Kronika studené války 1945-1950

Autor: Jan Ešner / honza 🕔︎︎ 👁︎ 18.819

4. - 11.2. Konference v Jaltě

23.3. Vytvořena Liga arabských států

Reklama

12.4. Smrt amerického prezidenta Roosevelta - nahradil jej viceprezident Truman

25.4 - 26.6. Konference v San Francisku. Podepsána Charta OSN.

27.4. Vyhlášena Proklamace o nezávislosti Rakouska

8.5. Skončila válka v Evropě

19.6. V ČSR vydán tzv. velký retribuční dekret

Reklama

29.6. Smlouva ČSR - SSSR o Podkarpatské Rusi

16.7. První americký jaderný pokus. (Nové Mexiko)

17.7. - 2.8. Postupimská konference. Vytvořena Rady ministrů zahr. věcí (vítězných mocností).

26.7. V britských volbách vítězí labouristé. Novým premiérem C. Attlee, min. zahr. E. Bevin.

6. + 9.8. Svrženy atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki

14.8. Spojenecká smlouva mezi SSSR a Čínou (v čele s Čankajškem)

16.8. Smlouva o polsko - sovětské hranici

19.8. Americký prezident Truman ruší zákon o půjčce a pronájmu z roku 1941.

Reklama

30.8. Sársko podřízeno pod francouzskou komisi. Cílem je oddělit jej od ostatních oblastí francouzské okupační zóny

2.9. Japonskou kapitulací definitivně končí druhá světová válka

Ve Vietnamu vyhlásil Ho Či Min tzv. Vietnamskou demokratickou republiku

11.9. - 2.10 Londýnská konference ministrů zahraničí Číny, Francie, USA, Británie a SSSR

21. 10. Ve francouzských volbách vítězí komunisté před socialisty a republikány. Předsedou vlády se 16.11. stává generál de Gaulle.

20.11. Zahájen norimberský proces

Generál J. McNarney nahrazuje Eisenhowera v čele americké okupační zóny v Německu.

25.11. Parlamentní volby v Rakousku. Debakl komunistů.

30.11. Spojenecká kontrolní rada potvrzuje dohodu vítězných mocností o přístupových cestách západních spojenců do západních sektorů Berlína.

16. - 26.12 Moskevská konference ministrů zahraničí vítězných mocností

1946

7.1. Poprvé zasedá OSN

11.1. Zrušena monarchie v Albánii

20.1. Rezignace de Gaullea

22.2. Tzv. „dlouhý telegram“ G. Kennana

5.3. Churchillův projev ve Fultonu.

10.3. - 25.4. Konference Rady ministrů zahr. věcí v Paříži. Neshodla se na mírové smlouvě o Německu.

21.4. pod sovětským dohledem byly v okupační zóně SSSR v Německu sloučeny komunistická a sociálně - demokratická strana. Vznikla SED.

25.4. - 2.5. Konference Rady ministrů zahr. věcí v Paříži

26.5. Parlamentní volby v ČSR

2.6. V italských volbách vítězí křesťanští demokraté přes socialisty a komunisty.

14.6. Vyhlášení Baruchova plánu

15.6. - 12.7. Konference Rady ministrů zahr. věcí

4.7. Vyhlášena samostatnost Filipín

26.7. - 15.10 Mírová konference v Paříži

1.8. Po ratifikaci Kongresu podepsal prezident Truman tzv. McMahonův zákon. Ten zakazoval předávat informace o jaderném výzkumu jiné zemi.

5.9. Rakousko - italská smlouva o Jižním Tyrolsku

6.9. Projev amerického min. zahr. J. Byrnese ve Stuttgartu. Přehodnocen dosavadní vztah USA k Německu.

15.9. V Bulharsku vyhlášena republika

1.10. Vyhlášení rozsudku v Norimberském procesu s nacistickými zločinci

4.11. - 12.12. Zasedání Rady ministrů zahr. věcí v New Yorku

27.10. Parlamentní volby v Bulharsku

29.9. - 15.10. V Paříži konference o mírových smlouvách s německými válečnými satelity - Bulharskem, Finskem, Itálií, Maďarskem a Rumunskem

3.11. V Japonsku přijata nová ústava. Japonsku se stává konstituční monarchií

9.11. Parlamentní volby v Rumunsku

2.12. Sloučeny americká a britská okupační zóna v Německu. Vznikla tzv. Bizónie. (Oficiálně k 1.1. 1947.)

22.12. Hospodářské připojení Sárska k Francii

1947

1.1. V Německu spojeny americká a britská okupační zóna (tzv. bizónie)

7.1. Byrnese v úřadu státního tajemníka (min. zahr.) USA nahrazuje G. Marshall

19.1. Parlamentní volby v Polsku

10.2. V Paříži podepsány mírové smlouvy s poraženými německými satelity

4.3. V Dunkerque podepsána smlouva mezi Francií a Británií o hospodářských a vojenských otázkách.

10.3. Smlouva o přátelství mezi ČSR a Polskem

10.3. - 24.4. Konference ministrů zahr. věcí vítězných mocnostív Moskvě. (v jejím rámci mimo jiné významné setkání Marshalla se Stalinem)

12.3. Vyhlášení Trumanovy doktríny

5.6. Projev Marshalla na Harvardu – vyhlášení tzv. Marshallova plánu

27.6. Jednání v Paříži o Marshallově plánu (SSSR po několika dnech opustil jednání)

9. - 10.7. Polsko respektive ČSR odstupují od Marshallova plánu, stejně tak i Finsko

12.7. – 22.9. Konference 16 státu v Paříži o Marshallově plánu bez účasti SSSR a jeho satelitů.

