Tomáš Vybíral

Autor: Norbert Mogyorósi / Elvis 🕔︎︎ 👁︎ 30.925

Tomáš Vybíral sa narodil 29. 9. 1911 v Moravském Písku pri Uherském Hradišti. V roku 1931 zmaturoval na reálnom gymnáziu v Brěclave a o rok neskôr začal vykonávať vojenskú prezenčnú službu v Škole pre dôstojníkov letectva v zálohe pri Vojenskom leteckom učilišti v Prostějove. Po jej ukončení v roku 1933 pôsobil ako pozorovateľ v leteckom pluku č. 2 "Dr. Eduarda Beneša" v Olomouci. Po povýšení do hodnosti podporučíka sa rozhodol profesionálne pokračovať vo vojenskej službe. V roku 1934 začal študovať na Vojenskej akadémii. Prvý ročník všeobecného vojenského zamerania strávil v Hranicích a druhý opäť v Prostějove, kde získal pilotný diplom. 1. 8. 1936 ukončil štúdium na Vojenskej akadémii hodnotením „veľmi dobrý“ ako 7. z ročníku a obdržal hodnosť poručíka letectva.

Po absolvovaní Vojenskej akadémie bol prevelený do Nitry k 10. letke leteckého pluku č. 3 „Generála-letca M. R. Štefánika , kde pôsobil ako pilot pozorovacieho lietadla Letov Š-328. Po absolvovaní aplikačného leteckého kurzu v Prostějove sa vrátil na Slovensko, kde slúžil v 37. a neskôr v 39. letke na letisku Vajnory pri Bratislave. Tu lietal na stíhačkách Avia B-534. V septembri 1937 bol prevelený k 34. letke leteckého pluku č. 4, ktorý sídlil v Hradci Králové. 1. 1. 1938 sa pluk premiestnil do Prahy a Tomáš Vybíral tu pôsobil ako pobočník veliteľa perute II/4. V tejto funkcii zotrval až do okupácie.

Reklama

Z okupovanej vlasti úspešne unikol až na druhý pokus 18. 6. 1939 do Poľska, odkiaľ sa 31. 7. dostal loďou Chrobry do Francúzska. Po vypuknutí vojny sa v októbri 1939 začal preškolovať v CIC No. 6 (Centre d´Instruction d´Chasse - Stíhacie výcvikové stredisko) v Chartres na americké stíhacie lietadlá Curtiss Hawk H-75C.1. Už deň po začatí nemeckej ofenzívy do Francúzska, 11. 5. 1940 sa stal príslušníkom GC I/5 (Groupe de Chasse - stíhacia skupina), ktorá bola vyzbrojená americkými stíhačkami Curtiss Hawk H-75C.1. GC I/5 sa pozdejšie stala so svojimi 111 zostrelmi najúspešnejšou jednotkou L`Armée de l`Air počas bitky o Francúzsko. V tejto jednotke slúžili najúspešnejší československý piloti Cne Alois Vašátko a Lt František Peřina, ako aj najúspešnejší francúzsky piloti Le E. Marin la Meslée a Cne Jean Accart.

Svoj prvý zostrel získal Lt Tomáš Vybíral už počas svojho prvého bojového letu 13. 5. 1940, keď  zničil v spolupráci Heinkel He 111. Už o dva dni neskôr, 15. 5. získal ďalšie víťazstvo, keď 7 Curtissov z GC I/5 počas hliadkovania v priestore Vendresse zostrelilo prieskumné lietadlo Henschel Hs 126. 16. 5. sa podielal na zostrelení 2 nepriateľských lietadiel (Henschel He 126Dornier Do17) a piaty zostrel získal 1. 6. zostrelením Dornieru Do 17. Šiesty zostrel (Heinkel He 111) získal 5. 6. a posledný siedmy dosiahol 10. 6. zostrelením Messerschmittu Bf 110. V priebehu bojov o Francúzsko nalietal spolu 58,5 operačných hodín a zostrelil 7 nemeckých lietadiel (z toho 6 v spolupráci).

Za tieto úspechy obdržal vysoké francúzske vyznamenania Croix de Guerre (Vojnový kríž) s 3 palmami a striebornou hviezdou a Légion d`Honneur (rád Čestnej légie) v stupni Chevalier. 20. 6. 1940 sa GC I/5 premiestnila do Alžíru, kde bol Lt Tomáš Vybíral spolu s ostatnými československými pilotmi po kapitulácii Francúzska v júli uvoľnení zo služieb L`Armée de l`Air. 9. 7. 1940 opustili loďou Royal Scotsman Casablancu a do Cardiffu dorazili 5. 9. 1940 na palube lode David Livingstone, na ktorú prestúpili v Gibraltári.

