Chráněný křižník Varjag

Autor: Radek Seiner / vorel 🕔︎︎ 👁︎ 38.576

Chráněný křižník Varjag byl postaven v USA v roce 1899, čímž patřil mezi nejmodernější lodi Tichomořské eskadry. Nebyl umístěn v Port Arthuru u ostatních lodí Tichomořské eskadry, ale v Čemuplchu, aby zajišťoval chod diplomatické pošty velvyslanectví v Soulu, kde sloužil velvyslanec Pavlov, jelikož bylo oprávněné podezření, že Japonsko kontroluje telegrafické linky.

Na počátku roku 1904 byl Varjag opět vyslán do Čemuplcha, tentokrát aby přivezl oddíl zabajkalských kozáků na posílení obrany velvyslanectví. Velvyslanec však toto odmítl a ponechal si na obranu pouze oddíl námořníků z Varjagu v počtu 50 mužů. Zabajkalští kozáci byli odesláni do Port Arthuru na křižníku Bojarin. Pak odpluly i ostatní ruské lodi a v Čemuplchu zůstal pouze křižník Varjag a starý dělový člun Korejec.

Reklama

Dne 4. února 1904 došlo k přerušení diplomatických vztahů mezi Ruskem a Japonskem. O tomto se dozvěděl kapitán Rudněv, velitel křižníku Varjag, od kapitánů ostatních lodí, kotvících v přístavu Čemuplcho. Následně se pokusil přesvědčit velvyslance v Soulu, aby odplul na Varjagu do bezpečí. Ten to však odmítl bez příkazu z Petrohradu. Pouze povolil odplutí Korejce do Port Arthuru. Nežli však tomu mohlo dojít, objevil se před Čemuplchem svaz japonských lodí.

Korejec se přesto pokusil vyplout, jelikož byl v neutrálních vodách. Při míjení lodí japonské eskadry byl však napaden japonskými torpédoborci. Ty vystřelily torpéda, která však dělový člun nezasáhla. Korejec odpověděl palbou a vrátil se do bezpečí přístavu. Do přístavu také vplula japonská eskadra a zakotvila vedle ruských lodí.

Zde přišel velitel anglického křižníku Talbot za japonským velitelem, admirálem Uriu, upozornit ho na neoprávněnost jakéhokoliv vojenského zásahu v neutrálním přístavu. Po delším rozhovoru anglický velitel souhlasil s vyložením japonských transportních lodí, ale pod podmínkou, že neutrální lodě nebudou omezovány. Po vyložení a odplutí transportních lodí 9. února odeslal japonský admirál velitelům neutrálních lodí ultimátum, že pokud ruské lodi nevyplují do 12 hodin z neutrálního přístavu, bude nucen zahájit boj zde a doporučoval jim, aby se stáhli hlouběji do vod přístavu, aby jejich lodě nebyly poškozeny. Neutrální lodě zaslaly pouze protest japonskému veliteli a odmítly Rudněvovi jeho prosbu o doprovod do mezinárodních vod z obavy, aby jejich země nebyly zataženy do konfliktu.


Chráněný křižník Varjag

Boj Varjagu

Jelikož okolo přístavu bylo mnoho mělčin a skalisek, nemohl ruský křižník využít své vysoké rychlosti k nepozorovanému úniku. Proto se rozhodl přijmout nerovný boj. V 10.45 byl námořníkům na ruských lodí rozdán oběd a obě lodi vypluly. Při proplouvání přístavním kanálem byly již v dosahu japonských děl, avšak nebyly napadeny. Na konci přístavního kanálu japonské lodi zastavily ruské a vyvěsily vlajkový signál, aby se vzdaly. Na to odpověděl velitel Varjagu vyvěšením bojové zástavy. Nato Japonci zahájili boj.

Největší japonský křižník Asama zahájil palbu a přilákal na sebe palbu ruského křižníku, čímž mohly ostatní japonské křižníky Varjag beztrestně ostřelovat. Ruský křižník zahájil boj děly na pravoboku, ale během chvíle jich bylo několik zničeno a jejich obsluhy, které nebyly chráněny pancéřovými štíty, utrpěly velmi těžké ztráty. Proto se velitel Varjagu rozhodl obrátit loď, aby mohla použít děla na levoboku. Tím se však zkrátila vzdálenost lodí a japonská dělostřelba přidala na intenzitě. Varjag byl mnohokrát zasažen, ve 12.20 měl poškozeny pohonné stroje a na lodi vypukly mnohé požáry. Krátce nato se křižník, krytý palbou dělového člunu, začal vracet do přístavu. Ve 12.45 obě lodi vpluly do přístavního koridoru a ve 13.15 zakotvily na původním místě, odkud vypluly. Přivezly mnoho mrtvých a paluby byly zality krví.

Reklama

Dělový člun byl několikrát zasažen, avšak ne katastrofálně. Ruský křižník byl rozstřílen a ztratil 8 důstojníků a 115 mužů, což byla zhruba pětina posádky. Japonský křižník Asama měl kromě jiného poškozen zadní můstek a zadní dělovou věž hlavní výzbroje. Další japonský křižník byl poškozen Korejcem a dělový člun také potopil jedno torpédové plavidlo.

Následně byly posádky ruských plavidel naloděny na neutrální lodě v přístavu. Dělový člun Korejec byl vyhozen do povětří a křižník Varjag byl potopen otevřením Kingstonových ventilů.

Tím skončila první bojová akce rusko - japonské války, v níž zvítězila jednoznačná japonská převaha, i když Rusové projevili velké bojové odhodlání v beznadějné situaci.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více