MiG-23 / Bedny / 1. část

Autor: Radim Špalek / Bery 🕔︎︎ 👁︎ 37.016

III. Služba v československém a českém letectvu

Služba u jednotek:

 

Jednotka Základny v době služby typu Verze typu Služba typu Poznámky
1. slp Bechyně*, České Budějovice Mig-23MF 1978 - 1994 Koncem roku 1994 slp zrušen. Část personálu se s Migy-23ML/U přesunula do Čáslavi na 4. zSL k 41. slt.
Mig-23ML 1981 - 1994
Mig-23U 1978? - 1994
11. slp Žatec Mig-23MF 1983 - 1989  
28. sbolp Čáslav Mig-23BN 1977 - 1994 Koncem roku 1994 sb olp zrušen. Z jeho 3. letky vyzbrojené Migy-21MF/R/UM vznikla 43. slt na 4. zSL v Čáslavi.
Mig-23U 1977 - 1994
41. slt Čáslav Mig-23ML 1995 - 1998 Koncem roku 1998 vyřazeny poslední Migy-23ML. Letka přezbrojena na Migy-21MF/MFN/UM.
Mig-23U 1995 - 1998

* V Bechyni byly umístěny stroje Mig-23MF po dodání ze SSSR, protože VPD v Českých Budějovicích měla pro provoz letounů nevyhovující asfaltový povrch a cca. mezi 8/1978-12/1979 se zde pracovalo na položení betonu.

Vysvětlivky:

Reklama

sbolp – stíhací-bombardovací letecký pluk

slp – stíhací letecký pluk

slt – stíhací letka

zSL – základna stíhacího letectva

Bilance provozu:

Datum Druh MU Letoun, označení Jednotka Pilot Poznámky

25.4.1983

P Mig-23BN 9142 28. sbolp kpt . Jozef Ďurech Technická závada. Nevysunula se přední podvozková noha. Pilot po konzultaci s ŘL provedl přistání pouze na hlavní podvozek a letoun zachránil. V předpisech pro Mig-23 byla v takovéto situaci nařízena katapultáž.

28.8.1984

H Mig-23BN 9140 28. sbolp pplk. Luboš Móro, 1. tř., vel. lt. Útok na PC ve dvojici ve VVP Libavá (nácvik na cvičení Štít-84). Po provedení zteče došlo k srážce strojů a oba piloti následně provedli katapultáž. Mjr. Zápotočný se však vystřelil pod letoun a zahynul.
K Mig-23BN 9138 mjr. Pavel Zápotočný, 1. tř., ZVP lt

15.2.1985

H Mig-23BN 5746 28. sbolp mjr. Vojtěch Bárti, 1. tř., vel. roje 1. lt Během nočního výcvikového letu došlo k poruše autopilota. Pilot se katapultoval a letoun dopadl nedaleko obilného sila u obce Pernštejnec poblíž Kutné Hory.
Reklama

18.5.1990

H Mig-23BN 9859 28. sbolp mjr. Jiří Mrázek Během cvičného letu v zóně došlo k vysazení motoru. Pilot se katapultoval a letoun dopadl do lesa poblíž obce Strachujov.

16.2.1990

H Mig-23MF 3921 1. slp Npor. Henrich Bulla, NŠ 3. letky Během výcvikového letu začal hořet motor. Pilot se katapultoval u obce Tučapy a vyvázl nezraněn. Zajímavostí je, že k této havárii byl poprvé umožněn přístup zástupcům tisku.

31.10.1991

P Mig-23MF 3888 1. slp Por. Libor Čejka Pi lot nezvládl přistání v Českých Budějovicích (měl na tomto typu nálet cca. 10 hod. za 2 roky!). Letoun bylo možné opravit, ale zůstal odstaven a v roce 1996 byl zrušen přímo u 31. LOZ v Českých Budějovicích.

27.1.1992

K Mig-23U 7721 28. sbolp kpt. Bedřich Chmelík, 3. tř. pplk. František Materna, 1. tř., instr., vel. 1. lt Zřejmě nezvládnutí techniky pilotáže při letu za ZPPN (nízká oblačnost a tma). Dopad do země pod úhlem cca. 60° u obce Korouhev nedaleko Poličky. Ani jeden z pilotů se nepokusil o katapultáž.