Po príchode do Veľkej Británie bol Tomáš Vybíral 17. 8. 1940 prijatý do RAF v hodnosti Pilot Officer (P/O). Po krátkom pobyte v Československom leteckom depe v Cosforde sa 5. 9. 1940 stal príslušníkom 312. československej perute, ktorá sa práve sformovala na základni RAF v Duxforde. Táto jednotka bola zložená hlavne z pilotov, ktorí mali bohaté skúsenosti z bojov nad Francúzskom, napríklad Alois Vašátko, František Peřina, Josef Stehlík, František Chábera a ďalší. V radoch tejto jednotky bojoval s menšími prestávkami viac ako 4 roky, pričom sa z radového pilota squadrony postupne vypracoval až do funkcie veliteľa celého československého wingu.

Ako skúsený pilot a dôstojník bol Flying Officer (F/O) Tomáš Vybíral 5. 6. 1941 vymenovaný za veliteľa letky B 312. perute a súčasne obdržal funkcii zodpovedajúcu hodnosť Flight Lieutenant (F/Lt). Túto funkciu vykonával až do 19. 6. 1942, keď musel po ukončení dvestohodinového operačného turnusu odísť na povinný odpočinok, ktorý vykonával u No. 2 Delivery Flight v Colerne, kde prelietaval nové a opravované lietadlá k bojovým jednotkám.

Reklama

Svoj druhý operačný turnus začal 15. 11. 1942 opäť vo funkcii veliteľa letky B v 312. perute. Od 1. 1. 1943 prevzal velenie celej 312. perute a bol povýšený do hodnosti Squadron Leader (S/L). Túto funkciu vykonával až do 1. 11. 1943, keď musel po odlietaní druhého operačného turnusu povinne odísť na odpočinok, ktorý strávil v Londýne ako styčný dôstojník na Inšpektoráte československého letectva.

Tretí operačný turnus začal už 1. 2. 1944 v hodnosti Wing Commander (W/C), keď vystriedal vo velení československého wingu obľúbeného W/Cdr Františka Doležala, ktorý po skončení svojho druhého turnusu odišiel na zaslúžený odpočinok. Československý wing, ktorý bol v tomto období označený ako No. 134 (Czechoslovak) wing sa ako súčasť  19. síhacieho sektoru 84. skupiny 2nd TAF (2nd Tactical Air Force – 2. taktická letecká armáda) začal zúčastňovať náročných príprav pred inváziou. W/Cdr Tomáš Vybíral viedol wing počas zložitého a vyčerpávajúceho obdobia pred inváziou ako aj v priebehu samotnej operácie Overlord a po stiahnutí wingu od 2nd TAF pri doprovodoch spojeneckých bombardérov nad Holandsko a Nemecko.

9. 6. 1944 bol navrhnutý na udelenie vysokého britského vyznamenania Distinguished Flying Cross - DFC (Záslužný letecký kríž). Udelenie tohto vyznamenania navrhol sám veliteľ 19. stíhacieho sektoru (No. 19 Fighter sector), známe juhoafrické eso a jeden z najúspešnejších stíhacích pilotov RAF, G/Cpt Adolph Gysbert „Sailor“ Malan a po schválení návrhu bolo DFC W/Cdr Tomášovi Vybíralovi udelené dňa 9. 8. 1944.

Ďalším závažným problémom, s ktorým sa musel W/Cdr Tomáš Vybíral ako veliteľ wingu vyrovnávať bol trvalý nedostatok pilotov. Za úspešné zvládnutie množstva problémov spojených s velením wingu bol ako jeden z mála československých letcov 29. 1. 1945 vyznamenaný ďalším vysokým britským vyznamenaním Distinguished Service Order – DSO (Rád za vynikajúce služby). V citácii k udeleniu vyznamenania DSO sa uvádza:

Tento veľmi statočný československý dôstojník lietal operačne od doby, keď bol vypudený zo svojej zeme do Francúzska v roku 1939 a teraz má nalietaných 650 operačných hodín proti nepriateľom. Od januára 1944 viedol wing svojich krajanov v radoch Royal Air Force a behom tej doby previedol mnoho misií, pri ktorých doprevádzal bombardovacie lietadlá a útočil na pozemné ciele, zvlášť v intenzívnom období invazie do Normandie. Aj keď bol nútení čeliť množstvu ťažkostí pri velení wingu a mal skromné doplňovacie možností, Wing Commander Vybíral dokázal udržať medzi svojimi pilotmi vysokou úroveň výkonnosti a nadšenia a dal im svoj osobný príklad povznesený nad všetky slova chvály.

