Main Menu
User Menu
Reklama

Občanská válka v Rusku - periodizace

Autor : 🕔10.08.2004 📕37.235
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Periodizace občanské války v Rusku

I. období (listopad 1917 – květen 1918)

Charakteristika:

V prvním období občanské války proti sobě stály na rozlehlém bojišti málo početné a nepravidelné oddíly, kromě toho zde byla ještě rozkládající se Ruská armáda stojící v zákopech proti armádám centrálních mocností – na této frontě však bylo většinou příměří a probíhala demobilizace ruské armády.
Malá početnost sil a rozlehlost bojiště vedla k tomu, že operace byly vedeny podél železnic a bojovalo se o důležité železniční uzly – odtud také ruský název této periody – „ešelonnaja“.
Na straně sovětů bojovaly oddíly Rudé gardy a některé jednotky staré armády (lotyšské pluky). Stará armáda nepředstavovala bojovou sílu, vyjma „národních jednotek“ – I. a II. polský sborČeskoslovenský sbor. Kromě toho probíhal proces tzv. „ukrajinizace“ (začal už před bolševickým pučem) – dva armádní sbory a některé další jednotky staré armády byly přetvářeny na národní ukrajinské jednotky – z toho však jen první sbor gen.Skoropadského představoval něco jiného než jen iluzi. Jihozápadní a Rumunský front byly sloučeny do jednoho Ukrajinského frontu. Toto opatření se však ztratilo v chaosu doby.
Bojové operace v tomto období probíhaly v „okrajových“ oblastech, které vyhlásily samostatnost, a kde se začaly formovat první protisovětské jednotky - tj. na Ukrajině, na Donu, na území Orenburského vojska a ve Finsku. Finským protibolševickým silám se podařilo (s německou pomocí) bolševiky porazit. Jednotky Ukrajinské národní rady byly poraženy, Ukrajinu však sověti ztratili během postupu vojsk Centrálních mocností. Dobrovolnická armáda a donší a orenburští kozáci ustoupili do málo dostupných oblastí.

Reklama

Pro neustále protahování brestlitevských rozhovorů ze strany sovětů se centrální mocnosti rozhodly zahájit rozhodný postup na celé frontě – následkem něho zanikly i zbytky staré armády, byl vydán dekret o formování Dělnicko-rolnické Rudé armády a byl uzavřen brestlitevský mír.

 

Nastolení sovětské moci ve středoruských oblastech

Sovětský útok (prosinec 1917- únor 1918)

 • Sovětský útok na Ukrajině
 • Sovětský útok na Donu
 • Boje orenburských kozáků

 

 

 

Německý, rakousko-uherský a turecký postup a začátek spojenecké intervence

 • Porážka bolševiků ve Finsku
 • Postup v Pobaltí a Bělorusku
 • Postup na Ukrajinu (Bachmač
 • Obsazení Zakavkazska
 • Vylodění spojenců na severu Ruska

 

Reklama

 

 

 

II. období (květen 1918 – listopad 1918)

 

spojenecká intervence

 

Don a Kavkaz

 

 • Likvidace Donské sovovětské republiky V-VI-/18
 • Boje na Tamaňském poloostrově VI/18
 • Jejský výsadek 7-12/6
 • kubáňský pochod Dobrovolnické armády 22. června 1918 – září 1918
  -Boj u Targové 24-25/6
  -Utok na Kubáni 1-20/7
  -Boje u Korenovské a Vyselky 25/7-7/8
  -Boje u Timaševské, Berezanské a Žuravské, ústup DRRA k Jekatěrinodaru
 • Boje na Kavkaze X-XI/18
  -Pochod Tamaňské armády a ústup od Jekatěrinodaru 17/8-1/10
  -Boje u Stavropolu 1-20/10
  -Útok Tamaňské armády u Jekatěrinodaru 24-28/10
  -Boje u Stavropolu 1-15-/11
 • Boje na Těreku XI/18
 • Boje na Caricynském směru
  -první útok na Caricyn – červenec – 6/9
  -druhý útok na Caricyn – 21/9 – listopad 1918

 

Povolží a Sibiř

Reklama

 

 

III. období XII/1918 – III/1919

 

Evakuace německé armády
Pobaltí
Bělorusko
Ukrajina

 

Jižní fronta

 

