Main Menu
User Menu
Reklama

Franklin Delano Roosevelt

Autor : 🕔10.06.2003 📕30.436
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět


Franklin Delano Roosevelt (FDR) se narodil v Hyde Parku v New Yorku 30. ledna 1882.Obdržel bakalářský titul na Harvardu v roce 1903 a zapsal se do právnické školy v Columbia University v roce 1904. Byl zvolen senátorem New Yorku v roce 1910 a znovu v roce 1912. Téhož roku rezignoval na svoji funkci, aby se stal náměstkem ministra námořnictva. V roce 1921 dostal FDR obrnu a ztratil schopnost chodit. V letech 1928-1932 byl guvernérem New Yorku; poté byl nominován jako prezidentský kandidát Demokratické strany pro nadcházející volby. FDR převzal úřad v roce 1932 a zastával jej až do své smrti v roce 1945 (byl opět zvolen v letech 1936, 1940 a 1944). Vedl USA přes dvě největší krize – velkou hospodářskou krizi a druhou světovou válku.

11.října 1939 předložil Alexander Sachs, ekonom ruského původu vyučující na Harvardu, FDR dopis podepsaný Albertem Einsteinem a připravený Dr. Leo Szilardem. Dopis varoval FDR před existencí nových technologií, které by mohly vytvořit jadernou zbraň, a vyzýval ho k vývoji těchto technologií ještě před Německem. FDR chápal katastrofu, která by nastala, kdyby Německo vyvinulo jadernou zbraň dříve než USA, a reagoval s naléhavostí. 21. října 1939 Roosevelt nařídil první zasedání Briggsova výboru pro uran, kde fyzici jako např. Edward Teller a Dr. Leo Szilard zdůrazňovali nutnost dostatečné vládní pozornosti a financování vývoje atomové bomby. Přesto však nebyl tajný program (známý jako projekt Manhattan) zřízen do roku 1941.

FDR zemřel 12. dubna 1945. Krátce po jeho smrti, 16. července 1945 provedly USA první atomový výbuch, Trinity (Trojice), u základny Alamogordo v New Mexico. 


Zdroj : http://www.nuclearfiles.org/
Přeložil : David Krayzel

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔10.06.2003 📕30.436