Elitní jednotky v Perském zálivu

Autor: Radek Enžl / Rad 🕔︎︎ 👁︎ 43.989

Tento článek mi kamarád zaslal mejlem, takže si nebudu přivlastňovat žádné zásluhy. Jde o výtah z časopisu jehož údaje následují. Jedná se o velmi zajímavé čtení. Já sám jsem jen nepatrně upravil text a vložil několik tématických obrázků.

29.04.03 X-MAX str. 48 Zbraně
Martin V. Koller

Reklama

Jak první, tak druhá válka v Perském zálivu se vyznačovaly širokou účastí elitních jednotek. Mezi obzvláště elitní formace patří speciální jednotky. Nasazení v obou konfliktech je do značné míry analogické. Druhé války se však na rozdíl od první nezúčastnily elitní a speciální jednotky Francie a arabských zemí.

Ve druhé válce bojovaly na spojenecké straně americké a britské elitní a speciální jednotky a proti nim stála Republikánská garda a speciální jednotky irácké armády. Přesnější a komplexnější informace o činnosti speciálních jednotek se pravděpodobně objeví až za několik let a mnohé zůstane stejně jako po první válce v Zálivu utajeno ještě dlouho. Po ukončení války v Perském zálivu řekl náčelník Velitelství speciálních operací USA generál Steiner následující: "Euforie, která vznikla na základě zlepšení vztahů se Sovětským svazem a nižšího stupně ohrožení jadernou válkou, by neměla zamlžovat naše cíle. Spojené státy musí být připraveny použít vojenskou sílu v nejrůznějších situacích. Síly speciálního nasazení představují nepříliš drahý, ale jednoznačně efektivní prostředek k dosažení cíle." Jeho slova se v následujících letech potvrdila v plném rozsahu. Obecná představa občana o speciálních jednotkách je bohužel notně ovlivněna hollywoodskými akčními filmy, které mnohdy dosahují úrovně vojensko-ideologické tvorby médií států bývalé Varšavské smlouvy. Hlavní činností příslušníků speciálních jednotek jsou podle nich divoké útoky ve starých továrnách spojené s vítěznými pěstními souboji s davem po zuby ozbrojených útočníků hodnými Old Shatterhanda. Skutečná činnost speciálních jednotek je výrazně odlišná. Jejich cílem je efektivní bojová činnost, nikoli efektní souboje pro filmové kamery. Rizika se minimalizují a nejvíce mrtvých není výsledkem bojové činnosti protivníka, ale důsledkem havárií pozemních a vzdušných transportních prostředků. Dokladem je nasazení speciálních jednotek v rámci operací Pouštní štít a Pouštní bouře, ale i za druhé války v Perském zálivu a také ruských Specnaz v Afghánistánu a ve válce proti čečenským teroristům. Obecně lze konstatovat, že hlavní Rizika se minimalizují a nejvíce mrtvých není výsledkem bojové činnosti protivníka, ale důsledkem havárií pozemních a vzdušných transportních prostředků bojovou činností speciálních jednotek v Perském zálivu bylo a opět je získávání informací. Jde tedy především o jednotky průzkumné. Určeny jsou také k demoličním a útočným operacím a nakonec i k záchranným operacím. Vzhledem k široké paletě znalostí bojových činností a v řadě případů i díky jazykovému vybavení slouží jejich příslušníci také jako instruktoři u zahraničních speciálních jednotek. Elitní jednotky, či spíše formace se nalézají někde mezi řadovými vojenskými jednotkami, kterým se blíží počty a obvykle i těžší výzbrojí, a speciálními jednotkami, s nimiž je pojí nadstandardní dovednosti a jim odpovídající výzbroj a výstroj. Obvykle jsou to formace historicky osvědčené v boji. Typickými příklady jsou průzkumné jednotky, námořní pěchota, vzdušné výsadkové formace nebo např. v britské armádě jednotky Gurkhů a ve francouzské a španělské armádě cizinecká legie. Zvláště v období profesionalizace armád se právě tyto formace ocitají jako první na bojišti. Vycházíme-li z dosud se potvrzující analýzy a následné prognózy hlavní bojové činnosti pro první polovinu jedenadvacátého století, označované souhrnně jako expediční operace, důležitost elitních jednotek ještě poroste. Nepřímým potvrzením je nárůst investic v rámci vojenských rozpočtů USA na rok 2003 a 2004, směřujících k plnění požadavků především námořnictva, námořní pěchoty a leteckých expedičních sil.

