Main Menu
User Menu
Reklama

Krátké povídání o klamných cílech z pohledu pilota F-16

Autor : 🕔20.10.2003 📕25.130
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

O klamných cílech slyšel každý. Infračervené klamné cíle dokonce můžeme s trochou štěstí vidět v akci na některém z armádních leteckých dnů. Velkou inspirací k napsání tohoto článku mi byl mimo jiné rozhovor s pilotem Phantomu Luftwaffe. Sedě na přední sedačce nádherné legendární ef-čtverky jsem se zeptal na klamné cíle a obdržel stručně to, co vám nyní předkládám.

Vycházím sice z manuálu pro F-16, ale princip, ovládání i systémy se mezi jednotlivými letouny (F-4, F-16, F-15) z našeho pohledu liší minimálně.

Reklama

Klamné cíle jsou poslední ochranou v případě útoku řízené střely. Pilot (nebo systém) odpaluje klamné cíle a přitom provádí razantní úhybné manévry v naději, že raketa bude sledovat klamné cíle a ne letadlo.

Máme dva druhy klamných cílů:

flare - magnesiové světlice, určeny pro oklamání raket s infračerveným samonaváděním

chaff - tato forma REB (Radioelektronický boj) byla používána už za druhé světové války. I dnes to jsou tenké proužky hliníkové fólie. Po odpálení z letounu vytváří kovový mrak.

Obranná protiopatření letounu jsou automatizována pomocí EWS (Electronic Warfare System). Skupina spínačů a přepínačů ovládající systém je v kokpitu na levém předním panelu pod pákou podvozku.

Ovládání EWS, volby režimu:
• OFF - vypnuto,
• STBY - režim pro manuální předprogramování standardních programů,
• MAN - manuální odpal klamných cílů. Neodhazujeme jednotlivé klamné cíle, spouštíme vybraný program EWS. Pokud bychom chtěli opravdu odhazovat jednotlivé chaff a flare, musíme tak naprogramovat některý z programů EWS,
• SEMI - pokud RWR zjistí zaměření radarem, VMS upozorní pilota slovem JAMMER, aby aktivoval ECM (rušící zařízení, např. kontejner ALQ-131). Pokud bude detekována raketa odpálená na letoun, začne EWS dle zvoleného programu odpalovat klamné cíle,
• AUTO - pokud RWR zjistí zaměření radarem, aktivuje ECM (podmínkou je ON nastavení JMR volby na ICP) a začne odpalovat klamné cíle dle zvoleného programu bez ohledu, zda na letoun letí či neletí raketa.

Ovládání JMR
V režimech SEMI a AUTO rušička pracuje, pouze když je přepínač nastaven do polohy ON.

Reklama

Ovládání Chaff/ Flare
Oba spínače na ON, aby bylo možno klamné cíle vyhazovat automaticky. Manuální odhoz klamných cílů není závislý na poloze těchto spínačů.

Nyní už k několikrát zmíněným programům EWS. Čtyři přednastavené programy najdeme pod čísly 1 až 4 na výše zmíněném levém předním panelu. Jednotlivé programy stanovují, jaké a kolik klamných cílů bude odpáleno. Volba programu závisí na předpokládaném či aktuálním nebezpečí.

Programy si přehledně představíme v tabulkách. Legenda:
BQ - určuje počet odpálených klamných cílů v jedné salvě,
BI - určuje interval odpalů v jednotlivých salvách,
SQ - určuje celkový počet salv,
SI - určuje interval mezi jednotlivými salvami.

Program 1
Určen na obranu proti raketám ze země (tedy SAMům) středního až dlouhého dosahu.
Chaff BQ: 3   Flare BQ: 0
BI: 0,5     BI: 0
SQ: 3     SQ: 0
SI: 2     SI: 0
Je tedy proti radarem naváděným raketám. Odpaluje se jen "staniol", žádné světlice. Ozřejmím tabulku: 3 chaffs po dvou sekundách. Dvousekundový interval je určen pro změny směru letu, ke kličkování. Řečeno polopaticky: chaff, po půl sekundy chaff, po půl sekundy chaff, dvě sekundy pauza a opět třikrát chaff po půl sekundy, znovu dvě sekundy pauza a další tři chaffs po půl sekundy.

Program 2
Sloučený program proti infračerveně naváděným raketám. Pilot by neměl zapomenout vypnout přídavné spalování, které fléry nemůžou "přebít".
Chaff BQ: 1   Flare BQ: 4
BI: 0     BI: 0,25
SQ: 3     SQ: 2
SI: 3     SI: 1
Tedy: tři salvy chaffs po jednom kuse s třísekundovými přestávkami. Zároveň s chaffs začínáme střílet fléry: dvě salvy čtyř flér po čtvrt sekundy s jednosekundovou přestávkou.

Program 3
Určen ke zmatení radiolokátorů v okamžiku, kdy se letouny dostávají do dosahu SAMů. Jen chaffs.
Chaff BQ: 2   Flare BQ: 0
BI: 0,5     BI: 0
SQ: 4     SQ: 0
SI: 3     SI: 0

Program 4
Podobně jako u programu 3, navíc ale očekáváme výskyt SA-7/14, SA-8. Kombinovaný program, staniol i světlice. 
Chaff BQ: 2   Flare BQ: 2
BI: 0,5     BI: 0,5
SQ: 4     SQ: 3
SI: 3     SI: 4

Reklama

VMS pilota při odhozu klamných cílů upozorňuje slovy CHAFF FLARE. Na ztenčující se zásobu klamných cílů říká CHAFF FLARE LOW. Když se klamné cíle vyčerpají, uslyšíte CHAFF FLARE OUT.

Pozn. pro příslušníky pěchoty:

VMS - Voice Message Systém, hlasové varování přezdívané piloty Bitchin Betty. Příjemný ženský hlas upozorňuje pilota na potencionálně nebezpečné situace. Rusové mají Natašu.
RWR - Radar Warning Receiver, výstražný radiolokační přijímač, základní systém pro REB. Je konstruován pro zachycení emisí nepřátelských (i přátelských) radiolokátorů a následné varování pilota. RWR určuje směr zdroje, vyzařovací charakteristiku a provede identifikaci zdroje podle databáze parametrů vysílačů.

Hlavní zdroj: server www.falcon-4.com,  42nd Czechoslovak virtual squadron
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.10.2003 📕25.130