Hřeben Vimy, 9.duben 1917 - OOB

Autor: Luboš Pavel / mindphaser 🕔︎︎ 👁︎ 18.565
1st CANADIAN DIVISION

1st Canadian Inf.brigade

Headquarters
1st Battalion
2nd Battalion
3rd Battalion
4th Battalion
1st Cdn. L.T.M. Bty.

2nd Canadian Inf.Brigade
Headquarters
5th Battalion
7th Battalion
8th Battalion
10th Battalion
2nd Cdn. L.T.M. Bty.

3nd Canadian Inf.Brigade

Headquarters
13th Battalion
14th Battalion
15th Battalion
16th Battalion
3nd Cdn. L.T.M. Bty.

H.Q.1st Cdn.Divl.Arty
1st C.F.A. Bde.
2nd C.F.A. Bde.
3rd C.F.A. Bde.
12th C.F.A. Bde.
V.1 C.Heavy T.M.Bty.

H.Q. 1st Cdn.Divl.Arty
.-Con.
X. 1 C.T.M. Bty.
Y. 1 C.T.M. Bty.
Z. 1 C.T.M. Bty.
1st Cdn.Div.Amm.Col.
1st Cdn.Div.Train

H.Q. 1st Cdn.Div.Engrs
1st Field Co.C.E.
2nd Field Co.C.E.
3rd Field Co.C.E.
107th Cdn.Pioneer Bn.
1st Cdn.Div.Signal Co.
----
1st Cdn.Machine Gun Co.
2nd Cdn.Machine Gun Co.
3rd Cdn.Machine Gun Co.
13th Cdn.Machine Gun Co.

1st Field Ambulance
2nd Field Ambulance
3rd Field Ambulance
1st Cdn.Sanitary Section
1st Cdn.mobile Vet.Section

Attached Troops
31st Divl.Arty. H.Q.
165th R.F.A Bde.
170th R.F.A Bde.
72nd A.F.A Bde.
26nd R.H.A Bde.
5th R.H.A.Bde.
31st D.A.C.

No.2 Special Co.R.E.
2nd CANADIAN DIVISION
4th Canadian Inf.Brigade
Headquarters
18th Battalion
19th Battalion
20th Battalion
21th Battalion
4th Cdn. L.T.M. Bty.

5th Canadian Inf.Brigade
Headquarters
22th Battalion
24th Battalion
25th Battalion
26th Battalion
5th Cdn. L.T.M. Bty.

6th Canadian Inf.Brigade

Headquarters
27th Battalion
28th Battalion
29th Battalion
31th Battalion
6th Cdn. L.T.M. Bty.

H.Q.2nd Canadian Div.
H.Q. 2nd Cdn.Divl.Arty.
4th C.F.A. Bde.
5th C.F.A. Bde.
6th C.F.A. Bde.
V. 2 C. Heavy T.M. Bty.
X. 2 C.T.M. Bty.
Y. 2 C.T.M. Bty.
Z. 2 C.T.M. Bty.
2nd Cdn.Div.Amm.Col.
2nd Cdn.Div.Train

H.Q. 2nd Cdn.Div.Engrs
4th Field Co.C.E.
5th Field Co.C.E.
6th Field Co.C.E. 2nd Cdn.Pioneer Bn.
2nd Cdn.Div.Signal Co.
----
4th Cdn.Machine Gun Co.
5th Cdn.Machine Gun Co.
6th Cdn.Machine Gun Co.
14th Cdn.Machine Gun Co.

4th Field Ambulance
5th Field Ambulance
6th Field Ambulance
2nd Cdn.Sanitary Section

2nd Cdn.Mobile Vet.Section

Attached Troops
H.Q. 5th Divl.Arty.
15th R.F.A Bde.
27th R.F.A Bde.
28nd A.F.A Bde.
5th D.A.C.
"D" Special Co. R.E.
3rd CANADIAN DIVISION
7th Canadian Inf.Brigade
Headquarters
R.C.R.
P.P.C.L.I.
42nd Battalion
49th Battalion
7 Cdn. L.T.M. Bty.

8th Canadian Inf.Brigade

Headquarters
1st C.M.R. Battalion
2nd C.M.R. Battalion
4th C.M.R. Battalion
5th C.M.R. Battalion
8th Cdn. L.T.M. Bty.

9th Canadian Inf.Brigade

Headquarters
43rd Battalion
52th Battalion
58th Battalion
60th Battalion
9th Cdn. L.T.M. Bty.

