Main Menu
User Menu

10. obrněný pluk "Córdoba" [2017-RRRR]

10th Armored Regiment "Córdoba"

Regimiento Acorazado "Córdoba" nº10 (RAC 10)

     
Název:
Name:
10. obrněný pluk "Córdoba"
Originální název:
Original Name:
Regimiento Acorazado "Córdoba" nº10 (RAC 10)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2017
Předchůdce:
Predecessor:
10. mechanizovaný pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2017-DD.MM.RRRR 10. brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.2017-DD.MM.RRRR Cerro Muriano, základna Cerro Muriano

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.2017-DD.MM.RRRR Obrněná jezdecká skupina "Almansa" II/10
01.01.2017-DD.MM.RRRR Tankový prapor I/10 "Málaga"

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.01.2017-DD.MM.RRRR El Sacrificado
Vyznamenání:
Decorations:

DD.MM.1938
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/10-obrneny-pluk-Cordoba-2017-RRRR-t218993#613098Verze : 4
MOD


Krátka história

Predchodca dnešnej jednotky Figueroův pluk (Tercio de Figueroa) bol vytvorený 27.2.1566 v Córdobe. Jeho prvým velitelom (Maestre del Campo) sa stáva Lope de Figueroa. Po sformovaní sa presúva do Cartageny kde sa naloďuje smer Neapolsko. V Neapolu sa vylodí v prvých dňoch roku 1567. Tu sa mení jeho pomenovanie na Pluk námořní pěchoty (Tercio de la Armada del Mar Océano). Pluk má spočiatku námornú štruktúru a je určený viac menej ako námorná zložka pre námorné operácie. V 1571 je jednotka známa ako Pluk Katolické ligy (Tercio de la Liga Católica) a 07.10.1571 sa 12 rot účastní námornej bitvy u Lepanto. 08.11.1573 pluk číta na 40 rot a 6,647 slúži na lodiach v Itálii, na Malte a v Tunise.1580 velitel pluku sa vydáva do Španielska naverbovať nové roty, nakolko mnoho z pôvodných je zaradených do novosformovaných nezávislých jednotiek. 30.04.1580 sú doformované nové roty a sú presunuté do posádky v nvoobsaenom Lisabone. Jednotka je označovaná ako Pluk námořnictva (Tercio de la Armada). Tu pluk slúži k obrane portugalska v rokoch 1581-1583 kedy je prevelený do Cádizu. Násldne sa pluk preplaví do Itálie odkial sa vydáva v roku 1585 cez Nemecko do Holandska. Tu je jeho tábor vytopený po tom ako Holandania vypustia priehrady. V 1586 sa vracia do Itálie kde je premenovaný na Pluk z Terceras (Tercio de las Terceras). K 28.02.1588 čita na 1.593 arquebuzírov, 537 mušketírov, 778 pikenírov v 28 rotách.

V mesiacoch júl až august je súčasťou Neporazitelného námorníctva ktoré sa pokúsi vykonať inváziu do Anglie. Po neúspechu tohoto podujatia je jednotka presunutá do Portugalska a premenovaná na Starý pluk námořní pěchoty (Tercio Viejo de la Armada Real del Mar Océano) a jeho poslaním sa stáva eskorta konvojov do Indie a do Ameriky ako aj boje s Tureckími pirátmi.

V 1614 operuje pri pobreží Maroka blízko Larache a potom sa vracia do Lisabonu kde zostáva až do 1619. V 1620 je pluk presunutý do Cádizu kde sa znovu naloďuje aby sa podielal na námorných operáciách.

Počas námornej služby sa účastní námorných bitviev u Ceuty (01.08.1621) a Malagy (06.10.1622). Potom sa v 1624 vracia do Cádizu a cast pluku je na krátky čas poslaný do Mexica kde potláča nepokoje. V 1630 sa účastní expedície proti Barlovento na Kanárskych ostrovoch a v 1631 je pluk v Cartagene pred vyplávaním do Havany kde vykonáva posádkovú službu a ž do 1632 kedy sa vracia do Cádizu.

V 1634 je pluk poslaný do Brazílie aby znovuozískal z Holandskýh rúk Pernambuco a Paraiba, avšak neúspešne lebo je donútený k ústupu.

