Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Autor : 🕔13.01.2004 📕9.824

PŘÍSNĚ TAJNÉ! Berlín, 8. srpna 1940

Operace: Gibraltar

Podmínky pro vstup Španělska do války

Podle memoranda odevzdaného v červnu tohoto roku španělským velvyslanectvím se španělská vláda prohlašuje za připravenou za jistých okolností vzdát pozice neválčící mocnosti a vstoupit do války na straně Německa a Itálie. Španělský ministr zahraničí a také ministr vnitra během několika posledních dnů opakovaně poukazovali na tuto španělskou nabídku, takže předpokládám, že Španělsko se i dnes drží slibu, který dalo v červnu.

Jako podmínky pro vstup do války Španělsko vypočetlo toto:

1. Splnění těchto národně-teritoriálních požadavků - Gibraltar, Francouzské Maroko, ta část Alžírska, která je osídlena a ve které převládají Španělé (Oran), dále zvětšení Ria de Ora a kolonií v Guinejské zátoce;

2. Zpřístupnění vojenské a další pomoci nutné k vedení války.

(Na tomto místě je přiloženo memorandum admirála Canarise obsahující konkrétní informace o rozsahu vojenské pomoci)

Kromě této vojenské pomoci bude však nutná také ekonomická podpora Španělska. K té náleží především dodávky benzínu a na začátku příštího roku dodávky obilí na pečivo. Podle nedávného projevu španělského ministra zahraničí (třetího dne tohoto měsíce) může Španělsko kvůli nedostatku benzínu vést válku bez naší pomoci nanejvýš 1 a 1/2 měsíce. Pokud se týče obilí, ministr věří, že Španělsko má dostatečné zásoby až do března příštího roku. Já tuto domněnku považuji za pžíliš optimistickou, jestliže nebude zaveden přísný přídělový režim.

Kromě této nezbytné pomoci však bude Španělsko, počínaje jeho vstupem do války, i pokud se týče ostatních druhů zboží, závislé výlučně na německé a italské podpoře.

Výhody operace

1. Vyhlášení války Anglii další zemí zapůsobí velmi silně jak v Anglii, tak v celém světě; prestiž Anglie a její vyhlídky na vítězství dostanou další tvrdou ránu, zatímco - díky úspěchu operace - naše prestiž velmi vzroste.

2. Anglie už nebude moci pokračovat v obchodu se Španělskem, a tak odtud nezíská žádnou další rudu, především pyrit.

3. Zrušení anglických vlastnických práv na rudné a měděné doly atd.

4. Úspěšné provedení operace bude znamenat kontrolu nad úžinou.

Rizika operace pro Španělsko

1. Je možné, že Anglie, poté co zjistí španělské válečné přípravy, pokusí se Španělsko donutit jednat tím, že začne válečné operace.

2. Za tímt účelem by se mohla pokusit rozšířit své území Gibraltaru, aby tím útok na samotný Gibraltar učinila složitějším. Anglie by dále mohla obsadit Kanárské ostrovy, Tangier a španělské kolonie, což jsou operace, ke kterým aspoň zčásti po záhajení války bezpochyby dojde. Španělsko dokonce považuje za ohrožené i Baleárské ostrovy.

3. Válka mezi Španělskem a Anglií může mít následky pro Portugalsko. Angličané by mohli zabrat Lisabon a Lagos či jiná místa v Portugalsku, takže by se Španělsko muselo potýkat s pozemní frontou. Salazarovi bylo řečeno, že případná okupace portugalských přístavů by měla za následek španělská vojenská protiopatření a vstup Španělska do války výměnou za pomoc proti Anglii.

4. Vypuknutí války mezi Španělskem a Anglií může přenést válečné dění do severní Afriky, zvláště Maroka, kde je situace velmi napjatá. Španělsko nedůvěřuje zde sídlícímu generálu Noguovi, o kterém se říká, že koketuje s Angličany. Proto by bylo možné provést společnou anglicko-francouzsko-marockou akci proti španělské zóně a Tangieru.

5. Kvůli oslabení vyplývajícího z občanské války není Španělsko ekonomicky neschopno dovést do konce válku trvající déle než několik měsíců, nedostane-li se mu ekonomické pomoci od Německa a Itálie. Jak již bylo zmíněno, vedle benzínu to platí také pro obilí.

6. Následkem zhoršení už tak vážné hospodářské situace a eventuálního hladu a následkem politických a vojenských nezdarů (ztráty ostrovů, kolonií) může dojít k domácím nepokojům. Toto nebzpečí nepovažuji zpočátku za příliš závažné, dokud je armáda neporušená. Pokud by však válka měla delšího trvání, situace se může stát vážnou.

Obtíže a nebezpečí pro nás 

1. Pro přepravu nezbytně nutného válečného materiálu do Španělska je k dispozici pouze železnice Bordeaux-Hendaye-(hranice)-Irun-San Sebastián-Burgos a tak dále a souběžná silnice. Na území okupovaném našimi jednotkami je pouze jeden další průchod přes Pyreneje, konkrétně v St. Jean Pied de Porc. Podle informací generála von Botha v Biarritzu mohou touto silnicí kvůli úzkým zatáčkám projíždět pouze osobní automobily a lehké nákladní vozy. Přeprava veškerého válečného materiálu musí proto probíhat podél pobřeží, kde může železnice být na dlouhých úsecích, mezi Bayonne a San Sebastiánem, pozorována a ostřelována z moře. Další potíž vyplývá ze skutečnosti, že španělaská železnice má jiný rozchod než francouzská, takže je nezbytná překládka a vybavení jako železniční děla nemůže být přepraveno vůbec. Těžké i ostatní dělostřelectvo jsou proto omezeny výhradně na silnici.

2. Požadavek na dodávku zbraní a zvláštních jenotek z Německa by se neměl setkat s žádnými námitkami. Na druhou stranu, pokud by válka byla delší, ekonomická výpomoc od nás požadovaná by představovala ohromné břemeno (obzvláště pokud jse o potraviny).

Pokud bude operace provedena, je v každém případě nezbytné:

1. Co nejvíce zamaskovat přípravy, zpřístupnit Španělsku zásoby benzínu a válečného materiálu (munice, bomby), který může být nenápadně dopraven železnicí a nákladními auty, a na poslední chvíli přepravit těžká děla soustředěna ná jihu Francie přes hranici rychlým transportem a do připravených pozic, zatímco letectvo se nesmí vůbec objevit, dokud akce skutečně nezačne.

2. Okamžik zahájení příprav a operace samotné musí být přizpůsoben očekávanému vývoji v samotné Anglii, abychom se vyhnuli příliš časnému vstupu Španělska do války, to je, době trvání války, která by pro Španělsko byla neúnosná, a tak se za jistých okolností stala počátkem pro nás nebezpečného vývoje.

STOHRER

Autor : 🕔13.01.2004 📕9.824

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy

  Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 4 days ago

 • RaS

  Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak

  radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 1 week ago

 • jikjik

  Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 week ago

 • volado1

  Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • jikjik

  25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 1 week ago

 • jikjik

  Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R

  Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 4 weeks ago

 • seky

  Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák

  Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago