Main Menu
User Menu
Reklama

Obranná válka SSSR? Díl 1.

Autor : 🕔02.10.2003 📕28.584
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Direktiva 5.5.41

Vojska, která se chystají k obraně se zakopávají. To je zlaté pravidlo které znal každý poddůstojník od války rusko-japonské a všech válek následujících. Vojska, která se chystají k obraně především obsazují o nejširší prostor, na kterém bude protivník útočit uzavírají cesty, budují drátěné zátarasy, kopou protitankové příkopy budují obranná zařízení a úkryty za vodními překážkami. Rudá armáda však nic takového nedělala. Sovětské divize, armády a sbory ničily dříve vybudovaná obranná zařízení. Dříve postavené drátěné zátarasy a položená minová pole se neobnovala, nýbrž odstraňovala. Vojska se nesoustředila za vodními překážkami ale pře nimi (což je příhodné pro útok). Sovětská vojska neobsazovala rozlehlé prostory, příhodné pro pohyb protivníka, ale skrývala se v lesích – zkrátka přesně tytéž činnosti jako německá vojska na druhé straně hranice, která se chystala k útoku.

V oněch dnech německá armáda prováděla totéž: pohybovala se směrem k hranicím a skrývala se  lesích ale tento pohyb bylo velmi obtížné utajit. Sovětské letouny „omylem“ létaly nad německým území. Nikdo se je nesnažil sestřelit. Na německým územím létali nejen běžní letci ale i velitelé mnohem vyšších hodností. Ta třeba velitel 43. stíhací letecké divize Západního zvláštního vojenského okruhu generál letectva G.N. Zacharov shlížel shora na německá vojska: „Působilo do dojmem že v hloubce obrovského území vznikla pohyb který se zde u samotné hranice, zpomaloval, opíral se o ni jako o neviditelnou překážku a byl s to každou chvíli se přes ni převalit.“ (Vyprávění o stíhačkách s. 43)

Reklama

Je zajímavé že němečtí letci rovněž létali nad sovětský územím rovněž „omylem“ rovněž po nich nikdo nestřílel a viděli úplně stejný obraz!

Jde o to že do obranné války vstupuje voják bez jakéhokoli rozkazu. Po celá staletí ruský voják vstupuje do války s agresorem, aniž by čekal na rozkaz shora. Nepřítel překročí pohraniční řeku a již to znamená pro vojáka začátek války. Hranice Ruska překračovaly nejednou v dějinách obrovské armády dobyvatel a pokaždé voják ví že přechod hranice znamená válku a tak tedy bojuje, aniž by vyčkával rozkazů.

Normální zahájení obranné války je situace kdy voják na stráži spatřil nepřítele překračujícího hranici. Velitel družstva žene své vojáky do zákopu. Po celé hranici zní střelba. Velitel čety, který přispěchal koordinuje činnost svých družstev přibíhají velitelé s vyššími hodnostmi a boj nabývá na organizovanosti. Do štábu pluku a odtud do štábu divize letí zpráva o útoku.

Ta nějak by tedy měla začít obranná válka. Přísně tajná direktiva z 5.5.1941 však počítala s účastí milionů vojáků Rudé armády ve válce na jediný rozkaz vydaný sovětským hlavním velením. Unavený voják na stráži je schopen vidět na vlastní oči útok nepřítele jak ho však mohou spatřit soudruzi až  Kremlu?

Pokud to ovšem nebyli oni sami, kdo stanovil datum zahájení války.

Do obranné války vstupuje zprvu vojín, pak velitel družstva, po něm velitel čety a tak dále. V ofenzivní válce je tomu naopak. Nejprve vstupuje do války vrchní velitel, náčelník generálního štábu pak velitelé frontů, flotil, armád …. Vojín se dovídá o zahájení agresivní války jako poslední. Do obranné války vstupují miliony vojáků každý zvlášť do války agresivní – všichni jako jediná osoba na rozkaz. Hitlerovi vojáci vstoupili na nepřátelské území jako jeden muž, ve stejné hodině a ve stejné minutě. Stalinovi vojáci postupovali stejně v Polsku, ve Finsku, v Mongolsku i  Besarábii. Stejně tak měli vstoupit do vály i s Německem.

Direktiva z 5. května byla vydána, přesný termín začátku války je však stále ještě utajován. Čekejte na signál a buďte připraveni v každém okamžiku instruuje direktiva sovětské generály. Hne poté, o 5.5.41 vydal direktivu ujal se Stalin funkce hlavy sovětské vlády, aby mohl vyslat signál k provedení direktivy osobně.

Reklama

Nevíme a zřejmě se už nikdy nedovíme, jaký byl přesný obsah přísně tajné direktivy z 5.5.1941. Je však zřejmé, že to byla direktiva o válce s Německem a že vála neměla začít německým vpádem, ale nějakým jiným způsobem. Kdyby byla mezi různými variantami uvedena rovněž varianta, v níž by válu zahájilo Německo mohli by 22.6.41 sovětští vůdcové bez utajování a šifer sdělit třeba telefonicky velitelům pohraničních okruhů: „Otevřete sejfy, přečtěte si direktivu z 5.5.41 a proveďte vše o je  ní uvedeno.

