Slavné zbraně a střelivo - Desert Eagle a .50 Action Express

Autor: Radek Enžl / Rad 🕔︎︎ 👁︎ 142.224

Úvod

Správně by se tento můj nový seriál měl jmenovat „Mediálně proslulé zbraně a střelivo“, protože, málo platné, film a televize dnes dělá zbraním tu nejlepší reklamu, i když mnohdy není tak zcela oprávněná. Ještě správněji by ten název měl znít „Mediálně proslulé krátké palné zbraně a střelivo“, protože zde (aspoň zatím) budou popisovány jen pistole a revolvery. Mám pro to dva důvody. Zaprvé jsou krátké zbraně většinou poměrně  dobře přístupné na střelnicích, a tak seznámení se s mnou popisovanými zbraněmi nemusí zůstat jen v teoretické rovině. Zadruhé bude tento seriál také svým způsobem kooperovat s dalším mým projektem o sebeobraně a sebeobranných zbraních.

Reklama

Přemýšlel jsem, jakou zbraní bych měl tento seriál začít, a nakonec jsem se rozhodl pro izraelský Desert Eagle, protože asi neexistuje v Hollywoodu více „profláknutá“ zbraň. Tato pistole si zahrála snad ve všech amerických (a nejen amerických) akčních filmech, namátkou mohu jmenovat Harley Davidson and Marlboro Man, Brutální Nikita, Podfuck, bývá vkládána do rukou pořádným chlapákům jako je Dolph Lundgren (Zúčtování v Malém Tokiu) nebo Arnold Schwarzenegger (Poslední akční hrdina, Rudé horko), neboť v jejich rukou by prostě menší zbraň vypadala nepatřičně. Zrovna tak se ovšem kvůli ráznému kontrastu stává oblíbenou filmovou výzbrojí i představitelek něžného pohlaví, namátkou mohu zopakovat Brutální Nikitu, Barb Wire (Pamela Anderson) nebo Charlieho Andílci (Drew Barrymore, Demi Moore). Kromě hlavních klaďasů z ní s oblibou střílí i padouši (agenti z Matrixu, jeden z Mexikánců v Desperado apod.). Prostě, tahle bouchačka je v Hollywoodu in!

Desert Eagle

Pistole Desert Eagle (Pouštní Orel) není slavnou zbraní v pravém slova smyslu. Přesto si tato pistole získala velkou popularitu, zejména díky svým úctyhodným rozměrům, pozoruhodnému designu a impozantnímu výkonu.

Historie

Mezi krátkými palnými zbraněmi existuje kategorie výrobků, většinou pocházejících z menších dílen, které mohou být označeny jako ruční kanóny. Mezi tyto zbraně patří například revolvery Johna Linebaugha v rážích .475 a .500 Linebaugh, revolvery Casull v ráži .454 Casull od firmy Freedom Arms nebo samonabíjecí pistole Wildey ráže .475 Wildey Magnum.

Jejich více než důstojným rivalem se stal výrobek firmy IMI (Israel Military Industries - Izraelská státní zbrojovka), známý jako Pouštní Orel.

Reklama

Za hlavní důvod jeho vzniku lze považovat ohromný úspěch revolverového obranného a služebního náboje .357 Magnum. Jeho vynikající výkony a vlastnosti dlouho nedávaly výrobcům pistolí spát. Snaha duplikovat tyto jeho kvality v samonabíjecích pistolích vývojem nového pistolového střeliva nebyla úspěšná. Proto se některé firmy pokusily vyvinout samonabíjecí pistoli používající přímo toto revolverové střelivo.

