Lieutenant-Commander Malcolm David Wanklyn

Autor: Norbert Mogyorósi / Elvis 🕔︎︎ 👁︎ 21.369

Najúspešnejší britský ponorkový veliteľ sa narodil 28. 6. 1911 v indickej Kalkate. Jeho kariéra vo vojenskom námorníctve začala v roku 1925 na Kráľovskej námornej akadémii v Darmouthe ktorú ukončil 1. 5. 1929 v hodnosti podporučíka. Službu začal na bitevnej lodi HMS Marlborough a po roku bol prevelený na bitevný krížnik HMS Renown. Potom pokračoval v štúdiu a bol povýšený na poručíka.

Wanklyn sa rozhodol pre službu na ponorkách  a v máji 1933 nastúpil na ponorku HMS Dolphin, na ktorej absolvoval teoretickú prípravu. Po úspešnom absolvovaní povinných záverečných skúšok slúžil na ponorkách HMS Oberon a HMS L 56. Po roku bol prevelený do funkcie prvého dôstojníka ponorky H 50. Službu pokračoval na nových, moderných ponorkách triedy S: HMS Sealion a HMS Shark. Počas postupného zvyšovania politického napätia v Európe koncom 30. rokov bol s ponorkou HMS Shark prevelený do Gibraltaru a neskôr na Maltu, kde sa 5. 5. 1938 oženil. V tomto období sa prejavili jeho veliteľské schopnosti a dobrý vplyv na mužstvo ponorky.

Reklama

Po vyhlásení vojny bol Wanklyn ako skúsený dôstojník vybraný na kurz veliteľa ponorky ktorý úspešne absolvoval. Ako veliteľ postupne velil ponorkám HMS H 31, HMS H 32, opäť HMS H 31 a potom ponorke HMS Upholder, s ktorou dosiahol svoje najväčšie úspechy. HMS Upholder bol spustený na vodu 8. 7. 1940 ako desiata ponorka triedy U. Po absolvovaní skúšok v zálive Loch Long sa ponorka 14. 1. 1941 dostala na základňu na Malte. Po niekoľkých neúspešných plavbách dosiahol Wanklyn svoj najväčší úspech, keď 24. 5. 1941 neďaleko Mesinskej úžiny zaútočil na silne strážený konvoj transportných lodí. Torpédoval loď Conte Rosso (17 879 BRT), ktorá sa potopila aj s 1 200 prepravovanými talianskými vojakmi na palube. Za túto akciu Wanklyn obdržal ako prvý veliteľ ponorky  najvyššie britské vojenské vyznamenanie – Victoria Cross (VC). Okrem toho obdržal počas svojej kariéry trikrát vysoké britské vyznamenanie – Distinguished Service Order (DSO & 2 bars). V septembri 1941 spolu s 3 ďalšími ponorkami zaútočil na tri veľké transportné plavidlá, z ktorých dve, Neptuniu a Oceaniu potopil.

HMS Upholder sa na svoju poslednú plavbu vydal 6. 4. 1942. Potopil sa pravdepodobne 14. 4. 1942 po útoku talianských torpédoborcov. Z 32-člennej posádky neprežil nikto.

Lieutenant-Commander Malcolm David Wanklyn spolu potopil viac ako 96 000 ton nepriateľskej tonáže, 2 ponorky, 1 torpédoborec a pravdepodobne potopil ďalšiu ponorku a torpédoborec.

Zdroje:

Allaway Jim – Hrdina z Upholderu, Mustang 1996

Elektron + Zenit 3/97, str. 14 - 15

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více