Main Menu
User Menu
Reklama

Bořitelé hrází - III.díl

Autor : 🕔21.01.2005 📕31.201
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Předchozí částDne 15. května nastal kýžený okamžik. A/V/M Cochrane telefonoval W/Cdr Gibsonovi, aby spustil operaci CHASTISE, pokud bude přát počasí. V 15:00 hod byl svolán briefing pilotů a navigátorů, kde byly vydány pokyny pro provedení náletu. Byly sem dopraveny makety všech přehrad, na které se mělo útočit. V 20:00 hod by briefing ukončen. 16. května v poledne přistálo průzkumné Mosquito s čerstvými snímky přehrad, které ukazovaly, že přehrady jsou plné po okraj. Meteoslužba vydala předpověď, kde se konstatovalo, že počasí pro útok je plně vyhovující. V 16:00 hod byl svolán briefing všech osádek. Teprve zde se peruť dozvěděla, jaký je cíl náletu. Poté následovala večeře a nástup do letounů. V 21:10 byla vypálena zelená světlice pro 2. vlnu, která letěla jako první, poněvadž její trasa byla delší. Bohužel Lancaster AJ-Q F/Lt McCartyho byl neschopen pro poruchu hydrauliky a proto byl odstaven. Osádka přesedla do záložního AJ-T a přitom se F/Lt McCarthymu rozbalil padák. Takže se čekalo, až dorazí náhradní. V 21:29 hod odstartoval F/Lt Munro a dále F/Lt Barlow, P/O Byers, P/O Rice. V 21:39 startovala první vlna a to: první roj W/Cdr Gibson, F/Lt Hopgood , F/Lt Martin, druhý roj S/Ldr Young, F/Lt Maltby, F/Lt Shannon a třetí roj F/Lt Maudslay, F/Lt Astell, F/lt Knigt a jako poslední z druhé vlny F/Lt McCarthy v 22.01 se záložním letounem. Třetí vlna se zvedla do vzduchu 17. května od 00:09 do 00:15 hod, a to v pořadí P/O Ottley, P/O Burpee, F/Sgt Towsend, F/Sgt Brown a jako úplně poslední F/Sgt Anderson. Přesně v 23:00 začly první potíže. Letoun F/Lt Munroa dostal při přeletu ostrova Texel zásah od flaku, který kompletně vyřadil radiokomunikaci, a to jak vnitřní tak vnější, a po pěti minutách letu byl nucen otočit nazpět do Scamptonu, kde dosedl v 00:36 hod. V ten samý okamžik sklesal P/O Rice do výšky 18 m podle světlometů, když v tom se ozvala rána a letoun se dotkl vodní hladiny. Světlomety byly špatně seřízeny. Pilot prudce přitáhl a začal stoupat, nicméně bomba se nárazem utrhla zmizela a zadní střelec Sgt. Burns se málem utopil. Nicméně letoun otočil zpět a v Scamptonu dosedl v 00:47 hod. V tutéž dobu letoun F/Lt Barlowa narazil u Haldernu (Nizozemí) do drátů elektrického vedení a zřítil se. Z osádky nepřežil nikdo. O minutu později byla flakem doslova smetena z oblohy i osádka P/O Byerse. Takže z druhé vlny pokračoval již jenom F/Lt McCarthy, který startoval později a tudíž neletěl ve skupině. V 00:15 se odchýlil od kursu i F/Lt Astell a byl sestřelen nad Dorstenem. Ani z této osádky nepřežil nikdo. Jak vidno, během hodiny bylo flakem sestřeleno či poškozeno pět letadel, přičemž z druhé vlny pokračoval jen jeden letoun. Poté letouny otočily kurs jih a za 10 minut se ocitly nad Möhne.

