Hlavní charakteristiky trhavin

Autor: Jana Krechlerová / jana 🕔︎︎ 👁︎ 25.374

Výbuchové teplo trhavin vyjadřuje výbuchem uvolněnou energii ve formě tepla. Udává se jako počet kalorií uvolněných z 1 kg trhavin. U většiny průmyslových trhavin používaných u nás se hodnoty výbuchového tepla pohybují mezi 900 a 1 000 cal, ( ta odpovídá 3 700 a 4 200 J ( 1 cal = 4,1868 J ) častěji blíže dolní hranici. Uvolněné teplo se přeměňuje v mechanickou práci. Z fyziky víme, že ekvivalent 1 kcal je 42,7 kgm. Kilogrammetr odpovídá práci , která se vykonává zvednutím 1 kg do výše 1 m.Při detonaci se využije jen malá část práce. Například při odstřelu horniny se většina energie spotřebuje na ohřátí horniny. K další ztrátě dochází tím, že v bezprostřední blízkosti trhaviny se horniny rozdrtí na prach. Pouze zbytek energie , asi 10 procent, poslouží k odtržení horniny a jejímu zdrobnění na žádanou míru.

Výbuchová teplota je max. teplota, které dosahují výbuchem uvolněné plyny. Tato hodnota je důležitá pro výpočet objemu plynných zplodin výbuchu. U černého prachu dosahuje tato teplota asi 2 400 stupňů, u nejvýkonnější užívané trhaviny ( trhací želatiny ) téměř 5 000 stupňů.

Reklama

Objem výbuchových plynů bývá jako tzv. normální objem uváděn ve výbušinářských tabulkách. Normální objem výbuchových plynů udává hodnotu přepočítanou na 0 stupňů a činí u většiny průmyslových trhavin 500 až 900 dm čtverečních plynů z jednoho kilogramu trhaviny. Z normálního objemu se pak počítá ( objem plynů je přímo úměrný teplotě ) skutečný objem při výbuchové teplotě, který je podstatně větší.

Hustota výbušniny udává, kolik kilogramů trhaviny je nabito v objemové jednotce nálože. Čím vyšší je náložová hustota, tím zpravidla využijeme výkon trhaviny ( především sypké ) ve vrtu. Vzhledem k riziku nestabilní detonace však v žádném případě nesmíme tyto trhaviny stlačováním zhušťovat.

Detonační rychlost je rychlost postupu detonace výbušninou v metrech za sekundu. Tato veličina je velmi důležitá pro posouzení stability detonace a pro výpočet objemu detonačního prachu ( plynné zplodiny výbuchu , které zvyšují jeho efekt ). U sypkých průmyslových trhavin užívaných v lomech činí 3 000 – 5 000 m.s., u plastických pak podle podmínek detonace 3 000 – 7 000 m.s.   

Kyslíková bilance u trhavin udává, kolik gramů kyslíku ve 100g výbušniny chybí nebo přebývá k úplné oxidaci, tj. k dokonalému hoření. Kladná kyslíková bilance znamená přebytek, záporná nedostatek kyslíku. Nejvhodnější je nulová kyslíková bilance. Při záporné kyslíkové bilanci se při výbuchu vytváří jedovatý oxid uhelnatý, při kladné kyslíkové bilanci pak vznikají ještě nebezpečnější oxidy dusíku.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více