Spolubojovníci Luftwaffe – značení letadel

Autor: Karl Schlange / Schlange 🕔︎︎ 👁︎ 50.981

Taktická značení

Většina spojenců Německa  používala stejná či podobná značení jako Luftwaffe a často tatáž barevná schémata kamufláže. Vyjímkou byla Itálie a operační prostor středozemního moře. Tady to byla Luftwaffe kdo přijal v letech 1941-43 Italská taktická značení a barevná schémata kamufláže, či tvořil na jejich základě vlastní adaptace. Po kapitalaci Itálie se fašistické letouny Itálie přizpůsobily značení Luftwaffe.

Španělské nacionalistické letectvo a Legion Condor

Nebylo spojencem Luftwaffe v pravém smyslu slova, ale Luftwaffe se svou masivní účastí stala důležitou částí jeho historie. Bílý kříž Andreho byl především na křídlech v černém kruhun na bocích trupu se používal většinou menší čistě černý kruh bez kříže,  černý kříž v bílem poli byl na směrových kormidlech. 

Reklama

 

Španělská modrá letka (Staffel) na východní frontě

Oficiálně neutrální nacionalistické Španělsko vyslalo do boje proti komunistickému Sovětskému svazu dobrovolnickou divizi – známou pod jménem Modrá divize. Jeji letecká část Modrá letka se stala součástí JG 51.

 

Italské královské letectvo (do. září 1943)

Fašistický symbol tří seker uvnitř svazku šípů (symbol Římského impéria) se používal pouze na křídlech s bílým pozadím kruhu či bez něj v závislosti na kamufláži, na trupu na směrových kormidlech pouze kříž Savojského rodu.

 

Letectvo Národní republiky Itálie  (od konce 1943 – 1945)

Reklama

Používalo zlednodušenou verzi předkapitulačních označení – fašistických symbolů, se stejném umístění na křídlech. Savojský kříž směrovce byl nahrazen italskou vlajkou, někdy též na boku trupu. Italská vlajka byla někdy z maskovacích důvodů upravena nahrazením bílé světlejším tónováním kamuflážního nátěru.

 

Rumunské královské letectvo

Tradiční rumunská trikolora byla pro tažení na východě nahrazena balkánským křížem se zmenšenou trikolorou ve středu, od čehož se v průběhu války upustilo. Na směrovce – národní barvy Rumunska. Při změně stran roku 1944 se Rumunsko vrátilo k předválečným trikolorám ve velkém kruhovém provedení.

 

Bulharské královské letectvo

Velmi jednoduché značení, zpočátku války doplněné národními barvami Bulharska na směrovce. Od této praxe se v průběhu války upustilo a zůstaly jen černé kříže v bílém čtverci.

 

Maďarské královské letectvo

Reklama

Jednoduchý trámový kříž v černém poli nahradil označení z počátku války spočívající národních barvách Maďarska na koncích křídel a osasních plochách, někdy v šípovém provedení – symbol vládnoucí Šípové strany. Později v průběhu války bílou nahradila světle šedá z kamuflážních důvodů.

 

Chorvatské jednotky Luftwaffe

Ačkoliv oficiální nezávislost Chorvatského letectva na Luftwaffe nikdy nebyla vyhlášena požívaly Chorvatské jednotky značné automonie. Používaly modifikovaný trámový kříž jako podklad pro list a na ocasních plochách znak Chorvatska červenobílou šachovnici se symbolem Ustašovců.

 

Slovenské letectvo

Používalo trámový kříž v národních barvách bíle a modré a červeným kruhem uvnitř.

 

Finské letectvo

Svastika v národní barvě Finska v bílém kruhu (později světle šedém, či bez něj) byla symbolem který neměl nic společného s německým nacismem. Po získání samostatnosti 1918 do byl švédský baron Erich von Rosen kdo daroval první letoun Finsku a jeho erbový kříž byl potom převzat ve Finských barvách jako označení finského letectva. Používal se od r. 1918 do kapitulace v roce 1944. Finská účast v útoku Německa na SSSR je jasná už ze samotného finského pojmenování Pokračovací válka – jejím cílem bylo znovu získat území ztracené při přepadení Sověty v Zimní válce (1939-40). Finové používaly vlastní kamuflážní schémata.

 

Letectvo Vichystické Francie

Po Francouzské kapitulaci a zformování vlády ve Vichy bojovalo jeho letectvo proti spojencům – většinou a Africe a na Blízkém východě (v Asii jen krátce proti Japoncům a Thajcům). Letadla měla předválečné a předkapitulační kamufláže i označení. Franouzskou trikoloru na křídlech a trupu a národní barvy na směrových kormidlech.

 

Ruská osvobozenecká armáda

Pod velením gen. Vlasova měla i svou leteckou složku, létající na starších strojích. Bylo zahájeno formování 2 – 3 pluků, o jejich bojové činnosti není mnoho záznamů. Před oficiálním zahájením formování Ruské osvobozenecké armády (vyhlášeno na Pražském hradě) se ruští letci bojově zapojily činností u pomocných letek Luftwaffe – Störstaffel.

 

Irácké letectvo

Povstání v Iráku bylo podpořeno leteckou pomocí s Říše a Itálie např. He 111, Bf 110.

I když letadla nesla irácké označení, posádky tvořily příslušníci Luftwaffe.

 

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více