Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Autor: Radim Kapavík / kapa 🕔︎︎ 👁︎ 22.687

Rozhodnutí zaútočit na Polsko bylo přijato na jaře. Původně zde byly obavy, že kvůli politické situaci bychom museli udeřit zároveň proti Anglii, Francii, Rusku a Polsku. Takový risk bychom si nemohli dovolit. Göring nám ukázal, že jeho čtyřletý plán skončí nezdarem a že budeme na pokraji svých sil, pokud v nastávající válce nedosáhneme vítězství.

Od jara 1938 a od okamžiku, kdy jsem si uvědomil, že Japonci s námi nepůjdou bezpodmínečně a že Mussolini je ohrožován tím pitomým králem a proradným mizerou korunním princem, rozhodl jsem se dát se dohromady se Stalinem. Koneckonců jsou na světě pouze tři velcí státníci, Stalin, já a Mussolini. Mussolini je nejslabší, protože nebyl schopen zlomit moc ani koruny, ani církve. Stalin a já jsme jediní, kdo mají vizi budoucnosti. A tak si během několika týdnů podám ruku se Stalinem na společných německo-ruských hranicích a s ním znovurozdělím svět.

Reklama

Naše síla spočívá v naší rychlosti a brutalitě; Čingischán poslal miliony žen a dětí na smrt vědomě a s lehkým srdcem. Historie na něj pohlíží pouze jako na velkého zakladatele států. Nezáleží, co o mě prohlašují ty slabé západní civilizace. Vydal jsem příkaz, a budu střílet každého, kdo vypustí jediné kritické slůvko, že cílem této války je nikoliv dosáhnout jisté linie, ale fyzicky zlikvidovat nepřítele. A tak jsem pro tentokráte pouze na východě seznámil své smrtící čelní jednotky s rozkazem neúprosně a bez lítosti poslat na smrt mnoho žen a dětí polského původu a jazyka. Jedině tak můžeme získat lebensraum (životní prostor), který potřebujeme.

Genrál-plukovník von Brauchitsch mi přislíbil dovést válku s Polskem ke konci během několika týdnů. Kdyby mi oznámil, že potřebuje dva roky, nebo dokonce jen jeden, nevydal bych příkaz vyrazit a spojil se dočasně s Anglií namísto s Ruskem, protože nemůžeme nést tíhu dlouhé války. Ovšem vyvstala nová situace. Mám zkušenost s těmi bídnými červi Daladierem a Chamberlainem z Mnichova. Budou příliš zbabělí, než aby zaútočili. Nedostanou se dál než k blokádě. Proti té máme svou soběstačnost a ruské zdroje surovin.

Polsko bude vylidněno a osídleno Němci. Můj pakt s Polskem byl zcela veden snahou získat čas. Ostatně, pánové, osud Ruska bude přesně stejný, jaký jsem teď určil Polsku. Po Stalinově smrti - on je velmi nemocný muž - rozbijeme Sovětský svaz. Tehdy začně úsvit německé vlády nad světem.

Malé státy mne nemohou znepokojit. Po Atatürkově smrti je Turecko vedeno kretény a napůl idioty. Carol, král rumunský, je skrznaskrz prohnilým otrokem vlastních sexuálních pudů. Král Belgie a nordičtí králové jsou změkčilí tajtrlíci, kteří jsou závislí na dobrém zažívání jejich přejídajícího se lidu.

Budeme k tomu muset přibrat odpadnutí Japonska. Neustále Japonsko chráním. Císař je analogií posledního cara - slabý, zbabělý, nerozhodný. Kéž by se stal obětí revoluce. Moje spolčení se s Japonskem nebylo nikdy populární. Budeme pokračovat ve vytváření nepokoje na Dálném východě a v Arábii. Mysleme jako páni a dívejme se na tyto lidi jako na zjemnělé pološílence, kteří se bojí biče.

Je to tak slibná příležitost, jako nikdy předtím. Mám jedinou obavu, totiž že Chamberlain nebo jiná taková svině na poslední chvíli přijde s nějakým návrhem nebo náhle změní postoj. (V takovém případě) Poletí ze schodů, i když se mu budu muset osobně projít po břiše před zraky fotografů.

Nu, na tohle je příliš pozdě. Útok za zničení Polska začne v sobotu v časných hodinách. Nechám několik mužů v polských uniformách zaútočit v Horním Slezsku nebo v Protektorátu. Je mi hovno po tom, jestli svět uvěří, či nikoliv. Svět uvěří pouze v úspěch.

Pro vás, pánové, se otevírá možnost slávy a cti, jaká tu po staletí nebyla. Buďte tvrdí, nemilosrdní, jednejte rychleji a brutálněji než ostatní. Obyvatelé západní Evropy se musí třást hrůzou. To je nejpřirozenější způsob vedení války. Neboť ta (hrůza) je přemůže.

Reklama

Nová metoda vedení války odpovídá novému systému hranic. Válka šířící se z Revalu, Lublinu, Kišiněva k ústí Dunaje. Zbytek bude přenechán Rusku. Ribbentrop má příkazy učinit jakýkoliv návrh a přijmout jakýkoliv požadavek. Na západě si vyhražuji právo určit strategicky nejvýhodnější postup. Tam se bude moci pracovat s územím protektorátů, jako Holandsko, Belgie a francouzské Lotrinsko.

A teď, na nepřítele, ve Varšavě oslavíme naše opětovné shledání.

(Řeč byla přijata s nadšením, Göring vyskočil na stůl, fanaticky děkoval a sliboval věrnost. Poskakoval jako divoch. Ti nemnozí, kdo měli obavy, zůstali v tichosti.)

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více