Main Menu
User Menu

Prísaha československých pilotov - Veľká Británia

Autor : 🕔23.12.2004 📕17.019
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět
"Prisaháme pri všetkom, čo je nám sväté a v plnej zhode so svojím vedomím a presvedčením, že budeme poslušní prezidentovi a vláde Republiky Československej a všetkým svojim veliteľom, prezidentom a vládou ustanovených;
 
prisaháme, že budeme bez odvrávania plniť ich nariadenia vždy a všade, i v nebezpečí, bez váhania a odporu,
že svoje vojská nikdy neopustíme ale i životy svoje ochotne dáme na obranu vlasti a za jej slobodu;
 
prisaháme, že budeme druh druha milovať, pri sebe verne stáť, v nebezpečí sa neopúšťať, ale až do konca sa brániť tak, ako nám káže naša česť a vedomie povinností občianskych.
 
Tak prisaháme!"

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔23.12.2004 📕17.019