Budeme se bránit - díl IIa. (Plynovky, svítilny, osobní alarmy)

Autor: Radek Enžl / Rad 🕔︎︎ 👁︎ 129.294

Ad. c) Obrana plynovkami

Plynovky jsou palné zbraně, jejichž konstrukce vylučuje použití náboje s kulovou nebo hromadnou střelou. Tyto zbraně naopak používají plynové nábojky, jež vystřelují plastové pouzdro nejčastěji naplněné nám již známými dráždivými látkami látkami CN, CS, OC a plynovky též používají ještě látku PV (Nonivamid - technický pepř).  Toto plastové pouzdro se při průchodu hlavní roztrhne o extraktor, jímž je hlaveň osazena a k cíli tak již směřuje pouze plynový oblak. Účinek je samozřejmě obdobný jako při použití obranných sprejů, pouze dosah je větší. Udává se, že při ideálních klimatických podmínkách mají účinný dosah asi 4-5 metrů. Praktické zkoušky však prokázaly, že ve skutečnosti nepřesahuje vzdálenost tří metrů.

Plynová pistole Röhm Rg 96 vychází designově ze samonabíjecích pistolí značky Heckler und Koch
Zdroj obrázku: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pistolet_rohm_rg96_travmatik_com_by-sa.jpg?uselang=cs

Plynové pistole a revolvery jsou většinou tvarově a rozměrově přesnými kopiemi skutečných slavných palných zbraní, namátkou můžu jmenovat Colt M 1911, Walther P99, Walther PP a PPK, Colt Detective Special, Beretta 92 a další. Prodej těchto zbraní je povolen jen osobám starším 18 let. Žádné zvláštní povolení není třeba, postačí občanský průkaz.

Reklama

Tato podobnost s originály plynovkám zaručila značný komerční úspěch, protože každý fanda si tak může opatřit  vysněnou zbraň, aniž by si musel pořizovat zbrojní průkaz. Právě tak obyčejný spotřebitel má pocit maxima, které může udělat pro svoji bezpečnost, aniž by se musel obtěžovat byrokratickými omezeními. Plynovky dodávají člověku značný subjektivní (a možno říci do jisté míry falešný) pocit bezpečí. 

Řada lidí pokládá plynovky za ideální obranný prostředek, přičemž argumentují právě velkým dosahem, který dává obránci relativně slušnou úroveň bezpečí. Další výhodou je zvukový efekt při střelbě, jenž může přivolat pomoc (chtěl bych se mýlit, ale v dnešní době to myslím není moc pravděpodobné) nebo alespoň přilákat pozornost kolemjdoucích (pokud se ovšem nebudou raději koukat jinam, přesně podle hesla „Co tě nepálí, nehas!“). Osobně vidím klad akustického a zábleskového efektu při střelbě spíše v psychologickém účinku na agresora. Další nespornou předností plynovek ve srovnání se skutečnými palnými zbraněmi je jejich ohleduplnost k okolí. V žádném případě totiž nemůže při jejich použití dojít k poranění nebo usmrcení  nezúčastněných osob. Také náplň plynových nábojek stárne podstatně pomaleji než u obranných sprejů. 

I plynovky ovšem mají řadu nevýhod. K těm nejzásadnějším asi paradoxně patří právě jejich podobnost se skutečnými palnými zbraněmi. Někteří autoři uvádí hrozbu plynovkou jako nesmyslnou, protože pravděpodobnost zastrašení protivníka je malá. Vycházejí totiž z předpokladu, že rozeznat od sebe skutečnou zbraň a její kopii na plynové nábojky není problém. Toto je zásadní omyl, neboť rozlišovací znaky často tvoří jen odlišné nápisy na zbrani. Navíc ne každý je znalcem palných zbraní. Tasíte-li plynovku na útočníka, který se na vás sápe, nelze předpokládat, že by měl ve stresu a navíc třeba ve tmě náladu studovat jemné nuance těchto zbraní i kdyby je znal. Jakmile uvidí pistoli, jsou dvě možnosti. Buď jej namířená zbraň odradí od útoku nebo na vás naopak zaútočí se vší brutalitou, protože se bude bát o vlastní život.

Výhoda podoby s originálem  se tak rázem může v některých případech změnit v nevýhodu. Pohled na pistoli či revolver v našich rukách může útočníka vyprovokovat k násilnému činu, který ani původně neplánoval. Plynová pistole se tak paradoxně stává pro obránce hrozbou. Zkušenosti policistů to jenom potvrzují.

Této situaci navíc napomáhají sami výrobci. Jestliže u starších plynových zbraní byl extraktor osazen v ústí hlavně  a při pohledu zepředu byl tedy dobře vidět, nyní bývá umístěn hlouběji. Ani tento prvek už tedy není možným rozlišovacím znakem. Některé firmy se pokusily vyrábět plynovky tvarované a barvené tak, aby bylo zřejmé, že se nejedná o skutečnou zbraň. O tyto výrobky však zase nebyl mezi veřejností zájem.