Svoje bojové pôsobenie ukončil 15. 11. 1944. Aj keď už počas svojho pôsobenia v RAF nezískal žiadny zostrel, patril nielen medzi najschopnejších veliteľov, ale aj k najskúsenejším československým pilotom, čo dokazuje 625,25 nalietaných operačných hodín (spolu s pôsobením vo Francúzsku 684,15) a 196 odlietaných útočných sweepov nad územím nepriateľa.

Po ukončení tretieho operačného turnusu pôsobil opäť na Inšpektoráte československého letectva, kde dohliadal na školenie a výcvik stíhacích pilotov a 7. 3. 1945 bol povýšený na majora. Onedlho nastúpil na kurz v School of Air Transport (Škola leteckej dopravy) v Netheravtonu, ktorý ukončil 15. 4. 1945. Tesne pred návratom do vlasti, 1. 8. 1945 bol povýšený do hodnosti podplukovníka a 24. 8. 1945 nasledoval konečne vytúžený návrat do vlasti, keď 12-členná skupina lietadiel Supermarine Spitfire LF.Mk.IXE pristála na letisku Praha-Ruzyň, pod velením podplukovníka Tomáša Vybírala.

Po návrate do vlasti si zvyšoval svoje vojenské vzdelanie – 13. 7. 1946 úspešne ukončil Vysokú školu válečnú a 4. 8. 1947 obdržal diplom dôstojníka francúzskeho generálneho štábu. Vo Francúzsku bol za svoje zásluhy vyznamenaný aj po ukončení vojny - obdržal druhú striebornú hviezdu k vyznamenaniu Croix de Guerre (Vojnový kríž) a vysoké vyznamenanie Légion d`Honneur (rád Čestnej légie) v stupni Officer.

Po ukončení Vysokej školy válečnej sa zaradil medzi dôstojníkov generálneho štábu a bol vymenovaný za zástupcu veliteľa 1. leteckej divízie, ktorá bola zložená z 10. a 12. stíhacieho pluku, ktoré boli vytvorené z pôvodnej 310. squadrony. Od 1. 10. 1946 vykonával funkciu prechodného veliteľa protilietadlovej obrany Čiech a 15. 10. 1947 bol preložený do Brna, kde pôsobil na veliteľstve 3. leteckého zboru a súčasne bol aj veliteľom kurzu pre veliteľom letiek.

Po zmenách, ktoré nastali po februári 1948 bol podplukovník Tomáš Vybíral 12. 4. prepustený zo služby a 20. 9. 1948 bol opäť nútený opustiť svoju vlasť, aby sa vyhol zatknutiu a perzekúcii, obeťami ktorých bola väčšina letcov, ktorí počas vojny bojovali na západe. Emigroval do Veľkej Británie, kde pracoval v radoch Czechoslovak Inteligence Office (CIO), spravodajskej organizácie pracujúcej za pomoci britskej tajnej spravodajskej služby SIS (Secret Intelligence Service) proti komunistickému režimu v Československu. Ani po rozpustení CIO v roku 1957 neprestal pôsobiť v československom exilovom hnutí a stal sa predsedom Československej obce legionárskej (ČSOL), ktorá sídlila v Londýne.

Tomáš Vybíral zomrel 21. 2. 1981 vo veku 69 rokov v Londýne. Pochovaný bol v československej časti vojenského cintorína v Brookwoode, kde odpočíva spolu so  svojimi bývalými spolubojovníkmi, ktorí zomreli vo Veľkej Británii. Po prevrate obrdržal späť pôvodnú hodnosť podplukovníka, bol povýšený na plukovníka a 7. 3. 1992 bol povýšený do hodnosti generálmajora in memorian.

Reklama

Počas svojej bohatej vojenskej kariéry obdržal množstvo vyznamenaní: 5 x Československý vojnový kríž, 4 x Československú medailu Za chrabrosť, Československú medailu Za zásluhy 1. stupňa, Československú pamätnú medailu zahraničnej armády zo štítkami F a VB, francúzský Croix de Guerre s troma palmami a dvoma striebornými hviezdami, rád Légion d'Honneur (v stupňoch Chevalier a Officier), Distinguished Service Order (DSO), Distinguished Flying Cross (DFC), The 1939-1945 Star with Battle of Britain Clasp, Air Crew Europe Star, Defence Medal a War Medal.

Zdroje:
Rajlich, Jiří – Esa na obloze, Naše vojsko 1995
Rajlich, Jiří, Sehnal, Jiří – Stíhačí nad kanálem, Naše vojsko 1993
http://www.praha14.cz/MC/letci/vybiral.html
http://math.fce.vutbr.cz/safarik/ACES/aces2/cz/cz/vybiral.html

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více