Panovníci státních celků

Autor: Jan Flieger / Dav 🕔︎︎ 👁︎ 17.081

Knížata a králové vládnoucí v zemích Koruny české

Přemyslovci - díl 3.

Bořivoj II. (1100 - 1107) * 1064 - + 2.2. 1124
K moci se dostal v rozporu se stařešinským řádem svého děda. Nebyl nejstarším členem přemyslovského rodu, ale dal si udělit Čechy v léno od římského císaře Jindřicha IV. Ještě za bratrova života.
Svatopluk (1107 - 1109) * ? - + 21.9. 1109
Pocházel z moravské větve Přemyslovců - syn Oty Olomouckého. Moci se ujal svržením Bořivoje II., a aby si získal císaře Jindřicha V., vyraboval pražské kostely a vybral z nich prý veškeré zlato a stříbro. V říjnu 1108 dal vyvraždit Vršovce. Byl zabit při válečné výpravě do Polska po boku Jindřicha V.
Vladislav I. (1109 - 1117)
* ? - + 12.4. 1125
Richeza z Bergu Svatava, Vladislav, Děpold, Jindřich
Jako první český panovník poprvé vystupoval na slavnosti na císařském dvoře v hodnosti říšského arcičíšníka.
Bořivoj II. (1117 - 1120) * 1064 - + 2.2. 1124
Vladislav I. (1120 - 1125) * ? - + 12.4. 1125
Richeza z Bergu Svatava, Vladislav, Děpold, Jindřich
Soběslav I. (1125 - 1140) * ? - + 14.2. 1140
Adléta Soběslav (1128?), Václav (1137), Oldřich (1134), Vladislav, Marie
Po létech bojů o nástupnictví upevnil jednotu země. V bitvě u Chlumce (1126) porazil německého císaře Lothara III.
Vladislav II. (1140 - 1172) - od r. 1158 královský titul * ? - + 18.1. 1174
Gertruda Babenberská  
Judita Bedřich (Friedrich), Přemysl Otakar, Vladislav Jindřich, Vojtěch, Anežka, Jaromír, Svatopluk, Richsa
Za služby císaři Friedrichu I. Barbarossovi, známému jako Rudovous, ve válce proti výbojným severoitalským městům obdržel královský titul. Dokončil stavbu Pražského hradu a dal postavit první kamenný most v Praze, který pojmenoval po své manželce - Juditin. Koncem roku 1172 se vzdal koruny ve prospěch svého syna. On sám se uchýlil do Durynska na statky své ženy. Pochován je ve Strahovském klášteře, který nechal vybudovat. Upevnil rodovou moc proti stále mocnějším českým rodům. Po jeho abdikaci propuká další krize způsobená bojem o moc.
Bedřich (1172 - 1173) * ? - + 25.3. 1189
Alžběta Helena, Žofie, Ludmila, Vratislav, Olga, Markéta
Soběslav II. (1173 - 1178) * 1128? - + 29.1. 1180
Eliška  
Na trůn dosazen císařem bez volby českých pánů.
Bedřich (1178 - 1189) * ? - + 25.3. 1189
Alžběta Helena, Žofie, Ludmila, Vratislav, Olga, Markéta
Konrád Ota Znojemský (1189 - 1191) * ? - + 9.9. 1191
Z moravské větve - syn Konráda II. V bojích o moc přispěl k vytvoření samostatného říšského léna z Moravy (1182), ale tím, že se stává českým knížetem, opět sjednocuje Čechy a Moravu do jednoho státního celku. Vydal (1191) tzv. "Statuta Konráda Oty", což byl zákoník, který v souvislosti s řešením soudních otázek zaručoval šlechtě pokojnou a dědičnou držbu právem získaných statků.
Václav II. (1191 - 1192) * 1137 - + ?
Druhý kníže tohoto jména pozor na záměnu s králem Václavem II.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více