H.Q.3rd Canadian Div.
H.Q. 3nd Cdn.Divl.Arty.
8th C.F.A. Bde.
9th C.F.A. Bde.
10th C.F.A. Bde.
V. 3 C. Heavy T.M. Bty.
X. 3 C.T.M. Bty.
Y. 3 C.T.M. Bty.
Z. 3 C.T.M. Bty.
3rd Cdn.Div.Amm.Col.
3rd Cdn.Div.Train
H.Q. 3nd Cdn.Div.Engrs
7th Field Co.C.E.
8th Field Co.C.E.
9th Field Co.C.E.
3rd Cdn.Pioneer Bn.
123rd Cdn.Pioneer Bn.
3rd Cdn.Div.Signal Co.
----
116th Cdn.Infantry Bn.

7th Cdn.Machine Gun Co.
8th Cdn.Machine Gun Co.
9th Cdn.Machine Gun Co.
15th Cdn.Machine Gun Co.
8th Field Ambulance
9th Field Ambulance
10th Field Ambulance
3rd Cdn.Sanitary Section

3rd Cdn.Mobile Vet.Section

Attached Troops

H.Q. 63rd Divl.Arty.
63rd D.A.C
No.4 Special Co., R.E.
4th CANADIAN DIVISION

10th Canadian Inf.Brigade

Headquarters
44th Battalion
46th Battalion
47th Battalion
50th Battalion
10th Cdn. L.T.M. Bty.

11th Canadian Inf.Brigade
Headquarters
54th Battalion
75th Battalion
87th Battalion
102nd Battalion
11th Cdn. L.T.M. Bty.

12th Canadian Inf.Brigade

Headquarters
38th Battalion
72nd Battalion
73rd Battalion
78th Battalion
12th Cdn. L.T.M. Bty.

H.Q.4th Canadian Div

H.Q.Reserve Divl.Arty.

5th R.F.A. Bde.
11th R.F.A. Bde.
18th A.F.A. Bde.
76th A.F.A. Bde.
H.Q. Reserve Divl.Arty. - Com.
V. 4 C. Heavy T.M. Bty.
X. 4 C.T.M. Bty.
Y. 4 C.T.M. Bty.
Z. 4 C.T.M. Bty.
Reserve Div.Amm.Col
4th Cdn.Div.Train

H.Q. 4th Cdn.Div.Engrs
10th Field Co.C.E.
11th Field Co.C.E.
12h Field Co.C.E.
67th Cdn.Pioneer Bn.
124th Cdn.Pioneer Bn. 4th Cdn.Div.Signal Co.
----
85th Cdn.Infantry Bn.

10th Cdn.Machine Gun Co.
11th Cdn.Machine Gun Co.
12th Cdn.Machine Gun Co.
16th Cdn.Machine Gun Co.

11th Field Ambulance
12th Field Ambulance
13th Field Ambulance
4th Cdn.Sanitary Section

4th Cdn.Mobile Vet.Section

Attached Troops

242nd A.F.A Bde.
H.Q. 2nd Divl.Arty.
41st R.F.A.
36th R.F.A.

"M" Special Co., R.E.
"F" Special Co., R.E.
"N" Special Co., R.E.
(Sec.No. 4)
CORPS TROOPS
H.Q. Canadian Army Corps

CAVALRY
Canadian Light Horse

ARTILLERY
H.Q.Cdn.Corps Heavy Arty.

1st.Cdn H.A.Group H.Q.
3rd & 5th Cdn., 111th,163rd & 164th Siege Batteries
2nd Cdn.H.A.Group H.Q.
1st &2nd Cdn. Heavy & 152nd Heavy Btys., 2nd Cdn.Siege & 12th siege Btys.
18th H.A.Group H.Q.
1st & 6th Cdn.147th, 180th &182 Siege Btys.
30th H.A.Group H.Q.
4th Cdn, 161st,120th, 41st & 114th Siege Btys.
44th H.A.Group H.Q.
7th Cdn., 161st, 120th, 41st &114th Siege Btys.
9th Cdn. Siege & 147th Siege Batteries - not groupped.
"E" (Cdn.) Anti-aircraft Bty.

ENGENEERS
1st, 2nd, 3rd, 4th Cdn.Army Troops Cos., C.E.
1st, 2nd, 3rd, 4th Cdn.Entrenching Battalions
Cdn.P.B.Engeneer Troops
Cdn.Corps Cyclist Battalion
1st Cdn. motor M.G.Brigade
"A" & "B", Eaten Borden & Yukon Batteries
----
H.Q.Cdn. Corps signal Co.
No.57 motor Airline Selections
CA.-CB.-CD.-CE &CF.Cable Sections
No.8 Mobile Pigeon Loft
No.9 Mobile Pigeon Loft
No.11 Mobile Pigeon Loft

Cdn. Coprs Amm.Park
No.1 Cdn.Amm.Sub.-Park.
No.2 Cdn.Amm.Sub.-Park.
No.3 Cdn.Amm.Sub.-Park.
No.4 Cdn.Amm.Sub.-Park.
No.6 Amm.Sub.-Park.
No.8 Amm.Sub.-Park.
No.31 Amm.Sub.-Park.
No.63 Amm.Sub.-Park.