Reklama

Problémem plynovek je sama o sobě jejich pohotovost a účinnost. Vzhledem k podobnosti se skutečnými zbraněmi se také podobně nosí a používají. Většinu větších a těžších zbraní musíme nosit pod svrchním oděvem na opasku – jejich tasení tedy bude chvilku trvat. Jestliže stihneme zbraň vytáhnout včas, okamžitě střílíme útočníkovi do obličeje. Stejně jako v případě obranných sprejů pracujících na témže principu však nemáme zaručeno okamžité zneškodnění útočníka.

Průměrně zdatný člověk dokáže překonat vzdálenost tří metrů asi za jednu sekundu. I když útočníkovi, řítícímu se k vám, včas vpálíte dávku plynu do obličeje, pravděpodobně jen „prolétne“ obláčkem plynu až k vám a může vás bodnout nožem. Nyní sice na něj může začít působit dráždivá látka, ale to jej opět zdaleka nemusí vyřadit z boje. I když bude oslepený a bude řvát bolestí, jednou rukou si vás stále může  přidržovat a druhou pořád bodat. V takovémto kontaktním způsobu boje je opět značný nepoměr mezi účinností nože a plynovky jakožto úderového prostředku.

Současně vyvstává další riziko. Z bezprostřední blízkosti má z hlavně vytékající proud plynů vzniklých hořením výmetné náplně nábojky energii dostatečnou k vážnému poranění nebo dokonce usmrcení protivníka. Pokud tedy v těsném zápase přiložíte útočníkovi plynovou pistoli k hlavě a vystřelíte, může se stát právě to, čemu jste se chtěli za každou cenu vyhnout – můžete ho těžce zranit (obzvláště v oblasti očí) nebo i zabít.

K nevýhodám je ještě třeba přičíst nutnost zvládnout základní úkony v manipulaci s plynovou zbraní. Je třeba umět zbraň nabíjet a vybíjet, odjišťovat, natahovat atd. Pokud jde o čištění, podle některých názorů se vůbec nedoporučuje plynovky čistit, přesto je dobré umět zbraň alespoň rozebrat. Ještě k tomu natahování – stejně jako u skutečných samonabíjecích pistolí i zde je nutno zvážit nošení pistole s nábojem v komoře v závislosti na bezpečnosti konstrukce konkrétní zbraně. Pokud ovšem budeme nosit plynovou pistoli nenataženou, budeme muset zasunout náboj do hlavně až v bezprostředním ohrožení, což může celou obrannou akci zpomalit nebo dokonce znemožnit.

Srovnám-li tedy plynovku např. s tekutou střelou, která má podobný dosah i účinnost, a přitom si ji nikdo nemůže splést se skutečnou pistolí,  je můj osobní názor jasný. Sprej je mnohem menší a lehčí, je možné jej mít v kapse a pokud chodíte s rukama v kapsách, můžete mít nádobku spreje vlastně neustále připravenou v ruce. Díky malým rozměrům a hmotnosti je jeho vytažení a nacílení zákonitě rychlejší než u plynovky, k tomu se přičítá snadná manipulace. Vezmu-li ještě v potaz cenu, která se u sprejů pohybuje řádově ve stovkách korun a u plynovek v tisících, je definitivně rozhodnuto.

Na druhou stranu, s plynovkou člověk získává nejen obranný prostředek, ale i elegantní zbraň, často navíc tu vysněnou, kterou bychom nemohli jinak mít. Plynovky nadto mohou vystřelovat i akustické nábojky, které mohou být využity kupříkladu ke sportovním nebo kynologickým účelům. Po našroubování speciálního nástavce, který je možno dokoupit, je též možno plynovkou vystřelovat signální světličky, což oceníte, pokud se ztratíte v lese a budete si chtít přivolat pomoc nebo na Silvestra. Nemusím snad dodávat, že tyto zbraně nejsou stavěny na tlaky skutečných ostrých nábojů, takže pokusit se je upravit na střelbu touto municí je naprosté šílenství, končící zpravidla v nemocnici, někdy též na hřbitově. 

Ukázka dvojice plynových pistolí. Vyrábí se nejen velké služební zbraně jako kopie Waltheru P99 vlevo, ale i malé kapesní pistolky (Röhm Mod. 3S). Pod hlavní Waltheru je nástavec na vystřelování světlic i s nabitou světlicí. V pravé dolní části snímku jsou nábojky ráže 9 mm P.A. Knall. žluté pouzdro obsahuje látku CS, červené mají pepřovou náplň a zelené jsou pouze akustické   
Zdroj obrázku: https://de.wikipedia.org/wiki/Schreckschusswaffe

Ad. d) Obrana osobními alarmy a intenzivními svítilnami

Zde už tak úplně nelze hovořit o obraně, protože tyto prostředky už protivníka žádným způsobem nevyřazují z činnosti, ale pouze slouží k jeho odrazení.