Jednou z těchto firem byla také společnost Magnum Research, Inc. ve městě Minneapolisu (ve státě  Minnesota,  USA), kterou v roce 1979 založili pánové J. Lindig, J. Skildam a H. Z. Skildam. Jejich první zbraň se jmenovala Magnum Eagle. Byla zkonstruována právě pro náboj .357 Magnum a byla představena v roce 1981. Vyskytly se však problémy se spolehlivostí samonabíjecího cyklu a společnost musela najít obchodního partnera. Tím se stala izraelská společnost I.M.I. Tato společnost, v kooperaci s partnery z Magnum Research, Inc., zkonstruovala a začala vyrábět vysoce výkonnou automatickou pistoli na revolverové střelivo. Výsledkem byl první Desert Eagle v ráži .357 Magnum, kterého společnost představila v roce 1983 (jindy bývá uváděno 1984). O dva roky později se objevil i v ráži .44 Magnum. V roce 1987 byla uvedena ráže .41 Magnum, její výroba byla však pro malý zájem brzy ukončena. A konečně v roce 1991 (podle jiných pramenů již koncem osmdesátých let) byl Desert Eagle uveden v ráži .50 AE.

Technický popis

Vzhledem k použití velmi výkonného střeliva musel být závěr uzamčen systémem, který je u krátkých ručních zbraní poněkud neobvyklý. Jedná se o uzamčení pomocí rotačního závorníku, přičemž závěrový mechanismus je ovládán plyny odebíranými při výstřelu kanálkem z hlavně; toto řešení se běžně užívá v opakovacích nebo útočných puškách (např. M 16).

Pouzdro závěru zde působí jako nosič závorníku. Závorník je válcový a jeho hlava je opatřena třemi uzamykacími ozuby po 120°. Tyto ozuby zapadají v uzamčeném stavu do odpovídajících vybrání nástavce hlavně za nábojovou komorou. Rotace závorníku o 60° je vyvolána pohybem svislého čepu ve šroubové drážce nosiče ( pouzdra závěru ) a je podmíněna jeho podélným pohybem vůči závorníku. K řídícímu pohybu pouzdra závěru, který vede k odemčení a následnému otevření závěru, je využito části prachových plynů vzniklých při výstřelu, odvedených za střelou z vývrtu hlavně a vedených na píst. V místě, kde končí nábojová komora přechodovým kuželem, je stěna hlavně provrtána plynovým kanálkem. Jakmile střela opustí nábojnici, proudí plyny tímto kanálkem do dlouhého otvoru malého průměru, vrtaného pod vývrtem hlavně a zhruba rovnoběžně s ním, dopředu. Tam jsou odvedeny krátkým příčním otvorem na plynový píst, situovaný v přední příčce pouzdra závěru. V dutině za pístem je na vodítku uložena vratná pružina.

Při výstřelu prošlehnou prachové plyny kanálkem a vniknou do prostoru před pístem. Tlakem plynů na píst se posouvá dozadu pouzdro závěru. Svislý čep pootočí závorníkem tak, že jeho uzamykací ozuby vystoupí z drážek v nástavci hlavně - závěr se odemyká. Během následného otevírání závěru se vyhazuje prázdná nábojnice, podavač zásobníku podává do dráhy závěru další náboj a napíná se bicí mechanismus. Stlačená vratná pružina pak vrací pouzdro závěru zpět do přední polohy: zasouvá se nový náboj do komory hlavně, závěr se uzavírá a v poslední fázi svého pohybu - díky vzájemnému podélnému pohybu nosiče (pouzdra) a závorníku - se i uzamyká.

Bicí mechanismus je kohoutový s vnějším kohoutem. Bicí pružina je ve hřbetu rukojeti. Vytahovač je vpravo na hlavě závorníku mezi dvěma uzamykacími ozuby. Vyhazovač je odpružený a je situován vlevo pod dosedací plochou nábojnice. Otočná manuální páčková pojistka v zadní části pouzdra závěru je oboustranná a ovládá současně úderník i spoušťovou páku. Zásobníková pojistka tradičně chybí. Záchyt zásobníku je na levé straně rámu za lučíkem spouště. Záchyt závěru na levé straně nad spouští má podélně rýhovanou páčku a ovládá se palcem pravé ruky. Střenky z černého plastu jsou vzadu spojeny dohromady a obalují i hřbet rukojeti. Všechny kovové součásti, s výjimkou hlavně, jsou vyrobeny technologií přesného lití a jsou velmi přesně zpracovány.

