1. zákopnická eskadrona [1939-1939]

1 Szwadron Pionierów/1st Pioneer Squadron

     
Název:
Name:
1. zákopnická eskadrona
1st Pioneer Squadron
Originální název:
Original Name:
1 Szwadron Pionierów 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 2)
Předchůdce:
Predecessor:
1. zákopnická eskadrona
1st Pioneer Squadron
Datum zániku:
Disbanded:
06.10.1939 3)
Nástupce:
Successor:
-
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-13.09.1939 Podleská jezdecká brigáda
13.09.1939-19.09.1939 10. hulánský pluk 4)
20.09.1939-06.10.1939 Jezdecká brigáda „Plis“
24.08.1939-13.09.1939 Podlaska Cavalry Brigade
13.09.1939-19.09.1939 10th Uhlans Regiment
20.09.1939-06.10.1939 Plis Cavalry Brigade
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-01.09.1939 prostor Ostrołęka/? /
01.09.1939 prostor Ostrołęka-Siarcza Łąka (boj)-Kadzidło/přesun 5) /
02.09.1939 Kadzidło-Łodziska (boj)-???/přesun / 6)
02.09.1939-04.09.1939 ???-???/? /
04.09.1939-05.09.1939 ???-???-Stawiski/noční přesun /
05.09.1939-06.09.1939 Sawiski-???-prostor Miastkowo/noční přesun /
06.09.1939-07.09.1939 prostor Miastkowo-???-prostor Gniazdowo/noční přesun / 7)
07.09.1939-08.09.1939 prostor Gniazdowo/? /
08.09.1939 prostor Gniazdowo-severně Lubiejewo-???-Szumowo/přesun /
09.09.1939 Szumowo-prostor Brok (boj)/přesun /
09.09.1939-10.09.1939 prostor Brok-Kaczkowo-Orlo-???-prostor Zaręby Kościelne (Mroczki?)/přesun /
10.09.1939-11.09.1939 prostor Mroczki/? /
11.09.1939-12.09.1939 prostor Mroczki-???-Dąbrowa Wielka/noční přesun /
12.09.1939-13.09.1939 Dąbrowa Wielka-Dąbrowa Nowa Wieś-prostor Gręzki-???-Mień/noční přesun /
13.09.1939-prostor Mień (boj)-les jižně Karp-prostor Niemyje/přesun /
14.09.1939 prostor Niemyje-Niemyje/Siudy-Koryciny-prostor Spieszyn/Puchały/přesun /
15.09.1939 Spieszyn/Puchały/prostor /
15.09.1939-16.09.1939 prostor Spieszyn/Puchały-Dołubowo-Malewice-Hornowo-prostor Zabłocie/noční přesun /
16.09.1939-17.09.1939 prostor Zabłocie-Chanie-Nurzec-Borowiki Miedwieżyki-Czeremcha-Opaka Wielka/noční přesun /
17.09.1939 Opaka Duża (Wielka) /-Babinki-Panasiuki-Czwirki/přesun /
18.09.1939 Czwirki /-prostor Teremiski/Budy Wielkie/přesun /
19.09.1939 prostor Teremiski/Budy Wielkie-Rudnia/přesun /
20.09.1939 Rudnia-Białowieża/přesun /
21.09.1939 Białowieża /–Mszanki-Czwirki/přesun /
22.09.1939 Czwirki-Panasiuki-Omelaniec /–Opaka Duża (Wielka)-Czeremcha-Miedwieżyki-prostor Nurzec/přesun /
23.09.1939-24.09.1939 prostor Nurzec/? /
24.09.1939 prostor Nurzec-Radziwiłłówka-Mielnik-Borsuki-Serpelice/přesun /
24.09.1939-25.09.1939 prostor Serpelice/? /
25.09.1939-26.09.1939 prostor Serpelice-Zakalinki-Nosów-Leśna Podlaska-Bordziłówka-Styrzyniec/? /
26.09.1939-27.09.1939 Styrzyniec/prostor /
27.09.1939 Sokule-Danówka-Witoraż-Żelizna-Rudno-Rudzieniec-Czeberaki-Przewłoka-Stępków-Plebania Wola/Makoszka/přesun /
28.09.1939 Plebania Wola/Makoszka-Ostrów Lubelski (Podlaski)-???-prostor Zawieprzyce/přesun /
29.09.1939 prostor Zawieprzyce-???-prostor Kamienowola/Ostrówek/přesun /
30.09.1939 prostor Kamienowola/Ostrówek-Czemierniki-Dębica/přesun /
01.10.1939 Dębica-prostor Tchórzewo-Serokomla/přesun /
02.10.1939-03.09.1939 Serokomla (boj)/? /
03.10.1939 Serokomla-Hordzież-Turzystwo/přesun /
04.10.1939 prostor Turzystwo/Wola Gułowska (boj)/přesun /
04.10.1939-05.10.1939 prostor Turzystwo/Wola Gułowska-Gułów-severovýchodní část lesa Gułów/noční přesun /
05.10.1939 severovýchodní část lesa Gułów (boj)/? /
06.09.1939 Gułów/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-06.10.1939 Szela, Henryk (rotmistrz)
Výzbroj:
Armament:
Zákopnická eskadrona
09(08?).09.1939 byl zničen trén eskadrony a jeho velitel padl.
Při ústupu ve dnech DD.09.1939-13.09.1939 byli do eskadrony zařazeni příslušníci Oddělení pohraniční stráže „Myszyniec“ (42 lidí), jednotka Státní policie (kolem 30 lidí) a kolem 60 ozbrojených přislušníků Junackého pracovního oddílu.
20.09.1939 měla eskadrona 235 mužů a 6 těžkých kulometů.
Poznámka:
Note:
1) V mobilizačních tabulkách nesla název Zákopnická eskadrona č. 1 (Szwadron Pionierów nr 1). V naprosté většině polské historiografie je však uváděna jako zde.
2) Mobilizace byla zahájena za současného plnění úkolů při opevňovacích pracích v prostoru města Ostrołęka a byla ukončena 27.09.1939.
3) Eskadrona zanikla při kapitulaci Jezdecké divize „Zaza“ v rámci Samostatné operační skupiny „Polesí“ po bitvě u Kocka. Kapitulace byla podepsána 05.09.1939, ale polské jednotky složily zbraně 06.09.1939. Tento den kapitulovala eskadrona v počtu 5 důstojníků a 95 příslušníků mužstva.
4) Po boji u obce Mień eskadrona ztratila kontakt s jinými jednotkami brigády a po ústupu do lesa jižně obce Karp se připojila k 10. hulánského pluku, který rovněž ztratil kontakt s brigádou. 19.09.1939 toto uskupení navázalo kontakt ze Suvalskou jezdeckou brigádou a při reorganizaci (20.09.1939) byla eskadrona zařazena do sestavy Jezdecké brigády „Plis“.
5) Eskadrona byla bez dvou čet, které prováděly opevňovací práce v terénu a které se k eskadroně připojily později.
6) V boji s jednotkou 1. jezdecké brigády u obce Łodziska byla podle Kosztyły eskadrona podřízena veliteli III. praporu 42. pěšího pluku (18. pěší divize). Majorkiewicz uvádí, že to byla pouze 1 hlídka.
7) Trén a pravděpodobně III. četa se přesunuly do obce Szumowo.

