Johannes Kümmel

Autor: Melkor 🕔︎︎ 👁︎ 27.149


Johannes Kümmel
21.červenec 1909-26.únor 1944

Johannes Kümmel se narodil 21.července 1909 v Coswigu v Sasku. Vstoupil do Reichswehru a rychle obdržel hodnost Unteroffizier. Kümmel zůstal v armádě, i když se z Reichswehru stal nový Wehrmacht a v roce 1938 byl přeložen do nově vzniklého 8.tankového pluku 10.tankové divize v Boblingenu blízko Stuttgartu v jihozápadním Německu. V roce 1939 byl povýšen do hodnosti Oberfeldwebel a obdržel velení tankové čety v 1.rotě. Velel své jednotce během tažení v Polsku, kde byl 27.září 1939 vyznamenán Železným křížem 2.třídy. Johannes Kümmel obdržel toto vyznamenání jako průzkumník, který se zúčastnil mnoha útoků, včetně zničení tří polských lehkých tanků. 20.října 1939, po ukončení Polské kampaně, byl Kümmel vyznamenán Železným křížem1.třídy za zničení dalších čtyř tanků během tažení. Brzy poté byl povýšen do hodnosti Oberleutnant.

Reklama

1.dubna 1940 byl Kümmel povýšen do hodnosti Hauptmann a byl jmenován velitelem 1.roty 8.tankového pluku. Během německé ofenzívy na západě v roce 1940 byla 10.tanková divize součástí Guderianova XIX.Tankového sboru, který prorazil u Sedanu, bojoval ve francouzských nížinách a nakonec dosáhl anglického kanálu. Kümmel jako velitel roty zůstal na frontě a 5.června 1940 byl lehce zraněn, když najel s tankem na minu.

Po porážce Francie 25.června 1940 Německo vyslalo pomoc svému italskému spojenci do neúspěšných bojů, které vedli s Brity v severní Africe. 18.ledna 1941 byl 8.tankový pluk přeložen k 15.tankové divizi (zformována 1.února 1940). Divize spolu s 5.lehkou (tankovou) divizí vytvořila nový německý africký sbor (Afrika Korps) pod velením Erwina Rommela, který směřoval k Tripoli. 14.února 1941 dorazily hlavní části 5.lehké (tankové) divize spolu se svým velitelem Erwinem Rommelem  do Tripoli a na začátku května se spojily s 15.tankovou divizí. Němci našli Italy demoralizované porážkami, které jim uštědřili Britové od května 1940 během bojů v Kyrenajce (operace Compass). 8.tankový pluk měl 20 tanků Pzkpfw IV, 71 Pzkpfw III a 55 Pzkpfw I a II a velitelských tanků.

15.června 1941 zahájili Britové pod velením generála Wavella operace Battleaxe a boje se opět konaly v Kyrenajce. V průsmyku Halfaya, který byl změněn na obranný bod, držel Hauptmann Wilhelm Bach a jeho skupina svou pozici, zatímco italská divize Trento držela oblast Sollum-Capuzzo-Bardia pod velením 15.tankové divize. Johannes Kümmel a 8.tankový pluk s asi 80 tanky byli v rezervě mezi Bardií a Capuzzem. Britové postupovali směrem na Capuzzo a Sollum, zatímco na Bardii útočili s 50 tanky ze 7.tankové divize. Útok byl dočasně zastaven jedním dělem ráže 88mm, které zničilo tři vedoucí nepřátelské tanky. Zbytek britských tanků zastavil útok, aby se přeskupil a znovu zaútočil pod závojem kouře. Toto zdržení dovolilo 8.tankového pluku dosáhnout oblasti Capuzza a zaútočit na nepřítele 1.tankovým praporem včetně Kümmelovy roty s dvěma tanky Pzkpfw IV s krátkou hlavní. Brzo vyřadili jednu britskou Matildu II, posílili rotu tanků Pzkpfw III a pokračovali v palbě na nepřítele. Prudká tanková bitva skončila a Johannes Kümmel se ocitl uprostřed toho všeho. Během bitvy, tank, kterému velel Oberleutnant Peters byl zasažen a on zavolal Kümmela, aby ho požádal o krycí palbu, když bude opouštět tank. Johannes Kümmel vypálil na dva nepřátelské tanky, které pořád pálily na Petersův tank. Kümmel je brzo vyřadil z boje a přeskupil svojí rotu na útok proti britským protitankovým pozicím. Německé tanky zničily nepřátelské pozice, ale celý 8.tankový pluk byl v bitvě poškozen. Potom, byla spatřena další skupina 20 britských tanků Matilda II na křídle pluku a jeho velitel Hans Cramer nařídil Johannesu Kümmelovy, aby na nepřítele zaútočil a křídlo ochránil. S polovinou své roty, včetně dvou tanků Pzkpfw IV, zničil Kümmel osm nepřátelských tanků, čímž britský útok ukončil. Britský postup byl zastaven, ale obě strany utrpěly těžké ztráty. Po této akci dostal Kümmel svojí přezdívku-Lev z Capuzza, a jeho tank byl ozdoben řvoucím lvem, kterého udělali jeho spolubojovníci. 9.července 1941 byl Kümmel vyznamenán Rytířským křížem, po navržení velitelem 15.tankové divize Generalleutnantem Neumann-Silkowem za svoje hrdinské činy.

V květnu 1942 bylo Kümmelovi svěřeno velení 1. tankového praporu v době německé ofenzívy v Kyrenajce a do Egypta-operace Theseus, která byla zahájena 26.května 1942. 15. června, Kümmelovy tanky dosáhly pobřeží a večer dobyly Port Piastrino. 21. června 1942, se Tobrúcká posádka vzdala Rommelovým silám. Po pádu Tobrúku se konaly ještě tři další ofenzívy, dvě britské měly za úkol vytlačení sil Osy z Egypta a Kyrenajky a jedna německá, během které se Němci dostali hlouběji do Egypta. Před poslední britskou ofenzívou, 11.října 1942, byl Kümmel vyznamenán Dubovou ratolestí k Rytířskému kříži. V listopadu 1942 byl Kümmel jmenován velitelem tankového praporu a 1.prosince byl povýšen na Majora. Po svém povýšení byl Kümmel přeložen do jižní Itálie.

Zpátky v Evropě byl Kümmel povýšen na Oberstleutnanta a přidělen na velitelství XIV. Tankového sboru pod velením genrála Hanse Valentina Hubeho v jižní Itálii. V říjnu 1943 obdržel Kümmel velení 26. tankového pluku, který bojoval u Salerna a Cassina. 30.ledna byl Kümmelöv pluk částí sil, které se neúspěšně snažily zničit nepřátelské vylodění u Anzia-Nettuna. Druhý útok proti předmostí se uskutečnil 27. února 1944, ale Kümmel se ho nezúčastnil, protože se den předtím zabil při automobilové havárii blízko Cisterny. 20. května 1944 byl Kümmel posmrtně povýšen do hodnosti Oberst. Na jeho památku byla v jeho rodném Boblingenu 7. dubna 1944 vztyčena deska, která vzdávala čest Johannesu Kümmelovi jako držiteli Rytířského kříže s Dubovou ratolestí.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více