19.11.1996

K Mig-23U 8327 4. zSL, 41. slt mjr. Drahoslav Mládek, 1. tř. pplk. Jiří Trunečka, 1. tř. Oba letci sloužili jako zalétávací piloti u LOZ v ČB. Během zkušebního letu došlo k pádu stroje do lesa u obce Herálec poblíž Žďáru nad Sázavou. Technickou příčinu se nepodařilo prokázat. Oficiální verzí je chyba techniky pilotáže.

19.5.1998

K Mig-23U 8325 4. zTL, 41. slt mjr. Jan Skládanyi, 1. tř. mjr. Jiří Kareš, 1. tř. Během cvičného souboje s Migem-23ML došlo k samovolnému přechodu letounu do levé vývrtky. V 3000 m při rychlosti 800 km/h se oba piloti katapultovali a vyvázli bez vážnějších zranění. Dopad poblíž obce Herálec. Zničena poslední provozuschopná “spárka” v českém letectvu. 1 sedadlo KM-1 bylo z místa havárie ukradeno. Technickou příčinu se opět nepodařilo prokázat. Vyšetřovací komise stanovila jako příčinu chybu techniky pilotáže.

Pozn.:

Výše uvedená tabulka zachycuje všechny katastrofy a havárie "třiadvacítek" během jejich služby u československého a českého letectva. Během této doby na typu Mig-23 přišlo při výkonu služby o život celkem 5 pilotů. Čest jejich památce.

Vysvětlivky:

instr. – instruktor

NŠ – náčelník štábu

Reklama

ŘL – řídící létání

sbolp – stíhací-bombardovací letecký pluk

slp – stíhací letecký pluk

slt – stíhací letka

vel. lt – velitel letky

ZVP lt – zástupce velitele letky pro věci politické

zSL – základna stíhacího letectva

zTL – základna taktického letectva


“Hellfighter” v letu nad oblačností. Dobře je patrná orientace čs. znaků na křídlech, které jsou modrou výsečí kupředu orientovány pouze při stažení nosných ploch na úhel 72°.

Přehled jednotlivých strojů:

