Aikido

Autor: Nippon 🕔︎︎ 👁︎ 12.846

Přednáška o významu aikido - Morihei Ueshiba z 60 let

Má dnešní přednáška ve vás mohla vyvolat dojem starého muže hrajícího si s dětmi. A je na tom mnoho pravdy. Pokud do svého cvičení nevložíte pocit štěstí a radosti, bude pro vás pravda aikido těžko dosažitelná. Následování cesty bohů mě přivedlo k velkému štěstí. Aikido musí být tancem bohů. Vzpomeňte si na mýtus o otevření skalních dveří nebe. V tomto starém příběhu se Amaterasu, bohyně slunce, uchýlí do jeskyně a uzavře se zde dveřmi z kamene, takže se celý svět zahalí temnotou. Aby navrátili světu světlo, vymyslí si ostatní bohové plán. Před dveřmi jeskyně zinscenují taneční představení. Když tančí a oslavují, doletí zvuk jejich smíchu a veselí až do jeskyně bohyně, a ta ze zvědavostí pootevře dveře, aby viděla, co se před jeskyní děje. V tom okamžiku bůh nesmírné síly odtlačí dveře a přivede Amaterasu zpět na svět, čímž mu vrátí světlo. Tento starý příběh poskytuje poučení vztahující se k poslání budó. Tak jako silný bůh dal světlo Amaterasu zpět světu, musí budóka pracovat na vytvoření pozemského ráje, přinášet světlo všem lidem. Takový je pravý cíl budó. Tak jako vy, kdo se, následujíce učení svého náboženství, modlíte za mír a lidské štěstí, pracuje i Uešibovo aikido na stejném cíli.

Mladí žáci, kteří se zúčastnili ukázky, jsou shihan - dai. Posílám je učit na univerzity a vojenské akademie. Podrží-li si své odhodlání, stanou se velkými učiteli a aikidóky. Ale i pak bude hloubka jejich studia nekonečná. Já sám jsem pořád studentem cesty. Boží moudrost a zákony jsou nezměřitelné a nezbadatelné.

Reklama

Možná se ptáte, co je při tréninku aikido nejdůležitější. Je to ohled na sebe, do nejzazších hlubin duše. Skutečnost vašeho života vás musí přimět navrátit se k jeho zdroji, na počátek univerza. Pokud se vám to podaří, intuitivně rozpoznáte, že minulost, přítomnost a budoucnost, nedílné součásti vašeho bytí, jsou projevem posvátné vůle a lásky. Každá jednotlivá buňka vašeho těla v sobě nese mapu posvátného plánu stvoření. Díky tomu můžeme přímo naplňovat velkou lásku stvoření. Vesmírné vědomí je naší vrozenu výsadou. Musíme jít mimo všechny rozpory a nejednotnosti. Tím se vytváří aiki no kurai - podstata aikido.

Chci vám ukázat kototamu aikido a kagura - mai, tanec bohů stojících na plovoucím nebeském mostě. Kagura - mai provádím již dlouhou dobu. Předváděn s kopím vyjadřuje působení tvůrčí energie vesmíru. Ukazuje posvátnou inspiraci Kojiki, legend zakládajících japonskou mytologii. Zjevuje zákonitosti kosmu skrze bu. Tajemství, kvůli kterému starý muž jako já trénuje, je hledání cesty k otevření kamenných dveří, zabraňujících světlu vstoupit do lidské mysli. Proměna světa války a nevědomosti ve světě posvátného světla, zlepšení duchovních kvalit všech lidí a otevření jejich intuitivního vědomí. Takový je účel pravého bu, znovuzrozeného v aikido. Proto hovořím o aikido jako budo lásky. Je přijetím posvátného ducha.

Budo ani náboženství se nepídí po pouhé osobní spáse. Jejich vyšším posláním je hledání míru a harmonie pro celé lidstvo. Číst modlitby a písma nestačí. Uvědomění je třeba vyjádřit jednáním. Takové jsou duch a účel budo. Cesta musí být naplněna láskou zahrnující všechny vnímající bytosti. Věda již vyprodukovala dostatek zbraní ke zničení celého světa, ale běda o duchu je velmi zanedbaná. Následkem toho jsou v dnešní společnosti všudypřítomné strach a obavy. Ale aiki je rovněž všudypřítomné a věčné, je projevem životní energie. Aikido se zrodilo z hluboké touhy po sjednocení lidstva a spojení síly harmonie stvoření s pravou povahou lidského ducha.

Pramen:
se souhlasem od pavels převzato z www.japonsko.tnet.cz

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více