12.8. - 10.9. Smlouva mezi Británií a USA – správa nad důlním průmyslem v Porúří předána německým orgánům, pod kontrolou spojenců.

15.8. Británie opustila Indii a Pákistán

31.8. Parlamentní volby v Maďarsku

5.10. Ve Sklarské porebě založeno tzv. Informbyro

30.10. 23 státůpodepsalo mezinárodní obchodní dohodu GATT

25.11. - 15.12. Konference ministrů zahr. věcí vítězných mocnostív Londýně

29.11. Valné shromáždění OSN odsouhlasilo rozdělení Palestiny na židovský a arabský stát

31.12. Rumunsko republikou

1948

20.2. Odstoupení několika demokratických ministrů vlády v ČSR

25.2. Komunistický puč v ČSR

17.3. Vznik Západní unie (Bruselský pakt)

18.3. Odchod sovětských poradců z Jugoslávie

16.4. Založena Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC)

28.4. Smlouva Finsko - SSSR

30.4. - 2.5. V Bogotě vyhlášena Organizace amerických států

14.5. Vyhlášena nezávislost Izraele

15.5. Začátek první izraelsko - arabské války

11.6. Americký kongres přijal tzv. Vandenbergovu rezoluci

23. - 24.6. Ve Varšavě konference ministrů zahr. věcí komunistického bloku o Německu

23.6. měnová reforma západních zónách okupovaného Německa a v západním Berlíně

24.6. - 12.51949 Blokáda západního Berlína a zřízení leteckého mostu (26.6.)

1.8. V západní okupační zóně v Německu sloučeny bizónie a francouzská zóna (vznik tzv. trizónie)

9.9. Vyhlášena komunistická Korejská lidově demokratická republika

2.11. V prezidentských volbách v USA vítězí Truman

9.12. Valné shromáždění OSN schválilo Deklaraci lidských práv

1949

25.1. Vznik RVHP

4.4. Podpis Washingtonské smlouvy – vznik NATO

23.5. - 20.6. Poslední konference ministrů zahr. věcí vítězných mocností

10.7. Jugoslávie přerušila pomoc řeckým komunistům

8.5. Parlamentní rada západní zóny okupovaného Německa schválila tzv. „základní zákon“ (schválen západními mocnostmi 12.5., vstoupil v platnost 23.5.)

11.5. Izrael přijat do OSN

23.5. - 20.6. Konference ministrů zahr. věcí v Paříži

30.5. Schválena komunistická ústava NDR

21.6. V Československu popraven po vykonstruovaném procesu divizní generál Heliodor Píka

13.7. Papež Pius XII. pohrozil katolíkům sympatizujícím s komunisty exkomunikací

14.8. V západní německé zóně první volby do Spolkového sněmu (ustavující zasedání 7.9.)

29.8. SSSR provedl první jaderný pokus. (Kazachstán)

31.8. Komunističtí povstalci v Řecku definitivně poraženi

7.9. Oficiálně vzniká Spolková republika Německo (SRN)

17.9. Poprvé zasedá Rada NATO

15.9. Konrád Adenauer spolkovým kancléřem

17.9. Ve Washingtonu první zasedání Rady NATO

1.10. Vyhlášení Čínské lidové republiky (ČLR)

7.10. Oficiálně vyhlášena komunistická Německá demokratická republika (NDR)

31.10. SRN členem OEEC

22.11. Petersbergská dohoda umožňuje SRN uzavírat konzulární vztahy se západními státy

1950

26.1. V Dillí vyhlášena Indická republika

14.2. Spojenecká smlouva SSSR - ČLR

1.3. Na Tchaiwanu vyhlašuje Čankajšek Čínskou republiku a stává se jejím prezidentem

3.3. V Paříži podepsána Sárská konvence. Rozhodnutí o politické autonomii Sárska a jeho hospodářském napojení na Francii

8.5. USA se zavázaly k pomoci Francii ve válce v Indočíně

9.5. Schumanovo prohlášení (dnes se slaví 9. květen jako „Den Evropy“)

11. - 13.5. Konference tří západních mocností o německé otázce

25.6. Začátek korejské války

6.7. Smlouva NDR - Polsko (o západní polské hranici)

7.7. Rozhodnutí RB OSN o vyslání vojsk do Koreje pod patronací OSN pod vedením amerického generála MacArthura (SSSR zasedání bojkotoval)

27.6. V Československu popravena po vykonstruovaném procesu Milada Horáková (jako jediná žena v sovětských satelitech)

15.9. Úspěšné vylodění vojsk OSN u Inčonu pomohlo odvrátit porážku spojenců

4.10. Generální stávka a neúspěšný pokus o komunistický puč v Rakousku

7.10. V Československu vynesen rozsudek ve vykonstruovaném procesu s čs. hokejisty v čele s „Bóžou“ Modrým

9.10. Rozhodnutí Adenauerovy vlády SRN o znovuvyzbrojení SRN

24.10. Vyhlášení tzv. Plevenova plánu na vytvoření evropské armády za účasti armády SRN

1.11. Dalajláma žádá o politický azyl v Indii po obsazování Tibetu vojsky ČLR

4.11. Ve Štrasburku podepsána Evropská konvence o lidských právech a základních svobodách

25.11. Překvapivý mohutný útok čínských jednotek v Koreji proti vojskům OSN

18. - 19.12. Zasedání Rady NATO v Bruselu. Einsenhower zvolen vrchním velitelem vojsk NATO v Evropě.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více