No.1.Cdn.Divl.Supply.Col.
No.2.Cdn.Divl.Supply.Col.
No.3.Cdn.Divl.Supply.Col.
No.4.Cdn.Divl.Supply.Col.
Cnd.Corps Troops Supply Col.

No.8 Mobile Ord.Workshop
No.26 (Cdn.) Ord.mob.Workshop

Cdn. Composite Railway Co.

Cdn. Corps Training School

Cdn.Corps Salvage Co.
ATTACHED TROOPS - CORPS TROOP ATTACHED CANADIAND CORPS
13th H.A.Group H.Q
47th, 49th, 101st, 76th and 27th Siege Btys.
50th H.A.Group H.Q.
1/1st Essex & 145th Heavy, 58th, 68th, 69th & 95th Siege Btys.
53rd H.A.Group H.Q.
206th, 108th, 148th & 276th Siege Btys.
64th H.A.Group H.Q.
121st, 126th, 258th, 232nd & 73rd Siege Btys.
70th H.A.Group H.Q.
3rd, 14th, 162nd and 144th Siege Btys.
76th H.A.Group H.Q.
218th Siege-31st, 128st, 129th, 142nd and 50th Heavy Btys.
26th H.A.Group H.Q.
1st, 11th & 12th R.M.A., 44th, 52nd & 89th siege Btys.

Canadian Corps Siege Park
No.55 Divl.Supply Col.
No.2 Reserve Park.
No.4 Reserve Park.

No.3 Ord.Mobile Workshop
No.33 Ord.Mobile Workshop
No.46 Ord.Mobile Workshop
No.54 Ord.Mobile Workshop
No.55 Ord.Mobile Workshop
No.1 Pontoon Park, R.E.
20th Army Troops Coy., R.E.
215th Army Troops Coy., R.E.
172nd Tunneling Coy., RE
176th Tunneling Coy., RE
182nd Tunneling Coy., RE
185th Tunneling Coy., RE
255th Tunneling Coy., RE
348th Field Coy., R.E.
324th Quarry Coy. (Half)

33rd (Lab.) Bn.R.Fus.
1st (Lab.) Coy. L'pool  Regt.
14th (Lab.) Coy. R.W.Surrey Regt.
5th (Lab.) Coy. R.W.Surrey Regt.
1st (Lab.) Northamptonshire Regt.
2nd (Lab.) Northamptonshire Regt.
12th (Lab.) L'pool Regt.
9th (Lab.) Coy. Northamptonshire Regt.
13th (Lab.) Coy. Lincolnshire Regt.

No.3 Light Railway Operating Section
No.38 Prisoners of War Company
20th Light Railway Train Company.

ROYAL FLYING CORPS

No.16 Squadron, R.F.C
No.1 Baloon Coy., R.F.C.
No.2 Baloon Coy., R.F.C.
ATTACHED TROOPS - 5th (BRITISH) DIVISION
H.Q. 5th Division
13th Infantry Brigade
Headquarters
2/K.O.S.B.
1/R.W.Kent regt.
14/R.Warwickshire Regt.
15/R.Warwickshire Regt.
13th L.T/M/ Bty.

15th Infantry Brigade
Headquarters
1/Cheshire Regt.
1/Bedfordshire Regt.
1/Norfolk Regt.
16/R.Warwickshire Regt.
15th L.T.M. Bty.

95th Infantry Brigade
1/Devonshire Regt.
1/E.Surrey Regt.
1/D. of Cornwall's
12/Gloucestershire Regt.
95th L.T.M.
H..Q. 5th Divl. Arty. (attchd. 2nd Cdn. Div)
V. 5 H.T.M. Battery
X. 5 T.M. Battery
Y. 5 T.M. Battery 
Z. 5 T.M. Battery

H.Q. 5th Div. engineers
59th Field Coy., R.E.
491st Field Coy., R.E.
527th Field Coy., R.E
5th Divl. Signal Coy.
Pioneer Battalion

13th M.G. Coy.
15th M.G. Coy.
95th M.G. Coy.
5th Divl. Train

13th Field Ambulance
14th Field Ambulance
15th Field Ambulance
5th Mobile Vet.Section

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více