Nasledovnáho roku sa nakrátko vracia do Cádizu a znovu sa vracia do Brazílie kde sa vyloďuje v zálive Todos os Santos. Pluk sa opevňuje v jednej zo štvrtí Santo Antonio kde je obklúčený Holanďanmi pod velením Maurice de Nassau, avšak prinúti po čase Holanďanou znovu sa nalodiť.

V roku 1639 sa polovica plku pripája k armáde bojujúcej v Katalánsku s Francúzmi zatial čo druhá sa plaví znova do Brazílie. Prvá polovica pluku v roku 1640 útočí na Rivesaltes a oblieha Salses. V 1642 sa celý pluk účastní 2 námorných bitiev proti Francúzom a ptom v rokoch 1643 až 1645 slúži v Katalánsku kde bojuje proti Francúzom.

V 1646 spolu s flotilou slúži v regióne Agrigento a v Giglio. Účastní sa prelomenia obrany u Orbetello kde utrpí ťažké straty, obsadzuje Neapol a Piombino a dobíja Oneglia. Po bojoch v Itálii sa vracia do Katalánska. Po Katalánskej kampani sa presúva do Cádizu. V rokoch 1647 a 1650 slúži v Neapolsku a na Sicílii a v 1650 sa vracia do Katalánska kde slúži do 1652 kedy je vyslaný znovu do Neapolu.

1653-1656 slúži v Španielsku proti Francúzom v Katalánsku okupuje Miravet a obsadzuje Solsonu a v 1657 po krátkom pobyte v Cádize sa pripája k armáde v Extremadure kde oblieha Olivenza a Arronches. Nasledovné roky 1658 až 1668 podniká akcie pozdĺž Portugalskej hranice.

Na základe reorganizácie v 1664 29.augusta je jednotka premenovaná na Cordobský provinční pluk (Tercio provincial de Córdoba) ako následoktoho že do jednotky bolo rekrutové velké množstvo rekrútov z Córdoby.V 1672 sa pluk vracia do Córdoby a v 1674 sa účastní expedície do Messiny a pri tomto meste sa účastní námornej bitvy v roku 1675 proti silnejšej Francúzskej flotile. V 1676 sa podieľa na palube kombinovanej spojeneckej Španielsko Holandskej flotily na konečnom výťazstve proti Francúzskej flotile u pobrežia Calabrie. Krátko na to niekolko rôt pluku vstupujú do Messiny a obsadzujú ju.

Po tomto výťazstve je pluk určený k obrane Palerma spolu s 4 galerami. Avšak v júny toho istého roku utrpí ťažké straty po tom ako Francúszke loďstvo zaútočí na Palermo. V 1678 je pluk určený ako posádka v Messine. V 1681 pluk znovu rekrutuje novích brancov v Španielsku. Krátko na to sa znovu vracia k svojemu starému názvu ako Starý pluk námořní pěchoty (Tercio Viejo de la Armada Real del Mar Océano).

V 1689 sa pluk pripidáva k armáde vojvodu z Villahermosa ktorý 21.08. zničil Francúzsku armádu v bitve blízko Llinas. Koncom roka sa jednotka naloďuje aby vyslobodila posádku v Larache ktoré je v obležaní Maročanmi. Títo však odrazia pokus o vylodenie a prinútia flotilu vráťiť sa na Gibraltar.

11.06.1691 sa pluk presunie do Gerony kde sa naloďuje aby spolu s flotilou prelomil blokádu u Alicante, ktoré je blokované Francúzskou flotilou a úspešne prinúti ich k ústupu.

V 1693 sa pluk sa účastní ďalšej z námorných bitiev tentokrát pri Neapole a po nej sa vracia znovu do Katalánska. Nasledovného roku sa účastní nájazdu na Hostalrich.

V 1695 je poslaný aby prelomil obklúčenie Ceuty ktorá je v obležaní Maročanmi. Útok je úspešný a 200 mužov prenikne cez obklúčenie 06.05 a nakoniec je obklúčenie prelomené 31.07 kedy je vykonaný generálny útok. 26.01.1696 je znovu vyslaný do Ceuty ktorá je znova v obležaní, avšak tentokrát je pokus o prielom odrazený. 24.07.1699 pluk sa účastní útoku na Ciervo? a V 1700 strávy nalodený a účastní sa bitiev proti Francúszkej flotile.