Po příletu nad Möhne vytvořily široký okruh a W/Cdr Gibson se v 00:28 hodin ponořil do výšky 18 m a počal provádět přiblížení kolmo na hráz. Jakmile nasadili na kurs, spustila protiletadlová palba, kterou začal tlumit přední střelec ze svého dvojčete. W/Cdr Gibson držel kurs a P/O Spafford odhodil bombu ve vzdálenosti 412 m. Poté letoun přešel do prudkého stoupání a zadní střelec kropil pozice flaku svým čtyřčetem. W/Cdr Gibson prudce otočil do protikursu a sledoval práci bomby. Ta vybuchla těsně vedle hráze a vyhodila sloup vody do výše asi 300 m. Vlny se začaly přelévat přes korunu hráze, ale to bylo vše. Hráz dosud odolávala. Jako další šel do útoku v 00:32 hodin F/Lt Hopgood, nasadil kurs a výšku a blížil se k hrázi. Bylo vidět, jak reflektory kloužou po hladině, až se spojily. V tu chvíli se proti nim zvedla hradba oceli od flaku. Najednou se na levém křídle objevil oheň, který se neustále zvětšoval. V tu chvíli byl zasažen zřejmě i bombometčík a snažil se bombu odhodit, ale bylo již pozdě. Bomba přeskočila hráz a dopadla na elektrárnu, která stála pod hrází. Ohromný výbuch zasáhl i letoun F/Lt Hopgooda, který se snažil stoupat. Vzápětí se ulomilo levé křídlo a letoun se zřítil asi 6 km na pole za elektrárnou. Z osádky se zachránil radiooperátor F/Sgt Fraser a zadní střelec F/O Burcher, kteří se stali válečnými zajatci. Další na řadě byl F/Lt Martin, který nasadil na hráz, přičemž W/Cdr Gibson létal rovnoběžně s hrází a poutal na sebe část flaku. Ač byl letoun F/Lt Martina zasažen do křídla, bombu úspěšně shodil, ale bomba byla “krátká”, a tak hráz opět odolala. Ale do útoku nasadil S/Ldr Young, přičemž u hráze létal W/Cdr Gibson a F/Lt Martin a nadále zaměstnávali flak, takže S/Ldr Young měl relativní klid pro přesný odhoz. Ten šanci využil a bomba vybuchla u hráze. I přes přesný zásah hráz nadále stála. Letoun S/Ldr Younga byl sestřelen na cestě zpět v 02:58 hodin nad holandským pobřežím, sedl nouzově do moře. Nikdo nepřežil. W/Cdr Gibson povolal do útoku F/Lt Maltbyho. I jeho útok byl přesný a poté, co voda opadla, bylo vidět, že hráz je konečně protržena. Otvorem přibližně 90x90m se začal valit ohromný vodopád, který zaplavoval údolí pod přehradou. V 00:52 hodin byl vyslán kód “NIGGER”, který byl zachycen i ve vzdálené Anglii. V tu chvíli A/M Harris, A/V/M Cochrane i Dr Wallis propukli v jásot, nemožné se podařilo.

Reklama

Ale nálet pokračoval a W/Cdr Gibson povolal zbytek 1. vlny na Eder. Údolí přehrady bylo již pomalu zaléváno mlhou a chvíli trvalo, než bylo identifikováno. Jako první zaútočil F/Lt Shannon, který nebyl obtěžován flakem, protože tam žádný nebyl. I tak bylo přiblížení dosti obtížné, a tak F/Lt Shannon provedl čtyři pokusy, přičemž žádný nebyl dost dobrý. Přece jen údolí bylo hluboké a na klidu nepřidala ani mlha. Když to viděl W/Cdr Gibson odvolal F/Lt Shannona, aby poodlétl a trochu se zkoncentroval. Mezitím se k útoku připravil F/Lt Maudslay. Ten provedl jedno neúspěšné přiblížení, ale při druhém již odhodil. Bohužel se nezdařilo. Buď letěli velkou rychlostí či odhodili pozdě, ale v každém případě bomba narazila do koruny nad vodou a vybuchla. V záři exploze byl spatřen letoun F/Lt Maudslaye přímo nad epicentrem výbuchu. Letoun pomalu otočil a letěl zpět do Anglie. Bohužel nedoletěl a byl sestřelen flakem v 02:35 nad Emmerichem. Z osádky zahynuli všichni. Mezitím F/Lt Shannon opakoval nálet a napoprvé odhodil. Zásah byl přesný, ale kromě rozbouřené vodní hladiny se nic nestalo. Poslední letoun s bombou na palubě byl Lancaster F/Lt Knigta. Ten dirigován W/Cdr Gibsonem provedl perfektní přiblížení i odhoz. Po tomto útoku hráz nevydržela a provalila se. Poté mohl být v 01:52 hodin odeslán kód “DINGHY” a zbylé letouny se otočily zpět do Anglie, kde úspěšně přistály.

Mezitím F/Lt McCarthy, jediný z druhé vlny, dolétl k Sorpe. Ta byla zalitá mlhou tak, že trvalo téměř deset minut, než byl cíl pozitivně identifikován. F/Lt McCarthy nasadil do útoku v 00:46 hodin a již na první pokus trefil přesně. Bohužel to bylo málo a Sorpe žádnou újmu neutrpěla.

Zatímco se první vlna blížila k cíli v Scamptonu odstartovala v 00:09–00:15 třetí vlna tvořená osádkami P/O Ottley, P/O Burpee, F/Sgt Towsend, F/Sgt Brown a F/Sgt Anderson. Již v 02:00 byl nad letištěm Gilze-Rijen sestřelen letoun P/O Burpeeho V této výšce neměl nikdo šanci na přežití. V 02:35 hodin byl nedaleko Hammu sestřelen i letoun P/O Ottleye. Tento sestřel zpozoroval W/Cdr Gibson, který letěl na zpět do Scamptonu. Jediný, kdo přežil, byl zadní střelec Sgt Tees, jenž se stal válečným zajatcem. Zbylé letouny pokračovaly k cílům. Letoun F/Sgt Browna byl nasměrován na Sorpe. Ta nebyla téměř k nalezení pro mlhu. Naštěstí se mlha na chvíli rozpustila, a tak bylo možno útočit. Povedlo se až na osmý pokus v 03:41hod, ale bomba nebyla dostatečně přesná, aby hráz protrhla.

