Smlouva tří mocností - OSA

Autor: Jan Flieger / Dav 🕔︎︎ 👁︎ 57.771


Vlajky Německa, Japonska a Itálie na fasádě velvyslanectví japonska na Tiergartenstraße v Berlíně (září 1940)
commons.wikimedia.org

27. září 1940

Článek l: Japonsko uznává a respektuje vedoucí úlohu Německa a Itálie při vytváření nového pořádku v Evropě.

Reklama

Článek 2: Německo a Itálie uznávají a respektují vedoucí úlohu Japonska při vytváření nového pořádku ve velkém východoasijském prostoru.

Článek 3: Německo, Itálie a Japonsko se usnesly spolupracovati při svém úsilí na výše uvedené základně. Přebírají dále závazek podporovat se navzájem všemi politickými, hospodářskými a vojenskými prostředky, kdyby byla jedna ze tří smluvních stran napadena mocností, která není v přítomné době zapletena do evropské války nebo do konfliktu čínsko-japonského.

Článek 4: K uskutečnění nynějšího paktu se ihned sejdou společné komise, jejichž členové budou jmenováni vládami Německa, Itálie a Japonska.

Článek 5: Německo, Itálie a Japonsko prohlašují, že se výše uvedené dohody nikterak nedotýkají politického statusu, který existuje v přítomnosti mezi každou ze tří smluvních stran a sovětským Ruskem.

Trvání

Článek 6: „Přítomný pakt má vstoupit v platnost ihned po podepsání a má být v platnosti 10 let ode dne, kdy vstoupil v platnost,...“

Jazyk

Vyhotoveno v trojím prvopisu v Berlíně 27. září 1940 - 27. září v XVIII. roce fašistické éry - 27. dne 9. měsíce 15.roku éry Soywa.

K hlavním komisím náleží:

Reklama

V Berlíně - Ribbentrop, Dino Alfieri, Hirota Óšima,
v Římě - hrabě Ciano, v. Mackensen, Horikiri,
v Tokiu - Macuoka, Ott a italský velvyslanec.

Literatura:
Antonín Šnajdárek - Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, nakl. Svoboda, Praha 1968


Modře státy Osy.
commons.wikimedia.org

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více