Main Menu
User Menu
Reklama

Pancéřové vlaky ve SNP

Autor : 🕔21.05.2003 📕47.385
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Podpůrný bojový prostředek 1. čs. armády na Slovensku. Pancéřové vlaky podléhaly přímo pod velitelství armády. K jejich výstavbě vedl nedostatek motorizovaného dělostřelectva a tanků, ačkoli pro snadnou zranitelnost letectvem už nepatřily k moderním bojovým prostředkům. V žel. dílnách ve Zvolenu s pracovníky evakuovanými ze žel. dílen z Vrútek postavili v rekordním čase 3 improvizované pancéřové vlaky s krycími názvy Štefánik - Hurban - Masaryk. Na stavbu použili kotlové a pancéřové plechy z Podbrezovských železáren. Základ konstrukce tvořil běžně používaný žel. materiál (plošinové vozy typové řady Vr, kryté vozy typové řady Vd a lokomotiva R320). Výzbroj tvořily různé typy polních děl, těžkých kulometů a nepojízdné tanky typu LT-35 a 38. Pancéřové vlaky se skládaly z bojové a zabezpečovací soupravy. Bojovou tvořil předsunutý (tykadlový) dělový a souč. velitelský vůz, tankové vozy, kulometný vůz a opancéřovaná lokomotiva umístěná obyčejně mezi tankovými vozy. Sestava se mohla podle potřeby měnit. Zabezpečovací (ubytovací) soupravu tvořily běžně používané žel. vozy a lokomotivy bez úprav. Na rozvětvené žel. síti povstaleckého území s množstvím tunelů umožňujících pasivní protileteckou obranu a s paralelně probíhajícími cestami se pancéřové vlaky osvědčily. Mohutnou palebnou silou, bojovým mistrovstvím osádek (ženisti, dělostřelci, tankisti, kulo-metčíci, spojaři a zdravotníci) se staly účinnými podpůrnými i ofenzivními bojovými prostředky.

Štefánik

Jeho výstavba začala 4. 9. 1944 a byl dohotoven v 2. pol. září 1944 v žel. dílnách ve Zvolenu jako první ze tří povstaleckých vlaků. Stavbu řídil H. Velan. Pro nedostatek pancéřových plechů byl vlak opatřen obyčejným kotlovým plechem. Výzbroj tvořilo čs. horské dělo vzor 15, kalibru 75 mm v čelní stěně dělového vozu, 2 děla kalibru 37 mm v tankových vozech a 10 těžkých kulometů kalibru 7,92 mm. Velitelem vlaku byl kpt. F. Adam, zástupcem velitele npor. A. Tököly, posádku tvořilo okolo 70 mužů. Zkušební jízdu a ostré střelby absolvoval na trati Zvolen - Krupina. Dne 27. září 1944 byl nasazen na trať Hronská Dúbrava - Kremnica. U Staré Kremničky zasáhl do těžkých bojů povstaleckých ozbrojených sil s něm. jednotkami postupujícími od Handlové na Zvolen. Dělostřeleckou palbou podpořil protiútok povstaleckých jednotek. Při přesunu v Hronské Dúbravě zničily něm. letadla předsunutý vůz. Po opravě ve Zvolenu úspěšně zasáhl do bojů u Žiaru nad Hronom, Jalné a Hronské Dúbravě, odtud se 18. 10. 1944 přesunul ke Krupině, kde zasáhl do bojů proti bojové skupině SS Schill, 20. 10. 1944 do bojů o Dobrú Nivu, kde ho víckrát napadlo něm. letectvo. Po přiblížení německých jednotek ke Zvolenu 25. 10. 1944 opustil město jako poslední vlak, přesunul se do Bánské Bystrice a odtud do Ulmanky, kde zůstal zablokovaný ustupujícími vlakovými soupravami. Posádka znehodnotila zbraně a přešla na partyzánský způsob boje.

Hurban

Reklama

Byl dokončen zač. října 1944 v žel. dílnách ve Zvolenu. Podobně jako Štefánik byl opancéřován obyčejným kotlovým plechem. Výzbroj tvořila polní houfnice vzor 14/19 kalibru 100 mm v dělovém voze, 3 děla 37 mm v tankových vozech a 10 těžkých kulometů ráže 7,92 mm.Velitelem byl kpt. M. Ďuriš - Rubanský, zástupcem npor. D. Miartuš, strojvedoucím P. Maťaš. Posádku tvořilo okolo 70 mužů. Zkušební jízdu a ostré střelby absolvoval na trati Zvolen - Krupina, potom byl nasazen na trať Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom. Za soustřeďěného nepřátelského útoku v prostoru Čremošné byl přesunut do této oblasti a úspěšně zasáhl do bojů 4. 10. 1944, kdy se společně s letci podílel na zastavení nepřátelské útoku. V boji byl značně poškozen. Po opravě operoval na trati Bánská Bystrica - Diviaky. Dne 23. 10. 1944 úspěšně zasáhl do bojů při Heľpe. Potom kryl ústup povstaleckých jednotek ve směru Brezno - Bánská Bystrica, odtud se přesunul k Harmancu, kde ho posádka odstavila v tunelu a po znehodnocení zbraní přešla na partyzánský způsob boje.

Masaryk

Byl dokončen v pol. října 1944 v žel. dílnách ve Zvolenu. Byl vyroben nejpozději ze všech tří vlaků a byl také technicky nejdokonalejší. Na rozdíl od prvních dvou vlaků byl opancéřován speciálním pancéřovým plechem z Podbrezovských železáren. Výzbroj tvořilo polní dělo vzor 17 kalibru 80 mm v dělovém voze, 4 děla 37 mm v tankových vozech a 11 těžkých kulometů ráže 7,92 mm. Velitelem byl kpt. J. Kukliš, zástupcem velitele por. J. Belko, posádku tvořilo 71 mužů. Ostré střelby absolvoval v prostoru Pliešovce - Sása. Potom byl nasazen na úsek 2. taktické skupiny 1. čs. armády na Slovensku, na trať Brezno - Červená Skála. Během všeobecného útoku německých okupačních vojsk zasáhl do bojů proti jednotkám 18. divize SS Horst Wessel, dne 21. 10. 1944 podpořil protiútok povstaleckých vojsk u Červené Skály, kde zničil opěrný bod ve staniční budově. V boji byl poškozen a po opravě ve Zvolenu se společně s panc. vlakem Hurban 23. - 24. 10. 1944 zúčastnil obranných bojů na Horehroní. I když byl zásahem do lokomotivy značně poškozen, několik hodin odolával nepřátelské palbě, dokud se ho nepodařilo náhradní lokomotivou odtáhnout do Hurmanca. Posádka ho odstavila v tunelu a po znehodnocení zbraní přešla na partyz. způsob boje.

Literatura
DEJINY SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA 1944, 5 zväzok, Pravda 1984
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔21.05.2003 📕47.385