Hasso von Manteuffel

Autor: Melkor 🕔︎︎ 👁︎ 41.259


Hasso von Manteuffel
14.leden 1897-24.září 1978

Baron Hasso von Manteuffel se narodil 14.ledna 1897 v Postdamu v Německu. Byl to potomek pruské aristokratické rodiny, která se angažovala v politických a vojenských záležitostech. Von Manteuffel byl vojenský stratég, jehož obratnost a rozestavění tanků opakovaně zmařily spojenecké ofenzívy během 2.světové války. Byl jako 24. vyznamenán Diamanty k Rytířskému kříži s Dubovými ratolestmi a Meči. Von Manteuffel vstoupil do armády v roce 1908 a do roku 1934 sloužil a velel v různých jednotkách německé armády. 1.dubna 1934 byl povýšen na kapitána a přidělen na plnění různých úkolů. 1.února 1939 byl von Manteuffel pověřen dohledem nad personálem školy pro tankové jednotky č.2 v Berlíně-Krampnitzu. V září 1939 měl von Manteuffel hodnost majora, ale byl rychle povyšován do vyšších velitelských hodností později během války. 1.října 1941 byl povýšen na plukovníka, když sloužil na východní frontě. Během tažení v severní Africe velel divizi, kde provedl velmi úspěšné protiútoky v Tunisku, díky kterým přerušil spojenecké komunikace v jejich zázemí. 1. května 1943 byl von Manteuffel povýšen na generálmajora.

Reklama

V listopadu 1943 velel Hasso von Manteuffel 7.tankové divizi na Ukrajině, kde zastavil vítěznou sovětskou ofenzívu. 27.prosince 1943 obdržel velení elitní tankové divize Grossdeutschland a 1.února 1944 byl povýšen na generálporučíka. Zajímavou skutečností bylo, že Hasso von Manteuffel nosil obě rukávové pásky „DAK“ a „Grossdeutschland“ na své uniformě. V květnu 1944 použil von Manteuffel obratně své mobilní jednotky a zastavil postup maršála Koněva do Rumunska. 1.září 1944 se von Manteuffel stal velitelem 5.tankové armády a zároveň byl povýšen na generála tankových jednotek. V prosinci 1944 měla 5.tanková armáda za úkol překročit Meusu směrem do Bruselu a Antwerp a zároveň chránit bok 6.tankové armády. Během bitvy o výběžek dosáhla 5.tanková armáda velkých vítězství a byla téměř úspěšná při průlomu spojeneckých obranných linií. 18.února 1945 byl von Manteuffel vyznamenán Rytířským křížem s Dubovou ratolestí, Meči a Diamanty. Po neúspěchu Ardenské ofenzívy se von Manteuffel stal velitelem 3. tankové armády, která byla součástí skupiny armád Visla, která se pokoušela zpomalit sovětský postup na Berlín. 3. května 1945 se vzdal s 3. tankovou armádou západním Spojencům. Během let 1953-1957 byl von Manteuffel členem Bundestagu, kde zastupoval svobodnou demokratickou stranu. V roce 1959 byl odsouzen za podněcování 19ti letých chlapců k dezerci v roce 1944 a byl odsouzen na 18 měsíců ve vězení, ale byl propuštěn po 4 měsících. Hasso von Manteuffel zemřel 24. září 1978 v Tyrolsku.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více