Mig-23MF
Číslo Zařazen Vyřazen Služba – od – do Kam. Poznámky
3641 24.8.1978 1994 8/78-5/83 1. slp 5/83 - 3-5/89 11. slp 3-5/89-94 1. slp S, D 5/8 3 předán od 1. slp z Českých Budějovic k 11. slp do Žatce. 3-5/89 zpět k 1. slp do Českých Budějovic.
3645 24.8.1978 1994 8/78-5/83 1. slp 5/83 - 3-5/89 11. slp 3-5/89-94 1. slp S, D 5/83 předán od 1. slp z Českých Budějovic k 11. slp do Žatce. 3-5/89 zpět k 1. slp do Českých Budějovic. Uříznutá příď s kabinou je dnes v LM Vyškov.
3646 24.8.1978 5.10.1994 8/78-5/83 1. slp 5/83 - 3-5/89 11. slp 3-5/89-10/94 1. slp S, D, I 5/83 předán od 1. slp z Českých Budějovic k 11. slp do Žatce. 3-5/89 zpět k 1. slp do Českých Budějovic. 6/92 se účastnil ostrých střeleb nad polským Baltem v Slupsku. V červnu 1994 dostal letoun zbarvení k výročí 50. let od založení 1. slp – “Hellfighter.” 5. 10. 1994 jej do muzea v Kbelech přelétl mjr. Petr Hromek. Dnes tamtéž.
3880 3/1979 1994 8/78-5/83 1. slp 5/83 - 3-5/89 11. slp 3-5/89-94 1. slp S, D 5/83 předán od 1. slp z Českých Budějovic k 11. slp do Žatce. 3-5/89 zpět k 1. slp do Českých Budějovic. 6/92 se účastnil ostrých střeleb nad polským B altem v Slupsku.
3887 3/1979 1994 8/78-5/83 1. slp 5/83 - 3-5/89 11. slp 3-5/89-94 1. slp S, D 5/83 předán od 1. slp z Českých Budějovic k 11. slp do Žatce. 3-5/89 zpět k 1. slp do Českých Budějovic. 6/92 a 5/93 se účastnil ostrých střeleb nad polským Baltem v Slupsku. 6/2003 doložen u soukromého sběratele v Savigny les Beaune, Burgundsko, Francie.
3888 3/1979 31.10.1991 8/78-5/83 1. slp 5/83 - 3-5/89 11. slp 3-5/89-10/91 1. slp S, D 5/83 předán od 1. slp z Českých Budějovic k 11. slp do Žatce. 3-5/89 zpět k 1. slp do Českých Budějovic. 31. 10. 1991 nezvládl přistání v Českých Budějovicích por. Libor Čejka (za 2 roky na tomto typu měl nalétáno pouhých 10 hodin!). Letoun byl předán na opravu k 31. LOZ v ČB, ale ta se již neuskutečnila . V roce 1995 byl stroj tamtéž rozřezán do šrotu.
3920 3/1979 1994 8/78-5/83 1. slp 5/83 - 3-5/89 11. slp 3-5/89-94 1. slp S, D 5/83 předán od 1. slp z Českých Budějovic k 11. slp do Žatce. 3-5/89 zpět k 1. slp do Českých Budějovic.
3921 3/1979 16.2.1990 8/78-5/83 1. slp 5/83 - 3-5/89 11. slp 3-5/89-2/90 1. slp S, D? 5/83 předán od 1. slp z Českých Budějovic k 11. slp do Žatce. 3-5/89 zpět k 1. slp do Českých Budějovic. 16. 2. 1990 požár motoru za letu. Pilot npor. Heinrich Bulla se katapultoval poblíž Tučap a vyvázl bez zranění.
3922 3/1979 5.10.1994 8/78-5/83 1. slp 5/83 - 3-5/89 11. slp 3-5/89-10/94 1. slp S, D 5/83 předán od 1. slp z Českých Budějovic k 11. slp do Žatce. 3-5/89 zpět k 1. slp do Českých Budějovic. Pravděpodobně v roce 1992 dostal letoun na příď “tlamu” a oči. 5.10.1994 jej do muzea v Kbelech přelétl pplk. Jiří Trunečka. Dnes tamtéž.
3924 3/1979 14.12.1993 8/78-5/83 1. slp 5/83 - 3-5/89 11. slp 3-5/89-12/93 1. slp S, D 5/83 předán od 1. slp z Českých Budějovic k 11. slp do Žatce. 3-5/89 zpět k 1. slp do Českých Budějovic. 14. 12. 1993 jej plk. Miroslav Chocholáček přelétl do Tuřan s určením pro VA Brno.
7182 1.12.1979 1994 8/78-5/83 1. slp 5/83 - 3-5/89 11. slp 3-5/89-94 1. slp S, D 5 /83 předán od 1. slp z Českých Budějovic k 11. slp do Žatce. 3-5/89 zpět k 1. slp do Českých Budějovic. 5/94 se účastnil ostrých střeleb nad polským Baltem v Slupsku.
7183 1.12.1979 27.8.1994 8/78-5/83 1. slp 5/83 - 3-5/89 11. slp 3-5/89-8/94 1. slp S, D 5/83 předán od 1. slp z Českých Budějovic k 11. slp do Žatce. 3-5/89 zpět k 1. slp do Českých Budějovic. 27. 8. 1994 jej přelétl do Přerova kpt. Vladimír Teichert. Po zemi se dostal do LM Vyškov. Dnes tamtéž.
7184 1.12.1979 1994 8/78-5/83 1. slp 5/83 - 3-5/89 11. slp 3-5/89-94 1. slp S, D 5/83 předán od 1. slp z Českých Budějovic k 11. slp do Žatce. 3-5/89 zpět k 1. slp do Českých Budějovic.
Mig-23ML