Válka v Perském zálivu

Nasazení elitních a speciálních jednotek probíhalo v několika fázích. Součástí tehdejších spojeneckých sil byla rovněž francouzská armáda a její cizinecká legie. O činnosti francouzských speciálních jednotek v Zálivu se neví prakticky nic. Jako první zahájily operace v oblasti britské speciální jednotky, které jsou považovány za nejlepší na světě. Již krátce po okupaci Kuvajtu iráckou armádou zahájilo svoji činnost kuvajtské hnutí odporu. Šlo částečně o zbytky kuvajtských vojenských, údajně speciálních jednotek a dále o partyzány, prakticky ozbrojené civilisty. Příslušníci britských speciálních jednotek SAS a SBS pronikali do Kuvajtu a udržovali spojení mezi velitelstvím spojeneckých vojsk a hnutím odporu. Úspěch této činnosti byl dán výcvikem ve školicím centru britských speciálních jednotek dislokovaným v Omanu. Díky tomu jejich příslušníci zvládali bez problémů nejen bojové nasazení v oblasti, ale znali také způsob života, zákony, obyčeje a v řadě případů i jazyk a dialekty obyvatelstva těchto oblastí. Pronikali v převlečení za kupce či domorodce do okupovaných oblastí a sbírali informace. Při takové činnosti je potřeba celá soustava znalostí, nejen změna oblečení a pleť upravená kosmetikou. Na základě rozhodnutí parlamentu byl následně do Saudské Arábie odeslán celý 22. pluk SAS, část specialistů 21. a 23. pluku SAS a část jednotek SBS -celkově kolem 2000 vojáků. Zpočátku byly společně s příslušníky amerických speciálních jednotek cvičeny speciální jednotky kuvajtské armády. Z jejich příslušníků, kteří ustoupili do Saudské Arábie, a dobrovolníků byl zformován prapor speciálních sil a brigáda commandos. Jednotka speciálních sil tvořená 60 vojáky a 20 studenty získala základní výcvik, který ji sice nepostavil na kvalitativní úroveň instruktorů, ale výhodou byly znalosti, kontakty a využití domácího prostředí. Kuvajťané poté sloužili jako průvodci a tlumočníci spojeneckým speciálním jednotkám. Dále se speciální jednotky podílely na výcviku čtyř kuvajtských pěších brigád AI Chulud, AI Hak, Fatah, Badr a brigády commandos At Tachrir. Tyto jednotky se poté aktivně zúčastnily osvobozování kuvajtského území. Hlavním úkolem spojeneckých speciálních jednotek byl kromě získávání zpravodajských informací a výcviku příslušníků kuvajtské armády také výcvik vybraných příslušníků armádních, leteckých a námořních jednotek spojeneckých armád ve znalostech zákona, zvyků, obyčejů a jazyka obyvatel oblastí. Kromě Kuvajťanů byla vycvičena řada vojáků z dalších arabských zemí, především ze Saudské Arábie, ale i z Egypta, Sýrie, Omanu, Maroka, Bahrajnu, Spojených arabských emirátů a Kataru. Výsledkem bylo zformování 109 command tvořených příslušníky uvedených armád, kteří později působili na bojišti. Nejzajímavější součástí bojové činnosti byly mise na území nepřítele. V praxi šlo o tři hlavní druhy činnosti: v první řadě o průzkum, ve druhé o útočné akce různého druhu a ve třetí o akce směřující k záchraně posádek letadel sestřelených nad nepřátelským územím. Všechny speciální jednotky USA a V. Británie v oblasti byly podřízeny ústřednímu velitelství CENTCOM. Tomu bylo podřízeno ústřední velitelství speciálních operací SOCCENT, přímo nadřízené Hlavnímu velitelství speciálních sil SOCOM. Jemu podléhaly Armádní speciální taktická skupina ARSOFT, taktická skupina speciálních útoků námořnictva NSWTG a Ústřední velitelství speciálních operací letectva v oblasti AFSOCCENT. Velitelství SOCCENT bylo dislokováno v Rijádu a následně na letišti krále Fahda. Velitelství byly podřízeny i britské speciální jednotky. Počátkem bojů se v oblasti nacházelo kolem 5000 příslušníků britských a amerických speciálních jednotek. Z amerických armádních sil to byla 3., 5. a 10. skupina speciálních úkolů, všichni vzdušní výsadkoví Rangers, 160. pluk letectva pro speciální úkoly, 4 squadrony, 17. vzdušná kavalerie a 328. prapor podpory speciálních sil. Z námořních jednotek to byly 1. a 5. tým SEAL, Skupina podpory bojových plavců, Speciální lodní oddíl Zodiac, Skupina mobilního spojení a Skupina rychlých člunů. Letectvo nasadilo 8., 9., 20., 55. a 71. squadronu speciálních sil. V oblasti působily skupiny Delta Force zodpovídající se přímo Pentagonu a 75. pluk Rangers.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více