Main Menu
User Menu

10. radiotechnický uzel [1965-1975]

10th Radiotechnical Post

     
Název:
Name:
10. radiotechnický uzel
Originální název:
Original Name:
10. radiotechnický uzel
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1965
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1975
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1965-01.09.1975 10. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
01.09.1965-01.09.1975 Hradec Králové, ? /

Velitel:
Commander:
01.09.1965-DD.MM.RRRR Krištofič, Michal (major)
DD.MM.RRRR-01.09.1975 Krištofič, Michal (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.09.1965-01.09.1975 VÚ 6280 Hradec Králové
Zdroje:
Sources:
https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_91.htm (Dotaz č. 1361 - odpovídá Dr. Pavel Minařík)
URL : https://www.valka.cz/10-radiotechnicky-uzel-1965-1975-t96208#358318Verze : 0
10. radiotechnický uzel Hradec Králové


Mezi hlavní úkoly útvaru patřilo zabezpečování velitelského stanoviště 10. letecké armády údaji o vzdušné situaci, organizování odborných kurzů pro absolventy VKVŠ a vojáky základní služby, provádění zkoušek s nově zaváděnou technikou a radiolokační zabezpečení leteckých útvarů přímo podřízených velitelství armády.


Útvar se skládal:- ze dvou rot radiolokačního navedení a početní stav se pohyboval okolo 130 vojáků.


Pro sledování vzdušné situace měl k dispozici radiolokační techniku dalekého a středního dosahu:
1 ks P-35 M,
2 ks P-12 MP,
2 ks PRV-11,
1 ks P-30


Od počátku roku 1966 prováděl intenzivní výcvik operátorů radiolokační a spojovací techniky od útvarů přímo podřízených velitelství 10. letecké armády.
Od roku 1969 v jeho rámci působila poddůstojnická škola pro uvedené specializace.


Zdroj: https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_91.htm
(Dotaz č. 1361 - odpovídá Pavel Minařík)
URL : https://www.valka.cz/10-radiotechnicky-uzel-1965-1975-t96208#358319Verze : 0