Main Menu
User Menu

1. střelecký prapor [1939-1939]

1 Batalion Strzelców/1st Rifles Battalion

     
Název:
Name:
1. střelecký prapor
Originální název:
Original Name:
1 Batalion Strzelców
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1. střelecký prapor
Datum zániku:
Disbanded:
03.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-25.08.1939 Pomořanská jezdecká brigáda
25.08.1939-02.09.1939 Odřad „Chojnice“ 3)
02.09.1939-03.09.1939 Skupina plk. Majewského 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-01.09.1939 Chojnice /
01.09.1939 Chojnice (boj)-Mylof-Rytel/přesun /
01.09.1939-02.09.1939 prostor Rytel/? /
02.09.1939 prostor Rytel-Gutowiec-Woziwoda-Biała-Kamionka-Gacno/přesun /
02.09.1939-03.09.1939 Gacno-Lniano/nočnípřesun /
03.09.1939 Lniano-prostor Bramka/přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-03.09.1939 Zacny, Gustaw (podpułkownik piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-03.09.1939 1. rota 1. střeleckého praporu 4)
24.08.1939-03.09.1939 2. rota 1. střeleckého praporu 5)
24.08.1939-03.09.1939 3. rota 1. střeleckého praporu 6)
24.08.1939-03.09.1939 kulometná rota 1. střeleckého praporu 7)
24.08.1939-03.09.1939 protitanková rota 1. střeleckého praporu 8)
24.08.1939-03(?).09.1939 průzkumná četa 1. střeleckého praporu 9)
24.08.1939-03(?).09.1939 zákopnická četa 1. střeleckého praporu 9)
24.08.1939-03(?).09.1939 spojovací četa 1. střeleckého praporu 9)
24.08.1939-03(?).09.1939 hospodářská četa 1. střeleckého praporu 10)
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Stavy praporu byly částečně doplněny už při částečné tajné mobilizaci v březnu 1939 a od července 1939 r. měl plné bojové stavy.
2) Jako bojeschopná jednotka prapor zanikl (byl rozprášen) v důsledku únavy po boji, bezmála třídenním ústupu a po opakovaných útocích německých letadel. Pravděpodobně se jednalo o Ju 87B-1 od IV./LG 1 a II./StG 2, He 111 E od I./KG 1 a Bf-109E-1 od I.(J)/LG 2. Části rozprášených setnin byly ve dnech 3. až 4. září zajaty, některé se připojily v prostoru Bramka k obklíčeným jednotkám 9. a 27. pěší divize a po neúspěšném boji s jednotkami 3. tankové divize byly zničeny nebo rozpuštěny.
3) Dnem utvoření Odřadu „Chojnice“ byl vyňat z podřízenosti velitele Pomořanské jezdecké brigády a zařazen do sestavy odřadu. Odřad je po ústupu z prostoru Chojnice-Rytel označován v polské historiografii jako Skupina plk. Majewského, Uskupení pěchoty plk. Majewského nebo Uskupení plk. Majewského.
4) 1. rota svedla 1. září boj v Chojnicích a ustupovala společně s kulometnou četou na tačankách a dvěma protitankovými kanony. 03.09.1939 ztratila kontakt se zbytkem praporu a připojila se ke zbytkům 50. pěšího pluku (27. pěší divize). Po bojích na přístupu k městu Świecie byla skupina rozpuštěna a rota jako celek zanikla.
5) Po boji v Chojnicích, po ústupu celého praporu z druhé obranné pozice u obce Rytel a po rozprášení praporu nejsou o 2. rotě žádné zprávy. Pravděpodobně byla zničena jednotkami 3. tankové divize nebo padla do zajetí.
6) V prostoru obce Bramka pochodovala 3. září jako čelní voj praporu. Od praporu se odpojila a byla rozprášena letectvem.
7) Jednotlivé čety byly pravděpodobně ještě před vypuknutím války přiděleny střeleckým rotám a společně s nimi zanikly. Četa na tačankách byla u 1. roty.
8) Rota měla 6 protitankových kanonů Bofors wz.36. Ty byly pravděpodobně po dva kanony přiděleny střeleckým rotám a s nimi zanikly. 3. září byly dva kusy u 1. roty a 1 kus se přesunoval za 3. rotou.
9) O činnosti ani zániku čety jsem v uvedených zdrojích nenašel žádné informace.
10) Tělesový trén (společně s hospodářskou četou?) byl zničen při ústupu po rozprášení praporu.
Zdroje:
Sources:
Błaszczyk, Włodzimierz: 18 Pułk Ułanów Pomorskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 1996
Ciechanowski, Konrad: Armia „Pomorze“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1982, str. 46, 66, 67, 108, 126, 131, 149, 222, 223
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską Cz. I Jagdflieger, Armagedon, Gdynia 2002, str. 45
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską Cz. II Kampfflieger, Armagedon, Gdynia 2005, str. 61
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską Cz. III Stukaflieger, Armagedon, Gdynia 2006, str. 47
Krasucki, Stanisław: Pomorska Brygada Kawalerii, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 1994, str. 67, 79, 118, 119

