Main Menu
User Menu
Reklama

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Autor : 🕔03.02.2004 📕31.014
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět
Zkratka Německy Anglicky Česky
Abt Abteilung Battalion Oddíl
AK Armeekorps Army Corps Armádní sbor
Anw Anwärter Candidate/Cadet/Recruit Čekatel, Kadet
AOK Armee Oberkommando Army Command Armádní velitelství
AR Artillerie-Regiment Artillery Regiment Dělostřelecký pluk
Arko Artillerie-Kommandeur Artillery Commander Velitel dělostřelectva
Ausb. Ausbildung Training Výcvik
Btl Bataillon Battalion Prapor
Bttr Batterie Battery Baterie
Div Division Division Divize
DLM Deutsche Luftwaffe Ministerium German Air Force Ministry Německé ministerstvo letectvi
EJG Ergänzungs-Jagdgeschwader Fighter Replacement/Training Wing Doplňovací stíhací eskadra
EJGr Ergänzungs-Jagdgruppe Fighter Replacement/Training Group Doplňovací stíhací skupina
Ekdo Erprobungskommando Proving/Test unit Testovací jednotka
EKG Ergänzungs-Kampfgeschwader Bomber Replacement/Training Wing Doplňovací bombardovací eskadra
Erg Ergänzung Replacement Doplnění
Ers Ersatz Replacement Náhrada
FAGr Fernaufklärungsgruppe Long-range Reconnaissance Group Skupina dálkového průzkumu
FAR Fallschirm-Artillerie-Regiment Parachute artillery regiment Parašutistický dělostřelecký pluk
FAS Flak-Artillerie-Schule AA school Škola protiletadlového dělostřelectva
Felders Feldersatz Field replacement Polní náhrada
FJD Fallschirm-Jäger-Division Parachute division Parašutistická divize
FJR Fallschirm-Jäger-Regiment Parachute regiment Parašutistický pluk
Flak Fliegerabwehrkanone AA gun Protiletadlový kanon
Fluko Flugwach-Kommando Aircraft spotting unit Protiletecká pozorovací jednotka
FsAK Fallschirm-Korps Parachute Corps Parašutistický armádní sbor
FsAOK Fallschirm-Armee Oberkommando Parachute Army Command Velitelství parašutistické armády
FStO Friedensstandort Peace-time station (base) Mírová základna
HG Hermann Göring Hermann Göring units Jednotky Hermanna Göringa
ID Infanterie-Division Infantry division Pěchotní divize
Ilo Jägerleitoffizier Fighter controller Letový navodčí stíhačů
JFS Jagdfliegerschule Fighter Training School Škola stíhacího výcviku
JG Jagdgeschwader Fighter Wing Stíhací eskadra
JGr Jagdgruppe Fighter Group Stíhací skupina
KG Kampfgeschwader Bomber Wing Bombardovací eskadra
KGr Kampfgruppe Bomber Group Bombardovací skupina
KGrzbV Kampfgruppe zur besonderen Verwendung Transport Group Bombardovací skupina pro zvláštní účely (transport, výsadky)
KGzbV Kampfgeschwader zur besonderen Verwendung Transport Wing Bombardovací eskadra pro zvláštní účely
Kdo Kommando Command Veletelství
Koluft Kommandeur der Luftstreitkräfte Air Force commander
(attached to an Army unit)
Velitel vzdušných sil
Kp Kompanie Company Rota
kroat kroatisch Croatian Chorvatský
KüFlGr Küstenfliegergruppe Coastal Aviation Group Skupina pobřežního letectva
Laz Lazarett Lazarett (field hospital) Polní nemocnice, lazaret
le leicht light lehký
Lg Luftgau-Kommando Territorial Area Command Župní vzdušné velitelství
LG Lehrgeschwader Instruction/Demonstration Wing Demonstrační eskadra
LLG Luftlandegeschwader Air Landing (Glider) Wing Kluzáková eskadra
Ln Luftnachrichten Air Signal Vzdušné zpravodajství
LT Lufttorpedo Aerial torpedo Vzdušná torpéda
LTS Lufttransportstaffel Air Transport Squadron Letka letecké dopravy
MG Machinengewehr Maschine Gun Kulomet
NAGr Nahaufklärungsgruppe Short-range Reconnaissance Group Skupina blízkého (taktického) průzkumu
NJG Nachtjagdgeschwader Night-fighter Wing Noční stíhací eskadra
NJGr Nachtjagdgruppe Night-fighter Group Noční stíhací skupina
NSGr Nachtschlachtgruppe Night Harassment Group Noční bitevní skupina
NSKK Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps National Socialist Transport Corps Nacionálně socialistický dopravní sbor
OB Oberbefehlshaber Commander-in-Chief Vrchní velitel
ObdL Oberbefehlshaber der Luftwaffe Commander-in-Chief Luftwaffe Vrchní velitel Luftwaffe
OBS Oberbefehlshaber Süd Commander-in-Chief South Vrchní velitel Jih
OKW Oberkommando der Wehrmacht High Command of the Wehrmacht Vrchní veletelství Wehrmachtu (ozbrojených sil)
Pak Panzerabwehr-Kanone Anti-Tank gun Protitankový kanon
PD Panzer-Division Armoured division Tanková divize
Pi Pionier Engineering Ženista
RLM Reichsluftfahrtministerium Air Ministry Ministerstvo Letectva
ROA Russkaja Oswobodennaja Armija Russian Liberation Army (Wlassow) Ruská osvobozenecká armáda (Vlasov)
SAGr Seeaufklärungsgruppe Maritime Reconnaissance Group Námořní průzkumná skupina
SchG Schlachtgeschwader Ground Attack/Close Support Wing Bitevní eskadra
SG Schlachtgeschwader Ground Attack/Close Support Wing Bitevní eskadra
SKG Schnellkampfgeschwader High-speed Bomber Wing Eskadra rychlých bombardérů
slovak Slovakisch Slovakian Slovenský
span spanisch Spanish Španělský
SS Div. Waffen SS Division Waffen SS Division Divize zbraní SS
StG Stukageschwader Dive-Bomber Wing Eskadra střemhlavých bombardérů
TG Transportgeschwader Transport Wing Transportní eskadra
TGr Transportgruppe Transport Group Transportní skupina
Vb Verband Unit Svaz, svazek, jednotka
zbV zur besonderen Verwendung for special use Pro speciální nasazení, pro zvláštní užití
ZG Zerstörergeschwader Heavy Fighter (Destroyer) Wing Eskadra ničitelů, Eskadra těžkých stíhaček
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔03.02.2004 📕31.014