Další letoun F/Sgt Towsenda byl nasměrován na Lister, ale kvůli mlze byl cíl zaměněn za přehradu Schwelme. Po třetím pokusu byl v 03:14 odhoz přesný, avšak hráz byla pouze poškozena. Poslední letoun F/Sgt Andersona byl směrován na Sorpe, která však byla zahalena mlhou tak, že nebyla nalezena. A tak letoun F/Sgt Andersona otočil zpět do Anglie i s bombou zpět.

Během této doby začaly v Scamptonu přistávat letouny první vlny. Jako prvý v 03:11 F/Lt Maltby, v 03:19 F/Lt Martin, 03:23 F/Lt McCarthy, 04:06 F/Lt Shannon, 04:15 W/Cdr Gibson, 04:20 F/lt Knigt, o hodinu později F/Sgt Brown, F/Sgt Anderson a jako poslední téměř za rozbřesku v 06:15 hodin F/Sgt Towsend.

Eder po náletu
Möhne po náletu
Sorpe po náletu

Dne 17. května se tedy v Scamptonu sešlo ze 133 mužů osádek a 19 letounů pouze 84 členů a 12 letounů. Nevrátilo se 56 mužů a sestřeleno bylo 8 letounů, což činí 42 %. Pouze 3 muži byli zajati. Když odečteme ještě dvě osádky, které byly nuceny se vrátit ještě před útokem zpět, tak jsou ztráty přímo úděsné, alespoň procentuelně. Škody byly obrovské, a takovéto procento ztrát se bohužel vyplatilo, alespoň pro tentokrát. Ovšem v budoucnu tyto ztráty byly pro RAF nemyslitelné.

Post Scriptum

Reklama

Škody, napáchané německému průmyslu pouhými 19 letouny, byly nedozírné. 330 milionů kubických metrů vody zaplavilo vše do vzdálenosti 80 km. Byly strženy důležité mosty, zaplaveny doly, města, továrny i vojenské objekty. Zničeno bylo 125 továren, odplaveno 3 000 ha orné půdy, 25 mostů strženo a 21 těžce poškozeno, utonulo přes 6 500 hospodářských zvířat a 1 294 osob, z čehož bylo 750 zajatců a válečně nasazených. Dlouhodobá ztráta produkce asi 100 000 dělníků na několik měsíců. Po náletu Němci přehrady opravili a zabezpečili proti dalším útokům, ale bylo již pozdě. Na přehrady už zaútočeno nikdy nebylo.

Při tomto náletu byl také poprvé nevědomky použit systém tzv. „MASTER BOMBER“, což znamenalo, že jeden člověk dirigoval celý nálet a určoval, co kdo má dělat. Tento princip byl rozvíjen a do konce války byl efektivně rozpracován do detailů a využit. Však také němečtí noční stíhači prahli po tom, aby takového „ceremoniáře“ sestřelili co nejdříve.

Dne 28. května vyšel rozkaz, kde byli vyznamenáni účastníci náletu, a to:

1x Victoria Cross (VC) W/Cdr Gibson Guy Penrose DFC, DSO & bar
5x Distinguished Service Order (DSO) F/Lt MARTIN Harold B. M. DFC
F/Lt MALTBY David John DFC
F/Lt SHANNON David John DFC
F/Lt McCARTHY Joseph Charles DFC
F/Lt KNIGHT Leslie Gordon
14x Distinguished Flying Cross (DFC) F/Lt Hutchison Robert Edward George DFC
F/Lt HAY Robert Claude DFC
F/Lt LEGGO Jack Frederic DFC
F/O GOODALE Brian DFC
F/O WALKER Daniel Revie DFC
P/O Taerum Torger Harlo
P/O Spafford Frederick Michael DFM
F/Lt Trevor-Roper Richard Algernon Dacre DFM
F/O CHAMBERS Leonard
P/O FORT John
P/O BUCKLEY Jack
F/O HOBDAY Harold Sidney
P/O HOWARD Cecil Lancelot
F/O JOHNSON Edward Cuthbert
12x Distinguished Flying Medal (DFM) Sgt Pulford John
F/Sgt Deering George Andrew
F/Sgt SIMPSON Thomas “Tammy” Drayton
F/Sgt SUMPTER Leonard Joseph
F/Sgt McLEAN Donald Arthur
Sgt JOHNSON George Leonard
F/Sgt CHALMERS George Alexander
Sgt FRANKLIN Charles Ernest
Sgt WEBB Douglas Edward
Sgt WILKINSON Raymond
Sgt HEAL Dudley Percy
Sgt OANCIA Stefan
2x Conspicous Gallantry Medal (CGM) F/Sgt BROWN Kenneth William
F/Sgt TOWSEND William Clifford DFM
Prameny:
The Dam Buster`s, Paul Brickhill
Nepřátelské pobřeží před námi, Guy Gibson
www.thedambusters.org.uk
Internet
Archív autora
Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔21.01.2005 📕31.201