Kdyby bylo v direktivě několik variant a jedna z nich obranná, bylo by možné telefonicky poručit veliteli pohraničního okruhu: devět prvních variant škrtněte platí pouze desátá. Proveďte! Obranné varianty však  direktivě vůbec nebyly. To je také důvod, proč nebyla direktiva z 5.5. nikdy realizována. Již v první minutě německého vpádu ztratila jakýkoli smysl.

Nemyslete si, že se přísně tajná direktiva k 5.5.41 ostala do sejfů jen proto aby čekala na svůj čas. Byla předána k realizaci a velitelé okruhů toho stačili vykonat mnoho. V souladu s direktivou byla provedena obrovská přeskupování sovětských vojsk  hranicím, byly odstraněny stovky kilometrů drátěných zátarasů a tisíce min v pohraničních okresech, až k samé hranici byly převezeny a do půdy uloženy statisíce tun munice nevezeny statisíce run nejrůznějších zásob nezbytných pro nevyhnutelnou brzkou válku.

15. červen 1941 byl dnem kdy se generálové jež veleli armádám armádním sborům a divizím, měli dovědět více o záměrech nejvyššího sovětského vedení. Toho dne štáby pěti příhraničních okruhů vydaly bojové rozkazy, vypracované na základě tejné direktivy z 5.541.

Okruh zasvěcených se tak rozšířil na několik stovek lidí. Rozkazy vydané velitelům střední úrovně dne 15.6.41 rovněž zůstávají tajné bylo jich však několik, a proto jsou citovány častěji a také úplněji. Tady je věta z rozkazu vydaného štábem Pobalstkého zvláštního vojenského okruhu 15.6.41 velitelům armád a armádních sborů, jež k danému okruhu patřily: „V každém okamžiku musíme být připraveni  plnění bojového úkolu.

Nyní se vraťme k tajnému Stalinovu projevu k 5.5.41 Před sálem naplněným o posledního místečka hovoří Stalin v tajném proslovu o agresivní válce proti Německu která začne v roce 1942. Téhož dne obdrží velitelé pohraničních vojenských okruhů v přísně tajné direktivě povel k připravenosti na agresi v libovolném okamžiku.

 A další souhra náhod: Dne 13.6.1941 zveřejňuje TASS sdělení že Sovětský svaz nemá v úmyslu napadnout Německo a vojska soustřeďuje na německé hranici jen kvůli cvičení, zatímco již 15.6.1941 dostanou velitelé pohraničních okruhů rozkaz určený jen pro jejich uši. Mají být připraveni k postupu na hranici na cizím území v libovolné okamžiku.

Reklama

Sovětští generálové: Vyhlásili vojsku že jede na cvičení ačkoli nejvyšší velitelský sbor chápal, že nejde o žádné cvičení. Jinými slovy probíhala cílevědomá dezinformace vlastních vojsk. Německé velení e stejnou dobu dělalo úplně totéž: V armádě se běžně hovořilo o výsadku ve Velké Británii mnozí dokonce znali název operace –Mořský lev ve vojenských posádkách se objevili překladatelé z anglického jazyka …. Atd. je vhodné připomenout že dezinformace vlastních vojsk se provádějí pouze pře útočnou operací, aby se před protivníkem utajily vlastní záměry, doba a směr hlavního úderu. Při obranné válce nebo pře jejím začátkem není zapotřebí klamat vlastní vojsko – důstojníkům i vojákům se dává prostý a srozumitelný úkol: toto je tvoje hranice a zpátky ani krok! Třeba tu vypusť duši ale nepřítele nesmíš pustit dál!

V květnu a červnu 1941 již nebylo déle možné skrývat sovětské přípravy k „osvobození“ Evropy a Stalin to dobře věděl. Před celý světe teď ve sdělení TASSu „naivně“ prohlašuje že SSSR se k napadání nepřipravuje. Je zřejmé že Hitler a německá rozvědka nebudou takovému povrhu věřit a právě pro tento případ Stalin „tajně“ sděluje tisícům svých důstojníků (a tím také i německé rozvědce). Že Sovětský svaz zaútočí na Německo v roce 1942.

Skrývat skutečné záměr již nebylo možné dal se však utajit termín napadení a právě tomu má posloužit Stalinův „tajný“ projev: pokud Hitler nevěří Stalinovým veřejným informací měl b uvěřit těm utajovaným.

P.S.

Výše uvedený text je převzat z knih V. Suvorova a je určen jako podklad k diskuzní část fora války.cz kde se nad jeho argumenty vedou diskuze, rozhodně není účelem autora vydávat text za vlastní produkt.

Hitler měl však dost rozumu na to aby nevěřil ani jednomu ani druhému.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔02.10.2003 📕28.584