktov,
c) zdržať sa cestovania, okrem bezodkladného presunutia sa do miesta izolácie v domácom prostredí,
d) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva
podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu vo výške do 1000 eur.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Príloha č. 1
Zoznam krajín podľa bodu 4 opatrenia

Austrálske spoločenstvo
Bulharská republika
Cyperská republika
Čínska ľudová republika
Dánske kráľovstvo
Estónska republika
Fínska republika
Grécka republika
Írska republika
Island
Japonsko
Kórejská republika
Kanada
Lichtenštajnské kniežatstvo
Litovská republika
Lotyšská republika
Maďarsko
Monako
Nemecká spolková republika
Nórske kráľovstvo
Nový Zéland
Poľská republika
Rakúska republika
Sanmarínska republika
Slovinská republika
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Švajčiarska konfederácia
Švédske kráľovstvo
Taiwan
Talianska republika
Vatikánsky mestský štát


Zdroj: spravy.pravda.sk
www.uvzsr.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#651139Verze : 4
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#651139Version : 0
MOD
30.9.2020 (středa)

Vláda od 5. října omezuje hromadné akce. Omezení čekají i střední, vyšší a vysoké školy

Vláda od 5. října 2020 od 0:00 do 18. října 2020 do 23:59 přichází s krizovým opatřením v souvislosti s pandemií covid-19, na základě vyhlášeného nouzového stavu. Od pondělí se na 14 dní zakazují koncerty a divadelní představení, při kterých se převážně zpívá, a dále hromadné akce pro více než 10 osob ve vnitřních prostorech a více než 20 osob ve vnějších prostorech. Na území hlavního města Prahy a krajů, které jsou podle platného semaforu zařazeny do oranžové a červené, bude od 5. října 2020 do 18. října omezen provoz středních, vyšších a vysokých škol. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude v těchto krajích zakázána osobní přítomnost studentů na výuce. Nově nebude součástí vzdělávání zpěv a sportovní činnosti.

Citace :

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. září 2020 č. 957
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuje

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

NOUZOVÝ STAV

na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Vláda

I. n a ř i z u j e ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II. u k l á d á
1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.,
2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;

III. s t a n o v í, že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti;

IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;

V. p o v ě ř u j e předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení;

VI. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 5. října 2020, v 00.00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti.

Provedou:
ministři,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy
Ing. Andrej Babiš,

Citace :

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. září 2020 č. 958

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje,

2. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek;

II. omezuje

1. divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, tak, že
a) se jich může účastnit nejvýše 500 diváků, resp. účastníků s tím, že musí být dodržena vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, hudebníci), případně musí být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo),
b) každý účastník akce má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje; pokud je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce,
c) v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny včetně pokrmů a nápojů,
d) účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k sezení,

2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,

3. účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá,

4. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
c) u jednoho stolu sedí nejvýše šest zákazníků,
d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka),
e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

Zdroj: www.mzcr.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#651215Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#651215Version : 0
MOD
30.09.2020 (středa)

Vláda SR na svojom zasadnutí schválila vyhlásenie núdzového stvu na celom území SR dňom 01.10.2020 na obdobie 45 dní.

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia, ktorým sa dňom 01.10.2020 menia niektoré podmienky poskytovania služieb a relaizácie kultúrnych a spoločenských podujatí.

Citace :

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 587

z 30. septembra 2020

k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Číslo: 20941/2020
Predkladateľ: predseda vlády

Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

B. vyhlasuje
B.1. v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na postihnutom
území Slovenskej republiky núdzový stav;

C. ukladá

podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva
C.1. v spolupráci s ministrom zdravotníctva, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerkou kultúry, ministrom vnútra, ministrom dopravy a výstavby a predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR predložiť na rokovanie vlády návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
bezodkladne

predsedovi vlády
C.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne

ministerke kultúry
C.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne

členom vlády
C.4. prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav v čo najkratšom čase
priebežne.
Vykonajú: členovia vlády
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia:

(aktualizované v súlade s opravou č. OLP/7845/2020 zo dňa 01.10.2020)

Citace :

1
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sp. zn.: OLP/7694/2020
Bratislava, 30.09.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a