Main Menu
User Menu

10. pěší divize [1914-1918]

10. Infanterietruppendivision / 10th Infantry Division

     
Název:
Name:
10. pěší divize
Originální název:
Original Name:
10. Infanterietruppendivision
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 9. sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1914-DD.08.1914 Josefov
DD.08.1914-DD.03.1916 Východoevropské válčiště
DD.03.1916-DD.11.1918 Italské válčiště

Velitel:
Commander:
DD.08.1914-DD.12.1914 Hordt, Theodor von (Feldmarschalleutnant)
DD.12.1914-DD.08.1916 Mecenseffy, Artur von (Generalmajor)
DD.08.1916-DD.05.1917 Lischka, Emil (Feldmarschalleutnant)
DD.05.1917-DD.08.1918 Gologorski, Emil von (Generalmajor)
DD.08.1918-DD.11.1918 Watterich von Watterichsburg, Friedrich (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.08.1914-03.06.1916 19. pěší brigáda
DD.08.1914-29.06.1916 20. pěší brigáda
DD.03.1916-DD.04.1918 21. pěší brigáda
01.08.1916-30.10.1916 20. pěší brigáda
12.05.1917-15.11.1918 20. pěší brigáda
DD.04.1918-DD.11.1918 19. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR 19. pěší brigáda
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR 20. pěší brigáda
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR Pluk polních kanonů č. 25
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR Pluk polních kanonů č. 27
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR Pluk polních houfnic č. 9
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)
www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/10-pesi-divize-1914-1918-t21983#394216Verze : 0
MOD
Složení Josefovské 10. pěší divize, Východní Halič r. 1914:


19. pěší brigáda
c. a k. pěší pluk č. 36 (Ml. Boleslav),
c. a k. pěší pluk č. 98 (Vys. Mýto)
prapor polních myslivců č. 2 (Hradec Králové)


20. pěší brigáda
c. a k. pěší pluk č. 18 (Hradec Králové)
c. a k. pěší pluk č. 21 (Čáslav)
prapor polních myslivců č. 12 (Ml. Boleslav)


10. dělostřelecká brigáda
polní kanónový pluk č. 25 (Josefov)
polní houfnicový pluk č. 9 (Josefov)


5. a 6. švadrona zeměbraneckého hulánského pluku č. 2 (Vys. Mýto)


4. setnina praporu pionýrů č. 9 (Terezín)

Přehled vyšších velitelů částí 10. pěší divize, Východní Halič r. 1914:


10. I.D. FML. Theodor Hordt
19. IBrig: Obst. Artur Iwański von Iwanina, IR.36 (4), 98 (3), FJB.2
20. IBrig: GM. Hugo Reymann, IR.18 (3), 21 (3), FJB.12
10. FABrig: Obst. August Blaha, FKR.25 (5), I. Dion. FHR.9 (2)
DionsKav: 5. a 6. Schwd. LwUR.2
4. Komp. SB.9


Pozn.
V závorkách uvádím aktuální počet praporů u pěších pluků, jakož i počet baterií u dělostřelectva. Pro snazší identifikaci uvádím níže význam zkratek tehdy všeobecně používaných.


I.D. - Infanteriedivision
Ibrig. - Infanteriebrigade
IR - Infanterieregiment
FJB - Feldjägerbataillon
FABrig. - Feldartilleriebrigade
FKR - Feldkanonenregiment
FHR - Feldhaubitzregiment
LwUR - Landwehr Ulanenregiment
SB - Sappeurbataillon
Schwd. - Schwadron
Komp. – Kompanie
URL : https://www.valka.cz/10-pesi-divize-1914-1918-t21983#353245Verze : 0