Osobní alarm

Jedná se o přístroj podobající se např. rtěnce, z jehož dna  vyčuhuje kolíček, kterým je provlečena šňůrka k zavěšení kupříkladu na krk. Vysunutí kolíčku vyvolá spuštění sirény, která vydává ječivý tón o síle  až 103 dB. Tón je údajně tak vysoký, že vyvolává silnou až ochromující bolest v uších, což nutí člověka přitisknout si ruce na uši a stočit se do klubíčka. Přitom je prý účinek sirény směrový - alarm je údajně velmi dobře stíněn, takže na opačné straně je hluk slabší a snesitelný. Přístroj lze rovněž využít k zahnání zdivočelého zvířete apod.

Přístroj je třeba nosit u sebe tak, aby bylo možné bez problémů zatáhnout za poutko kolíčku. Je možné ho např. upevnit šňůrkou na opasek nebo poutko oděvu, ženy ho mohou mít připevněný na kabelce apod. Při nebezpečí zatažením za poutko kolíčku osobního bezpečnostního alarmu kolíček z přístroje vytrhneme. Zaktivizuje se vestavěná siréna spolu se světelnou signalizací, což útočníka může překvapit a odradit, a nám umožní lépe si připravit jakoukoli další obranu. Jekot sirény též může upoutat pozornost ostatních nebo přivolat pomoc (teoreticky). Alarm se zastaví zastrčením kolíčku zpět, dokud se tak nestane, bude siréna stále pracovat. Při nových bateriích vydrží alarm houkat až dvě hodiny.

Osobní alarm lze také přichytit klipsem na tašku, poutko si potom dáme na zápěstí. Pokud nám chce útočník tašku vytrhnout a utéci s ní, vytržením kolíčku se aktivuje alarm, zloděj se lekne a většinou tašku odhodí a uteče.

Reklama

Osobní alarm je vybaven i kontaktem např. na zabezpečení dveří, oken apod. Kontakt připojíme místo kolíčku s poutkem a sevřeme ho například do zavřených dveří. Po otevření dveří se pružný kontakt rozpojí a vyhlásí poplach.

Přístroj může pracovat i jako přenosná lampička, když třeba potřebujete v noci odemknout dveře. Rozměry osobních alarmů jsou asi 60 x 40 x 20 mm.

O alarmu nelze hovořit jako o plnohodnotném obranném prostředku, přesto lze říci, že se jedná o užitečné zařízení ani ne tak při napadení, jako spíš např. při zabezpečení proti  krádeží dámských kabelek nebo při úrazu na odlehlém místě. Může být také využito k zabezpečení např. jízdních kol před restaurací atd.

Malý osobní alarm značky Hüttermann. Tato zařízení stojí většinou do 100 Kč, čili poměr cena výkon je velice příznivý
Zdroj obrázku: https://www.osobnialarmy.cz/Osobni-alarm-Bodyguard-d3.htm

Intenzivní svítilny

Jedná se o relativně malé el. svítilny, vydávající však velmi intenzivní světlo. Též mohou  pracovat na principu fotoblesku. Světelný zdroj způsobuje několikaminutové oslnění, přičemž ale požadovaného efektu oslnění útočníka lze dosáhnout pouze za snížené viditelnosti. Při denním světle je účinek nulový. Po použití přístroj potřebuje nějaký čas na znovunabití kondenzátorů (až 10 s). Tomu je třeba uzpůsobit taktiku obrany, i když o obraně už v tomto případě nelze vůbec hovořit – útočník není žádným způsobem omezen v pohybu, pouze bude oslepen. Jinak ho nic nebolí, takže se klidně může snažit pokračovat v útoku třeba jen po sluchu. Tyto svítilny nám tedy pouze dávají čas podniknout něco dalšího. Je ovšem možné je použít v kombinaci např. s plynovkou či tekutou střelou (nebo palnou zbraní, ale o tom až někdy příště)

Ukázka taktické svítilny. Vyrábějí se v řadě velikostí, takže se snadnou vejdou i do dámské kabelky
Zdroj obrázku: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LED_LENSER_T7M_LED_flashlight.png?uselang=cs

Všechny nesmrtící obranné prostředky mají svá pro a proti. Každý, kdo chce některému z nich svěřit svůj život, si musí vybrat sám, i když je dobré nechat si poradit třeba od prodavače či jiného odborníka. V každém případě se vyplatí nespěchat a prohlédnout si více různých výrobků a navzájem si je porovnat.

Příště si řekneme pár slov o obraně beze zbraně.

Zdroje:
Zdeněk Faktor: Zbraně pro sebeobranu, nakl. Magnet-Press, Praha 1995, ISBN 80-85434-76-8
Stanislav Sádovský: Tasit s rozvahou, časopis Zbraně a náboje č. 10/1999 
Jiří Pavelek: Zhodnocení sebeobranných prostředků, Střelecký magazín 4/99
https://obranazeny.cz/page.php?link=zbp_svitilna
https://obranazeny.cz/page.php?link=clanek_07
https://www.zijemenaplno.cz/Clanky/a281-Alarmy-do-kapsy-hlidaji-a-chrani.aspx

 

 

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více