1. turkestánska jazdecká divízia

1-ja Turkestanskaja kavalerijskaja divizija
1-я Туркестанская кавалерийская дивизия


Divízia sa formovala podľa rozkazu vojskám Turkestánskeho frontu N 40 z 14.10. a N 49
z 26.10. 1919 v Samare a potom v Samarkande z jazdeckých jednotiek, ktoré sa nachádzali
v Turkestane.
Rozkazom N 972/525 zo 04.08. 1921 bola divízia rozpustená. Velenie a jednotky divízie boli určené na formovanie 1. samostatnej jazdeckej brigády.


Nadriadené jednotky:
06.1920 – 09.1920 – Samarkandsko-bucharská skupina vojsk
09.1920 – 11.1920 – 1. armáda
01.1921 – 05.1921 – Gissarská expedícia, vyčlenená z Gissarského expedičného oddielu Bucharskej skupiny vojsk
Od 05.1921 – v podriadení náčelníka 1. turkestanskej streleckej divízie


Bojové nasadenie:
- boje proti basmačským formáciám v oblasti Samarkandu a proti vojskám bucharského emira
v západnej a východnej Buchare


Náčelníci divízie:
12.12.1919 - 16.10.1920 – Švecov E. N. (Е.Н. Швецов)
16.10.1920 - 05.01.1921 – Dzjakovič V. – dočasne poverený velením (врид В. Дзякович)
05.01.1921 - 24.04.1921 – Ionov V. M. (В.М. Ионов)
24.04.1921 - 29.04.1921 – Dzjakovič V. – dočasne poverený velením (врид В. Дзякович)
29.04.1921 - 04.08.1921 – Zanemojskij G. – dočasne poverený velením (врид Г. Занемойский)


Zdroje:
guides.eastview.com
http://rkka.ru/handbook/kd/1kd1019.htm
URL : https://www.valka.cz/1-turkestanska-jazdecka-divizia-t68907#242067 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více