Číslo Zařazen Vyřazen Služba – od – do Kam. Poznámky
2402 2.11.1981 1998 11/81-12/94 1. slp 1/95-98 41. slt S 5/93 se účastnil ostrých střeleb nad polským Baltem v Slupsku. 16. 11. 1994 jej z ČB do Čáslavi přelétl kpt. Roman Jabůrek.
2406 2.11.1981 1998 11/81-12/94 1. slp 1/95-98 41. slt S 25. 10. 1994 jej z ČB do Čáslavi přelétl plk. gšt. Oldřich Horák. V roce 2004 v LM Kbely.
2409 2.11.1981 1998 11/81-12/94 1. slp 1/95-98 41. slt S 6/92 a 5/93 se účastnil ostrých střeleb nad polským Baltem v Slupsku. Koncem roku 1994 zůstal v ČB na provedení PP. Odlet do Čáslavi v roce 1995.
2410 2.11.1981 1998 11/81-12/94 1. slp 1/95-98 41. slt S Koncem roku 1994 zůstal v ČB na provedení PP. Odlet do Čáslavi v roce 1995. Po vyřazení zaznamenán 6/2004 v Milovicích, kde byl použit pro natáčení filmu s rudou hvězdou na SOP.
2422 2.11.1981 1998 11/81-12/94 1. slp 1/95-98 41. slt S 25. 10. 1994 jej z ČB do Čáslavi přelétl kpt. Roman Jabůrek.
2423 2.11.1981 1998 11/81-12/94 1. slp 1/95-98 41. slt S 5/94 se účastnil ostrých střeleb nad polským Baltem v Slupsku. Koncem roku 1994 zůstal v ČB na provedení PP. Odlet do Čáslavi v roce 1995. V letech 2001-03 v autobazaru Roudnice u Hradce Králové bez křídel. 6-7/2004 prodán neznámo kam.
2425 2.11.1981 1998 11/81-12/94 1. slp 1/95-98 41. slt S 25. 10. 1994 jej z ČB do Čáslavi přelétl pilot Jiří Krčmář.
3303 23.2.1982 9/1998 2/82-12/94 1. slp 1/95-98 41. slt S 6/92 se účastnil ostrých střeleb nad polským Baltem v Slupsku. 16. 11. 1994 jej z ČB do Čáslavi přelétl pplk. Josef Šarina. U 41. slt dostal na levou stranu před kabinu malou hlavu tygra s nápisem “Vae Victis.” Na pitotstatické trubici na přídi nesl “2 nd tiger CzAF.”
3304 23.2.1982 1998 2/82-12/94 1. slp 1/95-98 41. slt S 25. 10. 1994 jej z ČB do Čáslavi přelétl pilot Pavol Matěj.
3307 23.2.1982 1998 2/82-12/94 1. slp 1/95-98 41. slt S 25. 10. 1994 jej z ČB do Čáslavi přelétl pilot Zdeněk Ouda.
4641 22.12.1982 1998 12/82-12/94 1. slp 1/95-98 41. slt S 5/93 se účastnil ostrých střeleb nad polským Baltem v Slupsku. 25. 10. 1994 jej z ČB do Čáslavi přelétl mjr. Jan Skládanyi.
4644 22.12.1982 26.10.2000 12/82-12/94 1. slp 1/95-12/98 41. slt 12/98-00 31. LOZ S, I 5/94 se účastnil ostrých střeleb nad polským Baltem v Slupsku. V říjnu 1994 dostal letoun šedou “tygří” kamufláž na trup, SOP a křídla. Na přídi z obou stran hlava tygra v šedo-bílo-červeném provedení. 25. 10. 1994 jej z ČB do Čáslavi přelétl pplk. Bohumil Zavadil. 9. 12. 1998 přelétnut pplk. Josefem Milerem na ulož ení do ČB. U zdejších 31. LOZ udržován letuschopný pro kondiční létání až do 26. 10. 2000. Na poslední letové akci jej pilotovali plk. gšt. Jiří Zábranský, pplk. Ján Rehák a mjr. Zdeněk Ouda. Poté vystaven v ČB jako památník. Celkově nalétal 1 136 hod. 41 min. při 1 823 přistáních.
4645 22.12.1982 23.6.1998 12/82-12/94 1. slp 1/95-98 41. slt S 16. 11. 1994 jej z ČB do Čáslavi přelétl pplk. Bohumil Zavadil. U 41. slt dostal letoun na příď “tlamu.”
4850 18.2.1983 1998 2/83-12/94 1. slp 1/95-98 41. slt S 6/92 se účastnil ostrých střeleb nad polským Baltem v Slupsku. 25. 10. 1994 jej z ČB do Čáslavi přelétl mjr. Václav Weinpold. Po vyřazení zůstal v Čáslavi a nyní slouží na 21. zTL jako památník.
4855 18.2.1983 1998 2/83-12/94 1. slp 1/95-98 41. slt S Koncem roku 1994 zůstal v ČB na provedení PP. Odlet do Čáslavi v roce 1995. U 41. slt dostal na příď před kabinu šikmý “tygří” pruh.
4857 18.2.1983 1998 2/83-12/94 1. slp 1/95-98 41. slt S 25. 10. 1994 jej z ČB do Čáslavi přelétl pilot Roman Kubíček.
4860 18.2.1983 1998 2/83-12/94 1. slp 1/95-98 41. slt S 5/94 se účastnil ostrých střeleb nad polským Baltem v Slupsku. 16. 11. 1994 jej z ČB do Čáslavi přelétl mjr. Petr Hromek. Po vyřazení odprodán so ukromému vlastníkovi. Nyní v autobazaru v Praze.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více