Konstrukce zbraně je - jak je vidět z popisu - poplatná vysokému výkonu a použitému střelivu. Těžké ráži je přizpůsobena hlaveň, včetně pouzdra závěru. Horní strana hlavně je opatřena 21 mm širokou lištou se dvěma pravoúhlými příčnými výřezy, které slouží k montáži optického, kolimátorového nebo laserového zaměřovače. Z výroby je zbraň dodávána s klasickými otevřenými mířidly, sestávajícími z 3,3 mm široké hranolové rampové mušky a hledí s 3,1 mm širokým pravoúhlým výřezem. Muška i hledí jsou v rybinovitém vybrání a jsou tedy stranově seřizovatelné. Délka záměrné je (u šestipalcové hlavně) 210 mm.

Pistole má hlaveň  dlouhou šest palců (152 mm) s polygonálním vývrtem se šesti drážkami a stoupáním šroubovice vpravo (firma IMI dodává i výměnné hlavně dlouhé 10 a 14 palců). Pro náboj .50 AE činí stoupání 19“ (483 mm). Zbraň v této ráži se zmíněnou šestipalcovou hlavní váží bez nábojů 2050 g. Pistole je 270 mm dlouhá, 151 mm vysoká a 45 mm široká. Podle rozměrů a hmotnosti je zřejmé, že její úspěšné použití je možné jen při uchopení oběma rukama.

Spoušťový mechanismus má funkci SA (Single Action - jednočinné), odpor spouště činí kolem 2 kg. Jako příslušenství má firma dodávat stavitelný sportovní spoušťový mechanismus.

Reklama

Zásobník je jednořadý a pojme v ráži .50 AE sedm nábojů. Prvních pět nábojů jde zasunout lehce, šestý již s námahou, sedmý jen s vypětím. Prázdný zásobník váží 130 a plný 360 g.

Přes vysoce výkonnou ráži je údajně střelba z pistole relativně příjemná, což je zřejmě způsobeno velkou hmotností a vynikajícím systémem ovládání závěru. Rozptyl pěti ran při střelbě s opřenou zbraní na vzdálenost 25 m se prý pohybuje kolem 80 mm, byly však dosaženy i nástřelky 60 mm.

Hodnocení

Osobně zbraň hodnotím z druhé ruky, protože jsem z ní nikdy nestřílel. Důvodem je fakt, že ačkoliv film nás přesvědčuje o značné rozšířenosti této pistole, skutečnost je trochu jiná. Já sám prostě neznám nikoho, kdo ji vlastnil a žádná střelnice v Brně ji nenabízí k odzkoušení. Pistole prý přesto zaznamenala určitý komerční úspěch, bezpochyby díky neutuchající reklamě akčních filmů.

Marně však přemýšlím o její praktické využitelnosti. Pistole se neprosadila ve sportu, kde ve speciálních disciplínách vyžadujících velkou ráži (např. dalekonosná střelba na kovové siluety) nadále kralují revolvery Dan Wesson. Kvůli obrovským rozměrům a ohromné hmotnosti to také rozhodně není zbraň na nošení za účelem sebeobrany. Hluk při výstřelu lze bez sluchátek jen stěží vydržet, aniž by došlo k poškození sluchu, což také negativně ovlivňuje možnost jejího použití v ostré akci. Zvládnutí mohutného zpětného rázu vyžaduje vyčerpávající výcvik, což prakticky znemožňuje její větší rozšíření v některých ozbrojených silách. Většina speciálních jednotek ji sice (v počtu alespoň několika kusů) prý zařadila do své výzbroje, především kvůli testování, ale i zde pistole asi zůstane ležet ve zbrojních skladech pro případ, že by přece jen někdy  nastala situace, kdy tohle monstrum bude zapotřebí. Což o to, ačkoli jde o krátkou zbraň, její účinnost je nezpochybnitelná, vždyť dopadová energie střely odpovídá energiím střel z loveckých pušek! Sympaticky působí také např. její schopnost zničit třeba blok motoru osobního vozu, nicméně Pouštní orel mohou s úspěchem používat jen vybraní specialisté.