Odražení útoku 11.A (konec XII-/1918) a protiúder Dobrovolnické armády (I/1919)
třetí útok na Caricyn leden – únor 1919
útok Jižního frontu leden-březen 1919

 

Východní fronta

 

útok Východního frontu I-II/1919
-ural
-boje ve středu fronty
-jižní křídlo
--1.A 22/1/19 obsazen Orenburg
--4.A 24/1/19 obsazen Uralsk

 

 

 

IV. období III/1919 - III/1920

 

Východní fronta
-Kolčakův útok 4/3-27/4
-obrana Uralsku 20/4-11/7
-obrana Orenburku duben-červen
-protiútok VF
--buguruslanská operace 28/4-13/5
--belebejská operace 15-19/5
--ufimská operace 25/5-19/6
--sarapulsko-votkinská operace 25/5-12/6
-Všeobecný útok Výchiodního frontu 21/6/1919-7/1/1920
--permská útočná operace 21/6-1/7
--zlatoustská operace 24/6-13/7
--jekatěrinburská operace 5-20/7
--čeljabinská operace 17/7-4/8
--aktjubinská operace 14/8-14/9
--petropavlovská operace 20/8-13/10, 14/10-4-11
-útok Východního frontu a Turkestánského frontu listopad 1919-leden 1920
--omská operace 4-16/11/1919
--uralsko-gurevská operace 2/11/1919-10/1/1920
--novonikolajevská operace 20/11-16/12/1919
--krasnojarská operace 2-7/1/1920

 

Jižní fronta
-Děnikin obsazuje levobřežní Ukrajinu, Caricyn
-Postup ukrajinské armády na Kyjev
-Děnikinův útok na Moskvu
--Mamontův útok 10/8-19/91
--obrana Astracháně červenec 1919-duben 1920
-protiútok Jižního frontu 14/8 - 12/9
-protiútok Jižního frontu 11/10 - 18/11
--orelsko-kromská operace 11/10 - 18/11
--voroněžsko-kastorenská operace 13/10 - 16/11
-všeobecný útok sov. vojsk 19/11/1919 - 10/1/1920
--chopero-donská operace 20/11-8/12
--charkovská operace 24/11-12/12
--donbasská operace 18-31/12

 

Pobaltí
-první útok Severozápadní armády na Petrohrad 13/5 - 20/6
-německo-lotyšké/estonské boje 22/5-VII
-protiútok sov. jednotek proti Severozápadní armádě 21/6-konec 8
-druhý útok Severozápadní armády na Pertohrad 28/9 - 20/10
-boje Západní armády s lotyšskou armádou 8/10 - 10/11
-protiútok sov. jednotek proti Severozápadní armádě 21/10 - 31/12

 

Polsko
-polská ofenzíva na Vilno 19/4 - 21/4/1919
-polská ofenzíva na Volyni
-Polská ofenzíva v Bělorusku červenec - prosinec 1919

 

 

 

V. období III/1920 – XI/1920

 

Západní fronta a Ukrajina
polský postup na Kyjev
kyjevská operace 26/5-17/6
všeobecný útok
-květnová operace 14/5 – 8/6
-novograd-volyňská operace 19-27/6
-rovenská operace 28/6-11/7
-červencová operace 4 – 23/7
-lvovská operace 23/7 – 20/8
-varšavská operace 23/7-25/8

 

Jižní fronta
rostovsko-novočerkasská operace 3-10/
severokavkazská operace 17/1-7/4
-donsko-manyčská operace 17/1-6/2
oděská operace 11/1 - 8/2
tichorecká operace 14/2 – 2/3
kubáňsko – novorossijská operace 3 – 27/3
výsadek bílých na kubáni 14/8-7-9
postup Wrangela do Severní Tauridy
protiútok Jižního frontu v Severní Tauridě 28/10 – 3/11
perekopsko-čongarská operace 7-17/11

 

Dálný východ
1. čitská operace 10-13/4
2. čitská operace 25/4-5/5
3. čitská operace 1-31/10

 

 

 

VI. období 1921-1922

 

Kavkaz
tbiliská operace 16-25/2/1921
jerevanská operace 11/3-20/4/1921
enzelijská operace 17-18/5
Dálný východ
mongolská obranná operace květen – červen 1921
mongolská útočná operace červen – srpen 1921
voločajevská operace 5-12/2/1922
primorská operace 4 – 25/10/04/1922

 

 

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔10.08.2004 📕37.235