Main Menu
User Menu
Reklama

Pyro I. díl

Autor : 🕔17.05.2004 📕25.225
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Co je to vzbuch?

Tento pojem se používá ve smyslu výbuchu, jednak ve spojení ve výrazu: teplota vzbuchu. Ve smyslu výbuchu je vzbuch míněn nežádoucí a neúplný výbušný rozklad, nepřecházející zpravidla v detonaci.

Citlivost výbušin k tepelnému impulsu

K tomu, aby vznikl výbuch ohřátím, musí větší nebo menší část výbušiny dosáhnout určité, nejnižší teploty. Tato teplota charakterizuje výbušinu k tepelnému podmětu. Průběh tepelného výbuchu můžeme vysvětlit na příkladu výbušiny uložené ve zkumavce a ponořené do lázně, vyhřívané třemi způsoby.

  • Rychlostí 20°C za minutu
  • Při stále teplotě se zpožděním 5 minut
  • Při stálé teplotě se zpožděním 5 sekund
     
Reklama

Nejdříve se výbušina ohřeje na teplotu lázně. Teplota výbušiny zahříváním lázně stoupá, až nastane ve výbušině exotermická reakce, při níž vzniká teplo.   Množství tepla při reakci závisí na teplotě výbušiny a s touto rychle roste. Jakmile jest teplota výbušiny vyšší než teplota lázně, odchází část tepla, vzniklého reakcí do lázně. Teplota výbušiny stoupá tak dlouho, dokud teplo odvedené do lázně se nevyrovná právě teplu vyvinutému reakcí.

Následkem vývoje tepla má pak výbušina větší teplotu než je teplota lázně. Nedochází však k samovolnému výbuchu, neboť reakce probíhá poměrně pomalu. Dalším zvyšováním teploty se zvyšuje i rychlost reakce (teplo vzniklé reakcí je stále vyšší než teplo odváděné), až nastane výbuch.

Nejnižší teplotu lázně, při níž nastává samovolné urychlování rozkladem nazýváme teplota vzbuchu nebo teplota samovznícení. Aby při teplotě lázně, odpovídající teplotě vzbuchu dosáhla výbušina teploty, při níž je rozklad tak rychlý, že probíhá výbušně, je potřeba určitého času. Vzbuch tedy nenastane okamžitě, jakmile se výbušina ohřeje na teplotu vzbuchu, nýbrž s určitým časovým zpožděním - indukční perioda ( zpoždění výbuchu).

Výbušný rozklad se řídí týmiž zákony termodynamiky a chemické kinetiky, jako jiné chemické reakce. K tomu, aby došlo k chemické reakci a tedy i k výbušné přeměně, při které se uvolňuje teplo, je nutné předat molekulám výbušiny určitou minimální tzv. aktivační energii. Rozdíl mezi energii uvolněnou při reakci a dodanou aktivační energii je reakční teplo. Rozdílné teploty vzbuchu jsou dány čistotou složí, chemickou stabilitou a technologii výroby různých výrobců. Při výrobě třeba třaskavé rtuti se výroba řídí ČSN, příklad: kovová rtuť dle ČSN 42 3898 musí mít nejméně 99% čistoty. Přítomnost více jak 1% nečistot i kovů jako Sn, Zn, Pb, Bi, Cd je nežádoucí a ovlivňuje vlastnosti konečného produktu.                                      

Výbušina je starý název dnes již vžité výbušniny, dělíme je na střeliviny, trhaviny, třaskaviny, pyrotechnické slože.

Výbušina

teplota vzbuchu °C při rychlosti 20°C/min

Reklama

Amatol

220

Azid olova

320-360

Azid rtuti

220-230

Azid stříbra

Reklama

270-300

Bezdýmný prach diglykolový

155-165

Bezdýmný prach nitrocelulózový

165-175

Bezdýmný prach nitroglycerinový

155-165

Černý prach

290-310

Diazodinitrofenol

185

Dinitrochlorhydrin

190-205

Dinitrobenzen

160

Dinitrotoulen

350

Dynamit s neželatinovým nitroglycerinem

195-200

Dynamity želatinové

180-200

Hexogen

250

Hexyl

248-252

Chlořečnan amonný

130

Chloristan amonný

305-310

Kyselina pikrová

300-310

Nitroglycerin

160-200

Nitroglykol

215-220

Nitromanit

160-180

Nitrocelulóza

160-190

Nitrocelulóza + dibutylftalát

167-172

Nitrocelulóza alkoholizovaná

178-183

Nitrochipsy

165-184

Oktogen

335

Pentrit

215

Pikrát amonný

290

Pikrát olova

283

Pikrát železa

300

Plastické průmyslové trhaviny s obsahem nad 20% nitroesterů

165-173

Poloplastické průmyslové trhaviny s obsahem nad 20% nitroesterů

290-310

Sypké průmyslové trhaviny

převážně rozklad bez vzbuchu

Sypké průmyslové trhaviny s obsahem do 6% nitroesterů

260-280

Tetranitrianilin

220-230

Tetrazen

135-140

Tetryl

185-200

Trahcí želatina

150-210

Tricinát olova

275

Trinitrochlorbenzen

395

Trinitrokrezol

270-280

Trinitronaftalen

350-355

Trinitroresorcin

220-225

Trinitrotoulen

290 -300

 

   Trnirtoxylen

 325 - 350

     Třaskavá rtuť

 160 - 180

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔17.05.2004 📕25.225