Main Menu
User Menu
10,5 x 47 R


Jeden z dlouhé řady černoprachých nábojů z konce 19, století, které používaly střelecké spolky v Německu a Rakousko-Uhersku. Tento náboj spolu s náboji 9 x 47 R a 9,5 x 47 R byl poněkud více rozšířený než některé další. Náboj na snímku je od firmy Hainrich Utendoerffer, Nürnberg, Německo. Vpravo je náboj 7,92 x 57, foto autor.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/10-5x47-R-t123084#419543Verze : 0