Hodina vášho oslobodenia príde!

Autor: Ivan Halás / Haspeklo 🕔︎︎ 👁︎ 20.104
Posolstvo ministerského predsedu Veľkej Británie Winstona S. Churchilla Čechom a Slovákom pri príležitosti druhého výročia mníchovskej dohody (z dňa 29.septembra 1940)
 
„Dnes je druhé výročie mníchovskej dohody, dátumu, na ktorý bude svet vždy spomínať pre tragickú obeť, ktorú priniesol československý ľud v záujme európskeho mieru. Nádeje, ktoré vzbudila táto dohoda v srdciach civilizovaného sveta, boli rozbité. Za šesť mesiacov zrušili nečestní muži, ktorí riadia osudy Nemecka, všetky slávnostné sľuby a zničili dohodu z bezohľadnosti, ktorá odkryla celému svetu pravú podstatu ich bezuzdnej ctižiadosti. Ochrana, ktorú vám Hitler vnútil, bola klamom a pláštikom pripojenia vašej kedysi tak kvitnúcej krajine do tak zvanej väčšej ríše. Namiesto ochrany vám priniesol iba morálne a hmotné spustošenie a dnešní stúpenci oného veľkého a znášanlivého humanistu prezidenta Masaryka sú prenasledovaní so zámernou surovosťou, ktorá má v moderných dejinách málo príkladov.

 V tejto hodine vášho mučeníctva zasielam vám toto posolstvo:

Bitka, ktorú my dnes v Británii bojujeme, nie je len čisto našou bitkou. Je to tiež vaša bitka, čo viac je to bitka všetkých národov, ktoré dávajú prednosť slobode pred bezduchým otroctvom. Je to boj civilizovaných národov za právo žiť si vlastným životom a spôsobom, aký si sami zvolili. Predstavuje pudový odpor, ktorý ma ľudstvo voči tyranii a k neosobnému univerzalizmu.

Reklama

V celých dejinách žiadny európsky národ nepreukázal väčšiu životnosť než váš a dnes opäť váš ľud podal nespočetne mnoho dôkazov svojej odvahy v protivenstve. Tu v Británii sme privítali s pýchou a vďačnosťou vašich vojakov a letcov, ktorí prišli nebezpečnými cestami, aby sa so stále väčším úspechom zúčastnili tejto bitky o Veľkú Britániu, ktorá je tiež bojom o Československo. O nič menší však nie je náš úprimný obdiv voči tým Čechom a Slovákom, ktorí nasadzujú svoje životy dokonca ešte viac než len svoje životy na domácej fronte, aby podnecovali odpor voči tak ukrutnému a bezcitnému tyranovi.

Práve preto, že obaja bojujeme o zásadné podmienky ľudského slušného života, sme rozhodnutí, že náš boj a ani váš boj nebudú márne.

Preto sme odmietli uznať akékoľvek brutálne výboje Nemecka v strednej Európe a ani kdekoľvek inde; preto sme uvítali československú vládu v tejto zemi a preto sme učinili obnovu a znovu navrátenie československých slobôd jedným z našich hlavných vojnových cieľov. Pevnosťou a rozhodnosťou, dvoma vlastnosťami, ktoré naše národy rovnako zdieľajú, spolu dosiahneme týchto cieľov.

Buďte preto dobrej mysle, hodina vášho oslobodenia príde. Duša slobody je nesmrteľná; nemôže zahynúť a ani nezahynie.“

 

 

Reklama

Zdroj: L+K Speciál - Bitva o Británii (1990)

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více