Main Menu
User Menu

109. těžká bombardovací letka vzdušných sil vojenského námořnictva [1933-1938]

109th Heavy Bomber Aviation Squadron of the Navy Air Force

109. ťažká bombardovacia letka vzdušných sil vojenského námorníctva

109-я тяжелoбомбардировочная авиационная эскадрилья (109 тбаэ ВМФ)

     
Název:
Name:
109. těžká bombardovací letka vzdušných sil vojenského námořnictva
Originální název:
Original Name:
109-я тяжелoбомбардировочная авиационная эскадрилья Военно-Воздушных Сил Военно-морского флота
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1933
Předchůdce:
Predecessor:
70. letka
Datum zániku:
Disbanded:
20.08.1938
Nástupce:
Successor:
4. mino-torpédonosný letecký pluk vzdušných sil vojenského námorníctva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1933-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
01.01.1933-DD.MM.1938 Vozdviženka

Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Andersson, L.: Soviet Aircraft and Avion 1917-1941. London 1994
Morozov, M.: Morskaja torpedonosnaja aviacija, Tom 2, Sankt Peterburg 2007 (Морозов, М.: Морская торпедоносная авиация Том 2, Санкт Петербург, 2007)
URL : https://www.valka.cz/109-tezka-bombardovaci-letka-vzdusnych-sil-vojenskeho-namornictva-1933-1938-t201146#575141Verze : 2
MOD