Jak jsem se zmínil výše, já sám její vlastnosti při střelbě mohu hodnotit pouze z druhé ruky. Nejvyváženějším dojmem prý působí Desert Eagle v ráži .44 Magnum. Jako všechny izraelské pistole, i Desert Eagle je poměrně citlivý na kvalitu munice. Bezchybně funguje především s originálními izraelskými náboji Samson – platí především pro model v ráži .357 Magnum.

Já sám jsem zbraň Desert Eagle v ráži .50 AE měl pouze v ruce na IDETu a mé subjektivní hodnocení je následující. Zbraň se dobře drží a všechny ovládací prvky jsou tak akorát dosažitelné (mám ale poměrně velkou ruku). Mířidla jsou dobře čitelná (pavilon byl ovšem dobře osvětlen). Překvapilo mne, jak snadno jde natáhnout závěr. Působivý je pohled na hlavu rotačního závorníku, čnící z těla závěru. Při pokusu o rychlé přenášení záměrného bodu, jsem měl značné potíže s „rozjetím“ takové váhy a pak zase s jejím včasným „zabržděním“. Celkově bylo manévrování s pistolí pomalé a vyžadovalo by intenzívní výcvik. Velká hmotnost mi poměrně brzy způsobila svalovou únavu paží, což se projevilo lehkým chvěním, které by jistě negativně ovlivnilo přesnost střelby. Také jsem se brzy přistihl, že se začínám pokoušet vyrovnávat její hmotnost záklonem trupu, což by při skutečném výstřelu asi nebylo dobré – zpětný ráz by mě taky mohl posadit na zadek.

Z hlediska materiálu a zpracování se jedná o špičkový výrobek. Tomu odpovídá i cena, která je opravdu vysoká a pohybuje se okolo 50 000 Kč za zbraň v základním provedení. Navzdory informacím o jistém prodejním úspěchu, v současnosti není pistole Desert Eagle nabízena v katalozích firmy I.M.I.

Technické údaje pistole Desert Eagle:

(údaje platí pro model s hlavní dlouhou 6“ a v ráži .50 AE)

Ráže:
12,7 mm
Náboj:
50 Action Express
Kapacita zásobníku:
7 nábojů
Spoušťové ústrojí:
jednočinné (SA)
Závěr:
uzamčený, plyny ovládaný otočný závorník
Mířidla:
otevřená, stranově stavitelná
Hmotnost prázdné zbraně:
2050 g
Hmotnost prázdného zásobníku:
130 g
Hmotnost plného zásobníku:
360 g
Délka:
270 mm
Délka záměrné:
210 mm
Délka hlavně:
152 mm
Výška:
151 mm
Šířka:
45 mm
Vnější pojistka:
oboustranná, na závěru
Doraz spouště:
nemá

Vnější znaky:

Záchyt závěru je pouze na levé straně rámu nad lučíkem. Záchyt zásobníku je také jen na levé straně rámu za lučíkem. Pistole je vyráběna z oceli, z nerezových ocelí, rám může být případně z lehkých slitin (také se objevily informace o použití titanu). Povrchová úprava je řešena černěním, vysoce leštěným nebo matným chromováním, niklováním, zlacením apod. Střenky rukojeti jsou z černého plastu nebo ze dřeva.

Poznámka:

Ke zbrani se dodávají výměnné hlavně v délkách 10“(254 mm - viz. fotografii níže) a 14“ (356 mm) v normálním provedení nebo hlavně typu Magna - Port, které mají u ústí vyvrtáno několik malých otvorů, určených ke snížení zpětného rázu a zdvihu. Program IMI a Research Magnum zahrnuje dále technologie pro optické, kolimátorové nebo laserové zaměřovače, tritiem zvýrazněná mířidla, výškově i stranově seřiditelné hledí typu Millet Match a různé typy pouzder.

Náboj .50 Action Express

Myšlenka vyvinout pro tehdy již po celém světě dobře zavedenou pistoli Pouštní Orel v ráži .44 Magnum ještě výkonnější, a tedy technicky i komerčně zajímavější ráži, vznikla u americké firmy Action Arms v roce 1988. Přitom se vycházelo z úvahy, že nový náboj by měl být zkonstruován na bázi náboje .44 Remington Magnum, aby nemusely být prováděny velké změny v konstrukci pistole.