Zdroje:
Sources:

Kmicic-Skrzyński, Ludwik: Relacja dotycząca walk Podlaskiej Brygady Kawalerii, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.17/A/1
Kosztyła, Zygmunt: Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976
Majorkiewicz, Felicjan: Dane nam było przeżyć, Institut Wydawniczy *PAX*, Warszawa 1972
Plisowski, Kazimierz: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.18/D/1
Sokulski, Włodzimierz: Działania bojowe 1 szwadronu pionierów Podlaskiej Brygady Kawalerii. Fragment dotyczący udziału szwadronu w walkach o Serokomlę w dniu 2 X 1939 r. in:, str. 200-204
Sońta, Czesław: Relacja + Metryka – Rodowód Brygady Kawalerii „Plis“, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.17/G/3
Szela, Henryk: Relacja - Działania 1 szwadronu pionierów od końca marca do końca kampanii w 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.17/G/1
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989

URL : https://www.valka.cz/1-zakopnicka-eskadrona-1939-1939-t188112#546620 Verze : 1

Velitelská sestava 1. zákopnické eskadrony:


velitel eskadrony – 24.08.1939- 06.10.1939 setník Henryk Szela 1)
velitel I. čety – 24.08.1939-13.09.1939, 26(?).09.1939-06.10.1939 poručík jezdectva Włodzimierz Sokulski 2)
14.09.1939-26(?).09.1939 četař Romuald Rogiński (?) 2)
velitel II. čety – 24(?).08.1939-13.09.1939 1939 poručík jezdectva v záloze Edward Ostrowski 3)
13.09.1939-06(?).10.1939 rotný jezdectva (wachmistrz) Leon Dawidziuk (?) 4)
velitel III. čety (chemické) – 24.08.1939-29.08.1939 ???, ???
29.08.1939-06.10.1939 podporučík jezdectva v záloze inż. Franciszek Pszczółkowski 5)
velitel trénu – 24(?).08.1939-09(?).09.1939 četař Tadeusz Płoński 6)
velitel IV. čety – DD.09.1939-06.09.1939 ???, ??? 7)
velitel kulometné čety DD.09.1939-06.09.1939 kapitán Pohraniční stráže (komisarz Straży Granicznej) Wacław Smakosz 8)