Roku 1700 je zmenený názov pluku na 1. pluk námořnictva (Tercio nº 1 de la Armada). V 1701 pluk slúži v posádke v Ayamonte až kým neni presunutý do Cadizu. V 1702 sú poslané 4 roty na Peñon aby tu prerazili arabské obklúčenie. Úspešne prerazia obklúčenie a zostávajú na Peňone niekolko mesiacov až kým sa 10.08.1702 vracajú do Cádizu.

Pluk sa zapája do bojov vojny o Španielske následníctvo v 1702 a pluk bráni hrad Santa Catalina proti Anglicko-Holandským silám ale je nútený po čase pod tlakom presily nepriatela pozície opustiť a ustúpiť do Jerezu kde však zakrátko na to je prekvapený Holanskými salami a v boji stráca mnoho príslušníkov. Následne sa presúva do tábora Buenavista a v Septembri sa účastní protiofenzivy gen. Villadarias a znovu vstupuje do Cádizu. V novembri toho istého roku je pluk presunutý do Badajozu a nasledovného roku do Vigo a tu má za úlohu chrániť pobrežné baterie blízko tohoto mesta.

Nasledovného roku. 28.09.1704 je mu zmenený názov na 1. pluk Bajeles (Regimiento de Bajeles nº 1) a definitívne stráca svoj námorný charakter a štruktúru. (pozn. Bajeles je synonymom používaným v stredoveku pre plavidlo, vojnovú loď al. posádku plavidla)

Počiatkom roku 1705 slúži pluk v posádke v Ciudad-Rodrigo a neskoršie je podriadený Kastilskej armáde pod velením vojvodu Berwicka. Pluk sa roku 1707 zapája do bojov vojny o následníctvo a vyznamenáva sa 25.04.1707 v bitve Almansa. Toho istého roku mení svoje číselné označenie na 23. pluk Bajeles (Regimiento de Bajeles nº 23).

V decembri toho istého roku oblieha Alcoy ktorý obsaduje v 1708 ako aj 10.07. Tortosu a následne sa sťahuje do oblasti Valencie. V novembri toho istého roku oblieha a náslende zaútočí na Denia. V decembri tiahne na Alicante ktoré zakrátko na to kapituluje.V 1709 je pluk prevelený do oblasti Extremadury kde sa účastní 07.05. bitvy Gudiña blízko Arronches na Portugalskej hranici. V 1710 pluk zabezpečuje priesmyk Noguera v Aragone a koncom júla útočí na nepriatelské pozície blízko Léridy. 22.08. bojuje v bitve u hory Torrero, blízko Zaragozy kde utrpí ťažké straty a sťahuje sa do starej Kastílie. Po reorganizácii je pluk poslaný na brehny rieky Tagus aby pozoroval nepriatelské pozície. 09.12. zaútočí na Brihuega a po tejto akcii neustále napáda nepriatelský tyl.

Rok 1711 strávi táborením v Pyrenejách a v 1713 sa podiela na blokáde a obliehní Barcelony v čom pokračuje aj nasledovného roku a 11.09.1714 prvý prapor útočí na mesto a ako prvá jednotka preniká cez múry do mesta, zatial čo druhý prapor bráni baterie u Belorado (Bellegarde?). Koncom roka je pluk znovu presunutý do Extremadury.

V 1717 je pluk presunutý do Málagy kde slúži ako tamojšia posádka. Nasledovného roku je vyslaný aby obsadil Messinu čo sa mu úspešne podarí 19.09.1718 pričom prvý prapor slúži ako posádka v meste, zatiaľ čo druhý je vyslaný proti Rakúskym silám. V tomto roku sa tiež mení jeho označenie na 6. pěší pluk Córdoba (Regimiento de Infantería Córdoba nº 6).

V 1719 dva prapory bránia Messinu pred Rakúskymi silama avšak sú prinútené 18.10.1719 k čestnej kapitulácii. V 1720 pluk znova slúži na Sicilii a bráni Palermo. Následne sa vracia do Barcelony. V rokoch 1723 až 1732 pluk sídly v posádke Porto Longone blízko Livorna a v 1732 sa vracia do Barcelony. V 1741 sa mení označenie jednotky na 10. pěší pluk Córdoba (Regimiento de Infantería Córdoba nº 10).

