Main Menu
User Menu

10. sily rýchlej reakcie [2008-2008]

NRF-10

10. sily rýchlej reakcie (známejšie pod skratkou NRF-10) sú vyčlenné sily a prostriedky členských štátov NATO pre potreby zabezpečenia plnenia úloh v rámci NATO Response Forces (NRF). Ich pohotovosť na nasadenie začala v januári / lednu/ 01/2008 a končí sa v júli/červenci/07/2008.


NRF-10 v prípade nasadenia podlieha pod veliteľstvo JFC Neapol. Velenie NRF-10 je zabezpečované prostredníctvom štábu 1. Nemecko-Holandského zboru (I. German/Dutch Corps).


Vyčlenené sily a prostriedky jednotlivých štátov:


Holandsko:
12 ks F-16
2 PLRK Patriot
mínolovka
zásobovacie plavidlo
poľné delostrelectvo
ženijný prápor
poľná nemocnica
prápor elektronického prieskumu (ISTAR)
dôstojníci štábu (vyčlenené sily a prostriedky I. German/Dutch Corps)


Poľsko
Dánsko
Maďarsko
Portugalsko
Nórsko
Slovensko:
11. mechanizovaný prápor Martin
Národný podporný prvok
dôstojníci štábu
výcvikové a testovacie centrum ZLP RCHBO Čereňany


Turecko
Rumunsko
Taliansko
Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/10-sily-rychlej-reakcie-2008-2008-t70950#249980Verze : 0
MOD
Certifikačné cvičenie jednotiek OS SR


Vo VVP Lešť sa v dňoch 13-14. 6. 2007 konalo certifikačné cvičenie jednotiek OS SR vyčlenených pre sily rýchlej reakcie NATO (NRF - Nato Response Forces) v prvom polroku 2008.


Na certifikačnom cvičení sa zúčastnili predurčené jednotky 1. mechanizovanej brigády tvorené 11. mechanizovaným práporom Martin a jednotky logistického podporného prvku síl výcviku a podpory zo Spoločnej logistickej podpornej skupiny Hlohovec .


Viac: www.mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/10-sily-rychlej-reakcie-2008-2008-t70950#224486Verze : 0
MOD