Main Menu
User Menu
Reklama

Presumpce neviny

Autor : 🕔10.04.2004 📕33.025
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět
Základy právní, tj.demokratické, společnosti mino jiné stojí na presumpci neviny. Co to znamená? Je to zásada, že dokud se člověku neprokáže trestný čin (to je přesné pojmenovaný čin, který se nesmí konat např.vražda, zabití, krádež, poškození cizí věci, vlastizrada, podvod, znásilnění atd.) je na toto osobu pohlíženo, jako na nevinou. Tato nevinná osoba může nabývat majetek bez omezení, muže se svobodně pohybovat, myslet, vyjadřovat své názory, pracovat, podnikat atd.
 
Tato presumpce neviny vznikla v antice. Co do vývoje společnosti je evolučně vyšší její forma a odlišuje Evropskou kulturu od ostatních kultur a umožňuje rychlejší a účinnější vývoj společnosti.
 
V době formování novodobých státu se po středověku plně prosadila cesta presumpce neviny buď cestou revoluce (Francie r.1789 nebo vznik USA) nebo cestou evoluce 18.-19.století (Anglie, Prusko, Rakousko a ostatní Evropské země).
 
Dnes však jsme svědky porušování presumpce neviny ze strany státu zaváděním zákonu tzv. na zamezení praní špinavých peněz, majetkovými přiznáními, stíháním extremistů atd. Co je pro tyto zákony společné je jejich logika postavena na tom, že všichni jste vinni a teď prokazujte svoji nevinu. Je to podobná logika, jako kdyby policista řekl, bez důkazů, před měsícem jste jeli na červenou a teď dokažte vy, že jste na ni nejeli nebo že jste tam nebyli, jinak jste vinni.
 
Jeden z důvodu proč se takhle omezuje presumpce neviny je představa, že takhle stlačí euroamerické země rostoucí kriminalitu. Tato kriminalita, ale vzniká z toho že postupem vývoje 20.století si tyto státy zesložitily zákony a znejasnily. Systém zákonu se stává čím dál zmatenější a hůře řiditelný (viz článek Vitalita systému Neakceptovatelné pravdy a strategicko-logické hry r.1997). Proto si myslí, že takhle problém vyřeší, ale realita je opak jejich představ; systém stále zesložiťují.
 
Zesložiťování právního systému vždy vedlo v evropských kulturách po určité době vždy k teroru vůči obyvatelstvu. Tento teror měl podobu buď zločinných gangu ovládající určité území (zkorumpovaný slabý stát, který jeho propagátoři omlouvají, jako tzv. daň demokracii a svobodě) nebo vzniku diktatury (neboli despocie) ze stranu státu. Ústup od presumpce neviny tedy jednoznačně vede k poklesu úrovně společnosti.
 
Další důvod proč omezovaní presumpce neviny je nesmysl je čistě realistický. Pokud se řekne všichni jsou vinni musí se kontrolovat v jednom čase 100% populace což je organizačně a finančně náročné (viz článek Legitimita moci Neakceptovatelné pravdy a strategicko-logické hry r.1997) z těchto důvodu už v antice od toho ustoupili neboť je jednoduší a účinnější kontrolovat jen skutečné pachatele a na to soustředit veškerou sílu ta ve spolupráci s poškozením, ohroženým i indiferentním obyvatelstvem ke zločinům (viz článek Organizovaný zločin a článek USA a Srbsko Neakceptovatelné pravdy a strategicko-logické hry 5.díl r.1999) nabízí obrovské množství dat, pomoci kterých jde z populace zločince úspěšně zlikvidovat.
 
Můj osobní názor je jednoznačně zachovat do budoucna presumpci neviny a místo zákonu tzv. na zamezení praní špinavých peněz, majetkovými přiznáními, stíháním extremistů atd. zavést radši jednoduché a účinné právo, které bylo v Prusku v 18.-19.století a u nás platilo na Hlučínsku a osvědčilo se (viz článek Co dál? Neakceptovatelné pravdy a strategicko-logické hry 4.díl 1999, článek Holasicko Neakceptovatelné pravdy a strategicko-logické hry 5.díl r.1999 a článek Braniborsko-Nová marka).
 
Vždyť nejlíp fungují na usměrnění populace zákony, které jsou jednoduché, jasné a srozumitelné; vedle pruského práva, Mojžíšovo desatero (dalo základ evropským hodnotám), právo šaría (vytváří sílu Islámu) nebo dálnovýchodní (čínské, japonské, singapurské, tajwanské, korejské atd.) zákony vycházející z učení legismu. Přičemž ostatní zákony vycházející z jiných myšlenkových proudů co do kvalit jsou horší.
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔10.04.2004 📕33.025