Nisko

Autor : 🕔05.09.2004 📕6.989

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět
 Nisko je jediné území Dolního Slezska, jenž je dnes součástí České republiky. Jeho území se shoduje s dnešním okresem Jeseník. Na severu je tvořeno nížinami, jenž pro svou úrodnost jsou nazývány Slezskou Hanou, na jihu a západě horami Rychlebskými a Jeseníky.
 
Za vlády velkomoravského knížete Svatopluka v letech 870-894 se stává celé Slezsko součástí Velké Moravy. Po jejím zániku se stává Dolní Slezsko za českého knížete Vratislava I. (vládl 915-921) součástí Českého státu. Zbytek Slezska připojil k Českému státu, po vítězných bitvách s Maďary u Lechu a na jihovýchodní Moravě roku 955, český kníže Boleslav I. (vládl 935-972). V roce 990 za vlády českého knížete Boleslava II. (vládl 972-999) je celé Slezsko odtrženo a připojeno k Polsku.
 
Slezsko získal zpět Českému státu jeho kníže Břetislav I. (vládl 1034-1055), jehož součástí bylo v letech 1039-1050, ale pak je Slezsko zase součástí Polska. V průběhu 11.-12. stoleti je Slezsko v rámci Polska přeměněno na údělná knížectví. V roce 1199 se stalo knížectví Nisko světským lénem vratislavských biskupů v rámci Polského státu. Roku 1342 bylo celé Nisko českým králem Janem Lucemburským připojeno k Českému státu.
 
Znakem Niska v této době je již 6 (3-2-1) bílých lilií na červeném poli. O významu pro Český stát svědčí i to, že císař a král Karel IV. tento znak dal vytesat na Staroměstské věži mostu Karlova v Praze a jeho syn císař a král Václav IV. na vstupní bránu do svého milovaného hradu Točník. Oba dali znak Niska vytesat vedle znaků Svaté říše římské, Čech, Moravy, Vratislavska, Svídnicka, Lucemburska, Zhořelecka, Budišínska a Dolní Lužice.
 
Nisko roku 1526 se spolu s celým Českým státem stává součástí Habsburské monarchie. V roce 1742 za vlády Marie Terezie, je v důsledku Vratislavského míru většina Slezska připojena k Prusku. Nisko je rozděleno. Prusku připadla severní větší část o rozloze 1231km2 včetně správního města Nisa. V Prusku Niské knížectví bylo zrušeno roku 1810, plně zaintegrovano do pruského Slezska a v roce 1871 se stalo součástí Německa, poté v roce 1945 Polska.
 
Českému státu zbylo jen 694km2 tj.nynější podoba a správním jeho městem se staly Zlaté hory a sídelní rezidencí niského knížete (vratislavský biskup) hrad Javorník. Knížectví zaniklo až s pádem Habsburské monarchie roku 1918. V 19. století se zde vytvořil okres Frývaldov v rámci vévodství Dolního a Horního Slezska.
 
V prosinci roku 1918 stalo se Nisko součástí Československa a to po zrušení separátního německého útvaru Sudetenland (sídlo měl v Opavě a vznikl dne 30.10.1918) československým vojskem. V Československé republice je Nisko součásti Slezské země až do jejího zrušení roku 1927, poté Moravskoslezské země.
 
Na jihu Niska bylo v letech 1935-1938 vybudováno opevnění na obranu první republiky. V září 1938 je Javornický výběžek ovládnut henleinovci a jsou zde v celém Nisku boje Stráže obrany státu a Československé armády s nimi. Dne 06.října 1938 se Nisko stalo součástí Velkoněmecké říše v důsledku mnichovské konference.
 
V květnu 1945 je Nisko opět součástí Československa. Na upevnění Československé moci po 2.sv.válce se mimo jiné zde na Nisku, ale i na zbytku Slezska a severní Moravy, podílela 1.Československá tanková brigáda, která proslula dobytím Ostravska v dubnu 1945, kde navíc zabránila zničení Ostravy nacisty.
 
Město a okres Frývaldov je po 2.světové válce přejmenován na Jeseník a je opět součástí Moravskoslezské země až do roku 1949, poté se stává součástí Olomouckého kraje. Při správní reformě dne 01.07.1960 okres Jeseník zanikl připojením území k okresu Šumperk, kromě Zlatých Hor připojených k okresu Bruntál, vše v rámci Severomoravského kraje, ale k 01.01.1996 byl okres Jeseník znovu obnoven v původních hranicích, aby se dne 01.01.2001 stal součástí nově zřízeného Olomouckého kraje.
Autor : 🕔05.09.2004 📕6.989

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Anton Bero pozoruhodná zbierka klamstiev a právd

  Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941 · 1 week ago

 • RaS To formální odstoupení vládce z funkce ve prospěch syna bylo obvyklé bezpečnostní opatření, které mělo zabránit bezvládí v případě smrti jednoho z nich. Každý nepřítel věděl, že když zabije jednoho, ten druhý se pomstí. Tokugawové to dělali stejně.

  Daimjó Udžijasu Hódžó · 1 week ago

 • adrian grunert Prečítal som si na dúšok všetkých 10 pokračovaní.Môžem autorovi vysloviť len poďakovanie a uznanie.

  Nad Tatrou sa blýska - (10) · 2 weeks ago

 • RaS 1) V roce 1241 nešlo o vpád Tatarů ale Mongolů. To je častá chyba. Tataři v té době sloužili uherskému králi. 2) Mogolové po bitvě u Lehnice neprošli ze Slezska do Uher přes Kladsko, ale přes Moravu. Pak se spojili s Bátúem a zúčastnili se bitvy u...

  Tatarský vpád do Uhorska 1241 · 2 weeks ago

 • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago

 • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago