Main Menu
User Menu

1. skupina pro operace leteckého zabezpečení [1994- ]

1st Air Support Operations Group

     
Název:
Name:
1. skupina pro operace leteckého zabezpečení
Originální název:
Original Name:
1st Air Support Operations Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1994
Předchůdce:
Predecessor:
1. skupina leteckého zabezpečení
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1994-DD.MM.RRRR 12. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/1-skupina-pro-operace-leteckeho-zabezpeceni-1994-t136576#450719Verze : 0
MOD