Poznámky:
1) (DD.MM.1902-DD.MM.RRRR). Po kapitulaci padl do německého zajetí. Po osvobození ze zajetí byl odvelen do Itálie k polskému II. sboru (3. hulánskému pluku). Jeho zpráva o činnosti eskadrony od března do října 1939 je uložena v Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.17/G/1. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
2) (19.10.1904-27.07.1982). 13.09.1939 byl vyslán z obce Mień s částí čety k plnění samostatného úkolu, tak se od ustupující eskadrony odpojil a připojil se pravděpodobně k části 5. hulánského pluku. 15.09.1939 byl se souhlasem velitele Podleské jezdecké brigády vytvořen partyzánský oddíl, ke kterému se dobrovolně přihlásil. 25.09.1939 se tento oddíl setkal s jednotkami Jezdecké divize „Zaza“ a por. Sokulski se vrátil k eskadroně. Po kapitulaci padl do německého zajetí. Po osvobození ze zajetí sloužil v polské exilové armádě, kde byl povýšen do hodnosti setníka. Zůstal v emigraci a v říjnu 1949 se vystěhoval i s manželkou do USA. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
Jako zástupce velitele čety je uveden četař (plutonovy) Romuald Rogiński. Není však jisté, že v nepřítomnosti velitele čety převzal její velení.
www.teatr.grudziadz.pl
3) (12.12.1902-DD.MM.RRRR). 13.09.1939 měl s hlídkou navázat spojení s velitelstvím brigády. Od eskadrony byl odříznut a zůstal v brigádním velitelství až do kapitulace. Po kapitulaci padl do německého zajetí.
4) (29.11.1902-07.10.1977). Do 13.09.1939 byl zástupcem velitele II. čety. Po odchodu por. Ostrowského pravděpodobně převzal velení nad četou. Po kapitulaci padl do německého zajetí a pobýval ve Stalagu III-A a Stala I-A. 04.08.1941 byl propuštěn na základě statusu civilního pracovníka do dispozice Pracovního úřadu v Královci (Königsberg), kde pracoval do DD.03.1942. Po válce byl povýšen do hodnosti rotmistra jezdectva (starszy wachmistrz) a žil ve městě Bialystok.
http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
odkrywca.pl
5) (15.05.1905-DD.MM.RRRR). Zemědělský inženýr zmobilizovaný 28.08.1939 k5. hulánskému pluku. Funkci velitele čety převzal 29.08.1939. Po kapitulaci padl 06.10.1939 do německého zajetí. Po osvobození sloužil v polské exilové armádě, kde 21.10.1945 napsal zprávu o své činnosti v září 1939. Jeho zpráva je uložena v Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.17/G/2.
6) Ve zprávě podporučíka Sońty je uveden čet. Wiśniewski s poznámkou „pokud jsem si dobře zapamatoval příjmení“. Rotný jezdectva aspirant v záloze se zákopnickou specializací (wachmistrz podchorąży rezerwy) Czesław Sońta byl přidělen na nesystemizovanou funkci technického poradce ke II. četě. Velitel brigády, gen. Kmicic-Skrzyński uvádí četař Tadeusz Płoński.
7) O IV. četě se zmiňuje ve své zprávě Sokulski. Četu tvořili pravděpodobně příslušníci Státní policie a Pohraniční stráže, kteří se připojili k eskadroně v průběhu ústupu. Jméno velitele není ve zdrojích uvedeno.
8) O kulometné četě pod velením kapitána Pohraniční stráže (komisarza) Smakosze se zmiňuje ve své zprávě Sokulski. Wacław Smakosz (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR) byl velitelem Oddělení pohraniční stráže „Myszyniec“ ve stejnojmenné obci, které bylo koncem srpna posíleno posilovou četou. Kulometnou četu tvořili pravděpodobně příslušníci Státní policie a Pohraniční stráže, kteří se připojili k eskadroně v průběhu ústupu. Wacław Smakosz není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.


Zdroje:
www.wbc.poznan.pl
Kmicic-Skrzyński, Ludwik: Relacja dotycząca walk Podlaskiej Brygady Kawalerii, str. 26, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.17/A/1
Kmicic-Skrzyński, Ludwik: Relacja dotycząca walk Podlaskiej Brygady Kawalerii, Obsada Podlaskiej BK, str. 179, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.17/A/1
Sokulski, Włodzimierz: Działania bojowe 1 szwadronu pionierów Podlaskiej Brygady Kawalerii. Fragment dotyczący udziału szwadronu w walkach o Serokomlę w dniu 2 X 1939 r. in: SGO "Polesie" w dokumentach i wspomnieniach, Część 5/1. Podlaska Brygada Kawalerii, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Warszawa, str. 200-204
Sońta, Czesław: Relacja + Metryka – Rodowód Brygady Kawalerii „Plis“, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.17/G/3
URL : https://www.valka.cz/1-zakopnicka-eskadrona-1939-1939-t188112#546674 Verze : 0
Poručík jezdectva v záloze Edward Ostrowski


Podle níže uvedeného zdroje se po odříznutí od eskadrony připojil k jiným ustupujícím polským jednotkám a od 14.09.1939 byl velitelem 4. eskadrony v Korouhvi 5. hulánského pluku, se kterou bojoval až do kapitulace Samostatné operační skupiny "Polesí".
Zdroj:
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989
URL : https://www.valka.cz/1-zakopnicka-eskadrona-1939-1939-t188112#558976 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více