Počiatkom Vojny o Rakúske následníctvo sa pluk pripája k armáde ktorá tiahne cez Roussillon a Provence ako súčasť inváznych síl do Piedmontu. 08.01.1743 pluk bojuje v bitve u Aigueville. Následne ustúpi k hlavnému telesu Španielskej armády a postupuje cez Montmelia, Briançon, Embrun a Barcelonnette. V apríly 1744 sa pluk podiela na bojoch ktoré vedú k obsadeniu Monte-Albano, Villefranche a Nice. Pluk sa pripája ku Castelarovému zboru a postúpil k Saint-Étienne, Isolo? a Manza? a prekračuje Alpy. Granátnici zaútočili na pozície u Planches. 17.08.1744 sa pluk podielal na obsadení Demontu a následne vykonáva blokádu Coni. Avšak zlé počasie prinúti k ukončeniu blokády a pluk sa sťahuje do Demontu.

Počiatkom roku 1745 sa pluk pripája k silám ktoré majú za úlohy vytvačit Rakúšanov z Oneglie a presúva sa zo Savony do Carcare. 12.07.1745 oblieha a obsadzuje Piacenzu. Prvý prapor prekračuje 27.07. 1745 prekračuje Tanaro spolu so zborom gen. Aramburu a 27.09. bojuje vo výťaznej bitve u Bassignano a podiela sa na obliehaní a obsadení Valenza. V 1746 celý pluk opúšťa Valenza aby sa pripojil na poli u Piacenzy k maršálovi Maillebois. Následne pluk ustupuje spolu s ostatnými Španielskymi silamu cez rieku Pád smerom k Nice.

Pri ústupe posliňuje Ventimigliu a Tournon v Provence. V 1747 pluk vyplával z Marseille do Janova a tu mesto bráni a ubráni pred Rakúskou ofenzívou. V roku 1748 po podpise mierovej dohody pluk sa sťahuje do Nice.

V 1749 sa vracia do Barcelony a 24.06.1750 je určený aby sa vydal na pochod do Ceuty kde slúži ako posádka. V roku 1753 vykoná výpad z mesta nakolko mesto je v obležaní Marockými silami. Počas tejto akcie pluku velí jeho plukovník José Saint Just pevný a s neohrozeným duchom ktorý nielen vydáva rozkazy ake zároveň príkladne vedie mužov do boja. Pluk napadne lave krídlo nepriatela a vytlačí ho z pozícii. Zároveň sapéri ničia opevenia ktoré si vybudovali Maročania a zvyšok pluku zapáli tabor nepriatela. Po tomto zdarilom výpade Maročania opúšťajú pozície a ukončujú blokádu.

V 1756 pluk opúšťa Ceutu a presúva sa do Cádizu a keď vypukne v 1762 voja s Portuglaskom je presunutý na Portuglaskú hranicu kde sa podiela na menších operáciách a jeho hlanou úlohou je ochrana hranice.

V 1769 mení číselné označenie na 9. pěší pluk Córdoba (Regimiento de Infantería Córdoba nº 9)


Plukovná zástava:
Biela zástava s červeným Burgunským krížom zakončeným na ramenách medajlónom s erbom pluku (zlatý erb tvorený na zlatom podklade s troma horizontálnymi červenými pruhmi) korunovaný královskou zlatou korunou. V strede kríža sa nachádza erb Carlosa III lemovaný Rádom zlatého rúna.

Zástavy praporov: (ordonnance flags)
Biela zástava s červeným Burgunským krížom zakončeným na ramenách medajlónom s erbom pluku (zlatý erb tvorený na zlatom podklade s troma horizontálnymi červenými pruhmi) korunovaný královskou zlatou korunou.foroparalapazenelmediterraneo.es
es.wikipedia.org
www.kronoskaf.com
Various Authors (1984), Historia de las Fuerzas Armadas, Vol III, Ediciones Palafox, Zaragoza, Editorial Planeta, Barcelona, pp. 73-74
URL : https://www.valka.cz/10-obrneny-pluk-Cordoba-2017-RRRR-t218993#630109Verze : 35
MOD