10. automobilní četa [1950-1956]

10th Automobile Platoon
     
Název:
Name:
10. automobilní četa 10th Automobile Platoon
Originální název:
Original Name:
10. automobilní četa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1950
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1956
Nástupce:
Successor:
18. automobilní rota 18th Automobile Company
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1950-01.01.1951 10. divise /pěší/
01.01.1951-01.11.1954 10. pěší divize
01.11.1954-09.05.1955 10. střelecká divize
09.05.1955-01.11.1956 18. střelecká divize
01.12.1950-01.01.1951 10th Division /Infantry/
01.01.1951-01.11.1954 10th Infantry Division
01.11.1954-09.05.1955 10th Rifle Division
09.05.1955-01.11.1956 18th Rifle Division
Dislokace:
Deployed:
01.12.1950-01.11.1956 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1950-01.11.1956 VÚ 3851 Košice -
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/10-automobilni-ceta-1950-1956-t187271#545063 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více