Zpracováním a realizací tohoto návrhu pověřila firma Action Arms společnost Bob Olsen Development Laboratories. Za krátkou dobu Olsen předložil nový náboj, označený .50 Action Express, který měl průměr střely .510“- 12, 95 mm. Podle amerických údajů tento náboj se střelou o hmotnosti 300 grs - 19,4 g měl z hlavně dlouhé 10“- 254 mm počáteční rychlost 477 m-1, což dává počáteční energii 2184 J.

Rozměry rukojeti pistole Desert Eagle vyžadovaly, aby pro nový náboj byla zvolena stejná délka nábojnice, jakou má náboj .44 Magnum, tj. 32,64 mm. Z nábojnice náboje .44 Mag. byl také ponechán stejný okraje nábojnice, aby bylo umožněno zachování rozměrů hlavy závěru. Průměr okrajů obou nábojů je tedy stejný - 13,06 mm. Aby však nový náboj měl požadovaný vyšší výkon než náboj .44 Mag., při zachované délce nábojnice a při stejném průměru okraje nábojnice, bylo nutné zvětšit prachový prostor tím způsobem, že byl zvětšen průměr jejího těla. Spodní průměr těla nábojnice byl stanoven na 13,89 mm, horní průměr na ústí nábojnice 13,72 mm. Maximální spotřební tlak náboje byl určen 250 MPa.

Avšak v roce 1990 musely být rozměry náboje upraveny, když americký Úřad pro alkohol, tabák a palné zbraně (BATF) prohlásil, že ráže zbraně je větší než .50“ (12,7 mm), a tedy všechny Desert Eagly v nové ráži budou považovány za „ničivá zařízení“, vyžadující zvláštní povolení. Výsledkem byl náboj, u něhož byl průměr střely snížen na .495“ - 12,57 mm a náboj byl laborován střelou o hmotnosti 325 grs - 21,1 g.

Z konečného provedení nábojů, vyrobených u IMI a uvedených na trh, je zřejmé, že ani uvedená americká verze nebyla konečná  a izraelský výrobce upravil rozměry náboje takto: délka nábojnice a průměr jejího okraje zůstal nezměněn, průměr střely je .500“- 12,7 mm, spodní průměr těla nábojnice byl stanoven 13,71 mm, horní průměr na ústí 13,46 mm.

IMI laboruje náboj .50 AE střelou o hmotnosti 300 grs - 19,4 g, s V0 = 426 ms-1 a E0 = 1764 J. Firma Speer uvedla na trh náboj .50 AE se střelou 325 grs - 21,1 g, s V0 = 414 ms-1 a E0 = 1805 J.

Jestliže v roce 1996 napsal Robert Adam ve své knize Nejvýkonnější ruční palné zbraně světa, že nebude překvapením, pokud se objeví zaškrcená verze náboje .50 AE s použitím střely .44 Remington Magnum a s velkou rychlostí a energií, pak v současnosti již došlo na jeho slova.

Poslední náboj pro Desert Eagle je náboj .440 Cor-Bon, který vznikl stažením krčku u náboje  .50 AE o 1,52 mm. Tento vysokorychlostní náboj má stejnou střelu jako náboj .44 Magnum. Se střelou Cor-Bon o hmotnosti 240 grainů (16 g) dosahuje tento náboj ze šestipalcové hlavně Desert Eaglu počáteční rychlosti 580 ms-1 a počáteční energie 2600 J. Žádné bližší údaje a technické parametry mi však nejsou známy.

Prameny:
A. E. Hartink: Encyklopedie pistolí a revolverů, nakl. REBO, Praha 1997, ISBN 80-85815-66-4
Robert Adam:Nejvýkonnější ruční zbraně celého světa, nakl.Svojtka a Vašut, Praha 1997, ISBN 80-7180-242-5
Časopis Střelecká revue (konkrétní číslo nezjištěno)
Reklamní materiály firmy I.M.I
https://www.remtek.com/arms/imi/desert/index.htm 

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více