Main Menu
User Menu

10. pěší brigáda [1920-1937]

10th Infantry Brigade

     
Název:
Name:
10. pěší brigáda
Originální název:
Original Name:
10. pěší brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1920
Předchůdce:
Predecessor:
18. pěší brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1937
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1920-31.12.1937 5. divise
Dislokace:
Deployed:
01.01.1920-31.12.1937 Písek,

Velitel:
Commander:
01.01.1920-DD.07.1920 Povolný, Josef (plukovník pěchoty)
DD.07.1920-DD.05.1921 Böhm, Ludvík (podplukovník pěchoty)
DD.05.1921-19.07.1923 Petřík, Václav (plukovník pěchoty)
19.07.1923-DD.11.1924 Petřík, Václav (generál V. hodnostní třídy)
DD.11.1924-DD.11.1925 Nosek, Václav (plukovník pěchoty)
DD.11.1925-DD.03.1926 Petřík, Václav (generál V. hodnostní třídy)
DD.03.1926-DD.11.1926 Klubal, Karel (plukovník pěchoty)
DD.11.1926-04.05.1928 Kopal, Václav (plukovník pěchoty)
04.05.1928-DD.01.1929 Kopal, Václav (brigádní generál)
DD.01.1929-DD.09.1931 Hulík, Josef (brigádní generál)
DD.09.1931-DD.06.1932 Koubek, Bedřich (plukovník generálního štábu)
DD.06.1932-21.02.1933 Husárek, Karel (plukovník generálního štábu)
21.02.1933-DD.06.1933 Husárek, Karel (brigádní generál)
DD.06.1933-11.01.1934 Líčka, Otakar (plukovník generálního štábu)
11.01.1934-DD.10.1934 Líčka, Otakar (brigádní generál)
DD.10.1934-30.09.1936 Moravec, Ondřej (brigádní generál)
30.09.1936-21.07.1937 Káňa, Bonifác (plukovník generálního štábu)
21.07.1937-31.12.1937 Káňa, Bonifác (brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.01.1920-20.04.1920 Horský pěší pluk 4
01.08.1920-27.01.1921 11. československý střelecký pluk
01.10.1920-31.12.1937 Pěší pluk 48
01.01.1921-27.01.1921 Pěší pluk 11
27.01.1921-31.12.1937 Pěší pluk 11

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/10-pesi-brigada-1920-1937-t74039#413079Verze : 3
MOD