URL : https://www.valka.cz/1-strelecky-prapor-1939-1939-t210137#593446Verze : 0
MOD

Velitelská sestava praporu:


velitel praporu (dowódca batalionu) – 24.08.1939-03.09.1939 podplukovník pěchoty Gustaw Zacny 1)
pobočník velitele (adiutant) – 24.08.1939-03.09.1939 kapitán pěchoty Waldemar Klemens Glock 2)
ubytovatel (kwatermistrz) – 24.08.1939-03.09.1939 kapitán pěchoty Julian Mikołaj Richter 3)
spojovací důstojník (oficer łączności) – 24.08.1939-03.09.1939 poručík pěchoty Zygmunt Józef Żyburt-Żyburtowicz 4)
účetní důstojník (płatnik) – 24.08.1939-03.09.1939 kapitán v záloze Józef Dziurzyński 5)
lékař – 24.08.1939-03.09.1939 kapitán dr. med. Franciszek Henryk Gesing 6)
1. rota – 24.08.1939-03.09.1939 kapitán pěchoty Kazimierz Juliusz Sochanik 7)
2. rota – 24.08.1939-03.09.1939 poručík pěchoty Józef Hassa 8)
3. rota – 24.08.1939-03.09.1939 kapitán pěchoty Feliks Bolesław Witkowski 9)
kulometná rota (kompania ckm) – 24.08.1939-03.09.1939 kapitán pěchoty Walerian Teodor Poniatowski 10)
kulometná četa na tačankách (pluton ckm na taczankach) – 24.08.1939-03.09.1939 podporučík pěchoty v záloze Gerard Lange 11)
protitanková rota (kompania ppanc.) – 24.08.1939-03.09.1939 poručík pěchoty Zygmunt Rybakiewicz 12)
průzkumná četa (pluton zwiadowczy) – 24.08.1939-03.09.1939 podporučík pěchoty Józef Trzoska 13)
zákopnická četa (pluton pionierów) – NN 14)
spojovací četa (pluton łączności) – 24.08.1939-03.09.1939 poručík pěchoty Zygmunt Józef Żyburt-Żyburtowicz 4)
hospodářská četa (pluton gospodarczy) – NN 14)


Poznámky:
1) (01.10.1896-27.09.1944). Po rozprášení praporu padl do německého zajetí. Zahynul v zajateckém táboře Oflag VI B Dössel, když britské bombardovací letectvo omylem zbombardovalo tábor, přičemž zahynulo 141 zajatých spojeneckých důstojníků včetně 90 polských.
historiatomojapasja.blogspot.cz
2) (18.10.1905-DD.MM.RRRR). 03.09.1939 padl do německého zajetí.
Ciechanowski, Konrad: Armia „Pomorze“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1982, str. 223
3) (04.12.1899-DD.MM.RRRR). DD.09.1939 padl do německého zajetí.
4) (19.03.1907-DD.MM.RRRR). V březnu 1939 byl velitelem spojovací čety praporu. Krasucki uvádí mylně kapitán v záloze Zygmunt Zyburt-Zyburtowicz. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
5) (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). Nebyl bezpečně identifikován.
6) (28.07.1903-DD.MM.RRRR). Krasucki uvádí mylně kapitán v záloze. DD.MM.1939 padl do zajetí. V seznamu zajatých je uveden jako lékař praporu Sboru ochrany pohraničí „Małyńsk″, ve kterém byl lékařem v březnu 1939. DD.09.1939 padl do zajetí. Od 20.03.1945 je v evidenci koncentračního tábora Flossenbürg.
7) (01.11.1904-DD.MM.RRRR). DD.09.1939 padl do německého zajetí. Po ukončení války pobýval na území Německa.
8) (07.02.1911-DD.MM.RRRR). DD.09.1939 padl do německého zajetí.
9) (30.05.1903-03.09.1939). Padl v boji. Je pohřben ve městě Chełmno. V evidenci Polského červeného kříže je ovšem uveden jako zajatec v táborech Oflag XA a XC.
10) (19.12.1900-DD.MM.RRRR). DD.09.1939 padl do německého zajetí.
11) (03.10.1912-DD.MM.RRRR). Od 04.09.1939 do 01.04.1945 v německém zajetí. Po uvolnění ze zajetí byl velitelem čety strážní roty praporu B polské exilové armády v Německu. Svoji zprávu sepsal 3. prosince 1945.
12) (18.01.1912-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu zajatých.
13) (28.04.1915-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
14) Ve zdrojích není uveden.

Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Krasucki, Stanisław: Pomorska Brygada Kawalerii, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1994, str. 215-216
Lange, Gerard: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.28/G/2
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/1-strelecky-prapor-1939-1939-t210137#593452Verze : 1
MOD