Air Chief Marshal Sir Hugh Dowding

Autor: Radek Seiner / vorel 🕔︎︎ 👁︎ 25.598

Sir Hugh Dowding se narodil v Moffatu roku 1882. Vzdělání získal ve Winchesteru a na Royal Military Academy ve Woolwichi.  Poté byl umístěn k Royal Garrison Artillery a zde byl povýšen na důstojníka. Počátek své vojenské kariéry prožil v zámoří. Po strávení dvou let na Staff College v Camberley získal Dowding šanci učit se létat v Brooklands a zde získal svá “pilotní křídla” RFC roku 1913.

Reklama

Na počátku první světové války sloužil u 6. a 9. squadrony RFC ve Francii. Pak se začal zajímat o bezdrátovou telegrafii. Proto se vrátil do Británie, kde založil v dubnu 1915 Wireless Experimental Establishment v Brooklands. Během měsíce se však Dowding vrátil zpět do Francie, tentokrát jako velitel 16. squadrony RFC. V průběhu bitvy na Sommě velel devátému (Headquarters) wingu RFC. Názorové rozpory s Trenchardem ho přinutily k návratu do Velké Británie, kde pak velel Southern Training Brigade v Salisbury a na tomto postu působil až do konce války.

Po válce Dowding sloužil na Air Ministry a na místě štábního důstojníka na několika velitelstvích. Na konci roku 1930 byl jmenován do Air Council jako Air Member for Supply and Research a následně zastával pozici Air Member for Research and Development. Zastávání těchto funkcí mělo velký vliv na budoucí podobu letecké obrany Velké Británie. Na těchto místech podporoval vývoj pokročilých stíhaček a vytrval ve své iniciativě, dokud nebyli roku 1934 objednány do výroby typy Spitfire a Hurricane. Také v těchto funkcích vyvíjel obrovský zájem o obor detekce nepřátelských letounů a dával svou plnou podporu pro nové Radio Direction Finding (RDF) vybavení, které bylo vyvíjeno.

Z jeho zájmu o teorii obrany logicky vyplynulo jeho jmenování velitelem Fighter Command, když bylo založeno v červenci 1936. Poté byl velmi zklamán přehlížením své osoby, protože nebyl jmenován na pozici Chief of the Air Staff (CAS) roku 1937. Na toto místo byl jmenován Cyril Newall. Dowding pokračoval v přípravě svého Fighter Command na válku - dohlížel na zavádění nových letounů, neprůstřelných větrných štítků, dohlížel na rozvoj oddílů Observer Corps a na integraci radarových oddílů s komunikační a kontrolní organizací do struktury, která neměla ve světě ve své době konkurenci.

Na počátku druhé světové války přinutily těžké ztráty stíhačů RAF ve Francii Dowdinga varovat War Cabinet před "hrůznými následky, které by mělo pokračování současného mrhání cennými silami". Tento dopis datovaný 16. května 1940 je jedním z významných dokumentů historie. Po ukončení krytí evakuace z Dunkerque měl Dowding dostatek letounů k boji s Luftwafe na jediném místě, kde mohly být efektivně použity – ve spolupráci s komplexním systémem letecké obrany, který byl vybudován ve Velké Británii. Přestože přiznal, že situace byla „extremně kritická“ a přestože je pravda, že jeho nesmrtelných „několik“ – jeho letci, jak je Churchill překřtil – vyhrálo bitvu o Británii využívajíce organizaci, kterou vytvořil, Luftwaffe ztratila tuto bitvu díky špatnému velení, chybnou taktikou a chybným výběrem cílů. Jeho osobní role v této bitvě, byla samozřejmě omezena. Dennodenní kontrola stíhačů spočívala na Group Commandérech, z nichž Air Vice-Marshal Park, který velel 11. Group a Air Vice-Marshal Leigh-Mallory, který velel 12. Group), kteří nesli hlavní nápor nepřátelských leteckých útoků, měly rozdílné pohledy na taktiku - Parkův pohled se velmi přibližoval názoru Dowdinga, který prosazoval postupné nasazování stíhacích sil, zatímco Leigh-Mallory prosazoval použití velkých formací bránících letadel - 'big wings'). Tyto neshody a Dowdingova neschopnost uklidnit tyto rozmíšky vedly k vážné kritice jeho velení.

Air Ministry prosazovala Leigh-Malloryho politiku a Dowding byl čím dál více shledáván jako nespolupracující a bylo těžké s ním vycházet. Během týdnů na konci bitvy o Británii a ve spojitosti s jmenováním nového vrchního velitele letectva - Air Chief Marshal Portal, Dowding ( nyní starý 58 let ) opustil svou pozici. Následně byl jmenován Churchillem za vedoucího mise v USA, která měla za úkol nakupovat nové letouny. Pro tuto funkci však nebyl příliš vhodný a proto již brzy vedl hlavní ekonomické oddělení RAF, než odešel v červenci 1942 do důchodu.

Neochota ukončit službu v klidu způsobila, že Dowding nebyl povýšen do hodnosti Marshal of the Royal Force – dokonce i když byl navržen králem. Zbytek svého života převážně mimo RAF. V pozdějších letech se stal President of the Battle of Britain Fighter Association. Po jeho smrti roku 1970 byli jeho ostatky umístěny v Westminster Abbey jako projev úcty za jeho pozoruhodné úspěchy v boji i v budování RAF. 

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více