Main Menu
User Menu

10. střelecký pluk [1954-1955]

10th Rifle Regiment

     
Název:
Name:
10. střelecký pluk
Originální název:
Original Name:
10. střelecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
10. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
09.05.1955
Nástupce:
Successor:
50. střelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-09.05.1955 6. střelecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-09.05.1955 Mikulov
Velitel:
Commander:
01.11.1954-09.05.1955 Bačkora, Otakar
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1954-09.05.1955
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1954-09.05.1955 Střelecký pluk Jana Sladkého Koziny
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.11.1954-09.05.1955 VÚ 3976 Mikulov
Zdroje:
Sources:
VÚA Praha, fond 843 (10. střelecký pluk)
URL : https://www.valka.cz/10-strelecky-pluk-1954-1955-t50777#406677Verze : 0
MOD
10. střelecký pluk [1954-1955]


Velitelství pluku vzniklo 1. listopadu 1954 přejmenováním z velitelství 10. pěšího pluku [1951-1954].
Nacházelo se v Mikulově a podléhalo velitelství 6. střelecké divise [1954-1955]. Od listopadu 1954 do května 1955 užíval pluk krycí označení VÚ 3976.
Velitelství pluku bylo 9. května 1955 přejmenováno na velitelství 50. střeleckého pluku [1955-1958].


Velitelem pluku byl:
podplukovník Otakar Bačkora (listopad 1954 - květen 1955).


Pluk nesl od listopadu 1954 do května 1955 čestný název "střelecký pluk Jana Sladkého Koziny".


Informační zdroje:


Prameny:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond ČSLA-843
URL : https://www.valka.cz/10-strelecky-pluk-1954-1955-t50777#194578Verze : 0
MOD